Επίκαιρο

Τροποποιήσεις​ των διατάξεων για το παράβολο αναβολής στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, Κωδικοποίηση διατάξεων ΚΠολΔ, ΣτΕ

Νόμος Ν. 4465/2017
Άρθρο 40
Ρυθμίσεις για την υποχρέωση
κατάθεσης παραβόλου
1. Η παρ. 3 του άρθρου 135 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240),
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με αίτηση του διαδίκου μπορεί να αναβληθεί η συζήτηση της υπόθεσης μόνο μία (1) φορά ανά βαθμό δικαιοδοσίας, εφόσον, κατά την κρίση του δικαστηρίου, συντρέχει σπουδαίος λόγος. Το δικαστήριο μπορεί πάντοτε να αναβάλλει τη συζήτηση της υπόθεσης αυτεπαγγέλτως, όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Για την
υποβολή αιτήματος αναβολής ο διάδικος καταβάλλει παράβολο υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) ως εξής:
α) ποσού τριάντα (30) ευρώ, ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου,
β) ποσού σαράντα (40) ευρώ, ενώπιον του τριμελούς πρωτοδικείου και
γ) ποσού πενήντα (50) ευρώ, ενώπιον του εφετείου.

Σε κοινό αίτημα αναβολής περισσότερων διαδίκων, καταβάλλεται ένα παράβολο το οποίο επιμερίζεται ισομερώς. Δεν υπέχουν υποχρέω…

Facebook Messenger έχει "κρυφό" παιχνίδι;

 Η τεχνολογία έχει την δική της θέση στην καθημερινότητα μας.
Τα κινητά και δη οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης - επικοινωνίας έχουν μπει στην ζωή μας και είμαστε σχεδόν 5 ώρες την ημέρα στο Facebook, messenger κλπ.
Η επικοινωνία με τους φίλους και γνωστούς μέσω Messenger είναι συχνή και έχει μηδενίσει τις αποστάσεις.
Ο μεσεντζερ, στην εφαρμογή για το κινητό μας λειτουργεί και αυτόνομα από το Facebook, έχει σχεδιαστεί τελευταία και εμπλουτιστεί με πολλές επιλογές και δυνατότητες, προσφέροντας επικοινωνία υψηλών προδιαγραφών.
Αυτό το "κρυφο" παιχνίδι που θα σας περιγράψω εδώ,  βγαίνει και είναι δυνατή η χρήση του μόνο με την εφαρμογή messenger του κινητού μας ❗
Ανοίγοντας τον, αν πατήσουμε επάνω δεξιά στο εικονίδιο με το i,

ανοίγουν οι επιλογές του, ήτοι το menu.
Εκεί πατάμε emoji,

Οι επιλογές είναι πολλές, όμως ποιο από τα emoji κρύβει παιχνίδι που μπορούμε να παίξουμε με τον φίλο ή γνωστό μας και να περάσει  η ώρα μας ευχάριστα;
Ας το δούμε λοιπόν :
Από τα emoji που θα βγουν ψάχνουμε και επιλέγουμε αυτό με την μπάλα του μπάσκετ ➡
👆

 αν τώρα δούμε στο παράθυρο του διαλόγου μας εμφανίζεται η μπάλα μπάσκετ και όσες φορές την πατάμε,  υποδηλώνει το emoji το άθλημα αυτό. 
Ομως αν πατήσουμε επάνω στην μπάλα μπάσκετ αφού το έχουμε επιλέξει για τον διάλογο,  βγαίνει το κρυφό παιχνίδι 

▶Τιπ για να βγει ένα emoji μεγαλύτερο πατάμε αυτό παρατεταμένα, δείχνει στην οθόνη μας πόσο μεγαλώνει, όταν αφήσουμε το δάχτυλο μας το αποστέλλει μεγάλο ώστε να υποδηλώνει την ένταση ή την πρόθεση μας.◀
Αφού λοιπόν πατήσουμε την μπάλα του μπάσκετ βγαίνει στην οθόνη του κινητού το κρυφό παιχνίδι 
Είναι ένα ευχάριστο παιχνίδι, αλλάζει τα στατικά δεδομένα στον μεσεντζερ και σε όσους αρέσει,  μπορούν να παίξουν με τον συνομιλητή τους ❗
Σας έφτιαξα και ένα βιντεακι, δείτε το, καλή διασκέδαση και θα επανέλθω με νέο άρθρο για τα υπόλοιπα "μυστικά" του messenger ‼
Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης - Αρχή αναλογικότητας

Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου : τι άλλαξε στον ΚΠολΔ με τον Ν 4335/2015

POS : Πρόεδρος Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων: Απάντηση στις αιτιάσεις κατά της απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2016 final ( edition 2016)

Άδεια Διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους

Follow by youtube