Φράγκος Αναστάσιος Δικηγόρος Αθηνών | Ειρην. Αθηνών 724/2014 | Καταχρηστική συμπεριφορά των τραπεζών με αφορμή την αντικειμενική αδυναμία πληρωμών των οφειλετών σε αντίστοιχες συμβάσεις leasing

Μία απόφαση σταθμός που επέτυχε ο Συνάδελφος
Φράγκος Αναστάσιος , Δικηγόρος Αθηνών
6932538559
 frangoslaw@gmail.com
Το Ειρηνοδικείο Αθηνών εκτιμώντας τις προαναφερθείσες περιστάσεις έκανε δεκτή την σχετική ένστασή του  και απέρριψε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της αντιδίκου εκτιμώντας ότι δεν υπήρχε επικείμενος κίνδυνος για τα συμφέροντα της τράπεζας και ότι εξέλιπε η επείγουσα περίπτωση που χρήζει ταχείας δικαστικής παρέμβασης.


  Ο Συνάδελφος δήλωσε τα εξής : 


"Δεν συνηθίζω να επαίρομαι για επαγγελματικές επιτυχίες , ούτε και να δημοσιοποιώ θετικές αποφάσεις για τους πελάτες μου αλλά η ακόλουθη αποτελεί - θεωρώ - νομολογιακό σταθμό και μεγάλη επιτυχία κατά του κατεστημένου συστήματος των εταιρειών leasing που στρέφονται κατά δικαίων και αδίκων προς διασφάλιση του -όχι πάντοτε καλώς νοούμενου -συμφέροντός τους. Ο εντολέας μου , την άδεια του οποίου έχω διασφαλίσει για την παρούσα ανάρτηση , προμηθεύτηκε μηχάνημα για την επιχείρηση του αξίας περίπου 250.000 Ευρώ το 2005 με σύμβαση Leasing που συνήψε με την αντίδικο εταιρεία. Το σύνολο των οφειλομένων μισθωμάτων ήταν περίπου 320.000 Ευρώ. Σημειωτέον ότι το εν λόγω μηχάνημα ήταν ζωτικής σημασίας για την λειτουργία της επιχείρησης του. Ο πελάτης μου πέτυχε να αποπληρώσει το τίμημα του μηχανήματος πλην όμως έμεινε ένα υπόλοιπο απλήρωτων μισθωμάτων που αφορούσαν σε τόκους περί τις 30.000 Ευρώ λόγω της οικονομικής κρίσης. Εν τούτοις ο εντολέας μου παρά την αδυναμία του να καταβάλει το σύνολο των μισθωμάτων εξακολούθησε και κατέβαλε μέρος των μισθωμάτων και υπέβαλε στην αντίδικο αίτημα ρύθμισης. Η αντίδικος άσκησε ασφαλιστικά μέτρα νομής ζητώντας να της αποδοθεί η νομή του εν λόγω μηχανήματος λόγω της μη προσήκουσας εκτέλεσης των υποχρεώσεων του εντολέα μου. Το Ειρηνοδικείο Αθηνών εκτιμώντας τις προαναφερθείσες περιστάσεις έκανε δεκτή την σχετική ένστασή μου και απέρριψε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της αντιδίκου εκτιμώντας ότι δεν υπήρχε επικείμενος κίνδυνος για τα συμφέροντα της τράπεζας και ότι εξέλιπε η επείγουσα περίπτωση που χρήζει ταχείας δικαστικής παρέμβασης. Θεωρώ ότι η απόφαση βάζει φραγμό στην καταχρηστική συμπεριφορά των τραπεζών που με αφορμή την αντικειμενική αδυναμία πληρωμών των οφειλετών σε αντίστοιχες συμβάσεις ασκούν αδιακρίτως και εκβιαστικά ασφαλιστικά μέτρα νομής. Συγχρόνως σώθηκε μία επιχείρηση που παλεύει να επιβιώσει σε πολύ δυσχερείς οικονομικές συνθήκες και που θα είχε οδηγηθεί σε κλείσιμο αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων είχε γίνει δεκτή. Ειρ.Αθ. 724/2014"

Ακολουθεί απόσπασμα από την Απόφαση Ειρ.Αθηνών  724/2014

Σχόλια