Επίκαιρο

Τροποποιήσεις​ των διατάξεων για το παράβολο αναβολής στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, Κωδικοποίηση διατάξεων ΚΠολΔ, ΣτΕ

Νόμος Ν. 4465/2017
Άρθρο 40
Ρυθμίσεις για την υποχρέωση
κατάθεσης παραβόλου
1. Η παρ. 3 του άρθρου 135 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240),
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με αίτηση του διαδίκου μπορεί να αναβληθεί η συζήτηση της υπόθεσης μόνο μία (1) φορά ανά βαθμό δικαιοδοσίας, εφόσον, κατά την κρίση του δικαστηρίου, συντρέχει σπουδαίος λόγος. Το δικαστήριο μπορεί πάντοτε να αναβάλλει τη συζήτηση της υπόθεσης αυτεπαγγέλτως, όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Για την
υποβολή αιτήματος αναβολής ο διάδικος καταβάλλει παράβολο υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) ως εξής:
α) ποσού τριάντα (30) ευρώ, ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου,
β) ποσού σαράντα (40) ευρώ, ενώπιον του τριμελούς πρωτοδικείου και
γ) ποσού πενήντα (50) ευρώ, ενώπιον του εφετείου.

Σε κοινό αίτημα αναβολής περισσότερων διαδίκων, καταβάλλεται ένα παράβολο το οποίο επιμερίζεται ισομερώς. Δεν υπέχουν υποχρέω…

Pokemon Go - πρόβλημα με την ανίχνευση τοποθεσίας ( GPS) - tips

Pokemon Go - πρόβλημα με την ανίχνευση τοποθεσίας ( GPS) - tips
Το παιχνίδι pokemon go είναι τις τελευταίες ημέρες στο προσκήνιο, χιλιάδες άτομα στην χώρας μας ασχολούνται με αυτό.
Η λήψη του παιχνιδιού  σε κινητά με λογισμικό android γίνεται από την εφαρμογή του play store και θα το βρείτε κάνοντας κλικ εδώ.

Πολλοί χρήστες όμως ενώ το κατέβασαν και συνδέθηκαν με τον λογαριασμό της google που έχουν, όταν άνοιγε το παιχνίδι τους έβγαζε ειδοποίηση ότι  η τοποθεσία τους δεν ανιχνεύθηκε.
Το έκαναν πάλι απεγκατάσταση και εγκατάσταση πάλι όμως τα ίδια.
Σε αυτό το άρθρο θα δώσω την λύση στην ανίχνευση τοποθεσίας, να μην σας βγάζει στο επάνω μέρος την κόκκινη ειδοποίηση. Επίσης όπως θα δείτε και παρακάτω σας έχω και φωτογραφίες για να σας είναι πιο εύκολο και να το κάνετε γρήγορα.

Συμβουλή πρώτη : πριν ανοίξουμε το παιχνίδι πρέπει να ενεργοποιήσουμε το gps κατεβάζοντας την επάνω μπάρα στο κινητό προς τα κάτω πατώντας το εικονίδιο "Τοποθεσία".

Αφού κάνουμε αυτό τρέχουμε το παιχνίδι κάνουμε την διαδικασία που μας λέει στην αρχή, εκπαιδευόμαστε και ξεκινάει, εάν μας βγάλει κόκκινη ειδοποίηση στο επάνω μέρος ότι δεν μπορεί να κάνει fix location θα κάνουμε τα εξής βήματα :
1. Πάμε στο κινητό στις ρυθμίσεις , πάμε στο κάτω μέρος επιλέγουμε "σχετικά με το τηλέφωνο", μετά πάμε στο τέλος και επάνω στον "Αριθμό έκδοσης" πατάμε συνεχόμενα 5-6 φορές μέχρι να μας πει ότι είμαστε προγραμματιστές ή ότι το μενού για προγραμματιστές έχει ενεργοποιηθεί.
* μην το φοβηθείτε αυτό, είναι μία απλή διαδικασία και ενεργοποιεί ένα κρυφό μενού που όταν αγοράζουμε τα κινητά είναι απενεργοποιημένο.


Μετά γυρίζουμε πίσω, πάμε στο τέλος του μενού ρύθμιση και βλέπουμε καινούργια υποεπιλογή στο μενού με την ονομασία "Επιλογές για προγραμματιστές"

πατάμε επάνω σε αυτή την επιλογή και σκρολάρουμε λίγο μέχρι να βρούμε την επιλογή "Να επιτρέπονται ψευδείς τοποθεσίες"

εάν είναι ενεργοποιημένο το επιλέγουμε να απενεργοποιηθεί αν όχι το ενεργοποιούμε.
Κάνουμε στο κινητό μας μία Επανεκκίνηση τρέχουμε το παιχνίδι Pokemon Go και το πρόβλημα λύθηκε. 
Η τοποθεσία μας έχει ανευρεθεί και μπορούμε να παίξουμε.


Προσοχή : στο παιχνίδι αυτό χρειάζεται να κοιτάμε το κινητό και να είμαστε καθ'οδόν, μπορεί να δημιουργηθούν ατυχήματα τόσο σε εμάς όσο και σε άλλους. Μην είμαστε απρόσεκτοι, μην κοιτάμε την οθόνη του κινητού και θέτουμε σε κίνδυνο τόσο εμάς όσο και τους γύρω μας. 
©®Πέτρος Ντερέκης
Δικηγόρος Πατρών
~helleniclawyer.eu ~

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης - Αρχή αναλογικότητας

Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου : τι άλλαξε στον ΚΠολΔ με τον Ν 4335/2015

POS : Πρόεδρος Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων: Απάντηση στις αιτιάσεις κατά της απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2016 final ( edition 2016)

Άδεια Διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους

Follow by youtube