ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος συνήλθε, υπό την προεδρία του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Γιάννη Δ. Αδαμόπουλου, στις 11, 12 και 13 Οκτωβρίου 2013, στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Χαράλαμπου Αθανασίου και του τ. Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, κ. Κώστα Καραγκούνη, προκειμένου να συζητηθούν προ ημερησίας διατάξεως:

 
1) Ο νέος Κώδικας Δικηγόρων (αρνητικά – θετικά, θέματα – προβληματισμοί, προοπτική και στόχοι της Ολομέλειας).
2) Η καθυστέρηση στην απονομή της Δικαιοσύνης σε συνδυασμό με τις τροποποιήσεις των Κωδίκων από την Πολιτεία και τις λοιπές νομοθετικές παρεμβάσεις.
3) Τα φορολογικά θέματα των Δικηγόρων μετά τις νέες φορολογικές διατάξεις σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Δικηγόρων.
4) Ο θεσμικός ρόλος του Δικηγόρου και η δεοντολογία του δικηγορικού λειτουργήματος – επιστροφή στις αρχές και τις αξίες της Δικαιοσύνης.
Κατά τις σχετικές συζητήσεις, οι οποίες διεξήχθησαν σε κλίμα ενότητας, αλληλεγγύης και ομοψυχίας μεταξύ των εκπροσώπων του δικηγορικού σώματος:
α) εκφράστηκε καταρχήν η ικανοποίηση του δικηγορικού σώματος για την τελική μορφή την οποία έλαβε ο νέος Κώδικας Δικηγόρων, με αρκετές όμως επιφυλάξεις αλλά και με επισημάνσεις για την ανάγκη βελτιωτικών τροποποιήσεων σε επιμέρους διατάξεις του.
β) επιβεβαιώθηκε η διαχρονική εκτίμηση ότι το πρόβλημα της καθυστέρησης στην απονομή της Δικαιοσύνης είναι πρόβλημα συστημικό, δομικό, έλλειψης υποδομών και δικαστών, το οποίο όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεται με πρόχειρες, διαρκείς και αποσπασματικές μεταρρυθμίσεις των Κωδίκων Δικονομίας αλλά επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο.
γ) τέθηκαν τα ερμηνευτικά ζητήματα που γεννώνται στο πλαίσιο του νέου Κώδικα Δικηγόρων σχετικά με τη φορολόγηση των δικηγορικών υπηρεσιών, ιδίως δε ανάλογα με το αν η διαφορά είναι αποτιμητή σε χρήμα ή όχι, και ειδικότερα ως προς τη χρονοχρέωση όταν δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία δικηγόρου – πελάτη.
δ) τονίστηκε ο θεσμικός ρόλος του Δικηγόρου ως υπερασπιστή της Δημοκρατίας, θεματοφύλακα της συνταγματικής νομιμότητας και, αντιστρόφως, πολέμιου των εξωθεσμικών συμφερόντων και κάθε μορφής αυταρχισμού.
H Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος επιφυλάσσεται, εκτός από τις τροπολογίες οι οποίες ήδη προτάθηκαν προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την αντιμετώπιση επιμέρους πρακτικών προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την έναρξη εφαρμογής του νέου Κώδικα Δικηγόρων, να επεξεργαστεί και κάθε άλλη τροποποίηση εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο για τη βελτίωση του νέου νομοθετήματος αλλά και για τη βέλτιστη δυνατή εφαρμογή του στην πράξη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
                                                      ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
dsa.gr 

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Μεταβίβαση αγροτεμαχίου με αυθαίρετο κτίσμα

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου : τι άλλαξε στον ΚΠολΔ με τον Ν 4335/2015

ΑΠΔ 89/2017 - Παράβαση του νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα- Πιστωτική κάρτα

Προσύμφωνο πώλησης ακινήτου - Αρραβώνας - Μη κατάρτιση οριστικής σύμβασης – Υπαιτιότητα -.

Δόλος και Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά στον Ν.3869/2010

Άδεια Διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους

Ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως και διαδικασίες παραδόσεως μεταξύ των κρατών μελών

Adblocker – πως να αποφύγουμε τις ενοχλητικές διαφημίσεις στο κινητό και tablet | (android version)