Αναρτήσεις

Επίκαιρο

ΣυμβΕφΑθ 29/2020 - Προσφυγή κατ’ απευθείας κλήσης στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων κατηγορούμενου Δικηγόρου κατ’ άρθρο 323 ΚΠοινΔ.

Πηγή : ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ» ΑΡΙΘΜΟΣ 29/2020
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αννα Φωτοπούλου -Ιωάννου, Πρόεδρο Εφετών, Παναγιώτα ΓΙασσίση και Ευθυμία Νικολάου - Εισηγήτρια, Εφέτες.
Συνήλθε στο ειδικό δωμάτιο διασκέψεων στις 9 Ιανουαρίου 2020. Στη συνεδρίαση παραστάθηκε και η Γραμματέας Ευγενία Καλλιντέρη.
Η Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών, με το υπ' αριθ. ... κλητήριο θέσπισμά της, κάλεσε τον κατηγορούμενο ... να εμφανισθεί αυτοπροσώπως ενώπιον του Α' Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών, που συνεδριάζει στο ακροατήριο στις ... του μήνα ... ημέρα ... και ώρα 9η π.μ., για να δικασθεί για τις πράξεις: α) της ψευδούς καταμήνυσης και β) της συκοφαντικής δυσφήμησης κατ' εξακολούθηση (άρθρα 1, 14, 18, 26, 27, 94, 98, 229 παρ. 1, 363 -362 του προϊσχύσαντος Π.Κ.), πράξεις που φέρονται ότι τελέσθηκαν στην Αθήνα, η μεν πρώτη πράξη στις 3 Φεβρουαρίου 2015, η δε δεύτερη εξακολουθητικούς στις 3 Φεβρουαρίου 2015 καιστις 13 Φεβρουαρίου 2015, σ…

Αντισυνταγματικότητα «αγωγόσημου» 94/2020 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών

Παράνομη επεξεργασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ρύθμιση 120 δόσεων ασφαλιστικός οδηγός - Ν.4611/2019

Το κύρος της συμβατικής παραίτησης από την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα γάμου - ΑΠ 6/2019 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Ο Δικαστής Αναστάσιος Πολυζωίδης και η απολογία του

Παράνομη επεξεργασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Πληρεξούσια του εξωτερικού που γίνονται δεκτά στην Ελλάδα.

Adblocker – πως να αποφύγουμε τις ενοχλητικές διαφημίσεις στο κινητό και tablet | (android version)

Εισαγγελική Παραγγελία | Έννομες συνέπειες | Υποδείγματα αιτήσεων

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Εγγύηση Μισθώματος. Επιστροφή εγγύησης ενοικίου, συμψηφισμός. Τι καλύπτει το ποσό που δόθηκε από το μισθωτή ως «εγγύηση»

Αμοιβή Δικηγόρων. Αμοιβή για εξώδικες εργασίες. Χρονοχρέωση.

Διαζύγιο Αλβανών στην Ελλάδα. Εφαρμοστέο Δίκαιο. Αλβανικό Δίκαιο και Ελληνικό δίκαιο