Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

ΚΟΚ : άτυπη κωδικοποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

ΚΟΚ : άτυπη κωδικοποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
Κατεβάστε  την  κωδικοποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας εδώ


Πηγή :  Ελληνική Αστυνομία

Επίκαιρο

Τροποποιήσεις​ των διατάξεων για το παράβολο αναβολής στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, Κωδικοποίηση διατάξεων ΚΠολΔ, ΣτΕ

 Νόμος Ν. 4465/2017 Άρθρο 40 Ρυθμίσεις για την υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου 1. Η παρ. 3 του άρθρου 135 του Κώδικα Διοικητικής Δικονο...

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου