Αναρτήσεις

Επίκαιρο

ΑΚΥΡΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ - ΑΕΔ 12/2005

Αριθμός 12/2005    Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο    (κατά το άρθρο 100 του Συντάγματος)
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Χρίστο Γεραρή, Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο, Θεόδωρο Λαφαζάνο, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου (κωλυομένου του Προέδρου και των αρχαιοτέρων του Αντιπροέδρων), Χρήστο Ντάκουρη, Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κωλυομένου του Προέδρου και των αρχαιοτέρων του Αντιπροέδρων), Νικόλαο Σκλία, Νικόλαο Σακελλαρίου, Συμβούλους της Επικρατείας, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Εισηγητή, Αρεοπαγίτη, Μαρία Καραμανώφ, Ιωάννη Μαντζουράνη, Συμβούλους της Επικρατείας, Ιωάννη Βερέτσο, Γεώργιο Βούλγαρη και Δημήτριο Κιτρίδη, Αρεοπαγίτες, ως μέλη και το Γραμματέα Μιχαήλ Καλαντζή, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της Γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας.    Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Δεκεμβρίου 2004, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ των:    ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΗΣ – ΚΑΘ' ΗΣ ΟΙ ΑΝΤΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΘ' ΗΣ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ : Παρθένας Φουντουκίδου-Θεοδωρίδου, κατοίκου Γ…

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πληρεξούσια του εξωτερικού που γίνονται δεκτά στην Ελλάδα.

Adblocker – πως να αποφύγουμε τις ενοχλητικές διαφημίσεις στο κινητό και tablet | (android version)

Αμοιβή Δικηγόρων. Αμοιβή για εξώδικες εργασίες. Χρονοχρέωση.

Εισαγγελική Παραγγελία | Έννομες συνέπειες | Υποδείγματα αιτήσεων

Εγγύηση Μισθώματος. Επιστροφή εγγύησης ενοικίου, συμψηφισμός. Τι καλύπτει το ποσό που δόθηκε από το μισθωτή ως «εγγύηση»

Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου : τι άλλαξε στον ΚΠολΔ με τον Ν 4335/2015

Κληρονομιά. Παραίτηση ( με συμβολαιογραφικό έγγραφο) κληρονόμου υπέρ συγκληρονόμου χωρίς να απαιτείται αποδοχή και μεταγραφή αυτής, μετά την άπρακτη πάροδο της προς αποποίηση προθεσμίας.

Ενιαίο διαμέρισμα πολυκατοικίας σε δύο μικρότερα - απαιτείται άδεια δόμησης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ