Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

This is a selection of the multimedia content on the European Parliament at your disposal this week for free download

State of the Union

Migration and refugee crisisForeign affairsAnimal cloningTrade in seal productsRight2Water citizen’s initiative  
Find plenary content with #EPlenary
  • State of the Union
Wednesday - Commission President Jean-Claude Juncker will deliver his first State of the Union address to the European Parliament in Strasbourg on Wednesday morning at 09.00, followed by a debate on achievements to date and the Commission’s 2016 work programme. Prior to the debate, Jean-Claude Juncker will attend Parliament’s Conference of Presidents on Tuesday at 10.00 to discuss the Commission Work Programme for 2016.

Streaming - watch and embed
Live schedule
Debate on Wednesday 9 September at 9.00 CET
Or catch up via video on demand here
Plenary agenda
InfographicsThese infographics are available in 24 languages. Select your language on the page’s upper left corner.
From jobs to migration: the European Commission’s 10 priorities
ABC of the EU institutions
Videos - footage
More audiovisual material on this topic will beavailable here on Wednesday. 
Background  
State of the Union dashboard (Live video, Twitter wall, real-time coverage with key quotes  from the debate, tweets, photos and videos.)
State of the EU to the fore (briefing)
The State of the Union debate in  the European Parliament (briefing)
Setting EU priorities, 2014 - 2019 (briefing)
  • Migration and refugee crisis
Wednesday and Thursday - EU and member states’ responses to the unprecedented flow of migrants and refugees will be debated with the Commission, following the State of the Union debate on Wednesday. A day later, MEPs will vote a non-binding resolution to wind up the debate. On Wednesday, however, they will vote their opinion on a first proposal by the Commission for the relocation of 40,000 refugees from Italy and Greece.
Streaming - watch and embed
Live schedule
Debate on Wednesday 9 September and vote on Thursday 10  September
Or catch up via video on demand here
Plenary agenda 
InfographicThis infographic is available in 24 languages. Select your language on the page’s upper left corner.
The Syrian crisis in figures: refugees, asylum seekers, EU funding 
Videos - edited
These videos are available in 23 languages. Select your language on the page’s upper left corner and then embed the video with the code beneath it.
Fortress Hungary: is this the European way to go?
“40,000 can only be the start”
Ban Ki-moon: “Saving lives should be top priority”
A budget boost for managing migration flows 
Photos
Immigration - Asylum (graphical illustrations) 
  • Foreign affairs
Wednesday and Thursday - Parliament will debate the EU’s role in the Middle East peace process with EU foreign affairs chief Federica Mogherini, on Wednesday afternoon, before voting its position on it on Thursday. MEPs and Ms Mogherini will also discuss the situation in Belarus and the Iran nuclear agreement.
Streaming - watch and embed
Live schedule
Debate on Wednesday 9 September and vote on Thursday 10
Or catch up via video on demand here
Plenary agenda
InfographicThis infographic is available in 24 languages. Select your language on the page’s upper left corner.
The Syrian crisis in figures: refugees, asylum seekers, EU funding 
Videos - footage
The EU’s role in the Middle East  peace process(Media Library Selection)
More audiovisual material on this topic will beavailable here on Wednesday 
  • Animal cloning
Tuesday - Parliament’s first-reading position on a draft law which would ban the cloning of all farm animals, their descendants and products derived from them, including imports, in the EU, will be debated and voted on Tuesday. A press conference with the rapporteur is scheduled for 15.00.
Streaming - watch and embed
Live schedule
Debate and vote on Tuesday 8 September
Or catch up via video on demand here
Plenary agenda
Video - edited
This video is available in 23 languages. Select your language on the page’s upper left corner and then embed the video with the code beneath it.
Cloned animals - would you eat them?
Videos - footage
More audiovisual material on this topic will beavailable here on Tuesday 
  • Trade in seal products
Monday and Tuesday - MEPs are to adopt stricter exemptions to the EU ban on the trade in seal products on Tuesday. A deal struck with Council in June allows Inuit communities to sell seal products but removes the derogation that authorised trading in seal products derived from hunts conducted to protect fishing stocks.
Streaming - watch and embed
Live schedule
Debate on Monday 7 September and vote on Tuesday 8
Or catch up via video on demand here
Plenary agenda 
Background
MEPs close deal with Council on seal products(press release)  
  • Right2Water citizen’s initiative
Monday and Tuesday - The European Commission’s response to the very first EU citizens’ initiative (ECI) petition on the “Right2Water” will be debated on Monday followed by a vote on Tuesday on a resolution recommending a strengthening of the ECI mechanism. The rapporteur will hold a press conference on Tuesday at 15.30.
Streaming - watch and embed
Live schedule
Debate on Monday 7 September and vote on Tuesday 8
Or catch up via video on demand here
Plenary agenda 
Video - edited
This video is available in 23 languages. Select your language on the page’s upper left corner and then embed the video with the code beneath it.
European Citizens’ Initiative: designed to fail? 

Επίκαιρο

Τροποποιήσεις​ των διατάξεων για το παράβολο αναβολής στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, Κωδικοποίηση διατάξεων ΚΠολΔ, ΣτΕ

 Νόμος Ν. 4465/2017 Άρθρο 40 Ρυθμίσεις για την υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου 1. Η παρ. 3 του άρθρου 135 του Κώδικα Διοικητικής Δικονο...

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου