Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

IATE - Η ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΗ ΒΑΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

IATE - Η ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΗ ΒΑΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.
About IATE

IATE (= “Inter-Active Terminology for Europe”) is the EU inter-institutional terminology database. IATE has been used in the EU institutions and agencies since summer 2004 for the collection, dissemination and shared management of EU-specific terminology. The project partners are:
§         European Commission
§         Parliament
§         Council
§         Court of Justice
§         Court of Auditors
§         Economic & Social Committee
§         Committee of the Regions
§         European Central Bank
§         European Investment Bank
§         Translation Centre for the Bodies of the EU
πηγή : ΙΑΤΕ

Επίκαιρο

Τροποποιήσεις​ των διατάξεων για το παράβολο αναβολής στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, Κωδικοποίηση διατάξεων ΚΠολΔ, ΣτΕ

 Νόμος Ν. 4465/2017 Άρθρο 40 Ρυθμίσεις για την υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου 1. Η παρ. 3 του άρθρου 135 του Κώδικα Διοικητικής Δικονο...

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου