ΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΨΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.ΠΑΤΡΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΚΟΥΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΨΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.ΠΑΤΡΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΚΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι-Συναδέλφισες,

Ι.-Στις εκλογές της 6/3/2011 με εκλέξατε Πρόεδρο του Δ.Σ.Πατρών. Θέλω να πιστεύω ότι σε αυτή σας την απόφαση συνετέλεσε η προηγούμενη (από το έτος 1996) συνεχής συμμετοχή μου επί 15ετίας στο Δ.Σ. του Συλλόγου, όπου με εκλέγατε σύμβουλο στις πρώτες θέσεις, η εμπειρία και η γνώση μου για όλα τα θέματα του Συλλόγου, αφού είχα διατελέσει ακόμα και ταμίας τη 3ετία 2005-2008, η συνεισφορά μου σε όλα τα ουσιαστικά θέματα που είχαν απασχολήσει τον κλάδο μας και οπωσδήποτε και η εν γένει προσωπικότητά μου και η επαγγελματική και συναδελφική μου ταυτότητα, αφού είναι γνωστό ότι εργάστηκα από την εγγραφή μου στον Σύλλογο το έτος 1988 ως ελεύθερος μαχόμενος δικηγόρος, και πιστεύω ότι άσκησα και ασκώ το λειτούργημα του δικηγόρου με επαγγελματική συνέπεια, επιστημοσύνη, αξιοπρέπεια, εντιμότητα και συναδελφική αλληλεγγύη και ιδιαίτερα προς τους νέους συναδέλφους, χωρίς να έχω ούτε καν διεκδικήσει την οποιαδήποτε έμμισθη θέση ή πάγια αντιμισθία.
ΑΝΕΛΑΒΑ τη θέση του Προέδρου, έχοντας προηγούμενα ασχοληθεί για 4 χρόνια με την ΑΧΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ και έχοντας οργανώσει τη ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ του Συλλόγου μας.
ΑΝΕΛΑΒΑ τη θέση του Προέδρου, έχοντας προηγούμενα καταχωρήσει στη κεντρική βάση δεδομένων του κομπιούτερ του Συλλόγου όλες τις υποχρεωτικές ελάχιστες ΑΜΟΙΒΕΣ για τις παραστάσεις στα Δικαστήρια, σχεδόν όπως τις γνωρίζετε σήμερα, προκειμένου να είναι εφικτή η έκδοση των αντίστοιχων γραμματίων προείσπραξης, έχοντας ασχοληθεί τόσο με την αποστολή στις γραμματείες των δικαστηρίων έγγραφα του συλλόγου για την υποχρεωτικότητα ή μη έκδοσης γραμματίων προείσπραξης σε συγκεκριμένες αμφισβητούμενες νομικές εργασίες όσο και τον έλεγχο για τις περιπτώσεις της μη έκδοσης γραμματίων προείσπραξης από τους συναδέλφους που παρίσταντο σε δικαστήρια, έχοντας ασχοληθεί με τα θέματα των αμοιβών των δικηγόρων και όντας εισηγητής στις περισσότερες περιπτώσεις που ετίθεντο στον Σύλλογο τέτοια ζητήματα (πχ. αναφορές πολιτών σε βάρος συναδέλφων για το ύψος της αμοιβής του δικηγόρου, για τον καθορισμό της δικαστικής δαπάνης στα δικαστήρια και κατά την έκδοση των διαταγών πληρωμής, για την θεώρηση πινάκων αμοιβών δικηγόρων στους Ο.Τ.Α. ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ. Κλπ.), έχοντας ασχοληθεί με το θέμα της δικαστικής διεκδίκησης της αμοιβής των συναδέλφων του Ι.Κ.Α. με βάση τις αμοιβές από την Κ.Υ.Α., βοηθώντας με επιχειρήματα για την σύγκρουση του Κώδικα περί Δικηγόρων με την Κ.Υ.Α. και την εν τέλει νίκη επί του όλου θέματος και έχοντας ασχοληθεί και με τα θέματα της αμοιβής των δικηγόρων στο τότε προτεινόμενο νομοσχέδιο της τροποποίησης του Κώδικα Δικηγόρων, όπου και διατύπωσα συγκεκριμένες προτάσεις κυρίως για την αναγκαιότητα της μη κατάργησης των κατώτατων αμοιβών, ως αυτές συμπεριλαμβάνονταν στον προϊσχύσαντα Κώδικα περί Δικηγόρων, αλλά και για τα προβλήματα που θα δημιουργούσε η γραπτή συμφωνία μεταξύ εντολέα και δικηγόρου για κάθε νομική εργασία.
ΑΝΕΛΑΒΑ τη θέση του Προέδρου, έχοντας προηγούμενα ασχοληθεί με τα συναφή ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ των Δικηγόρων και συμμετέχοντας ως ομιλητής σε σχετικές διοργανώσεις του Δικηγορικού Συλλόγου.

ΑΝΕΛΑΒΑ τη θέση του Προέδρου, έχοντας προηγούμενα υπάρξει εισηγητής στην έκδοση απόφασης του Δ.Σ. το 2006 για την υποχρεωτικότητα της παράστασης του δικηγόρου στα ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ, τις απαλλαγές των δικηγόρων και κυρίως την περιπτωσιολογία και τον τρόπο υπολογισμού των σχετικών αμοιβών, μία εργασία η οποία διήρκεσε περίπου 2 χρόνια και έχοντας αναλάβει τη 'μόνιμη' θέση του υπεύθυνου για τα θέματα αυτά στον σύλλογό μας, ερχόμενος σε καθημερινή σχεδόν επαφή με συναδέλφους και συμβολαιογράφους.
ΑΝΕΛΑΒΑ τη θέση του Προέδρου, έχοντας προηγούμενα ασχοληθεί επί 15 σχεδόν έτη με το μείζον θέμα των ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, για την προστασία αφενός των δικαιωμάτων του Συλλόγου και των μελών του, μέσω των διανεμητικών λογαριασμών και αφετέρου των δικαιωμάτων των συναδέλφων για την αμοιβή τους, θέμα τόσο εξειδικευμένο, μόνιμο και φλέγον (αφού αποτελούσε ανέκαθεν μία από τις πάγιες πηγές του διανεμητικού λογαριασμού), για το οποίο υπήρξα εισηγητής σε όλες τις περιπτώσεις (συζήτηση υποθέσεων απαλλοτρίωσης στον Αρειο Πάγο, πειθαρχικά συναδέλφων Αθηνών, εισηγήσεις κλπ.), αλλά είχα επιπρόσθετα αναλάβει αποκλειστικά και την εκκαθάριση από τον Σύλλογο της αμοιβής των δικηγόρων και της παρακράτησης του ποσοστού του συλλόγου, κάτι για το οποίο ασχολούμαι ακόμα και σήμερα αποκλειστικά.
ΑΝΕΛΑΒΑ τη θέση του Προέδρου, έχοντας προηγούμενα ασχοληθεί με πολλές επιστημονικές ημερίδες, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις, τόσο ως υπεύθυνος οργάνωσης, όσο και ως ομιλητής (π.χ. συνεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις σχετικά με το Κτηματολόγιο από το 1999 έως και το 2007, σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις των δικηγόρων στα τέλη του 2010, σχετικά με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά τον Φεβρουάριο 2011 κ.α.).
ΑΝΕΛΑΒΑ τη θέση του Προέδρου, έχοντας προηγούμενα οριστεί από τον σύλλογο ως υπεύθυνος για το πρωτόγνωρο τότε θέμα του ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ και έχοντας επιμεληθεί  όλων των σεμιναρίων που έγιναν στον Σύλλογο, έχοντας προβεί το έτος 2004, με την έναρξη της λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Πατρών, από κοινού με την πρόεδρο του Συμβ/κού Συλλόγου, παρουσία των εκπροσώπων του Κτηματολογίου, σε αναλυτική ενημέρωση περί του νόμου και των προβλημάτων και από κοινού με τον κ.Λάμπρο Κιτσαρά, αναπληρωτή καθηγητή εμπραγμάτου δικαίου της νομικής σχολής του Δ.Π.Θ. και προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του Κτηματολογίου, σε ενημέρωση για την αντιμετώπιση των πρακτικών προβλημάτων του νέου θεσμού. Και βεβαίως έχοντας οριστεί μέλος της συσταθείσας από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Επιτροπής, με σκοπό την τροποποίηση του υπάρχοντος νομοθετικού καθεστώτος (με πρόταση της Πάτρας έγινε η τροποποίηση της αρχικής διάταξης με την αντικατάσταση της τακτικής από την εκούσια διαδικασία στις υποθέσεις διόρθωσης των ιδιοκτησιών αγνώστου ιδιοκτήτη) και τη σύμπραξη τεχνικών και νομικών στις νέες μελέτες του Κτηματολογίου και έχοντας τέλος οριστεί από την Ολομέλεια των Προέδρων της χώρας ως αναπληρωματικό μέλος των εκπροσώπων του Δικηγορικού Σώματος της Επιτροπής του Κτηματολογίου (με τακτικό τον κ.Σχοινά, αντιπρόεδρο του Δ.Σ.Α.), με στόχο  την ενιαία σε όλη τη χώρα αντιμετώπιση των προβλημάτων που είχαν ανακύψει, κατά την εφαρμογή του νομοθετικού καθεστώτος του Κτηματολογίου.
Και τέλος ΑΝΕΛΑΒΑ τη θέση του Προέδρου, έχοντας προηγούμενα συμμετάσχει ως εκπρόσωπος του συλλόγου μας στην συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας στον Πειραιά τον Ιούνιο 2010, αλλά και στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα και στην Αθήνα στις αρχές του 2011.
ΙΙ.-Η τριετία της θητείας μου ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών έφθασε στο τέλος της. Η τριετία αυτή ήταν πρωτόγνωρα δύσκολη για την κοινωνία ολόκληρη και οπωσδήποτε και για το Δικηγορικό Σώμα. Με  πρόσχημα την οικονομική κρίση, βιώσαμε και βιώνουμε ακόμα μια πρωτοφανή επίθεση σε βάρος των δικηγόρων, σε όλους τους τομείς, καθώς επίσης και μία πρωτοφανή υποχώρηση των αρχών του Κράτους Δικαίου και όχι μόνον.
Αναλάβαμε τη διοίκηση του Συλλόγου στις 15-3-2011, αφενός μετά την επιβολή του Φ.Π.Α. στις δικηγορικές αμοιβές (με τη θέσπιση της παρ.3 του άρθρο 62 του ν. 3842/2010, η οποία τροποποίησε την διάταξη του άρθρου 22 παρ. 1 περίπτωση ε΄ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) και αφετέρου μετά τη ψήφιση του Ν.3919/2-3-2011 (ΦΕΚ Α΄ 32/02.03.2011) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», ενός νόμου που ανέτρεπε τα επί 10ετίες θεσμοθετημένα δικαιώματα, υποχρεώσεις και καταστάσεις, αφού τροποποίησε μερικές από τις βασικές διατάξεις του ισχύοντος από το έτος 1954 Κώδικα Δικηγόρων, που αφορούν κυρίως στα γεωγραφικά όρια παροχής υπηρεσιών (ελεύθερη μετάβαση σε όλη τη χώρα), τη κατάργηση των κατώτατων αμοιβών και τη σύσταση δικηγορικών εταιρειών.
Όμως σ'αυτό το ιδιαίτερο αρνητικό κλίμα, ως Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, οφείλαμε να πράξουμε ό,τι εμείς πιστεύαμε ότι είναι δυνατό, ούτε άλλωστε θα μας άρμοζε να μείνουμε παρατηρητές των συνεχών εξελίξεων.
Παλέψαμε από τη πρώτη στιγμή με όσα όπλα είχαμε απέναντι σε κάθε αντιξοότητα. Κατ'αρχήν, τόσο εγώ προσωπικά όσο και το Συμβούλιο στο σύνολό του, θεωρήσαμε ως σωστή επιλογή ότι πρέπει να έχουμε έντονη παρουσία σε κάθε επίπεδο και δη στο κεντρικό επίπεδο, όπου δίνονται οι μάχες.
Πρωτοστασήσαμε σε όλες τις ολομέλειες των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, με μαζική συμμετοχή των μελών του Συμβουλίου, κατά κύριο λόγου του προεδρείου του Δ.Σ., με θέσεις και απόψεις, που έτυχαν της επιδοκιμασίας των συναδέλφων. Εκπροσωπώντας το σύνολο του δικηγορικού σώματος ακόμα και στη Βουλή των Ελλήνων.
Ήμασταν παρόντες όταν ψηφίζονταν νομοσχέδια που αφορούσαν τον κλάδο και τη Δικαιοσύνη. Σε όλα τα νομοσχέδια, οι προτάσεις του δικηγορικού σώματος έτυχαν επεξεργασίας από ομάδα συναδέλφων του συλλόγου μας και φέρουν τη σφραγίδα μας. Ήμασταν παρόντες και στο πεζοδρόμιο και κάναμε αρκετές αποχές από τα καθήκοντά μας, όταν δεν είχαμε κανένα άλλο όπλο αντίστασης.
Δώσαμε το λόγο σε πολλούς συναδέλφους να συμμετέχουν σε κάθε μας κίνηση.
Συνεργαστήκαμε με τους άλλους επιστημονικούς φορείς σε όσα θέματα είχαμε κοινές διεκδικήσεις.
Αποτρέψαμε, με πανελλήνιες αγωνιστικές κινητοποιήσεις το φθινόπωρο του 2011, την αποφασισμένη από την τότε κυβέρνηση «αποδικαστηριοποίηση» όλων των υποθέσεων της εκουσίας δικαιοδοσίας.
Συμμετείχαμε στη λήψη αποφάσεων, αφού πολλές από τις διατάξεις του νέου Κώδικα Δικηγόρων αποτελούν αποκλειστικά δικές μας προτάσεις, που εστιάζονταν κυρίως στην ενίσχυση τόσο του λειτουργηματικού χαρακτήρα του δικηγόρου όσο και των δικηγορικών συλλόγων. Και σε πολλά πράγματα υπήρξαμε νικητές. Δεν πέρασε η βούληση της τρόικα και των εξωθεσμικών κέντρων που κρύβονται πίσω απ’ αυτή, για άσκηση δικηγορίας από κεφαλαιουχικές και πολυεπαγγελματικές εταιρίες και για τη δημουργία υποκαταστημάτων χωρίς περιορισμούς.
Δώσαμε το λόγο σε πολλούς συναδέλφους να συμμετέχουν σε κάθε μας κίνηση. Ενισχύσαμε την επαγγελματική αξιοπρέπεια του δικηγόρου και ειδικά του νέου δικηγόρου με το νομοθετικό καθορισμό των αμοιβών στο νέο Κώδικα Δικηγόρων και την ενίσχυση των γραμματίων προκαταβολής υπέρ των ταμείων μας.
Βελτιώσαμε, σε τοπικό επίπεδο και με συνεχείς παρεμβάσεις, την επαγγελματική καθημερινότητα του δικηγόρου, μέσα σε συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης για το επάγγελμά μας. Με δημιουργία πάσης φύσεως υποδομών στο Δικαστικό Μέγαρο και στη Βιβλιοθήκη. Με την ανάπτυξη των νέων ηλεκτρονικών τεχνολογιών και συστημάτων. Με τη δωρεάν πρόσβαση για τους δικηγόρους σε τρείς ηλεκτρονικές τράπεζες νομικών πληροφοριών και πλήθος νομικών επιθεωρήσεων. Καταστήσαμε προσβάσιμο στη Πάτρα, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση του δικηγόρου, κάθε επίκαιρο ζήτημα της επιστήμης μας. Με πλειάδα επιστημονικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων. Με την ανάρτηση στο site του συλλόγου κάθε χρήσιμης πληροφορίας. Με την έκδοση δικαστικού ενσήμου από τα γραφεία του συλλόγου.
Υλοποιήσαμε όλα τα προγράμματα νομικής συνδρομής και βοήθειας, ενισχύοντας τον κύκλο εργασιών και το βιοπορισμό κυρίως των νέων συναδέλφων.
Λειτουργήσαμε χωρίς εξαρτήσεις και αγκυλώσεις αλλά και χωρίς αποκλεισμούς.
Προστατεύσαμε αποφασιστικά την αξιοπρέπεια ΟΛΩΝ των δικηγόρων. Κάναμε ουσιαστικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις, όπου χρειάστηκε, για να αντιμετωπιστεί η κακότροπη συμπεριφορά μικρής μερίδας δικαστών που απαξίωσαν το θεσμικό ρόλο των δικηγόρων και με ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στους νέους συναδέλφους.
Συγκαλέσαμε δεκάδες Γενικές Συνελεύσεις των δικηγόρων των Πατρών για τη λήψη απόφασης, σε κάθε θέμα που απασχολούσε τον κλάδο, πολύ περισσότερες από κάθε άλλη φορά και αποφασίσαμε πολλές αποχές, ως ύστατο μέσο αντιμετώπισης της επίθεσης που δεχθήκαμε.
Συνομιλήσαμε με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς για την άμεση διεκδίκηση των αιτημάτων μας.
Θέσαμε τις βάσεις για μια ακόμη πιο δημιουργική πορεία. Για την περαιτέρω βελτίωση της καθημερινότητας των συναδέλφων. Για την μηχανοργάνωση των δικαστηρίων, τη σύνδεση με την ιστοσελίδα μας και την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των ηλεκτρονικών συστημάτων. Για την ανάπτυξη της Διαμεσολάβησης, ως θεσμού εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Για την πρόσβαση σε κάθε νέο αντικείμενο του επαγγέλματός μας, όπως αυτό των διαπραγματεύσεων. Για τον εκσυγχρονισμό των συναδέλφων, ούτως ώστε να μη μείνουν πίσω από τα πράγματα και τις εξελίξεις, αφήνοντας σε καθέναν τη δυνατότητα να επιλέξει ό,τι του αρμόζει.
ΙΙΙ.-Θα ήταν πιστεύω χρήσιμο, να γνωρίζετε, όσοι από εσάς δεν είχατε λάβει γνώση, ή να θυμηθείτε οι άλλοι, λόγω της παρόδου αρκετού χρόνου, μερικές από τις ενέργειες-κινήσεις που έγιναν από το Δ.Σ., αλλά και από εμένα προσωπικά, τη τελευταία τριετία. Και λέω μερικές, αυτές που εγώ θεωρώ πιο σημαντικές ή που έχουν γενικότερη σημασία, γιατί δεν θα ήθελα να σας κουράσω με κάθε λεπτομέρεια, που για μερικούς έχει ιδιαίτερη σημασία, πλην όμως δεν αφορούν στο σύνολο των συναδέλφων. Και τις αναφέρω κατά το δυνατόν με χρονολογική σειρά:
1) Ως αναπληρωματικό μέλος (εκλεγμένο από τη Συντονιστική των Προέδρων) της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Νομικών του ΕΤΑΑ, εκπροσωπώντας τους δικηγόρους όλης της Ελλάδας, πλην των Αθηνών, προσπάθησα με τη συμμετοχή μου (λόγω αδυναμίας μετάβασης του τακτικού μέλους) στο συλλογικό αυτό όργανο που εδρεύει στην Αθήνα και συνεδριάζει κάθε εβδομάδα, να ενισχυθούν οι ασφαλιστικοί μας φορείς, οι οποίοι και πρώτοι δέχθηκαν την επίθεση της τρόϊκα, με στόχο ακόμα και τη κατάργησή τους, με το κούρεμα των καταθέσεών τους, που εκφράστηκε αφενός πρωτίστως με τη ρητή έγγραφη αντίρρηση της Διοικούσας για την εκούσια συναίνεση στο κούρεμα μέσω του PSI, δεχόμενοι ουσιαστικά ακόμα και προσωπικές 'απειλές' και αφετέρου κρίνοντας τους κυβερνώντες για τη κακή επένδυση των αποθεματικών των ταμείων μας, χωρίς να ερωτηθούν οι διοικήσεις τους, αλλά και τη μη εγγύηση των συντάξεων των ελεύθερων επαγγελματιών, που έχουν ενταχθεί στον Ε.Τ.Α.Α., από 1-1-2015. Παλέψαμε κάθε χρόνο για τη παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών μας εισφορών. Επίσης κάναμε προσπάθεια για τη χορήγηση επιδόματος 'ανεργίας' για νέους συναδέλφους από τον ΟΑΕΔ, για την οποία αναμένεται εντός των ερχόμενων εβδομάδων η έκδοσης της σχετικής Υ.Α. Τέλος καταφέραμε ακόμα και την καταβολή των ασφαλιστικών μας εισφορών σε άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα μέσω τράπεζας. Επίσης ορίστηκα μέλος της 3μελούς Επιτροπής (μαζί με τους Προέδρους Λάρισας και Θηβών) για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του Τ.Υ.Δ.Ε. και η πρώτη 'νίκη' ήταν η αντίκρουση του ισχυρισμού του Ταμείου, με την αρωγή των Δικαστικών Επιμελητών, για αύξηση των εισφορών υπέρ ΤΥΔΕ από 600 ευρώ σε 1.000 ευρώ. Ως Δικηγορικός Σύλλογος προβήκαμε σε πολλές ενέργειες, άλλες επιτυχείς άλλες ανεπιτυχείς. Κάναμε ό,τι μπορέσαμε για την έγκαιρη εξόφληση των νοσηλείων μας, ακόμα και συμβολική κατάληψη των γραφείων του ΤΥΔΕ στην Αθήνα.
2) Ως τακτικό μέλος (εκλεγμένο από την Ολομέλεια των Προέδρων) της Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο του Σ.Τ.Ε. κ.Βροντάκη, επιχειρήσαμε να εκδοθούν οι υποχρεωτικές και μη Κ.Υ.Α. και Π.Δ. (π.χ. σχετικά με τον προσδιορισμό των ποσοστών υπέρ των Ταμείων κλπ., τον ορισμό αναλογικής αμοιβής δικηγόρων σε διαδοχικώς φθίνοντα ποσοστά επί της αξίας του αντικειμένου της δίκης κ.α.), που προέβλεπε ο Ν.3919/2011 και θα έπρεπε να τεθούν σε ισχύ μέσα σε 4 μήνες από τη ψήφιση του νόμου. Αν και δεν προωθήθηκαν τελικά οι προτάσεις της εν λόγω επιτροπής ούτε εκδόθηκαν οι Κ.Υ.Α. και τα Π.Δ., λόγω άρνησης της Τρόϊκα και του Υπουργείου Οικονομικών, εν τούτοις η μεγάλη νίκη των επαρχιακών συλλόγων ήταν η ψήφιση του άρθρου 74 Ν.3994/25-7-2011, ως προϋπόθεση για την εν συνεχεία έκδοση της αντίστοιχης Κ.Υ.Α., η οποία αφορούσε στα ΛΕΑΔ της χώρας, διάταξη η οποία φέρει την αποκλειστική σφραγίδα του Συλλόγου μας, και με βάση την οποία 'νομιμοποιήθηκαν' τα μέχρι τότε σωματεία, που ήταν διάδοχα του πρώην Ταμείο Προνοίας, χωρίς το τυπικό νομικό υπόβαθρο, έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορεί να θεσμοθετηθεί και απόλυτα νόμιμα ο σχετικός πόρος τους στα γραμμάτια προκαταβολής.
3) Ως μέλος (ορισμένο από τη Συντονιστική των Προέδρων), τον Αύγουστο 2011 εκπροσώπησα το δικηγορικό σώμα στο Υπουργείο Οικονομικών, για την εξεύρεση λύσης σχετικά με τα τότε φορολογικά θέματα, επί των οποίων εκδόθηκε με δική μας επιμέλεια και η αρχική φορολογική εγκύκλιος για τους δικηγόρους, που έλυνε ερμηνευτικά πολλά θέματα. Και επίσης με δική μας προσωπική παρέμβαση εκδόθηκαν στη συνέχεια και άλλες εγκύκλιοι, που ρύθμιζαν ζητήματα της φορολογίας των Δικηγόρων, μετά τη θέσπιση των νόμων 3919/2011 και 3943/2011, ιδίως καθ’ όσον αφορά στον τρόπο τηρήσεως των βιβλίων και στοχείων, που επίλυσαν πληθώρα πρακτικών ζητημάτων, που άπτονται της καθημερινότητας του δικηγορικού λειτουργήματος. Τέλος πετύχαμε τη μεγάλη νίκη να υπάρχει φόρος προκαταβολής 15% μόνο στις αμοιβές για τις οποίες εκδίδεται γραμμάτιο στο δικηγορικό σύλλογο και όχι για τις επιπλέον αμοιβές ούτε για τις εξώδικες εργασίες (εκτός των επιτηδευματιών, για τους οποίους παραμένει η παρακράτηση 20% και μάλιστα από 1/1/2014 από το πρώτο ευρώ), ο οποίος και να παρακρατείται και να αποδίδεται από τους δικηγορικούς συλλόγους (ήδη εκδόθηκε και η σχετική Υ.Α. για το νέο καθεστώς του Κώδικα Δικηγόρων).
4) Διοργανώσαμε την (εκτός Αθηνών) Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων στη πόλη μας, στις 2-3 Σεπτεμβρίου 2011, όταν ήταν στον αέρα όλα τα μεγάλα προβλήματα, που είχαν ανακύψει, μετά τη ψήφιση του Ν.3919/2011, και ιδίως ο κίνδυνος της δημιουργίας κεφαλαιουχικών και πολυεπαγγελματικών εταιρειών (με τη Τέταρτη Αναθεώρηση του Μνημονίου και την αμφισβήτηση της συμβατότητας της εθνικής νομοθεσίας περί ίδρυσης δικηγορικών εταιριών με τα άρθρα 49 επ. ΣΛΕΕ και την οδηγία 2006/123/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον Ν.3844/2010 ΦΕΚ Α/63, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά), η κατάργηση της απαγόρευσης της διαφήμισης των δικηγόρων με τη ψήφιση ενός Κώδικα Διαφήμισης των δικηγόρων (ο οποίος φέρει επίσης τη σφραγίδα του Συλλόγου μας), αλλά και πολλά άλλα, όπως το φορολογικό (με τις αλλαγές στη φορολογία από τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ.7 Ν.3943/2011 και 31 Ν.3986/2011), το Τ.Υ.Δ.Ε. και η επικείμενη τότε τροποποίηση των διατάξεων για το Επικουρικό Κεφάλαιο, η οποία και αποκρούστηκε επιτυχώς μετά από έντονο διάβημα, δυστυχώς όμως μόνο για δύο χρόνια.
5) Ορισθείς από την Ολομέλεια των Προέδρων, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συναδέλφους στους φορολογικούς και ασφαλιστικούς τομείς, δώσαμε ως Ολομέλεια την έγγραφη απάντησή μας σε όλα τα θέματα που έθεσε σε ερωτηματολόγιο η ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ (κοινώς η Τρόϊκα) και αφορούσαν τους δικηγόρους. Και επιπρόσθετα ήμουν ένας από τους κύριους συντάκτες και του ειδικού υπομνήματος (memo) που δόθηκε τότε στον Υπουργό Οικονομικών κ.Ευάγγελο Βενιζέλο, στη συνάντησή μας στη Βουλή των Ελλήνων, εκφράζοντας την αντίθεσή μας στις μεταρρυθμίσεις και την προβολή των θέσεών μας, σχετικά με την ισχυροποίηση του χαρακτήρα του δικηγόρου ως άμισθου δημόσιου λειτουργού, την αναγκαιότητα της ύπαρξης και της λειτουργίας των Δικηγορικών Συλλόγων στη χώρα μας και τον ρόλο που επιτελούν, την ανάγκη κατάργησης του Φ.Π.Α. στις νομικές υπηρεσίες κ.α.
6) Προβλέψαμε έγκαιρα, έχοντας γνώση και εμπειρία, την (ουσιαστική και τυπική) κατάργηση των συμβολαίων και ουσιαστικά αντικαταστήσαμε, λαμβάνοντας απόφαση του Δ.Σ. και της Γ.Σ., με εφαρμογή από 1/1/2012, τον διανεμητικό λογαριασμό των συμβολαίων με τον πιο δίκαιο (καθότι αφορούσε στο σύνολο των δικηγόρων) διανεμητικό λογαριασμό για κάθε δικαστηριακή παράσταση, με ποσοστό 8%, σε κάθε γραμμάτιο προκαταβολής, δηλαδή ως νόμιμο φορολογικό έξοδο, μετά και τη ψήφιση του νέου κώδικα δικηγόρων, απόφαση που επικυρώθηκε και πρόσφατα από το σώμα.
7) Προστατεύσαμε, με αρχή τον Οκτώβριο 2011, κάθε αντιποίηση του επαγγέλματός μας από άλλες επαγγελματικές ομάδες, αλλά και τρίτους, οι οποίοι επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν πολίτες στην ανάγκη τους για υπαγωγή στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ασκώντας ασφαλιστικά μέτρα κατά των γραφείων αυτών και πολλαπλές μηνυτήριες αναφορές για τα αδικήματα της αντιποίησης, με αποτέλεσμα ακόμα και τη καταδίκη τους σε πολύμηνη φυλάκιση.
8) Ορίστηκα (από την Ολομέλεια των Προέδρων), ως εκπρόσωπος του Δικηγορικού Σώματος, να εκθέσω τις θέσεις της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας στη ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ της Βουλής, απαντώντας και στις ερωτήσεις των Βουλευτών, κατά τη συζήτηση της 13-1-2012, για τα ζητήματα που αφορούν το δικηγορικό σώμα (δικηγορικές εταιρίες, δημοσίευση οικονομικών στοιχείων, διαφήμιση κ.λ.π), σχετικά με τη 1η επίθεση σε βάρος των δικηγόρων, που επήλθε με το άρθρο 6 ν.4038/2012 και τη 1η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, που αφορούσε κυρίως στο θέμα της δυνατότητας σύστασης δικηγορικών εταιρειών μεταξύ μελών διαφορετικών δικηγορικών συλλόγων, αλλά και το θέμα της ίδρυσης υποκαταστημάτων των δικηγορικών εταιρειών σε άλλες πόλεις πλην της έδρας αυτών. (δείτε σχετική ομιλία στο σάϊτ)
9) Ορίστηκα (από την Ολομέλεια των Προέδρων) τον Οκτώβριο 2011 ως υπεύθυνος για τη συλλογή προτάσεων για το Σχέδιο Νόμου για τις Απαλλοτριώσεις (έργο στο οποίο βοήθησαν εξειδικευμένοι συνάδελφοι των Πατρών π.χ.Τάκης Ανδρονόπουλος και πανελληνίως), την εκπροσώπηση του Σώματος δύο φορές στον τότε Υπουργό, καθώς και την εκπροσώπηση του Σώματος στη Βουλή τον Μάρτιο 2012, στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου ΄΄Επιτάχυνση και Εξορθολογισμός διαδικασιών Αναγκαστικής Απαλλλοτρίωσης΄΄, το οποίο τέθηκε σε αναπάντεχη έκθεση προς δημόσια διαβούλευση, χωρίς να έχει προηγηθεί ο παραμικρός ουσιαστικός διάλογος με αρμόδιους φορείς και κυρίως με την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Με ουσιαστικές προτάσεις, όπου εκφέρονταν οι βασικές αντιρρήσεις μας, που εστιάζονταν α) στην καταφανέστατα αντισυνταγματική διάταξη του άρθρου 10 παρ.1, που καθιέρωνε για τον καθορισμό της οριστικής αποζημίωσης τοπική αρμοδιότητα των Εφετείων της έδρας του υπόχρεου προς πληρωμή της αποζημίωσης, δηλαδή κατά κανόνα του Εφετείου της Αθήνας, που είναι η έδρα του Δημοσίου και των περισσοτέρων νομικών προσώπων, υπέρ των οποίων κηρύσσονται οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις (ΔΕΗ κ.λ.π.), διάταξη η οποία τελικά απαλείφθηκε, β) στις διατάξεις των άρθρων 9 παρ.5 και 10 παρ.2 του σχεδίου νόμου με τις οποίες προβλέπεται ότι η προσωρινή και οριστική αποζημίωση, αντίστοιχα, δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό 80 % ή να υπολείπεται σε ποσοστό 50% της αξίας που έχει καθορισθεί με το αντικειμενικό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλως της εκτίμησης που αποτελεί στοιχείο της προδικασίας κ.α.
10) Ως Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών υποβάλλαμε αίτηση ακύρωσης στο ΣΤΕ, τον Οκτώβριο 2011, για το ΕΕΤΗΔΕ (χαράτσι).
11) Ως Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών υποβάλλαμε αίτηση ακύρωσης στο ΣΤΕ, κατά της ίδρυσης του Εφετείου Αγρινίου.
12) Ως Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών υποβάλαμε Τριτανακοπή στο ΣΤΕ, επί της  αριθμ. 909/2011 απόφασής του, σχετικά με τη κρίση για την υποβολή ΦΠΑ και στις έμμισθες υπηρεσίες (προέχουσας κατά τη κρίση του της φύσης της δικηγορίας ως εργασίας ανεξάρτητης), παρά τη σχετική απαλλαγή με την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1100/24.06.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 59,60,61,62,63 και 81 του ν.3842/23.4.2010 (ΦΕΚ 58Α) “Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις”», η οποία εκδικάστηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης και με την οποία προσβάλλαμε το καθεστώς για την επιβολή ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες, έχοντας την άποψη κατά κύριο λόγο ότι από το κοινοτικό δίκαιο δεν απορρέει καμιά υποχρέωση επιβολής Φ.Π.Α. στις δικηγορικές υπηρεσίες, αφού ο ΦΠΑ επιβάλλεται στην οικονομική δραστηριότητα, κάτι που δεν αρμόζει στη παροχή των νομικών υπηρεσιών και πρέπει να εξαιρεθούν οι δικηγορικές υπηρεσίες, λόγω κυρίως του λειτουργηματικού χαρακτήρα του δικηγορικού επαγγέλματος.
 13) Ως Δικηγορικός Σύλογος Πατρών αποστείλαμε εξώδικη δήλωση στα Υπουργεία Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ και υποβάλαμε αναλυτικό υπόμνημα στη Διεύθυνση Φ.Π.Α. του Υπουργείου Οικονομικών για το ζήτημα της αμοιβής του πληρεξουσίου Δικηγόρου του δικαιούχου, σε δίκη περί καθορισμού προσωρινής ή οριστικής τιμής μονάδας, της αποζημιώσεως λόγω αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, η οποία επιδικάζεται από το Δικαστήριο, αιτούμενοι ότι αυτή πρέπει να προσαυξηθεί με τον αναλογούντα επ’ αυτής Φ.Π.Α. και τον οποίον πρέπει να επιβαρυνθεί, κατά το Σύνταγμα και τον νόμο και στο πλαίσιο της πλήρους αποζημίωσης, ο υπερ’ ού η απαλλοτρίωση, που συνήθως είναι το Δημόσιο και οι Ο.Τ.Α. Μέχρι σήμερα το Δημόσιο δεν έχει απαντήσει και αρνείται να καταβάλει τον αναλογούντα Φ.Π.Α. με αποτέλεσμα να υπάρχει ζήτημα ακόμα και μη συντέλεσης της απαλλοτρίωση.
14) Ως Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών αποστείλαμε αναλυτικό υπόμνημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στη Διεύθυνση Φ.Π.Α. του Υπουργείου Οικονομικών για ανάλογο με το ανωτέρω ζήτημα, σχετικά με την επιβολή Φ.Π.Α. στην αμοιβή, την οποία λαμβάνουν οι Δικηγόροι, οι οποίοι διορίζονται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο στα ποινικά δικαστήρια ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο του θεσμού της παροχής νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος. Μετά από έντονες αντιδράσεις μας καταφέραμε, κατά την καταβολή των σχετικών ποσών στους δικαιούχους, να μην ενσωματώνεται αυθαίρετα ο Φ.Π.Α. και να εμπεριέχεται στο ποσό, που λαμβάνουν οι δικηγόροι ως αποζημίωση, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται ανεπίτρεπτα η φορολογητέα βάση του Φ.Π.Α. και, παραλλήλως, να περιστέλλεται η αποζημίωση του Δικηγόρου για την παροχή των υπηρεσιών του, αλλά να καταβάλλεται ο αναλογούν στην προβλεπομένη αμοιβή (αποζημίωση) του Δικηγόρου Φ.Π.Α., επιπλέον της αμοιβής αυτής, ώστε εν συνεχεία ο Δικηγόρος να τον αποδώσει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς να αλλοιώνονται οι κανόνες και, εν γένει, το σύστημα του Φ.Π.Α., βαρυνόμενο, δε με την υποχρέωση καταβολής του Φ.Π.Α. αυτού στον Δικηγόρο είναι το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο, σύμφωνα με τον Ν. 3226/2004, βαρύνεται και με την καταβολή της ως άνω αποζημιώσεως.
15) Ως Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών υποβάλλαμε τις προτάσεις μας για το Σχέδιο Νόμου (ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ), που αφορούσε στην εισαγωγή νέων θεσμών σχεδόν σε όλους τους βασικούς κώδικες της νομοθεσίας μας, λάβαμε μέρος στην ορισθείσα από την Ολομέλεια των Προέδρων Επιτροπή για την εκπροσώπηση στη Βουλή (με ομιλητή τον Πρόεδρο της Λάρισας), συντάξαμε μέρος των προτάσεων της Ολομέλειας και ταυτόχρονα με τη ψήφιση του Ν.4055/2012 προγραμματίσαμε και οργανώσαμε την εξαιρετικά επιτυχημένη εκδήλωση στον Δ.Σ.Πατρών, με εκλεκτούς ομιλητές πανεπιστημιακούς καθηγητές, δικαστές και εισαγγελείς και τη παρουσία του Γ.Γ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου ακούστηκαν σχεδόν όλες οι θέσεις και οι απόψεις για τον νέο νόμο, όπου κυρίως έγινε σοβαρή κριτική (θέση του Δ.Σ.Πατρών) σε βάρος των επιβληθέντων παραβόλων υπέρ του Δημοσίου σε όλες σχεδόν τις νομικές πράξεις (μήνυση, φορολογικές προσφυγές, ένδικα μέσα κλπ.), αύξηση δικαστικού ενσήμου και επιβολή αυτού και στις αναγνωριστικές αγωγές, με αποτέλεσμα το περιορισμό του συνταγματικού δικαιώματος του έλληνα πολίτη να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.
16) Ως Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, συμμετείχαμε σε όλα τα προγράμματα νομικής συνδρομής και βοήθειας, ενισχύοντας τον κύκλο εργασιών και το βιοπορισμό κυρίως των νέων συναδέλφων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (ενδεικτικά με τη Γραμματεία της Προστασίας του Καταναλωτή σχετικά με την υπαγωγή συμπολιτών μας στις διατάξεις του Ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με συνολικές για τον Δ.Σ.Πατρών 400 αιτήσεις, πρόγραμμα Legal Aid, για τους οικονομικά αδύναμους πολίτες στις αστικές και εμπορικές διαφορές, πρόγραμμα για κακοποιημένες γυναίκες, ενίσχυση του θεσμού των αυτεπαγγέλτως διοριζόμενων δικηγόρων στις ποινικές υποθέσεις κ.α).
17) Ως Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών οργανώσαμε και παρουσιάσαμε στο FORUM 2012, στη Πάτρα, εκδήλωση με θέμα «Στρατηγικές Ανάπτυξης κ΄ Χωροθέτηση (Positioning) του Δικηγόρου στην Αγορά».
18) Ως Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών καταθέσαμε τις προτάσεις μας και φέραμε τις έντονες αντιρρήσεις μας, τόσο με έγγραφα όσο και με προσωπική παρέμβαση σε όλα τα κλιμάκια των σχετικών Υπουργείων, ακόμα και στους ίδιους τους Υπουργούς, σχετικά με την αύξηση του δικαστικού ενσήμου και τη κατάργηση της υποχρεωτικής παράστασης των δικηγόρων στα συμβόλαια, θέτοντας εναλλακτικές λύσεις (τόσο για την εξεύρεση πόρου υπέρ του Ταχδικ από άλλες πηγές, όσο και για τη αναγκαιότητα για την ασφάλεια του δικαίου υποχρεωτική παράσταση στα συμβόλαια σε συγκεκριμένες πράξεις), που δυστυχώς όμως δεν υιοθετήθηκαν και εν τέλει ψηφίστηκαν οι διατάξεις του άρθρου πρώτου (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ περίπτωση 6) του Ν.4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 222/ 12-11-2012), το άρθρο 16 παρ.16 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α΄ 237 /5-12-2012) και το άρθρο 40 παρ.16 του Ν.4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 18 /25-1-2013).
19) Ως Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών υποβάλλαμε τις έντονες αντιρρήσεις μας, στη κατάργηση της κατώτατης αμοιβής των δικηγόρων για τις παρεχόμενες με έμμισθη εντολή υπηρεσίες τους όταν αμείβονται με πάγια μηνιαία αμοιβή, στα Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. Και βεβαίως ασκήσαμε και αίτηση ακυρώσεως (τόσο ως Δικηγορικός Σύλλογος, όσο και ως δικηγόροι Πατρών ατομικά, μαζί με τον ΔΣΑ και ΔΣΘ) στο ΣΤΕ για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 2/844/0022/4-1-2013 Κ.Υ.Α. απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών με τίτλο «Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222)» και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β'43/15-01-2013. Και βεβαίως επειδή πιστεύουμε ότι οι έμμισθοι αυτοί ήταν και οι περισσότερο χαμένοι της 3ετίας, λόγω της κατάργησης του χρονοεπιδόματος, προσπαθούμε στην έκδοση σχετικής Κ.Υ.Α. για την κάλυψη της εν λόγω αδικίας.
20) Ως Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών συμμετείχαμε σε όλες τις εκδηλώσεις και τις πορείες και ενδεικτικά συμμετείχαμε μαζικά στο συλλαλητήριο της Ολομέλειας, ενάντια στην επιχειρούμενη κατάλυση του Κράτους Δικαίου και του Κοινωνικού Κράτους την 29.02.2012 στην Αθήνα.
21) Συμμετείχαμε σε όλες τις Ολομέλειες των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, που έλαβαν χώρα και μάλιστα όχι με μονομερή εκπροσώπηση από τον Πρόεδρο, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και όλου του Προεδρείου (π.χ.Θεσσαλονίκης, με τη παρουσία των Ευρωπαίων συναδέλφων και της CCBE) ή άλλων μελών του συμβουλίου ή ακόμα και τρίτων συναδέλφων, που ορίστηκαν και εισηγητές. Σε όλες τις Ολομέλειες ανεξαιρέτως υπήρξα ο οργανωτής της θεματολογίας, καθώς και εισηγητής σε καίρια ζητήματα, επιπρόσθετα σε όσες αφορούσαν τον Κώδικα Δικηγόρων είχα και τη βασική ευθύνη της παρουσίασης και της καταγραφής των θέσεων και απόψεων.
22) Προτάθηκα από την Ολομέλεια των Προέδρων και έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο η συμμετοχή μου στην Ειδική 9μελή Νομοπαρασκευή Επιτροπή για τον νέο «ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ», η οποία συστάθηκε με την αριθ.98711/12.12.2011 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποτελούμενη από 9 Δικηγόρους, με Πρόεδρο τον δικηγόρο Αντώνη Βγόντζα, στην οποία συμμετείχαν πλην των άλλων οι κ.κ. Νικόλαος Βαλεργάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Ζαφειρόπουλος, Γεν.Γραμματέας Δ.Σ.Α. και Θεόδωρος Σχινάς, μέλος Δ.Σ. του Δ.Σ.Α., εκπροσωπώντας ουσιαστικά (και ίσως για πρώτη φορά) τις θέσεις των δικηγόρων της Επαρχίας. Οι εργασίες της Επιτροπής κράτησαν σχεδόν 2 χρόνια, με απίστευτο αριθμό ωρών εργασίας και σχεδόν εβδομαδιαίες συναντήσεις στο Υπουργείο. Παράλληλα συστήθηκε Επιτροπή της Ολομέλειας (αποτελούμενη από τα θεσμικά μέλη της Επιτροπής, συνεπικουρούμενη κατά κύριο λόγο από τους Προέδρους της Λάρισας και των Ιωαννίνων, αλλά και από άλλους συναδέλφους). Και βεβαίως συστήθηκε και Επιτροπή στον Δ.Σ.Πατρών για υποβολή δικών μας προτάσεων και δημιουργήθηκε και ειδικό Φόρουμ στην ιστοσελίδα του Συλλόγου για τη συλλογή προτάσεων σχετικά με τον Κώδικα. Η δυσκολία των έργων όλων των Επιτροπών και κυρίως της Νομοπαρασκευαστικής ήταν μεγάλη, προπαντός λόγω των παράλληλων τροποποιήσεων του Κώδικα Δικηγόρων, σε “συμμόρφωση” με τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας, οι οποίες και επιβλήθηκαν, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη μας, από το Υπουργείο Οικονομικών. Παρά τις τρομερές αντιξοότητες, που όλοι γνωρίζετε, το έργο που επιτελέσθηκε ήταν τιτάνιο, αφού έγιναν σημαντικές τροποποιήσεις στα θέματα των νομίμων αμοιβών των δικηγόρων με μοναδικό εισηγητή εμένα (το μεγαλύτερο πρόβλημα προς αντιμετώπιση ήταν η παντελής κατάργηση των κατωτάτων αμοιβών) με την ουσιαστική κατοχύρωση των παλαιών κατώτατων αμοιβών, στην ενίσχυση του λειτουργηματικού ρόλου του δικηγόρου (άρθρα 1-2, 34, 36 κ.α.), στην ενίσχυση της θεσμικής λειτουργίας των Δικηγορικών Συλλόγων (άρθρο 89), με δυνατότητες σύστασης νέων διανεμητικών λογαριασμών, με γραπτές πανελλήνιες εξετάσεις των ασκούμενων δικηγόρων, με πλαφόν δύο συνεχόμενες θητείες του Προέδρου και τρεις των Συμβούλων (πρότασή αποκλειστικά δική μου), με αποζημίωση των εμμίσθων του ιδιωτικού τομέα στην οικειοθελή αποχώρηση, με ελεύθερη είσοδο των δικηγόρων στις δημόσιες υπηρεσίες κλπ. Και βεβαίως συνέταξα (και συντόνισα) και τις περισσότερες τροποποιήσεις του Κώδικα τον Νοέμβρη 2013.
23) Για τον ΛΕΔΕ, συμμετείχαμε σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις ανεξαιρέτως, υποβάλλοντας τις προτάσεις μας για τη βιωσιμότητά του, προτείνοντας κυρίως τη μείωση των παροχών και τη σύνταξη αναλογιστικών μελετών, με επιτυχή αποτελέσματα.
24) Ως Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών αναλάβαμε πρωτοβουλίες για την λειτουργία εφαρμογής του θεσμού της άσκησης στα Δικαστήρια, θεσμός που έχει τύχει της αποδοχής πολλών ασκουμένων συναδέλφων.
25) Ως Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της αποφυγής καταβολής των εισφορών υπέρ των ταμείων και του συλλόγου, από τη μη έκδοση γραμματίων προκαταβολής από συναδέλφους, συστήνοντας ειδική επιτροπή από δικηγόρους-μη μέλη του Δ.Σ., αποστέλλοντας αυστηρά έγγραφα στις γραμματείες των δικαστηρίων για την υποχρεωτική αποστολή των μηνιαίων καταστάσεων, κάνοντας συνεχείς παρεμβάσεις στους προϊσταμένους των δικαστηρίων, και προβαίνοντας τέλος ακόμα και στην άσκηση δεκάδων πειθαρχικών διώξεων, όπου αυτό ήταν αναγκαίο.
26) Ως Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών υποβάλλαμε πλήθος εγγράφων και κάναμε επίμονες παρεμβάσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και τον Αρειο Πάγο για την κάλυψη των οργανικών θέσεων των δικαστών και των υπαλλήλων που υπηρετούν στα Δικαστήρια των Πατρών, γεγονός που σχετίζεται άμεσα και απόλυτα με την καθυστέρηση προσδιορισμού των δικών. Καθώς επίσης προκαλέσαμε Ολομέλειες των Δικαστηρίων και επιτύχαμε για 1η φορά αλλαγές στις ημέρες εκδίκασης υποθέσεων διαφόρων διαδικασιών, αλλά και πρόσθετες δικασίμους.
27) Ως Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών κάναμε μεγάλο αγώνα για την ανέγερση νέου Δικαστικού Μεγάρου, στη περιοχή του ΚΕΤΧ,  επιμεληθήκαμε τη πολεοδόμηση της σχετικής περιοχής, και υποστηρίξαμε την αναγκαιότητα της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην χρηματοδότηση του νέου μεγάρου, πλην όμως λόγω των καιρών το σχέδιο αυτό εγκαταλήφθηκε. Πλην όμως φροντίσαμε, ως συμμετέχοντες στην Επιτροπή Διαχείρισης, στη πλήρη ανακαίνιση (εσωτερικά και εξωτερικά) του ήδη υπάρχοντος Δικαστικού Μεγάρου, παρά την από το έτος 2008 προϋπάρχουσα εγκατάλειψή του,  ούτως ώστε ο κύριος χώρος εργασίας μας, που είναι το Δικαστήριο, και συγκεκριμένα το Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, να εξωραϊστεί για να αποπνέει τον σεβασμό (ακόμα και ως κτίριο) που αρμόζει στον θεσμό της Δικαιοσύνης και στους συλλειτουργούς της και αποφασίσαμε και τη λειτουργία της κεντρικής πόρτας εισόδου και την επιβολή μέτρων ασφαλείας για την είσοδο εντός του μεγάρου.
28) Ως Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, αναμορφώσαμε πλήρως την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του Συλλόγου (με τη παροχή πληροφοριών απαραίτητων για τον δικηγόρο, όπως π.χ. Εκθέματα, συνθέσεις δικαστηρίων, τρόπο υπολογισμού δικαστικού ενσήμου, έντυπα, ταμεία, εγγραφές ασκουμένων, ασφαλιστικά βιβλιάρια, τα βιβλία της βιβλιοθήκης, τηλέφωνα υπηρεσιών και κάθε άλλη πληροφορία απαραίτητη και τέλος με την ανάρτηση κάθε ΝΕΑΣ πληροφορίας είτε αφορά σε νομοθετική ρύθμιση είτε σε οποιαδήποτε θέματα αφορούν τους δικηγόρους).
29) Ως Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών εμπλουτίσαμε τη δωρεάν παροχή νομικών πληροφοριών προς τους δικηγόρους και πέραν της ΝΟΜΟΣ προσφέρουμε τη τράπεζα πληροφοριών του Δ.Σ.Α. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ καθώς και τη I-THEMIS.
30) Ως Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών και μετά το θάνατο του αείμνηστου Δ.Ζηνόζη, αποδέχθηκε τη πρόσκλησή μας να αναλάβει Πρόεδρος της Επιτροπής Σύνταξης της ΑΧΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ, ο Αντιπρόεδρος του Α.Π. ε.τ. Χαράλαμπος Δημάδης, πλαισιούμενος από εκλεκτούς συναδέλφους, συνταξιούχους και ενεργεία, με όρεξη να προσφέρουν στην ανανεωμένη πλέον έκδοση του νομικού περιοδικού μας.
31) Ως Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, μετά από τόσα χρόνια ταλαιπωρίας για την έκδοση του δικαστικού ενσήμου (αγωγοσήμου) και τέλους απογράφου στις Δ.Ο.Υ. και στη Τράπεζα, καταφέραμε, ως πρώτος επαρχιακός σύλλογος, παρά την μόνιμη άρνηση των αρμοδίων υπηρεσιών, να επιτύχουμε την έκδοση των ανωτέρω από τα γραφεία του Συλλόγου μας. Και επιπρόσθετα, μετά από συνεχείς παρεμβάσεις του συλλόγου μας προσωπικά επιτύχαμε την έκδοση της Υ.Α. για την έκδοση ΚΑΕ για το ΤΥΔΕ και αναμένεται (βρίσκεται ήδη στο ΤΑΧΙΣ) η ολοκλήρωση της διαδικασίας, με αποτέλεσμα να εκδίδεται στο σύνολό  του το δικαστικό ένσημο από υπάλληλο του συλλόγου.
32) Ως Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, κατόπιν έντονων πιέσεων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, περιορίσαμε κατά πολύ τον χρόνο εκκαθάρισης και καταβολής των αμοιβών των συναδέλφων που διορίζονται αυτεπάγγελτα σε κακουργήματα.
33) Ως Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών υποστηρίξαμε και πετύχαμε την υποχρεωτική σύμπραξη δικηγόρων στη διαμεσολάβηση, καθώς και την αποκλειστική ιδιότητα του δικηγόρου ως διαμεσολαβητή στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις, παρά την αντίθεση πολλών συναφών κλάδων, καθώς και προτείναμε (και ήδη έχει τεθεί στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου) την υποχρεωτική διαδικασία της διαμεσολάβησης, ως στάδιο προδικασίας, για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με διαμεσοβαβητή δικηγόρο και με κατάρτιση μόνο 10 ωρών που θα γίνει στον Εφετειακό Σύλλογό μας.
34) Ως Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών οργανώσαμε αρκετές ημερίδες για την πρακτική αντιμετώπιση των φορολογικών θεμάτων των δικηγόρων (π.χ. φορολογικά θέματα, σχετικά με την έκδοση Α.Π.Υ., παρακράτηση Φ.Π.Α. κλπ.)
35) Ως Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών συνδιοργανώσαμε πλήθος συνεδρίων, ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων και για πρώτη φορά στο Σύλλογό μας κλήθηκαν να συμμετέχουν δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί και μάλιστα και από τα Δικαστήρια των Πατρών και σε συνδιοργάνωση με το Εφετείο, την Εισαγγελία, το Πρωτοδικείο, ακόμα και το Ειρηνοδικείο Πατρών, με σκοπό την ενημέρωση των συναδέλφων και ενδεικτικά αναφέρουμε τις εκδηλώσεις: α) για την εξωδικαστική και δικαστική μεσολάβηση, σε συνεργασία με την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕRA), τις Προέδρους Πρωτοδικών Αθηνών και Πατρών κ.κ.Στρατσιάνη, Τσάμη, Καρβέλα και Καγιούλη, β) για τους λόγους αναίρεσης κατά των ποινικών αποφάσεων, με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου κ.Ζαϊρη, του Αρεοπαγίτη κ.Φράγκου και του Αντεισαγγελέα του Α.Π. κ.Κατσιρώδη, γ) για τις «Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις στους Ν.3904/2011 και 4055/2012», με τη συμμετοχή του κ.Μπρακουμάτσου, Αντεισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και πρώην Προέδρου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, του κ.Παναγιωτόπουλου, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, του κ.Μπισμπίκη, Αντεισαγγελέα Εφετών Πατρών και του κ.Βγόντζα, δικηγόρου Αθηνών και πρώην καθηγητή Πανεπιστημίου, δ) για την “Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων και Ποινική Δίκη- Νομοθετικές επιλογές και νομολογιακές προσεγγίσεις”, με ομιλητές τον δικηγόρο-λέκτορα του ΑΠΘ κ.Γ.Νούσκαλη και τον Αντεισαγγελέα Εφετών Πατρών κ.Γεώργιο Μπισμπίκη κλπ.
36) Ως Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών οργανώσαμε και συνδιοργανώσαμε και άλλες εκδηλώσεις, τιμώντας διακεκριμένους καθηγητές ή και συναδέλφους, και με γενικότερη πολιτική χροιά, όπως ενδεκτικά α) για τη μνήμη του καθηγητή Γεώργιου-Αλέξανδρου Μαγκάκη, β) για τη μνήμη του δικηγόρου Πατρών Γεωργίου Παπαγιαβή, γ) η εκδήλωση για το βιβλίο του προξένου επί τιμή Θ. Μαλλιά “Η μαρτυρία ενός Πρέσβη”, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαϊας, κ.α.
37) Ως Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών Συνεργαστήκαμε με το ΤΕΕ Δυτ.Ελλάδος και τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών και πρωτοστατήσαμε σε κοινούς αγώνες, εκδίδοντας κοινά δελτία τύπου ή κάνοντας κατάληψη στη Τράπεζα της Ελλάδος. Συμμετείχαμε σε συσκέψεις με τον Δήμο Πατρέων και το Επιμελητήριο Αχαϊας για το λιμάνι της Πάτρας. Και εγώ προσωπικά συμμετείχα σε εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, μαζί με τον Αλέξη Μητρόπουλο και τον Τεμπονέρα, για τα προβλήματα των ασφαλιστικών ταμείων του εν λόγου συλλόγου.
38) Ως Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών είχαμε ένα πλούσιο κοινωνικό έργο, προσφέροντας κάθε δυνατή βοήθεια στους φυλακισμένους (αγορές τηλεκαρτών για τις γιορτές), σε άπορους συμπολίτες μας (προσφορά ειδών τροφίμων), σε φιλανθρωπικά σωματεία και διοργανώσαμε την εκδήλωση ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΩ και ΦΩΤΙΖΩ, κατεβαίνοντας σε κεντρικό πεζόδρομο των Πατρών στις εορτές του 2013, μαζεύοντας χρήματα για την εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ οικογενειών με αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.
Δεν θα κουράσω άλλο, υπερασπιζόμενος το έργο του Δ.Σ. και εμού προσωπικά τη τελευταία 3ετία, πάντως θα μου επιτρέψετε να υποστηρίξω ότι το έργο αυτό μόνο διαχειριστικό!! δεν ήταν, ούτε θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει έτσι κανείς, εκτός εάν σκέφτεται ζηλόφθονα ή υστερόβουλα.
Πάντως εγώ υπόσχομαι προσωπικά ότι, όπως εργάστηκα από το 1996 έως το 2011 ως Σύμβουλος και όπως εργάστηκα από το 2011 έως το 2014 ως Πρόεδρος, με το ίδιο μεράκι και με την ίδια αγάπη, θα εργαστώ και την επόμενη 3ετία και με μοναδικό στόχο να εκπροσωπήσω τον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών και τα μέλη του, όπως αρμόζει στην ιστορία αυτού του συλλόγου.
Τα θέματα τα γνωρίζετε και είναι πολλά. ΘΑ ΠΑΛΕΨΩ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.
Με την ίδια αγωνιστικότητα και το ίδιο πάθος.
Με τις πιο κάτω γενικές ΘΕΣΕΙΣ:
-Δεν αποδεχόμαστε την αντιμετώπιση της παροχής των δικηγορικών υπηρεσιών ως εμπορική συναλλαγή, αλλά ως δημόσιο λειτούργημα που συμβάλει στην εμπέδωση της κοινωνικής ειρήνης και δικαιοσύνης. Διεκδικούμε την άμεση επαναφορά του αφορολογήτου ορίου για όλους μας και τη μείωση του φορολογικού συντελεστή που σήμερα μας έχει επιβληθεί καθώς και τη συνέχιση του αγώνα για τη κατάργηση του ΦΠΑ από τις αμοιβές μας.
-Ζητούμε την άμεση κατάργηση ή έστω τον εξορθολογισμό των διαφόρων παραβόλων που αποτελούν εμπόδιο στη πρόσβαση του πολίτη στα Ελληνικά Δικαστήρια. Επαγρυπνούμε για το νομικό καθεστώς των κεφαλαιουχικών και πολυεπαγγελματικών εταιριών με την είσοδο ιδιωτών άσχετων προς το λειτούργημά μας. Θα αντιταχθούμε σθεναρά σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία υποκατάστασης και «υπαλληλοποίησης» του Δικηγόρου. Μαχόμαστε για τη μη εφαρμογή γραπτών συμφωνιών από μεγάλους εργοδότες (π.χ. Τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, ΙΚΑ κλπ.) σε βάρος των νομίμων αμοιβών μας.
-Διεκδικούμε να παρασχεθεί άμεσα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους ανασφάλιστους δικηγόρους (αλλά και στα έμμεσα προστατευόμενα μέλη) του Ε.Τ.Α.Α., ανεξάρτητα από την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών στο πρόσωπό τους και να εκδοθεί σχετική απόφαση για τη θεώρηση των ασφαλιστικών τους βιβλιαρίων από την 1-1-2014 και τουλάχιστον για τα επόμενα τρία έτη και όσο διαρκεί η οικονομική κρίση.
-Διεκδικούμε: α) να ανασταλεί επ’ αόριστον η εφαρμογή των διατάξεων και αποφάσεων για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. και να εξεταστεί η μείωση αυτών, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η οικονομική κρίση της Χώρας, β) Να καταργηθεί το άρθρο 44 παρ. 15 του Ν.3986/2011 ή να αποφασιστεί η εξαίρεση και των ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Α.Ν.-Τ.Ε.Α.Δ. από την εφαρμογή της εν λόγω διατάξεως και να κατοχυρωθεί η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής της ασφαλιστικής κατηγορίας ένταξης των δικηγόρων ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α., γ) Να τροποποιηθεί, άλλως να ανασταλεί τουλάχιστον για μία τριετία η διάταξη του άρθρου 101 παρ. 9 του Ν.4172/2013 για τη διαβίβαση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Α.Ν.-Τ.Ε.Α.Δ. άνω των 5.000 ευρώ, στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.), δ) Να καθιερωθεί η δυνατότητα ρύθμισης των ασφαλιστικών μας εισφορών προς το Ε.Τ.Α.Α./Τ.Α.Ν.-Τ.Ε.Α.Δ. κατ’ έτος, ήτοι και πέραν του πρώτου χρόνου ρύθμισης, ε) Να εξεταστεί η δυνατότητα αντικατάστασης του υπάρχοντος συστήματος υπολογισμού των εισφορών των ασφαλισμένων δικηγόρων του Ε.Τ.Α.Α. από ένα νέο δικαιότερο σύστημα, στο οποίο οι ασφαλιστικές εισφορές θα τελούν και σε συνάρτηση με το φορολογητέο εισόδημα του ασφαλισμένου.
-Επαγρυπνούμε και για τη νομιμότητα μέτρων που επιδρούν στη ζωή των Ελλήνων πολιτών, γιατί πιστεύουμε βαθύτατα στο χτίσιμο κοινωνικών συμμαχιών με ευρύτερα στρώματα της Ελληνικής Κοινωνίας, τα οποία επίσης πλήττονται από την επαχθή ασκούμενη οικονομική πολιτική, μέσω της ενημέρωσης της κοινωνίας για τα πραγματικά προβλήματα της δικηγορίας, τους όρους άσκησής της και τις επιπτώσεις που τα λαμβανόμενα εις βάρος μας μέτρα έχουν για τους ιδίους σε σχέση με τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες.
Πιστεύοντας ότι έχω αποδείξει την εργατικότητά μου αλλά και την αγάπη μου για τον Σύλλογο μέχρι σήμερα, ότι διαθέτω την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση για τη σθεναρή και αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε ζητήματος που αφορά στους δικηγόρους, θα ήθελα να με εμπιστευτείτε για άλλη μία θητεία, που εκ του νόμου θα είναι και η τελευταία.
Και μη ξεχνάτε ότι το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Δ.Σ.Πατρών είναι ένα συλλογικό όργανο και απαρτίζεται από 15 άτομα. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΨΗΦΟ. Και ένα ισχυρό διοικητικό συμβούλιο πρέπει να απαρτίζεται από ανθρώπους με όραμα, όρεξη για δουλειά και πάνω από όλα με άποψη.
Ελπίζοντας ότι θα με τιμήσετε με τη ψήφο σας στις επικείμενες εκλογές.-
                                                                              
Με εκτίμηση
                                                                 Πάτρα, 17η Φεβρουαρίου 2014

                                                                            ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΚΟΣ
                                                              Υποψήφιος Πρόεδρος Δ.Σ.Πατρών

Σχόλια