Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά | Κατατέθηκε Τροποίηση για Υποχρεωτικη Διαμεσολάβηση

Στις 14-02-2014 στην Πάτρα και σε Ημερίδα  με
Θέμα «Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης και της Δικαστικής Μεσολάβησης στην Ελλάδα»
από κοινού με  Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ και με τον  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΑΤΡΩΝ

ο Γεν. Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης ο Νικόλαος Κανελλόπουλος ο οποίος και Προέδρευσε της εν λόγω Ημερίδας, 
Ανακοίνωσε ότι το πρωί της 14ης Φεβρουαρίου 2014 κατατέθηκε πρόταση-διάταξη Νόμου όπου η Διαμεσολάβηση μετά τις 31-12-2014 θα είναι Υποχρεωτική. Διευκρίνισε δε,  ότι το κόστος θα είναι 200 Ευρώ εκ των οποίων τα 3/4 θα καταβάλλονται από τα Τραπεζικά Ιδρύματα και το 1/3 από τον Πολίτη. Σε ερωτήσεις διευκρινιστικές των παρόντων Μελών ο κος Γ.Γ. ανέλυσε την Θέση και την Επιθυμία του Υπουργείου όπως Δοθεί άμεση λύση στις χρονοβόρες Δικαστικές Διαμάχες που ήδη έχουν υπερφορτώσει τα Ειρηνοδικεία της χώρας και οι Δικάσιμοι σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνουν το 2020. Αυτό έχει ως Αποτέλεσμα να χρονίζει και να εκκρεμεί η ρύθμιση των χρεών των Φυσικών Προσώπων, να Δημιουργείται Αδιέξοδο και να μην επιτυγχάνεται ο σκοπός του εν λόγω Νόμου.
Επίσης Αναφέρθηκε ότι σκοπός του Υπουργείου είναι και η Υπαγωγή στην Διαμεσολάβηση  των Οικογενειακών Διαφορών
Να σημειώσουμε εδώ ότι στην Ελλάδα ο Θεσμός της Διαμεσολάβησης έιναι Νέος, εισήχθη με τον Νόμο 3898/2010. Ο Νόμος αυτός ψηφίστηκε για να προσαρμοστούμε  προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008. Επίσης στην βάσει αυτού του Νόμου εκδόθηκαν και οι παρακάτω υπουργικές αποφάσεις και Διατάγματα :
  • ΠΔ 123/28.11.2011  Αδειοδότηση και Λειτουργίας των Φορέων Κατάρτισης
  • ΥΑ οικ. 109088-12.12.2011 Αναγνώριση τίτλων Διαπίστευσης Διαμεσολαβητών
  • ΥΑ οικ. 1460/27.01.2012 Αμοιβή Διαμεσολαβητών 

Συμμετέχουν μέχρι στιγμή Δικηγόροι οι οποίοι εκπαιδεύονται στα κέντρα που έχουν Διαμορφωθεί, π.χ. Προμηθέας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, το Ι.Κ.Δ.Θ. Θεσσαλονίκης, κλπ . 
Το Κόστος σήμερα Υπερβαίνει τις 2000 ευρώ για την εκπαίδευση.

Επίκαιρο

Τροποποιήσεις​ των διατάξεων για το παράβολο αναβολής στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, Κωδικοποίηση διατάξεων ΚΠολΔ, ΣτΕ

 Νόμος Ν. 4465/2017 Άρθρο 40 Ρυθμίσεις για την υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου 1. Η παρ. 3 του άρθρου 135 του Κώδικα Διοικητικής Δικονο...

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου