Ο Νέος Κώδικας Δικηγόρων.


πατήστε στο πιο κάτω link, όπως ακριβώς ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή!!!
Κώδικας Δικηγόρων

Σχόλια