Δήλωση Φώτη Λεπίδα | Υποψηφίου Προέδρου ΔΣΠάτρας

ΦΩΤΗΣ Κ. ΛΕΠΙΔΑΣ:


 Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΑΤΡΑΣ. 
 Αποτέλεσμα της ίδιας θέλησης προσφοράς, όπως και των λοιπών ανθυποψηφίων μου αλλά όχι με τον ίδιο "ΤΡΟΠΟ" Η Προβολή της συμμετοχής στην τροποποίηση του κώδικα είναι προβολή εθελόδουλου αυτοχειριασμού. Ολες οι αλλαγές στον κώδικα υλοποίησαν τις αντιδικηγορικές επιδιώξεις των ολετήρων της κοινωνίας. Οτι εξοντωτικό συμβαίνει για τους δικηγόρους (ακραίος ανταγωνισμός, ασύμμετρη πρόσβαση στην δικηγορική ύλη, φυγόκεντρη ώθηση των νέων συναδέλφων, κυριαρχία της αγοραίας δικηγορικής πράξης, απαξίωση των συλλόγων και εν γένει υποβιβασμός των επιστημόνων νομικών της πράξης σε επαίτες των ψυχίων των ισχυρών) είναι αποτέλεσμα και της χαυνωτικής στάσης των ηγεσιών των κεντρικών δικηγορικών συλλόγων και κυρίως των Αθηνών. Η ΤΡΟΪΚΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΕ, Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΩΝΕ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΙ ΗΓΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΩΘΟΥΣΑΝ με ψευδοκραυγές αντίστασης, ώστε να δικαιωθεί το λαϊκό φθέγμα για τον γάτο που..... και σκούζει !!! Είναι λοιπόν αυτονόητη η ταπεινή εκζήτηση της στήριξης των συναδέλφων μου, εκτός αν είμαστε ευχαριστημένοι από την τύχη που μας επιφύλαξαν και μας επιφυλάσσουν ακόμα.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑ

Μέχρι σήμερα οι ηγεσίες των Συλλόγων ανακυκλώνουν το  πρόβλημα μεταξύ των δικηγόρων. Ζητούν χρήματα από την ‘αποκλειστικά ιδιωτική σχέση’ δικηγόρου – πελάτη, προκειμένου να ενισχύσουν τα ταμεία αλληλοβοήθειας και τούτο μάλιστα με έναν τρόπο που οδηγεί σε συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις.
Η Ενίσχυση των  δικηγόρων μέσω του 'λογαριασμού αλληλοβοήθειας' , μπορεί να γίνει αντλώντας χρήματα μέσα από την ανάληψη υποθέσεων και διενέργεια δικαστικών πράξεων που ουσιαστικά διαφεύγουν της αυστηρής προσωπικής σχέσεως 'δικηγόρου - εντολέα'  τουλάχιστον κατά την δημιουργία της.

Σήμερα που, όπως όλοι συμφωνούμε το 80% των συναδέλφων αντιμετωπίζουν προβλήματα, δεν είναι δυνατόν να προτείνουμε ως μέσον επίλυσης των προβλημάτων αυτών, τον επιμερισμό της αμοιβής τους και όχι την αναδιανομή της δικηγορικής ύλης που αυθαίρετα, αντιαξιοκρατικά, με διαδικασίες ψευδούς προβολής δυνατοτήτων κ.ο.κ συγκεντρώνεται στα χέρια κάποιων επιτήδειων.
Δεν μπορεί ζηλόφθονα να αντιμετωπίζουμε με το ίδιο πνεύμα συναδέλφους με κύρος, ιστορία, επιστημοσύνη που κυριαρχούν δικαιολογημένα σε τομείς της δικηγορικής πράξης, με όσους απρόσοντους, και με διαφορετικά κίνητρα επιδιώκουν και κατορθώνουν εν τέλει την συγκέντρωση δικηγορικής ύλης.
1.                    Παντού υπάρχουν άνθρωποι που θα προτείνουν σε άλλον κάποιον δικηγόρο, λόγω της αξίας του, του ονόματός του κ.ο.κ. Αυτό είναι δική του κατάκτηση και δεν μπορεί κανείς να την υποβλέπει. Όμως, υπάρχουν ελάχιστοι συνάδελφοι που λόγω προσωπικών, γνωριμιών με ανθρώπους που κυριαρχούν σε νευραλγικούς τομείς της Δημόσιας διοίκησης έχουν δημιουργήσει αγωγό μεταφοράς πελατείας. Σύμφωνα με το άρθρ. 107 παρ. 1δ' Υ.Κ απαγορεύεται και συνιστά βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα "η χρησιμοποίηση της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει ο υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων του ίδιου ή τρίτων"

2.                    Πολίτες, φυσικά η νομικά πρόσωπα προσφεύγουν πολλάκις στον Δικηγορικό Σύλλογο για υπόδειξη δικηγόρου. Αυτό που έχει συνήθως σημασία είναι όταν ζητείται ο διορισμός δικηγόρου σε σημαντική διαδικασία (π.χ εκκαθάριση μεγάλων εταιριών, τραπεζών κλπ.), παρατηρείται πολλάκις, φίλια πρόσωπα της ηγεσίας των Συλλόγων (πολλές φορές συγγενείς, μέλη του Δ.Σ η συνεργάτες των γραφείων τους) να αναλαμβάνουν τέτοιες προσοδοφόρες εργασίες και να καταλαμβάνουν τις αντίστοιχες θέσεις.  Η εκμετάλλευση της θέσεως στο Δ.Σ του Συλλόγου για ίδιον η αλλότριο όφελος συνιστά παράβαση καθήκοντος.

Προτείνονται λοιπόν τα ακόλουθα μέτρα:
1.                   Εποπτεία των δημόσιων υπηρεσιών, όπου εκκινεί κάθε νομική υπόθεση (ασφάλεια, Λιμενικό, Πολεοδομία κ.ο.κ) ώστε να διασφαλίζεται η μη κατευθυνόμενη  ανάθεση υποθέσεων.
2.                   Υποχρεωτική, έγγραφη  δήλωση του συλλαμβανόμενου, πρίν από κάθε άλλη ενέργεια για το αν έχει δικηγόρο και δήλωση εγγράφως του ονόματός του.
3.                   Αν δεν έχει να δηλώσει δικηγόρο και επιθυμεί τέτοιον να του παραδίδεται κατάλογος δικηγόρων (που έχουν δηλώσει σχετική επιθυμία στον σύλλογο) να επιλέξει όποιον θέλει. Η ανάληψη της υποθέσεως του θα γίνεται με ηλεκτρονική αναγγελία (όπως σε προηγούμενες προτάσεις μας έχουμε αναφέρει)  το δε ήμισυ της αμοιβής θα καταβάλλεται στο ταμείο αλληλοβοηθείας.
4.                   Νομοθετική ρύθμιση για την παρακράτηση ποσοστού από το δικαστικό ένσημο και τα τέλη απογράφου υπέρ του ταμείου αλληλοβοήθειας. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το Δημόσιο κερδίζει προστιθέμενη αξία (αγωγόσημο, τέλη απογράφου, ποινές κ.ο.κ) από την δική μας δουλειά. Όπως επιζητά την καταβολή ΦΠΑ για ‘προστιθέμενη αξία’ που στην ουσία αυτό δεν προσδίδει στην εργασία μας, εμείς να απαιτήσουμε τα ανωτέρω ως δικαίωμά μας στην ‘προστιθέμενη αξία’ που προσφέρουμε με την εργασία μας στο Δημόσιο, μέσω της καταβολής των ποσοστιαίων τελών επί του αιτήματος της δικής μας πνευματικής εργασίας (αγωγής) η του αποτελέσματος του δικού μας δικανικού μόχθου (τέλη απογράφου).
Τα χρήματα αυτά να πηγαίνουν στο λογαριασμό αλληλοβοηθείας.

5.                   Σε περίπτωση που γίνεται πληρωμή του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού, χωρίς την έκδοση απογράφου, η καταβολή αυτή να πάσχει ακυρότητος αν προηγουμένως δεν έχει καταβληθεί στο λογαριασμό αλληλοβοήθειας το ποσοστό που αντιστοιχεί υπέρ αυτού, επί του τέλους απογράφου, έστω και αν δεν εξεδόθη απόγραφο.

6.                   Δικηγόρος που αναλαμβάνει υπόθεση σε οποιοδήποτε στάδιο, την οποία προηγουμένως είχε αναλάβει άλλο δικηγόρος, θα υποχρεούται να καταβάλει ειδικό τέλος ‘συνέχισης υποθέσεως’ στο ταμείο αλληλοβοηθείας. Τούτο στηρίζεται στην αρχή ότι μέχρι την στιγμή που ανέλαβε την υπόθεση άλλος συνάδελφος έχει εργασθεί και την έχει οδηγήσει στο σημείο αυτό. Ετσι το ειδικό αυτό τέλος θα αποτελεί και το έρεισμα της δυνατότητας συνεχίσεως.

7.                    Οι επιδικαζόμενες από τα ποινικά δικαστήρια αποζημιώσεις για ηθική βλάβη, που συνήθως δεν αναζητούνται, νβα εκχωρούνται με προφορική δήλωση του δικηγόρου του πολιτικώς ενάγοντος που παρέστη στην δίκη,  υπέρ του λογαριασμού και  να εκκαθαρίζονται από τα αρμόδια γραφεία, πάραυτα και να αποδίδονται στο λογαριασμό.
8.                   Νομικά η φυσικά πρόσωπα (κυρίως τράπεζες, επιχειρήσεις, ασφαλιστικές, ΝΠΔΔ κ.ο.κ) που απασχολούν δικηγόρους καθ'υπόθεση αλλά ουσιαστικά με κάποια σχέση διαρκείας και επαναλληπτικότητας, να υποχρεούνται να καταβάλουν πρόσθετο τέλος υπέρ του ταμείου αλληλοβοηθειας, στο ύψος του 10% της κοστολογημένης αμοιβής. Ετσι ουσιαστικά αντισταθμίζεται το γεγονός ότι παρακάμπτουν εντέχνως τις υποχρεώσεις περί πάγιας εντολής και κυρίως την διαδικασία (για τα ΝΠΔΔ) πρόσληψης μέσω της επιτροπής όπως προβλέπεται.
98. Τέλος να υπάρχει δυνατότητα ανάθεσης υποθέσεων από οιονδήποτε συνάδελφο σε άλλον 'από κατάλογο του δικηγορικού συλλόγου' είτε αποκλειστικά είτε σε συνεργασία. Ευτυχώς οι συνάδελφοι που έχουν ευρύτατο κύκλο πελατείας και υποθέσεων, θεωρώ ότι δεν θα αντέλεγαν. Ποσοστό από αυτές τις αμοιβές να κατατίθεται υπέρ του ανωτέρω λογαριασμού.
Τα χρήματα αυτά είναι αρκετά για μεγάλη αύξηση του μερίσματος.  

ΦΩΤΗΣ Κ. ΛΕΠΙΔΑΣ
Υποψήφιος Πρόεδρος ΔΣΠ
 

Σχόλια