ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΤΙΣ 10-6-2014

Την Τρίτη 10-6-2014 συνεδρίασε στα γραφεία του ΔΣΑ, υπο την προεδρία του Προέδρου του ΔΣΑ κ. Βασίλη Αλεξανδρή, η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι :
1) Ενημέρωση για το σχέδιο του νέου ΚΠολΔ,
2) Πτυχία πανεπιστημίων Ε.Ε.,
3) Ιδιωτικό Συμφωνητικό ΙΚΑ με συνεργαζόμενους δικηγόρους,
4) Εγκύκλιος Υπουργού Δικαιοσύνης για κατώτερα όρια αμοιβής επί παγία αντιμισθία δικηγόρων του ιδιωτικού τομέα.

Επιγραμματικά, στις εργασίες της Συντονιστικής Επιτροπής, ειπώθηκαν και αποφασίσθηκαν τα εξής :


Επί του 1ου θέματος : Κατόπιν των επαφών της ηγεσίας του Σώματος με κυβερνητικά στελέχη, η κυβέρνηση υπαναχώρησε από την πρόθεσή της να καταθέσει άμεσα και αιφνιδιαστικά το νομοσχέδιο, δεσμεύθηκε δε για ουσιαστικό διάλογο με το Σώμα. Θα ξεκινήσει κύκλος διαβούλευσης, αρχής γενομένης από την 11-6-2014, οπότε και θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εκπροσώπων της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και του Σώματος αντίστοιχα. (η οποία ηδη πραγματοποιήθηκε). Σημειωτέον ότι η σχετικώς συσταθείσα Επιτροπή της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων για την επεξεργασία του σχεδίου του ΚΠολΔ, υπέβαλε ενώπιον της Συντονιστικής κείμενο με το σύνολο των παρατηρήσεων και προτάσεών της, αφού έλαβε υπ’όψιν της αντίστοιχες προτάσεις και παρατηρήσεις που υπέβαλαν πολλοί Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας, μεταξύ αυτών και της Λάρισας. Τέλος, ο Πρόεδρος της Συντονιστικής πληροφόρησε τα λοιπά μέλη ότι, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που έλαβε από τις επαφές που είχε, η συζήτηση του επίμαχου νομοσχεδίου στη Βουλή θα γίνει κατ’ άρθρο και όχι με τη διαδικασία των κωδίκων.
Επί του 2ου θέματος : Υπάρχει παραδοχή των αρμοδίων ότι η διατύπωση της πρόσφατης διάταξης, είναι ατυχής και ανεπαρκής και διαφαίνεται η πολιτική βούληση νομοθετικής ρύθμισης που θα ικανοποιεί τις θέσεις του Σώματος. Προτάθηκε από τον Πρόεδρο και υιοθετήθηκε από τα μέλη, αφενός η σύνταξη και αποστολή επιστολής προς παν αρμόδιο, με αίτημα την επίσπευση της διαδικασίας νομοθετικής ρύθμισης προς αποκατάσταση της ατυχούς και ανεπαρκούς υφιστάμενης διάταξης αναφορικά με την αναγνώριση των τίτλων των πανεπιστημίων της Ε.Ε., αφετέρου δε η υιοθέτηση μέχρι τότε (μέχρι δηλ. τη νομοθετική ρύθμιση) από όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους (συγκεκριμένης) ενιαίας τακτικής ως προς τα δικαιολογητικά που θα ζητούν από τους κατόχους των πτυχίων αυτών, οι οποίοι αιτούνται την εγγραφή τους στο μητρώο ασκουμένων, σύμφωνα με τις επιταγές της νομολογίας του ΔΕΕ και του ΣτΕ.
Επί του 3ου θέματος : Εκπρόσωπος του ΙΚΑ, λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση της Συντονιστικής, ήλθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο. Εξέφρασε την επιθυμία του για άμεση έναρξη διαλόγου και την πρόθεση του ΙΚΑ για σημαντικές βελτιώσεις στο επίμαχο συμφωνητικό . Ορίστηκε συνάντηση.
Επί του 4ου θέματος : Πρόκειται για την υπ’αριθμ. 39618/2014 εγκύκλιο. Το περιεχόμενό της κρίθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής απαράδεκτο και αμφιβόλου σκοπιμότητας. Το θέμα θα τελεί υπό την παρακολούθηση της Συντονιστικής.
Τέλος, εκτός ημερησίας διάταξης συζητήθηκε το ζήτημα που ανέκυψε προσφάτως με Τράπεζα, εκπρόσωπος της οποίας, σε συνάντηση του με εμμίσθους Δικηγόρους της περιφέρειας, τους ανακοίνωσε την πρόθεση της συγκεκριμένης τράπεζας να προβεί σε αναδιάρθρωση των Δ.Ν.Υ. της, με σχεδιασμό κατάργησης των περιφερειακών νομικών γραφείων και αντίστοιχη μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων στην Αθήνα, όπερ σημαίνει ότι η επαγγελματική σχέση των δικηγόρων της, ως εμμίσθων, θα λάβει τέλος. Η ενέργεια αυτή αξιολογήθηκε από τη Συντονιστική ως αρχή αυθαιρεσιών σε βάρος των εμμίσθων Δικηγόρων και ως τέτοια θα αντιμετωπιστεί. Λήφθηκε απόφαση σύνταξης και αποστολής επιστολής σε όλες τις τράπεζες, με την οποία θα καλούνται να απόσχουν από τέτοιου είδους παράνομες ενέργειες που θίγουν νόμιμα δικαιώματα των εμμίσθων δικηγόρων τους.


Η ενημέρωση προέρχεται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. Λάρισας , μέλους της συντονιστικής επιτροπής , κ. Δημήτρη Κατσαρό .
ΠΗΓΉ : https://www.facebook.com/dikigorikossyllogosserrwn?hc_location=timeline

Σχόλια