Δεν αποτελεί ανεπίτρεπτη μεταβολή κατηγορίας η παραλλαγή του τρόπου συμμετοχής στο έγκλημα | Δεν προκαλείται απόλυτη ακυρότητα, αν η έγγραφη εξέταση του υπόπτου κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής εξέτασης, δεν αξιοποιηθεί αποδεικτικώς, ούτε ληφθεί υπόψη.

".........Η παραλλαγή δε του τρόπου συμμετοχής στο έγκλημα αποτελεί επιτρεπόμενο ακριβέστερο χαρακτηρισμό της πράξεως και όχι ανεπίτρεπτη μεταβολή της κατηγορίας, με συνέπεια να είναι επιτρεπτή η βελτίωση αυτής από τη μορφή της ηθικής αυτουργίας ή απλής συνέργειας σε εκείνη της κατά συναυτουργία τέλεσης της πράξης (Καράμπελας, Η μεταβολή και αναθεώρηση της ποινικής κατηγορίας, 2005, 118-120, ΑΠ 101/2002, Ποιν. Δικ. 2002, 674)".........

Απόφαση 339 / 2010    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)
Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Ακυρότητα απόλυτη, Απάτη, Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Συναυτουργία, Αυτοπρόσωπη εμφάνιση, Κατηγορίας μεταβολή, Κατηγορούμενος.Περίληψη:
Απάτη κατά συναυτουργία σε βαθμό κακουργήματος. Στοιχεία του εγκλήματος. Δεν αποτελεί ανεπίτρεπτη μεταβολή κατηγορίας η παραλλαγή του τρόπου συμμετοχής στο έγκλημα και ο ηθικός αυτουργός ή συνεργός μπορεί να παραπεμφθεί σε δίκη ως συναυτουργός. Δεν προκαλείται απόλυτη ακυρότητα, αν η έγγραφη εξέταση του υπόπτου κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής εξέτασης, δεν αξιοποιηθεί αποδεικτικώς, ούτε ληφθεί υπόψη. Η διάταξη του άρθρου 211Α του ΚΠΔ δεν εφαρμόζεται στη διαδικασία ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου. Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή για το ανωτέρω έγκλημα του κατηγορουμένου. Απορρίπτεται αίτημα αυτού για αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον του Συμβουλίου του Αρείου Πάγου. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.Αριθμός 339/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο και Ιωάννη Παπαδόπουλο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κατσιρώδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 18 Νοεμβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ1, κατοίκου ..., περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 17/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Κερκύρας. Με συγκατηγορουμένους τους: 1) Χ2, 2) Χ3, 3) Χ4 και 4) Χ5.

Το Συμβούλιο Εφετών Κερκύρας, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 15.6.2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1062/2009.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κατσιρώδης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου με αριθμό 277/9.9.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω ενώπιον του Δικαστηρίου σας, σύμφωνα με το άρθρο 485 § 1 του Κ.Π.Δ., την υπ' αριθ. 29/15-6-2009 αίτηση αναίρεσης του κατηγορουμένου Χ1, κατοίκου ..., οδός ... αρ. ..., κατά του υπ' αριθ. 17/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Κερκύρας και εκθέτω τα ακόλουθα :
Με το υπ' αριθ. 12/2009 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημ/κών Κερκύρας παραπέμφθηκε και ο αναιρεσείων στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Κερκύρας για να δικασθεί για τις αξιόποινες πράξεις 1) της απάτης από κοινού κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα με συνολικό όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ (άρθρα 98 και 386 § 1 και 3α' Π.Κ.) και 2) της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από κοινού κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98 και 13 στ' Π.Κ. και 1α, αζ, αη και 2 § 1 Ν. 2331/95 όπως τροπ. με τα άρθρα 2 § 1 και 3 § 1 του Ν. 3424/2005).
Κατά του βουλεύματος αυτού άσκησε ο αναιρεσείων την υπ' αριθ. 6/26-2-2009 έφεσή του επί της οποίας εκδόθηκε το προσβαλλόμενο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Κερκύρας το οποίο έκανε εν μέρει κατ' ουσία δεκτή την έφεση αυτή και αποφάνθηκε να μη γίνει κατ' αυτού κατηγορία για την δεύτερη των παραπάνω αξιοποίνων πράξεων, ενώ αναφορικά με την πρώτη αποφάνθηκε την παραπομπή αυτού γι' αυτήν με την μορφή της τέλεσής της κατά συναυτουργία.
Κατά του βουλεύματος αυτού του Εφετείου Κερκύρας άσκησε ο αναιρεσείων νομοτύπως και εμπροθέσμως, την κρινόμενη αίτηση αναίρεσης, αφού ασκήθηκε αυτή στις 15-6-2009 ενώπιον του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου της μνημονευόμενης κατοικίας του και το προσβαλλόμενο βούλευμα του επιδόθηκε στις 5-6-2009. Είναι δε αυτή και παραδεκτή, αφού αναφέρεται σε συγκεκριμένους λόγους αναίρεσης και δη αυτούς της έλλειψης της απαιτούμενης από τις διατάξεις των άρθρων 93 § 3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Π.Δ. ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και της απόλυτης ακυρότητας (άρθρο 484 § 1α και 171 § ιδ' Κ.Π.Δ.). Πρέπει λοιπόν να εξετασθεί αυτή περαιτέρω κατ' ουσία.
Κατά το άρθρο 386 παρ. του Π.Κ., όποιος με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή αποσιώπηση αληθινών γεγονότων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Από τη διάταξη αυτή, προκύπτει, ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της απάτης, απαιτείται: α) ο σκοπός του δράστη να περιποιήσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, ασχέτως πραγματοποιήσεως ή μη του οφέλους αυτού, β) εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή αθέμιτη απόκρυψη αληθινών, από την οποία, ως παραγωγό αιτία, παραπλανήθηκε κάποιος και γ) βλάβη ξένης περιουσίας (ζημία), η οποία τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με τις παραπλανητικές ενέργειες και ψευδείς διαβεβαιώσεις του δράστη. Ως γεγονότα κατά την έννοια της πιο πάνω διατάξεως, νοούνται τα πραγματικά περιστατικά που ανάγονται στο παρελθόν ή το παρόν και όχι εκείνα που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον, όπως είναι οι απλές υποσχέσεις ή συμβατικές υποχρεώσεις. Όταν όμως οι τελευταίες, συνοδεύονται ταυτόχρονα με ψευδείς διαβεβαιώσεις και παραστάσεις άλλων ψευδών γεγονότων, που αναφέρονται στο παρόν ή το παρελθόν, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργούν την εντύπωση της μελλοντικής εκπληρώσεως, με βάση την εμφανιζόμενη ήδη στο παρόν ψευδή κατάσταση πραγμάτων από το δράστη που είχε ειλημμένη την πρόθεση να μην εκπληρώσει την υποχρέωση του, τότε θεμελιώνεται το έγκλημα της απάτης (Α.Π. 111/2008, ΠΧ ΝΗ'991, Α.Π. 1057/2008, ΠΧ ΝΗ'788, Α.Π. 1215/2007, Π.Χ. ΝΗ' (2008), 337). Περαιτέρω, κατά την παρ. 3 εδ. α του ίδιου άρθρου 386, όπως αντικ. με άρ.14 παρ. 4 Ν.2721/1999, η απάτη προσλαμβάνει κακουργηματικό χαρακτήρα και επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, όταν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ. (5.000.000 δρχ.). Κατά δε το άρθρο 13 εδ. στ' Π.Κ. κατ' επάγγελμα τέλεση του ως άνω εγκλήματος, συντρέχει όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξεως ή από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης, προκύπτει σκοπός αυτού για πορισμό εισοδήματος, ενώ κατά συνήθεια τέλεση του εγκλήματος συντρέχει, όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξεως προκύπτει σταθερή ροπή του δράστη προς διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος ως στοιχείο της προσωπικότητας τούτου. (Α.Π. 1570/2007, NοB 56.730, Α.Π. 1074/2006, ΠΧ ΝΖ', 405). Επανειλημμένη δε τέλεση του εγκλήματος συντρέχει και επί διαπράξεως τούτου κατ' εξακολούθηση, αφού πρόκειται για μορφή πραγματικής ομοειδούς συρροής (Α.Π. 111/2008, ο.π., Α.Π. 1174/2005, Ποιν. Δικ. 2005. 1484, Α.Π. 1074/2006, ΠΧΝΖ' 405, Προτ. Ζύγουρα).
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 45 του ΠΚ, αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από κοινού την αξιόποινη πράξη καθένας τους τιμωρείται ως αυτουργός. Με τον όρο "από κοινού" νοείται αντικειμενικά σύμπραξη στην εκτέλεση της κύριας πράξης και υποκειμενικά κοινός δόλος, δηλαδή ο κάθε αυτουργός θέλει και αποδέχεται την πραγμάτωση της αντικειμενικής υποστάσεως του διαπραττομένου εγκλήματος, γνωρίζοντας ότι και οι λοιποί συμμέτοχοι πράττουν με δόλο τελέσεως του ίδιου εγκλήματος και θέλει ή αποδέχεται να ενώσει και τη δική του δράση με εκείνη του άλλου προς πραγμάτωση της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος. Η σύμπραξη της εκτέλεσης της κύριας πράξης μπορεί να συνίσταται ή στο ότι ο καθένας πραγματώνει την όλη αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος, ή στο ότι το έγκλημα πραγματώνεται με συγκλίνουσες επί μέρους πράξεις των συμμετόχων, ταυτόχρονες ή διαδοχικές, χωρίς να είναι αναγκαίο να αναφέρονται στη δικαστική απόφαση και οι επιμέρους πράξεις καθενός από τους συναυτουργούς (Ολ. ΑΠ 50/1990, ΠΧ Μ'949, ΑΠ 737/2007, ΠΧ ΝΗ'226, ΑΠ 2273/2003 Ποιν.Λογ. 2003.2450). Η παραλλαγή δε του τρόπου συμμετοχής στο έγκλημα αποτελεί επιτρεπόμενο ακριβέστερο χαρακτηρισμό της πράξεως και όχι ανεπίτρεπτη μεταβολή της κατηγορίας, με συνέπεια να είναι επιτρεπτή η βελτίωση αυτής από τη μορφή της ηθικής αυτουργίας ή απλής συνέργειας σε εκείνη της κατά συναυτουργία τέλεσης της πράξης (Καράμπελας, Η μεταβολή και αναθεώρηση της ποινικής κατηγορίας, 2005, 118-120, ΑΠ 101/2002, Ποιν. Δικ. 2002, 674). Εξάλλου, κατά το άρθρο 2 παρ.1 του ν. 2331/23.8.1995 "Περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων" που ίσχυε κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης (δηλ. προ της ισχύος των νόμων 3424/2005 και 3691/2008), "Με ποινή καθείρξεως μέχρι δέκα ετών τιμωρείται όποιος από κερδοσκοπία ή με σκοπό να συγκαλύψει την αληθή προέλευση παράσχει συνδρομή σε πρόσωπο που ενέχεται σε δραστηριότητα, αγοράζει, αποκρύπτει, λαμβάνει ως εμπράγματη ασφάλεια, δέχεται στην κατοχή του, καθίσταται οπωσδήποτε δικαιούχος, μετατρέπει ή μεταβιβάζει οποιαδήποτε περιουσία που προέρχεται από την προαναφερόμενη δραστηριότητα. Αν ο δράστης ασκεί τέτοιου είδους δραστηριότητα κατ' επάγγελμα ή είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος ή υπότροπος τιμωρείται με ποινή καθείρξεως τουλάχιστον δέκα ετών, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση βαρύτερης ποινής". Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 στοιχ. α' και γ' του αυτού νόμου, η έννοια της μεν "εγκληματικής δραστηριότητας" προσδιορίζεται στην τέλεση συγκεκριμένων εγκλημάτων που απαριθμούνται περιοριστικά, μεταξύ των οποίων είναι και η απάτη, αν η ζημία που πρoξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη (στοιχ. αη του άρθρου 1 του ν. 2331/1995), της δε "περιουσίας" ως τα "περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους ενσώματα ή ασώματα, κινητά ή ακίνητα, υλικά ή άϋλα, καθώς και τα νομικά έγγραφα ή στοιχεία που αποδεικνύουν τίτλο ιδιοκτησίας ή δικαιώματα προς απόκτηση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων". Από τη διατύπωση των διατάξεων αυτών προκύπτει, ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, αντικειμενικά μεν απαιτείται (εναλλακτικά) αγορά, απόκρυψη, λήψη με τη μορφή της εμπράγματης ασφάλειας, αποδοχή στην κατοχή, μετατροπή ή μεταβίβαση οποιασδήποτε περιουσίας που προέρχεται από την τέλεση της εμπεριεχόμενης στο άρθρο 1 του ως άνω νόμου αξιόποινης πράξης, πλην άλλων, και της απάτης ιδιαίτερα μεγάλης ζημίας, υποκειμενικώς δε απαιτείται δόλος, έστω και ενδεχόμενος, για τη συνδρομή των ανωτέρω στοιχείων και επιπλέον ο δράστης να ενεργεί με σκοπό την κερδοσκοπία ή τη συγκάλυψη της αληθινής προέλευσης της υπό του άρθρου 1 στοιχ. γ του ίδιου νόμου καθοριζόμενης "περιουσίας" ή την παροχή συνδρομής σε πρόσωπο που ενέχεται στην εγκληματική δραστηριότητα, στην τέλεση, δηλαδή, ενός από τα εγκλήματα του άρθρου 1 εδ. α' του ν. 2331/1995.
Ενεργητικό δε υποκείμενο στο έγκλημα του άρθρου 2 ν. 2331/1995 μπορεί να είναι ο δράστης της προηγούμενης εγκληματικής δραστηριότητας (ΑΠ 1231/04 ΝοΒ 2005, 326). Ως πράξεις δε "νομιμοποίησης" και ένταξης των εσόδων αυτών ως "νόμιμων" στην οικονομική διαδικασία, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στην εισηγητική έκθεση, θεωρούνται εκείνες που έχουν ως αποτέλεσμα "το βρώμικο χρήμα να ξεπλένεται και να αποκτά νομιμοφανή υπόσταση". Για τη "νομιμοποίηση" δεν αρκούν απλές πράξεις αγοράς, κατοχής, αποθήκευσης κ.λπ. των προϊόντων του εγκλήματος, αλλά χρειάζονται τέτοιες πράξεις, μέσω των οποίων η περιουσία που αποκτήθηκε με εγκληματική δράση να αποκτά νομότυπη κατάσταση, να εξασφαλίζεται, δηλαδή, γι' αυτό κάποιος "νόμιμος τίτλος". Η νομιμοποίηση επομένως, είναι μία σύνθετη ενέργεια, που τη συγκροτούν περισσότερες φάσεις, χωρίς, ωστόσο, να είναι πάντοτε αναγκαία, για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος, η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. (Από τα άρθρα 93 § 3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Π.Δ., όπως το δεύτερο εξ αυτών συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 § 5 του Ν. 2408/1996, προκύπτει ότι έχει το παραπεμπτικό βούλευμα την υπό τούτων απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον προβλεπόμενο από το άρθρο 484 παρ.1 στ. δ του ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, όταν εκτίθεται σ' αυτό, με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά, που προέκυψαν από την ανάκριση ή την προανάκριση, σχετικά με τις αποδιδόμενες στον κατηγορούμενο πράξεις, τα αποδεικτικά μέσα, από τα οποία συνήγαγε το Συμβούλιο τα περιστατικά αυτά και οι σκέψεις με τις οποίες έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Για την πληρότητα της αιτιολογίας του βουλεύματος αυτού δεν απαιτείται χωριστή αναφορά καθενός αποδεικτικού μέσου και τι προέκυψε από το καθένα από αυτά, αλλά αρκεί η αναφορά του είδους των αποδεικτικών μέσων, που έλαβε υπ' όψη του και αξιολόγησε το Συμβούλιο. Η επιβαλλόμενη από τις παραπάνω διατάξεις του Συντάγματος και του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, υπάρχει και όταν το Συμβούλιο Εφετών αναφέρεται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου στην ενσωματωμένη στο βούλευμα πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών, αφού η τελευταία αποτελεί τμήμα του ίδιου βουλεύματος και το Συμβούλιο αποδέχεται τα διαλαμβανόμενα σ' αυτήν, με την προϋπόθεση ότι εκτίθενται σ' αυτήν, με σαφήνεια και πληρότητα, τα προκύψαντα από την ανάκριση ή την προανάκριση πραγματικά περιστατικά, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία προέκυψαν αυτά και οι σκέψεις και οι συλλογισμοί, που στηρίζουν την εισαγγελική πρόταση, με την οποία συντάσσεται και η κρίση του Συμβουλίου, ώστε θα ήταν άσκοπη και τυπολατρική η επανάληψη από το Συμβούλιο των ίδιων περιστατικών, αποδείξεων και συλλογισμών (ΑΠ 2464/2005 Ποιν. Χρ. ΝΣΤ/627, ΑΠ 1687/2002 Ποιν. Χρ. ΝΓ/638, ΑΠ 501/2006 Π. Χρ. ΝΖ/39).
Στην προκειμένη περίπτωση το Συμβούλιο Εφετών Κερκύρας, με καθολική αναφορά στην εισαγγελική πρόταση του παρ' αυτώ Εισαγγελέως Εφετών, δέχθηκε ότι :
Από την κυρία ανάκριση, η οποία διενεργήθηκε από τον Ανακριτή Πλημμελειοδικών Κέρκυρας και περατώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 270 παρ. 1 και 308 παρ. 4 Κ.Π.Δ., ήτοι με τη λήψη τη απολογίας των εκ των κατηγορουμένων Χ1, ΑΑ, ΒΒ, ΓΓ και την έκδοση ενταλμάτων συλλήψεως σε βάρος των λοιπών, δηλαδή των : Χ2, Χ3, Χ4 και Χ5 (άρ. 270 παρ. 2 και 276 του ΚΠΔ) και ειδικότερα από ένορκες μαρτυρικές καταθέσεις (εκτός της από 23.6.2002 προανακριτικής του μετέπειτα καταστάντος κατηγορουμένου Χ5 της ομοίας από 20.5.2002 του ΔΔ), τα έγγραφα της δικογραφίας και τις απολογίες των κατηγορουμένων και τα συνημμένα σ' αυτές υπομνήματα, προκύπτουν τα εξής: Κατά μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2001, ο εκ των κατηγορουμένων και εκκαλούντων Χ1 γνωρίστηκε στην ... με τους συγκατηγορουμένους του Κυπρίους υπηκόους Χ2, Χ3 και Χ4, και από κοινού αποφάσισαν να διαπράξουν το έγκλημα της απάτης κατ' εξακολούθηση, υπό τις επιβαρυντικές μάλιστα περιστάσεις της κατ ' επάγγελμα τέλεσης του, με σκοπό να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει συνολικά τα 15.000 ευρώ, σε βάρος της περιουσίας διαφόρων επαγγελματιών και επιχειρηματιών εντός ή εκτός Αττικής ευρισκομένων. Για να γίνουν όμως ευκολότερα πειστικοί στις ψευδείς τους διαβεβαιώσεις και παραστάσεις και επιτύχουν την παραπλάνηση όσο δυνατόν περισσότερων ατόμων, επινόησαν αρχικά να συστήσουν στις 24.9.2001 μια εικονική εταιρεία με την επωνυμία "Χ3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." και έδρα τις ... (οδός ...) που θα είχε ως αντικείμενο χωματουργικές δήθεν και οικοδομικές εργασίες. Παράλληλα, και για τον ίδιο σκοπό, ήτοι να εμφανίζουν προς τα έξω την πεπλανημένη εντύπωση ότι η εταιρεία λειτουργεί κανονικά και έχει εμφανή οικονομική δραστηριότητα, μίσθωσαν επί της ως άνω οδού ένα ισόγειο κατάστημα ιδιοκτησίας της ..., καθώς και μία αποθήκη ιδιοκτησίας ... στην ... Εν συνεχεία, ο προαναφερόμενος κατηγορούμενος Χ1, τελώντας σε συνεννόηση και κοινό δόλο με τους λοιπούς ανέλαβε τον ρόλο να εμφανίζεται σε διάφορους επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής, μετερχόμενος άλλοτε μεν το ψευδώνυμο "Χ1-Β" και άλλοτε "Χ1-Γ" και να παριστάνει εξακολουθητικά σ' αυτούς εν γνώσει του ψευδή γεγονότα σαν αληθινά, ότι δηλ. εκπροσωπεί την ανωτέρω εταιρεία, η οποία είναι φερέγγυα και λειτουργεί κανονικά, ενώ στην πραγματικότητα ουδεμία φερεγγυότητα είχε, γιατί ήταν, ως ελέχθη, εικοvική και δεν συναλλασσόταν πραγματικά με το κοινό, και τους έπειθε σε πράξη και συγκεκριμένα στο να πωλήσουν σ' αυτούς διάφορα εμπορεύματα των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους, με πίστωση του τιμήματος, το οποίο όμως ουδέποτε κατέλαβαν ή σε ελάχιστες των περιπτώσεων κατέβαλλαν αρχικά μικρό ποσό με στόχο να αποσπάσουν και τα υπόλοιπα προϊόντα, καθόσον, είχαν απαρχής ειλημμένη την πρόθεση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης τους. Με τις ως άνω δε ψευδείς παραστάσεις, παρέπεισαν τους πιο κάτω αναφερόμενους επιχειρηματίες και κατά τους πιο αναλυτικά αναφερόμενους τόπους και χρόνους, στο να τους παραδώσουν τα παρακάτω περιγραφόμενα αγαθά που ακολούθως μετέφεραν στην αποθήκη που μίσθωσαν και την αξία των οποίων ωφελήθηκαν παράνομα, με αντίστοιχη βλάβη της περιουσίας των τελευταίων. Ειδικότερα:
1) Στις ... εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2001, παραπλάνησαν τον ..., που διατηρεί μαζί με τη σύζυγό του έκθεση επίπλων στην οδό ... στις ..., και τον έπεισαν να τους πωλήσει έπιπλα γραφείου (1 σιρταριέρα, 2 καρέκλες γραφείου, 1 ντουλάπα, 1 ερμαριέρα, 1 στήλη βιβλιοθήκη, 1 γραφείο 1,60, 1 γωνία, 6 πολυθρόνες επισκεπτών, 1 γραφείο κομπιούτερ, 1 τραπέζι συνεδριάσεων, 1 τραπέζι αναμονής) συνολικής, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αξίας ποσού 850.000 δραχμών τα οποία εκείνος τους παρέδωσε στην παραπάνω διεύθυνση που του υπέδειξαν, συνταχθέντων σχετικά των υπ' αριθ. Π/19-10-2001 και 18/23-10-2001 δελτίων αποστολής - τιμολογίων, αξίας 710.000 και 140.000 δραχμών αντίστοιχα, αποκομίζοντας ως παράνομο περιουσιακό όφελος μέρος της αξίας των ειδών που αγοράστηκαν και συγκεκριμένα το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών, που αντιστοιχούν σε χίλια τετρακόσια εξήντα επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (1.467,35 €), με ισόποση βλάβη της περιουσίας του ..., καθόσον κατέβαλαν στον εξαπατηθέντα συνολικό ποσό 350.000 δραχμών, αλλά όχι το αμέσως προαναφερόμενο υπόλοιπο μέρος του τιμήματος της πώλησης, ενώ τα υπόψη πωληθέντα υπό τον όρο παρακράτησης κυριότητας μέχρις αποπληρωμής του τιμήματος κινητά δεν επέστρεψαν.
2) Στις ... εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2001, παραπλάνησαν τον ..., που διατηρεί ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εισαγωγές αντιπροσωπείες συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην οδό ... στις ..., και τον έπεισαν να πωλήσει στην προαναφερόμενη εικονική Ε.Π.Ε. εξοπλισμό μηχανογράφησης όπως και αναλάβει την εγκατάσταση του στην έδρα της, με αποτέλεσμα αυτός να παραδώσει εκεί εξοπλισμό μηχανογράφησης [2 case midi ATX Ε4, 2 motherboard Intel P4 D850 GBC, 2 επεξεργαστές (cpu) P4 l,66Ghz, 2 fan cabler Pentium, 2 floppy disk drive 1,44 mb, 2 cd-rom player, 2 hard disk, 2 κάρτες οθόνης Riva TNT2 AGP, 2 τεμάχιο μνήμη DIMM 256mb 133Mhz Grand, 2 monitor SVGA17 color L/R, δύο πληκτρολόγια Microsoft internet, 1 router SNC 10/100SW print server, 1 printer H. Packard πολυμηχάνημα, 1 printer H. Packard LaserJet 1000, 2 case midi ATX P4, 2 power supply (τροφοδοτικό) 250w, 2 motherboard Intel desktop board, 1 επεξεργαστή (cpu Intel c) , 1 επεξεργαστή (cpu), 2 fan cooler Pentium, 2 κάρτες οθόνης RIVA TNT2 AGP, 2 floppy disk drive 1, 44mb, 2 hard disk 20, 5Gb, 2 Cd-rom player, 2 πληκτρολόγια Microsoft internet, 2 monitor SVGA color 1 εκτυπωτή OKI Microline 521 Elite, 1 τεμάχιο Ορίζοντες - διαχείριση, 1 τεμάχιο Ορίζοντες -NG/Rep.Generator, 1 τεμάχιο Γενική Λογιστική, 10 μέτρα καλώδιο δικτύου UTP, 5 τεμάχιο Κανάλι Ηλεκτρ. Εγκατ. Λευκό 10, 3 πρίζες UTP εξωτερικές, 1 scanner plustek OPT1CPRO, 2 χιλιάδες φύλλα χαρτιού λευκού 11 χ 15 μηχανογραφικού] την 1-11-2001, στις 2-11-2001, στις 6-11-2001 και στις 16-11-2001, για τη μεταφορά του οποίου εκδόθηκαν τα υπ' αριθ. 4899/1-11-2001, 4900/1-11-2001, 4908/2-11-2001, 4919/6-11-2001 και 4950/16-11-2001 Τιμολόγια Δελτίο Αποστολής, συνολικού, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ποσού 1.367.620, 646.640, 252.755, 578.318, 132.986 δραχμών αντίστοιχα, να εκτελέσει εκεί εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού αυτού συνολικής αξίας 118.000 δραχμών (για τις οποίες εκδόθηκαν τα υπ' αριθ. 538/6-11-2001 και 538/16-11-2001 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών συνολικής, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αξίας ποσών 100.300 και 17.700 δραχμών αντίστοιχα), όπως και εγκατάστασης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (Internet) συνολικής, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αξίας ποσού 106.200 δραχμών (για την οποία εκδόθηκε το υπ' αριθ. 537/2-11-2001 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών). Αποκόμισαν δε από αυτόν παράνομο περιουσιακό όφελος συνολικού ποσού τριών εκατομμυρίων διακοσίων δύο χιλιάδων εννιακοσίων δεκαεννέα (3.202.519) δραχμών, που αντιστοιχούν σε εννιά χιλιάδες τριακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (9.398,44 6), με αντίστοιχη βλάβη της περιουσίας του ανωτέρω ..., καθόσον δεν καταβλήθηκε σε αυτόν κανένα μέρος από την αξία των προϊόντων που πωλήθηκαν και παραδόθηκαν σ' αυτούς.
3) Στην ... στις 26-10-2001, παραπλάνησαν τους αρμόδιους για πωλήσεις υπαλλήλους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΕΡΛΙΚΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", η οποία εδρεύει στην ..., στη Λεωφ. ..., και είναι παραγωγός και έμπορος ειδών βιομηχανικής συγκόλλησης (ηλεκτρόδια), και τους έπεισαν να ενεργήσουν έτσι ώστε η προαναφερόμενη ανώνυμη εταιρεία να πωλήσει στην παραπάνω εικονική τους εταιρεία ηλεκτρόδια (2.016 κιλά fin cord-in 2,50mm, 1.512 κιλά fin cord-m 3,25mm, 1.080 κιλά carbofil oerlikon Φ 1,00mm) συνολικής, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αξίας 2.307.089 δραχμών, τα οποίο παραδόθηκαν αυθημερόν στην αποθήκη που υπέδειξαν στην περιοχή του ..., συνταχθέντος σχετικά του υπ' αριθ. .../26-10-2001 δελτίου αποστολής - τιμολογίου πώλησης, ενώ εκμεταλλευόμενοι την ίδια ως άνω ήδη σχηματισθείσα πλάνη, έπεισαν τους ίδιους να ενεργήσουν έτσι ώστε η ίδια ανώνυμη εταιρεία να τους πωλήσει στις 2-11-2001 και άλλη ποσότητα ηλεκτροδίων (147 κιλά fincord-m 2,00mm) συνολικής, περιλαμβανομένου του Φ,Π.Α., αξίας ποσού 129.575 δραχμών, που παραδόθηκαν στην ημέρα εκείνη στην ίδια αποθήκη που είχαν υποδείξει, συνταχθέντος σχετικά του υπ' αριθ. .../2-11-2001 δελτίου αποστολής - τιμολογίου πώλησης, αποκομίζοντας ως όφελος παράνομο την αξία των ειδών που αγοράστηκαν, ανερχόμενη στο συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων (2.436.664) δραχμών, που αντιστοιχούν σε επτά χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (7.150,88 €), βλάπτοντας έτσι ισόποσα την περιουσία της "ΕΡΛΙΚΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", καθόσον δεν καταβλήθηκε κανένα μέρος από την αξία των προϊόντων που πωλήθηκαν και τους παραδόθηκαν.
4) Στην ... στις 26-10-2001, παραπλάνησαν τον ..., αρμόδιο για πωλήσεις υπάλληλο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "... Ε.Π.Ε.", η οποία εδρεύει στην ..., στην οδό ..., και εμπορεύεται βιομηχανικό εξοπλισμό, και τον έπεισαν να πωλήσει σ' αυτούς εμπορεύματα 12 ιμάντες με μάτια διπλούς Β2000 4 ΜΤΡ, 40 δέστρες συγκράτησης 20050 (1835) 9Μ, 80 γάντζους 01204, 1 αρπαγή μεταλλική VLF 05 600, 4 τεμάχια συρματόσχοινο Φ 28 4 ΜΤΡ, 8 ναυτικά κλειδιά τεστ Ώ 6,5Τ, 8 ναυτικά κλειδιά τεστ Ω 8,5 Τ, 1 πιρούνι Secutex LG020220, 20 δέστρες συγκράτησης 20020ABS (1Β08) 9, 40 γάντζους 01204], για την αποστολή των οποίων εκδόθηκαν τα υπ' αριθ. 20107/16-11-2001, 20368/7-12-2001 και 20375/7-12-2001 Τιμολόγια - Δελτία Αποστολής, συνολικού, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ποσού 996.958, 348.100, 318.600 δραχμών αντίστοιχα, τα οποία παραδόθηκαν αυθημερόν με την αποστολή τους τα μεν αποσταλέντα στις 16-11-2001 στην υποδειχθείσα ως έδρα της "Χ3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.", τα δε αποσταλέντα στις 7-12-2001 στην αποθήκη που υπέδειξαν στην περιοχή του ..., αποκομίζοντας ως παράνομο περιουσιακό όφελος την αξία των ειδών που αγοράστηκαν, ανερχόμενη σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες πενήντα οκτώ (1.663.658) δραχμές που αντιστοιχούν σε τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα δύο ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (4.882,34 €), βλάπτοντας έτσι ισόποσα την περιουσία της "... Ε.Π.Ε.", καθόσον δεν καταβλήθηκε κανένα μέρος από την αξία των προϊόντων που τους πωλήθηκαν και παραδόθηκαν.
Περαιτέρω, οι αυτοί ως άνω κατηγορούμενοι, προκειμένου να μη γίνουν αντιληπτοί από τις διωκτικές αρχές Αττικής, μετακίνησαν σκοπίμως το κέντρο εξακολούθησης της ως άνω εγκληματικής τους δραστηριότητας από την ... στην ..., εφαρμόζοντας κατά τα λοιπά τις ανωτέρω αναφερόμενες επιτυχείς απατηλές μεθοδεύσεις τους (σύσταση νέας εικονικής εταιρείας, μίσθωση χώρων, έναρξη επιτηδεύματος κ.λπ.). Ειδικότερα, στις 20.2.2002 ίδρυσαν την επίσης εικονική εταιρεία, με διαφορετική όμως της προηγουμένης επωνυμία για να μην κινούν υποψίες, ήτοι: την "Χ4 ΕΠΕ" και έδρα το ..., η οποία είχε ως υποτιθέμενο αντικείμενο εργασίας το χονδρικό εμπόριο τροφίμων -απορρυπαντικών-ελαιολάδου και τροφοδοσίας ξενοδοχείων. Ακόμα για την ολοκλήρωση του εγκληματικού τους σχεδίου, επινόησαν και ενέταξαν στην εγκληματική τους ομάδα και τον συγκατηγορούμενό τους Χ5, η συγκλίνουσα δράση του οποίου συνίστατο, στο ότι αυτός ανέλαβε να λειτουργήσει εικονικά στην ... και επί της οδού ..., πρακτορείο μεταφορών, με απώτερο όμως σκοπό να παραπλανά τους διάφορους προμηθευτές και του παραδίδουν τα εμπορεύματα που κάθε φορά παρήγγειλε τηλεφωνικά ο συγκατηγορούμενος του Χ1, μετερχόμενος σε αυτή τη φάση το ψευδώνυμο "Χ1-Α", τα οποία αμέσως μετά εκείνος μετέφερε προς απόκρυψη και εξασφάλιση στην αποθήκη τους στην ... Προσθέτως, σε όσες περιπτώσεις oι παθόντες συμφωνούσαν να παραδώσουν σ' αυτόν τις παραγγελίες υπό την προϋπόθεση αντικαταβολής του τιμήματος, προέβαινε προς αυτούς εν γνώσει της αναληθείας σε εξακολουθητικές ψευδείς διαβεβαιώσεις, ότι "το πρακτορείο του'' αναλαμβάνει την εξόφληση, με αποτέλεσμα να τους πείθει σε πράξη, (παράδοση - αγαθών), χωρίς ποτέ βεβαίως να καταβάλλει το τίμημα τους, αφού στην ουσία είχε μαζί με τους λοιπούς συγκατηγορούμενους του ειλημμένη τη βούληση μη εκπλήρωσης της εν λόγω υποχρέωσης. Με τον ως άνω δε απατηλό τρόπο και κατά το χρονικό διάστημα από 8.4.2002 έως 20.4.2002, έπεισαν τους κατωτέρω αναφερόμενους επαγγελματίες να τους παραδώσουν τα παρακάτω αναφερόμενα εμπορεύματά τους, την αξία των οποίων ωφελήθηκαν παράνομα, με αντίστοιχη ζημία της περιουσίας των παθόντων. Ήτοι:
5) Στις 8-4-2002 τον ... που είναι νόμιμος εκπρόσωπος της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία "... ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.", η οποία εδρεύει στην ..., στην οδό ... στον ..., και εμπορεύεται έπιπλα και ηλεκτρικά είδη, τον οποίο έπεισαν να τους πωλήσει και παραδώσει στο παραπάνω εικονικό πρακτορείο ηλεκτρονικά είδη (2 εκτυπωτές OKI microline 32, 3 πλήρη συστήματα Ρ4 - 1,6 MHz, 3 οθόνες Samsung SM7535T, και 15 W Tomson έγχρωμα), για την αποστολή των οποίων εκδόθηκαν τα υπ' αριθ. 346 και 347/19-4-2002 Δελτία Αποστολής - Τιμολόγια, συνολικού, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ποσού 2.181,70 και 5.062,35 ευρώ αντίστοιχα, με τη συμφωνία να αποπληρωθεί το τίμημα τους με αντικαταβολή που θα εισέπραττε η πωλήτρια εταιρεία στις 30-4-2002 από το γραφείο του Χ5, αποκομίζοντας έτσι περιουσιακό παράνομο όφελος συνολικού ποσού επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και πέντε λεπτών (7.244,05 €), με αντίστοιχη βλάβη της περιουσίας της, καθόσον δεν καταβλήθηκε κανένα μέρος από την αξία των προϊόντων που πωλήθηκαν και παραδόθηκαν σ' αυτούς.
6) Στις 9-4-2002 το ... που διατηρεί ατομική επιχείρηση ειδών θέρμανσης και κλιματισμού στη Λεωφ. ... στο ..., τον οποίο έπεισαν να πωλήσει πέντε (5) ηλιακούς θερμοσίφωνες 200 λίτρων εργοστασίου κατασκευής "ΜΑΛΤΕΖΟΣ" με τα παρελκόμενα αυτών, για την αποστολή των οποίων εκδόθηκαν τα υπ' αριθ. 1557 και 1558/12-4-2002. Τιμολόγια - Δελτία Αποστολής, συνολικού, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ποσού 6.400,00 ευρώ, με τη συμφωνία να αποπληρωθεί το τίμημα τους τραπεζικά μέχρι τις 30-4-2002, αποκομίζοντας περιουσιακό όφελος συνοδικού ποσού έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (6.400,00 €), με ισόποση βλάβη της περιουσίας του ανωτέρω, καθόσον δεν καταβλήθηκε κανένα μέρος από την αξία των προϊόντων που πωλήθηκαν και παραδόθηκαν σ' αυτούς.
7) Στις 10-4-2002 τον ..., που είναι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "... Ε.Π.Ε.", η οποία εδρεύει στην οδό ... στο ..., και εμπορεύεται εξαρτήματα αλουμινίου και σιδήρου και ηλεκτρικά εργαλεία, τον οποίο έπεισαν να τους πωλήσει διάφορα μηχανήματα και εργαλεία 3 δράπανα BOSCH MINI Δ/Αρ. Ηλ/κα, 5 δράπανα ΜΑΚΙΤΑ ΑΥΤ. ΤΣΟΚ, 4 δράπανα BOSCH GBM 13RE μπλε, 4 δράπανα BOSCH κρουσ. 13mm 600w, 5 τροχούς BOSCH 20 - 230 6500, 1 κρουστικό BOSCH σκαπ. 4KG SDS MAX GSH, 1 μετρητή αποστ . BOSCH DLE, 1 δράπανο ΜΑΚΙΤΑ ΜΠΑΤ. 12V 2 ΜΠΑΤ. 2.6 AM., 1 σκαπτικό ΜΑΚΙΤΑ 9,3 KG 1450W SDS, 3 παλετοφόρα 2,5 τόνων Durolift 43803, 3 μπαλαντέζες 30 3 Χ 2,5, 2 μπαλαντέζες 50μ 3X2 1/2, 1 γεννήτρια 5500 KVA 220/9HP 6,6 KW, 3 εργαλειοθήκες Ν 530 Χ 20 Χ 20, 1 δράπανο ΜΑΚΙΤΑ ΚΡ. 12mm ΚΑΣ/ΝΑ (8450ΚΒ2), 5 βελόνια BOSCH για SDS MAX 400mm, 5 καλέμια BOSCH για SDSMAX 400mm, για την αποστολή των οποίων εκδόθηκε το υπ' αριθ. 332/12-4-2002 Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής, συνολικού, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ποσού 6.388,00 ευρώ, τα οποία είδη παραδόθηκαν αυθημερόν με την αποστολή τους στο γραφείο μεταφορών του συγκατηγορουμένου τους Χ5, στην οδό ... στην ..., προκειμένου να αποσταλούν στην ..., με τη συμφωνία να αποπληρωθεί το τίμημα τους τραπεζικά εντός μηνός από την αποστολή τους, αποκομίζοντας ως παράνομο όφελος την αξία των ειδών που αγοράστηκαν, ποσού έξι χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (6.388,00 €), με αντίστοιχη βλάβη της περιουσίας της ανωτέρω εταιρείας, καθόσον δεν καταβλήθηκε κανένα μέρος από την αξία των προϊόντων που πωλήθηκαν και παραδόθηκαν σ' αυτούς.
8) Στις 13-4-2002 τον ..., που είναι νόμιμος εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Κ. ΠΑΓΩΝΗΣ Α.Ε.", η οποία εδρεύει στην ... στην ..., και εμπορεύεται είδη υγιεινής, πλακίδια τοίχου και δαπέδου, έπιπλα μπάνιου, τον οποίο έπεισαν να τους πωλήσει διάφορα είδη (15 λεκάνες ΧΠ ΠΣ "STELLA" λευκές, 15 νιπτήρες. 50 Χ 42 "STELLA", 15 AQUA πλαστικά λευκά, 15 καλύμματα λεκάνης πλαστικά λευκό Νο1 15 μπαταρίες λουτρού Α/Β ASTRO-MIX, 15 μπαταρίες - νιπτήρα Α/Β ASTRO-15 ντουζιέρες 70 Χ 70 λευκές Α, 15 σαπουνοθήκες THNOS ΧΡΩΜΕ, χαρτοθήκες ΤΗΝΟΣ ΧΡΩΜΕ, 15 άγγιστρα ΤΗΝΟΣ ΧΡΩΜΕ, 15 σιφώνια σπιράλ νιπτήρος ΧΒ11/4 Φ32, 15 βαλβίδες νιπτήρος απλές Ι''/4, 15 στηρίγματα νιπτήρας L-120, 15 βαλβίδες ντουζιέρας Γ.Ρ. 1''1/2, 4 παλέτες), για την αποστολή των οποίων εκδόθηκε το υπ' αριθ. .../15-4-2002 Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο, συνολικού, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ποσού 3.047,15 ευρώ, τα οποία είδη παραδόθηκαν αυθημερόν με την αποστολή τους στο γραφείο μεταφορών του συγκατηγορούμενου τους Χ5, στην οδό ... στην ..., προκειμένου να αποσταλούν στην ..., με τη συμφωνία να αποπληρωθεί το τίμημα τους με αντικαταβολή κατά την παράδοση τους, αποκομίζοντας έτσι παράνομο περιουσιακό όφελος ποσού τριών χιλιάδων σαράντα επτά ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (3.047,15 €), με ισόποση βλάβη της περιουσίας της εν λόγω εταιρείας καθόσον δεν καταβλήθηκε κανένα μέρος από την αξία των προϊόντων που πωλήθηκαν και παραδόθηκαν σ' αυτούς.
9) Στις 14-4-2002 το ... που διατηρεί ατομική επιχείρηση ηλεκτρικών ειδών στη Λεωφ. ...στην ..., τον οποίο έπεισαν να τους πωλήσει ένα (1) videoset DPV 4KE/D11 και. τέσσερα (4) Monitor DPV 4KE, για την αποστολή των οποίων εκδόθηκε το υπ' αριθ. 2716/15-4-2002 Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο, συνολικού, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ποσού 1.038,88 ευρώ, τα οποία είδη παραδόθηκαν αυθημερόν με την αποστολή τους στο γραφείο μεταφορών του συγκατηγορούμενου τους Χ5, στην οδό ... στην ..., προκειμένου να αποσταλούν στην ..., με τη συμφωνία να αποπληρωθεί το τίμημα τους με αντικαταβολή που θα εισέπραττε ο πωλητής εντός 15 ημερών από την αποστολή των εμπορευμάτων από τo γραφείο μεταφορών του Χ5, αποκομίζοντας έτσι παράνομο περιουσιακό όφελος, ήτοι την αξία των ειδών που αγοράστηκαν, ποσού χιλίων τριάντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (1.038,88 €) με αντίστοιχη περιουσιακή βλάβη της εταιρείας, καθόσον δεν καταβλήθηκε κανένα μέρος από την αξία των προϊόντων που πωλήθηκαν και παραδόθηκαν σ' αυτούς.
10) Στις 14-4-2002 τον ..., που είναι νόμιμος εκπρόσωπος της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία "... & ΣΙΑ Ο.Ε.", η οποία εδρεύει στην ..., στην οδό ..., με αντικείμενο τον εξοπλισμό ξενοδοχείων - εστιατορίων κ.λ.π., τον οποίο έπεισαν, να τους πωλήσει ξενοδοχειακό εξοπλισμό, και ειδικότερα μία (1) μηχανή espresso δίπλ. ηλεκτρον. Astoria, έναν (1) αποσκληρυντή και μία (1) παγομηχανή ITV/EUROICE 50), για την αποστολή των οποίων εκδόθηκε το υπ' αριθ. 4426/16-4-2Ο02 Δελτίο Αποστολής, συνολικού, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ποσού 3.480,00 ευρώ, τα οποία είδη παραδόθηκαν αυθημερόν με την αποστολή τους στο γραφείο μεταφορών του συγκατηγορούμενου τους Χ5, στην ... στην ..., προκειμένου να αποσταλούν στην ..., με τη συμφωνία να αποπληρωθεί το τίμημα τους με αντικαταβολή που θα εισέπραττε η πωλήτρια εταιρεία εντός 15- 30 ημερών από την αποστολή των εμπορευμάτων από το γραφείο μεταφορών του Χ5, αποκομίζοντας ως παράνομο περιουσιακό όφελος την αξία των ειδών ποσού τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (3.488,00 €), σε αντίστοιχη βλάβη της εταιρείας, καθόσον δεν κατέβαλαν κανένα μέρος από την αξία των προϊόντων που πωλήθηκαν και παραδόθηκαν σ' αυτούς.
11) Στις αρχές του μηνός Απριλίου του έτους 2002 και σε κάθε περίπτωση το αργότερο στις 15-4-2002, τους αρμοδίους για πωλήσεις υπαλλήλους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ε.Β.Ε.", η οποία εδρεύει στην οδό ... στην ... και εμπορεύεται ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συναφή είδη, τους οποίους έπεισε να τους πωλήσει διάφορα εμπορεύματα (4 τεμάχια CPU INTEL P4 1,96 GB, 4 τεμάχια MEM DIM 255/133, 4 τεμάχια HD WD 40GB 7200, 4 τεμάχια MODEM CRYPTO BEST 56 Κ PCI, 4 τεμάχια VGA TNT2 32MB, 3 τεμάχια DVD SAMSUNG 15X, 4 τεμάχια GDRW BTC 24x10x40 R, 4 τεμάχια MON17 Q AS1770, 4 τεμάχια ΚΕΥΒ MS INTERNET+MOUSE, 4 τεμάχια WIN MS WINDOWS XP HOME DSP, 4 τεμάχια SPEAK SPEAKERS 160W, 4 τεμάχια MB QDI PLATINIX 2-1 478 DIMM, 4 τεμάχια FDD DRIVE 1,44, 4 τεμάχια OASE LINE CG P4 300W, 4 τεμάχια MOUSE PAD, 4 τεμάχια εγχειριδίων χρήσης LINE COMPUTER, 1 τεμάχιο CDRW SONY 24x10x40 R), για την αποστολή των οποίων εκδόθηκε το υπ' αριθ. .../15-4-2002 Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο Αποστολής, συνολικού, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ποσού 5.106,00 ευρώ, τα οποία είδη παραδόθηκαν αυθημερόν με την αποστολή τους στο γραφείο μεταφορών του συγκατηγορούμενου τους Χ5, στην οδό ... στην ..., προκειμένου να αποσταλούν στην ..., με τη συμφωνία να αποπληρωθεί το τίμημα τους με αντικαταβολή κατά την παράδοση τους, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος ήτοι την αξία των ειδών που αγοράστηκαν, ποσού πέντε χιλιάδων εκατόν έξι ευρώ (5.106,00 €), βλάπτοντας έτσι ισόποσα την περιουσία της "ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ε.Β.Ε.", καθόσον δεν κατέβαλαν κανένα μέρος από την αξία των προϊόντων που πωλήθηκαν και παραδόθηκαν σ' αυτούς.
12) Στις 15-4-2002 το ..., αρμόδιο για πωλήσεις υπάλληλο της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία "... -... Ο.Ε.", η οποία εδρεύει στην οδό ... στην περιοχή ... και εμπορεύεται ορυκτέλαια -λιπαντικά αυτοκινήτων, βιομηχανίας και θαλάσσης, τον οποίο έπεισαν να τους πωλήσει, διάφορα ορυκτέλαια (50 δοχεία VANCh Ε 6 15/40 και- 30 δοχεία HLP ΗΜ 68), για την αποστολή των οποίων εκδόθηκε το υπ' αριθ. 8102/19-4-2002 Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Πώλησης, συνολικού, περιλαμβα-νομένου του Φ.Π.Α., ποσού 4.684,44 ευρώ, τα οποία είδη παραδόθηκαν αυθημερόν με την αποστολή τους στο γραφείο μεταφορών του συγκατηγορούμενου του Χ5, στην οδό ... στην ..., προκειμένου να αποσταλούν στην ..., με τη συμφωνία να αποπληρωθεί το τίμημα τους με αντικαταβολή που θα εισέπραττε η πωλήτρια εταιρεία εντός 15 - 30 ημερών από την αποστολή των εμπορευμάτων από το γραφείο μεταφορών του Χ5, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος ήτοι την αξία των ειδών που αγοράστηκαν, ποσού τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (4.684,44 €), βλάπτοντας έτσι ισόποσα την περιουσία της "... - ... 0.Ε.", καθόσον δεν κατέβαλαν κανένα μέρος από την αξία των προϊόντων που πωλήθηκαν και παραδόθηκαν σ' αυτούς.
13) Στις 15-4-2002 τον ..., αρμόδιo για πωλήσεις υπάλληλο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΕΤΕΚΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Ε.", η οποία εδρεύει στη ... στο ... και εμπορεύεται μεταξύ άλλων λιπαντικά, τον οποίο έπεισαν να τους πωλήσει, πενήντα (50) δοχεία λιπαντικά HYDRA (Η.P. ISO 68) και εκατό (100) δοχεία λιπαντικά BEGINA (15W/40), για την αποστολή των οποίων εκδόθηκε το υπ' αριθ. .../18-4-2002 Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής, συνολικού, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ποσού 4.518,81 ευρώ, τα οποία είδη παραδόθηκαν αυθημερόν με την αποστολή τους στο γραφείο μεταφορών του συγκατηγορούμενου τους Χ5, στην οδό ... στην ..., προκειμένου να αποσταλούν στην ..., με τη συμφωνία να αποπληρωθεί το τίμημα τους με αντικαταβολή που θα εισέπραττε η πωλήτρια εταιρεία εντός 15 - 30 ημερών από την αποστολή των εμπορευμάτων από το γραφείο μεταφορών του Χ5, με αποτέλεσμα, όπως και σκόπευαν, να αποκομίσουν ως όφελος από κοινού με τους συγκατηγορούμενους του την αξία των ειδών που αγοράστηκαν, ήτοι περιουσιακό όφελος ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δεκαοκτώ ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (4.518,81 €), βλάπτοντας έτσι ισόποσα την περιουσία της "ΕΤΕΚΑ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Ε.", καθόσον δεν κατέβαλαν κανένα μέρος από την αξία των προϊόντων που πωλήθηκαν και παραδόθηκαν σ' αυτούς.
14) Εντός του πρώτου εικοσαημέρου του μηνός Απριλίου του έτους 2002, τον ..., αντιπρόεδρο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.", η οποία εδρεύει στο ... και εμπορεύεται γαλακτοκομικά προϊόντα, τον οποίο έπεισαν ώστε η προαναφερόμενη εταιρεία να τους πωλήσει εξήντα οκτώ (68) δοχεία μεγάλα φέτα ημερομηνίας παραγωγής Φεβρουαρίου 2002 και σαράντα (40) τεμάχια γραβιέρας πρόβειας ημερομηνίας παραγωγής Οκτωβρίου 2001, για την αποστολή των οποίων εκδόθηκε το υπ' αριθ. .../22-4-2002 Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο Αποστολής, συνολικού, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ποσού 7.853,30 ευρώ, τα οποίο είδη παραδόθηκαν αυθημερόν με την αποστολή τους στο γραφείο μεταφορών του συγκατηγορούμενου τους Χ5, στην οδό ... στην ..., προκειμένου να αποσταλούν στην ..., με τη συμφωνία να αποπληρωθεί τραπεζικά το τίμημα τους την επόμενη ημέρα από την παράδοση τους στη παραπάνω μεταφορική εταιρεία, με αποτέλεσμα, όπως και σκόπευαν, να αποκομίσουν ως όφελος από κοινού, την αξία των ειδών που αγοράστηκαν, ήτοι περιουσιακό όφελος ποσού επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τριών ευρώ και τριάντα λεπτών (7.853,30 €), βλάπτοντας έτσι ισόποσα την περιουσία της "ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.", καθόσον δεν κατέβαλαν κανένα μέρος από την αξία των προϊόντων που πωλήθηκαν και παραδόθηκαν σ' αυτούς.
15) Στις 9-4-2002 τους αρμόδιους για πωλήσεις υπαλλήλους της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΣΠΑΝΕΛΑΪ Ε.Π.Ε.", η οποία εδρεύει στην ..., στην οδό ..., και εμπορεύεται βιομηχανικό εξοπλισμό, τους οποίους έπεισαν ώστε η προαναφερόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης να τους πωλήσει, εμπορεύματα [100 δέστρες συγκράτησης 20050 (1S35) 9 Μ, 200 γάντζους 01204 και 1 ζυγό tractel LLX5 T], για την αποστολή των οποίων εκδόθηκε το υπ' αριθ. .../17-4-2002 Τιμολόγιο - Δελτία Αποστολής, συνολικού, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ποσού 6.816,86 ευρώ, τα οποία είδη παραδόθηκαν αυθημερόν με την αποστολή τους στο γραφείο μεταφορών της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία "... - ... Ο.Ε." στην ..., προκειμένου να αποσταλούν στην ..., με τη συμφωνία να αποπληρωθεί το τίμημα τους με αντικαταβολή μετρητοίς κατά την παράδοση τους, χωρίς, όμως, να βλάψουν τελικά την περιουσία της προαναφερόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, όπως και σκόπευαν, προκειμένου να αποκομίσουν ως όφελος από κοινού με τους συγκατηγορούμενούς του, την αξία των ειδών που αγοράστηκαν, ήτοι περιουσιακό όφελος ποσού έξι χιλιάδων οκτακοσίων δεκαέξι ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (6.816,86 €) , καθώς παρά την αρχή εκτέλεσης της βλαπτικής για την περιουσία της "... Ε.Π.Ε." συμπεριφοράς τους, αυτή δεν ολοκληρώθηκε όχι από τη δική τους βούληση, αλλά από εξωτερικά εμπόδια, αφού η εν λόγω εταιρεία δεν απέστειλε τα πωληθέντα είδη με την εταιρεία μεταφορών του συγκατηγορούμενου τους Χ5, αλλά με άλλη μεταφορική εταιρεία.
Από δε την επανειλημμένη τέλεση της πράξης και την υποδομή που είχαν διαμορφώσει με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσής της και συγκεκριμένα τη σύσταση δύο εικονικών εταιρειών σε διαφορετικά μάλιστα μέρη της χώρας που απείχαν αρκετά μεταξύ τους με υποτιθέμενο σκοπό την αγορά και μεταπώληση διαφόρων ειδών εμπορευμάτων, την μίσθωση χώρων γραφείων και αποθηκών για την εμφάνιση προς τα έξω εικόνας επιχειρήσεων που λειτουργούν στην αγορά και παρουσιάζουν οικονομική δυναμική, τη δημιουργία επίσης προς υποβοήθηση του εγκληματικού τους έργου εικονικού γραφείου μεταφορών στην ... με υπεύθυνο τον προαναφερόμενο Χ5, την έκδοση ικανού αριθμού εικονικών τιμολογίων, σε συνδυασμό τη συλλογική τους δράση η οποία εκδηλώνονταν με την ένταξη των ατομικών ενεργειών στην κοινή επιχείρηση εγκληματικών πράξεων, τη διάρκεια της εγκληματικής τους δράσης και το επιδιωκόμενο όφελος, προκύπτει αναμφίβολα σκοπός τους για πορισμό εισοδήματος, ενώ από την παραπάνω αξιόποινη συμπεριφορά τους (επιμέρους πράξεις υπό στοιχεία 1-14) το συνολικό όφελος, που αποκόμισαν (πλην του εξ αυτών Χ5 για τον οποίο παρακάτω λόγος), υπερέβαινε το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, ανερχόμενο συνολικά στο ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (72.667,64 €), με ισόποση συνολική ζημία των υπό στοιχεία 1-14 ανωτέρω παθόντων, ενώ, με συνυπολογισμό και του ποσού των 6.816,86 ευρώ, κατά το οποίο, παρά την επιδίωξη τους, δεν αποκόμισαν τελικά όφελος από τον υπό στοιχείο 15 ανωτέρω παθόντα, αποσκοπούσαν στο να αποκομίσουν το συνολικό ποσό των εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (79.484,50 €), και να προκαλέσουν ισόποση συνολική ζημία στους υπό στοιχεία 1-15 ανωτέρω παθόντες. Όσον δε αφορά τον συγκατηγορούμενό τους Χ5, επειδή αυτός ενέχεται στις υπό στοιχεία 5-15 επιμέρους πράξεις, το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος του ιδίου που αποκόμισε από αυτές από κοινού με τους άλλους, με αντίστοιχη ζημία των παθόντων, υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ και ανέρχεται σε 49.768,64 ευρώ.
Με αυτά τα δεδομένα, και ενόψει του ότι η παραλλαγή του βαθμού συμμετοχής στην αξιόποινη πράξη δεν συνιστά ανεπίτρεπτη μεταβολή κατηγορίας, ως τη μείζονα σκέψη αναφέρθηκε, θα πρέπει αναφορικά με την πράξη της κακουργηματικής απάτης να μεταρρυθμιστεί το εκκαλούμενο βούλευμα και να μεταβληθεί η κατηγορία από ηθική αυτουργία και απλή συνέργεια σ' αυτή που αποδόθηκε στους εξ αυτών: Χ2, Χ3, Χ4 (η πρώτη) και Χ5 (η δεύτερη) καθώς και από απλή αυτουργία που αποδόθηκε στον Χ1, σε κατά συναυτουργία (ή από κοινού) απάτη κατ' εξακολούθηση (τετελεσμένη και σε απόπειρα) από υπαίτιους που διαπράττουν απάτες κατ' επάγγελμα και το συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ (45, 42, 98, 386 παρ. 1-3 εδ. α ΠΚ). Διότι, υπήρξε από μέρους απάντων των ανωτέρω δραστών συναπόφαση και συνεκτέλεση του διωκομένου εγκλήματος, συνιστάμενη, αφενός μεν, στο ότι ο καθένας από αυτούς (συναυτουργούς) ήθελε την πραγμάτωση της αντικειμενικής υπόστασης του διαπραττομένου ποινικού αδικήματος, γνωρίζοντας ότι και οι λοιποί συναυτουργοί πράττουν με δόλο τέλεσης του αυτού εγκλήματος (κοινός δόλος, Α.Π. 2153/2006, ΠΧΝΖ' 843) και αφετέρου, στο ότι άπαντες συνέπραξαν άμεσα με συγκλίνουσες επί μέρους πράξεις ταυτόχρονες και διαδοχικές, κατά τα ειδικότερα στο σκεπτικό της παρούσας εκτιθέμενα, χωρίς να απαιτείται η εξειδίκευση των ενεργειών του κάθε δράστη (Α.Π. 164/2006, ΠΧΝΖ', 732).
Τέλος, και σε σχέση με τους στην έκθεση εφέσεως προβαλλόμενους ισχυρισμούς του εκ των εκκαλούντων-κατηγορουμένων Χ1, ότι στη δικογραφία απαραδέκτως ευρίσκεται μεταξύ των εγγράφων και η από 20.5.2002 ανωμοτί εξέτασή του ενώπιον των προανακριτικών αρχών, ενώ επεβάλλετο η αφαίρεσή της και η παραμονή στο αρχείο της εισαγγελίας μη δυναμένη να ληφθεί υπόψη, ότι περαιτέρω, αυτός ήταν απλά εργαζόμενος με μισθό 250.000 δρχ. στον Χ3 και ουδεμία άλλη ανάμειξη είχε, ότι οι μάρτυρες παθόντες πουθενά δεν αναφέρουν ότι παρέστησε ψευδώς σ' αυτούς ότι η εταιρεία ήταν φερέγγυα και λειτουργούσε κανονικά, ότι προσθέτως στις υπό στοιχεία 5-15 επί μέρους πράξεις οι μάρτυρες κατονομάζουν ως άτομο με το οποίο ήλθαν σε επαφή τον "Χ1-Α" που έκανε τις παραγγελίες και τους υποδείκνυε το πρακτορείο του Χ5, ενώ αυτός ουδεμία είχε ανάμειξη, ότι σε κάθε περίπτωση που ήθελε κριθεί ότι υφίσταται μορφή απάτης και επειδή η αξία του αντικειμένου της κάθε μιας επιμέρους πράξης του κατ' εξακολούθηση εγκλήματος δεν ξεπερνά το ποσό των 15.000 ευρώ, φέρει πλημμεληματικό χαρακτήρα και επομένως παρελθούσης πενταετίας από της τελέσεως τους έχουν υποπέσει στην πενταετή παραγραφή του άρ. 111 παρ. 3 ΠΚ, παρατηρητέα τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την νεότερη νομολογία του ακυρωτικού (Α.Π. 1336/2006, ΝοΒ 55, (2007), 173), απόλυτη ακυρότητα ιδρύει, η σε βάρος του κατηγορουμένου και προς θεμελίωση της ενοχής του ανάγνωση και αποδεικτική αξιοποίηση της δοθείσας στην αυτεπάγγελτη προανάκριση ανωμοτί κατάθεση του, και όχι η ύπαρξη της στη δικογραφία και η μη παραμονή της στο αρχείο, εφόσον η κατάθεση αυτή όταν δεν αναγιγνώσκεται ή δεν αξιολογείται, ως εν προκειμένω συμβαίνει, ουδόλως επηρεάζει τα υπερασπιστικά δικαιώματα του κατηγορουμένου. Περαιτέρω, οι επί της ουσίας της υποθέσεως ισχυρισμοί του εκκαλούντος, ουδόλως ευσταθούν, διότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος δεν ήταν απλώς υπάλληλος των ως άνω εικονικών εταιρειών, ως έωλα και αναπόδεικτα υποστηρίζει, αλλά κυρίαρχο πρόσωπο της όλης υπόθεσης. Ήταν αυτός που από κοινού με τους συγκατηγορουμένους του επινόησε, σχεδίασε, οργάνωσε και εκτέλεσε με αριστοτεχνικό τρόπο προαναφερόμενο έγκλημα της κακουργηματικής απάτης. Ήταν αυτός που με κοινή απόφαση όλων (Ολ. ΑΠ 50/1990, ο.π.), ανέλαβε τον πρωτεύοντα ρόλο να εμφανίζεται στους παθόντες με τα διάφορα ψευδώνυμα που αναφέρθηκαν (Χ1-Β ή Χ1-Γ στην ... και Χ1-Α στην ...) και να τους παριστάνει ψευδώς και εν γνώσει της αναληθείας, ότι εκπροσωπεί είτε τη μια είτε την άλλη εταιρεία αποκρύπτοντας τους ότι αυτές ήταν εικονικές και ουδεμία είχαν οικονομική συναλλαγή ή πολύ περισσότερο Οικονομική φερεγγυότητα, με αποτέλεσμα να τους δημιουργεί την εντύπωση της μελλοντικής εκπληρώσεως, με βάση την εμφανιζόμενη στο παρόν ψευδή κατάσταση πραγμάτων, ενώ είχαν ήδη ειλημμένη την πρόθεση να μην εκπληρώσουν την υποχρέωση τους, και να τους παραπλανά έτσι σε πράξη, ήτοι στην πώληση και παράδοση των εμπορευμάτων τους, την αξία των οποίων από κοινού ωφελούντο σε βλάβη της περιουσίας των τελευταίων. Τέλος, σύμφωνα με όσα στη μείζονα σκέψη αναλύθηκαν, η διωκόμενη πράξη φέρει τον χαρακτήρα κακουργήματος και όχι πλημμελήματος, όπως Ο εκκαλών εσφαλμένα διατείνεται. Διότι οι δράστες ενήργησαν κατ' επάγγελμα και το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που από κοινού επεδίωξαν με αντίστοιχη ζημία των παθόντων είναι, ως λεπτομερώς εκτέθηκε, μεγαλύτερη των 15.000 ευρώ. Η από μέρους τούτου παρατιθέμενη νομική σκέψη, αφορά το ζήτημα του αν και κατά πόσον oι επί μέρους πράξεις απάτης που τελέστηκαν εξακολουθητικά και πάντως προ της ισχύος του Ν. 2721/1999 και έχουν συνολικό όφελος ανώτερο των 5.000.000 δραχμών ή 15.000 ευρώ, διατηρούν και υπό το νέο νομικό καθεστώς (386 παρ. 3 ως αντικ. με άρ. 14 παρ. 4Ν. 2721/1999), τον κακουργηματικό τους χαρακτήρα, έστω και αν τα αντικείμενα των μερικότερων πράξεων υπολείπονται του ανωτέρω ορίου, το οποίο όμως έλυσε καταφατικά υπέρ της ως άνω απόψεως (και αντίθετα με τη γνώμη του εκκαλούντος) η Ολομέλεια του ακυρωτικού με την υπ. αριθμ. 5/2008 απόφαση της (ΠΧ ΝΗ' (2008), 508), με την προϋπόθεση ότι στοιχειοθετούνται οι επιβαρυντικές περιστάσεις της κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια τελέσεως τους (Ολ. ΑΠ 5/2008, ο.π.). Τέτοιο όμως ζήτημα δεν τίθεται εν προκειμένω, γιατί η πράξη για την οποία κατηγορείται αυτός με τους συγκατηγορουμένους του ανάγεται σε χρόνο μεταγενέστερο της ισχύος του Ν. 2721/1999, ήτοι στο από μηνός Σεπτ. 2001 και εντεύθεν χρονικό διάστημα, οπότε λαμβάνεται, ως ελέχθη, υπόψη το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία που σκόπευαν, τα οποία υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό των 15.000 ευρώ. Με αυτά που δέχθηκε το Συμβούλιο Εφετών Κερκύρας διά της αναφοράς του στην ενσωματωμένη στο βούλευμά του πρόταση του παρ' αυτώ Εισαγγελέως Εφετών, διέλαβε την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 § 3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Π.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκτίθενται σ' αυτό με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του για την συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικοί συλλογισμοί με τους οποίους έγινε η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις που εφαρμόσθηκαν, χωρίς να εμφιλοχωρήσουν ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά. Ο επικαλούμενος δε περαιτέρω λόγος αναίρεσης της απόλυτης ακυρότητας, στηριζόμενος στο γεγονός ότι παρέμεινε στο φάκελο της δικογραφίας μεταξύ των εγγράφων και η από 20-5-2002 ανωμοτί εξέταση του αναιρεσείοντος ενώπιον των προανακριτικών Αρχών, ενώ επιβαλλόταν η αφαίρεσή της, είναι αβάσιμοι, διότι τέτοιον λόγο στηρίζει η ανάγνωση και αποδεικτική αξιοποίηση της κατάθεσης αυτής και όχι η απλή ύπαρξή της στη δικογραφία η οποία δεν επηρεάζει τα υπερασπιστικά του δικαιώματα (ΑΠ 1336/2006 ΝΟΒ 55, (2007), 173).
Συνεπώς πρέπει να απορριφθεί κατ' ουσία η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 § 1 Κ.Π.Δ.).
Να απορριφθεί το αίτημά του για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του ενώπιον του Δικαστηρίου σας, διότι με την αναίρεσή του, την έφεσή του που προηγήθηκε όπως και με την απολογία του ενώπιον του Τακτικού Ανακριτού που διερεύνησε την υπόθεση, πλήρως εξέθεσε τις απόψεις του και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Προτείνω:
1) Να γίνει τυπικά δεκτή και να απορριφθεί κατ' ουσία η υπ' αριθ. 29/2009 αίτηση αναίρεσης του κατηγορουμένου Χ1 κατά του υπ' αριθ. 17/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Κερκύρας.
2) Να απορριφθεί το αίτημά του για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του ενώπιον του Δικαστηρίου σας και
3) Να καταδικασθεί αυτός στα δικαστικά έξοδα.
Αθήνα 18 - 8 - 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΣ"
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 386 παρ. 1 του Π.Κ., όποιος με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Από τη διάταξη αυτή, προκύπτει, ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της απάτης, απαιτείται: α) σκοπός του δράστη να περιποιήσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, ασχέτως πραγματοποιήσεως ή μη του οφέλους αυτού, β) εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή αθέμιτη απόκρυψη αληθινών, από την οποία, ως παραγωγό αιτία, παραπλανήθηκε κάποιος και γ) βλάβη ξένης περιουσίας (ζημία), η οποία τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με τις παραπλανητικές ενέργειες και ψευδείς διαβεβαιώσεις του δράστη. Ως γεγονότα, κατά την έννοια της πιο πάνω διατάξεως, νοούνται τα πραγματικά περιστατικά που ανάγονται στο παρελθόν ή το παρόν και όχι εκείνα που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον, όπως είναι οι απλές υποσχέσεις ή συμβατικές υποχρεώσεις. Όταν όμως οι τελευταίες συνοδεύονται ταυτόχρονα με ψευδείς διαβεβαιώσεις και παραστάσεις άλλων ψευδών γεγονότων, που αναφέρονται στο παρόν ή το παρελθόν, κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να δημιουργούν την εντύπωση της μελλοντικής εκπληρώσεως, με βάση την εμφανιζόμενη ήδη στο παρόν ψευδή κατάσταση πραγμάτων από τον δράστη που είχε ειλημμένη την απόφαση να εκπληρώσει την υποχρέωσή του, τότε θεμελιώνεται το έγκλημα της απάτης. Εξάλλου, κατά την παρ. 3 εδ. α του ίδιου άρθρου 386, όπως αντικ. με αρ. 14 παρ. 4 Ν. 2721/1999, η απάτη προσλαμβάνει κακουργηματικό χαρακτήρα και επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, όταν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ. (5.000.000 δρχ.). Κατά δε το άρθρο 13 εδ. στ' Π.Κ. κατ' επάγγελμα τέλεση του ως άνω εγκλήματος, συντρέχει όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξεως ή από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης, προκύπτει σκοπός αυτού για πορισμό εισοδήματος, ενώ κατά συνήθεια τέλεση του εγκλήματος συντρέχει, όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξεως προκύπτει σταθερή ροπή του δράστη προς διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος ως στοιχείο της προσωπικότητάς του. Επανειλημμένη δε τέλεση του εγκλήματος συντρέχει και επί διαπράξεως τούτου κατ' εξακολούθηση, αφού πρόκειται για μορφή ομοειδούς πραγματικής συρροής. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 45 του ΠΚ, αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από κοινού την αξιόποινη πράξη, καθένας τους τιμωρείται ως αυτουργός της πράξης. Με τον όρο ''από κοινού'' νοείται αντικειμενικά σύμπραξη στην εκτέλεση της κύριας πράξης και υποκειμενικά κοινός δόλος, δηλαδή ο κάθε αυτουργός θέλει και αποδέχεται την πραγμάτωση της αντικειμενικής υποστάσεως του διαπραττομένου εγκλήματος, γνωρίζοντας ότι και οι λοιποί συμμέτοχοι πράττουν με δόλο τελέσεως του ίδιου εγκλήματος και θέλει ή αποδέχεται να ενώσει και τη δική του δράση με εκείνη του άλλου προς πραγμάτωση της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος. Η σύμπραξη της εκτέλεσης της κύριας πράξης μπορεί να συνίσταται ή στο ότι ο καθένας πραγματώνει την όλη αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος, ή στο ότι το έγκλημα πραγματώνεται με συγκλίνουσες επί μέρους πράξεις των συμμετοχών, ταυτόχρονες ή διαδοχικές, χωρίς να είναι αναγκαίο να αναφέρονται στη δικαστική απόφαση ή το βούλευμα οι επιμέρους πράξεις καθενός από τους συναυτουργούς. Η παραλλαγή δε του τρόπου συμμετοχής στο έγκλημα αποτελεί επιτρεπόμενο ακριβέστερο χαρακτηρισμό της πράξεως και όχι ανεπίτρεπτη μεταβολή της κατηγορίας, με συνέπεια να είναι επιτρεπτή η βελτίωση αυτής από τη μορφή της ηθικής αυτουργίας ή απλής συνέργειας σε εκείνη της κατά συναυτουργία τέλεσης της πράξης. Περαιτέρω, το παραπεμπτικό βούλευμα έχει την απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Π.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το 484 παρ. 1 στοιχ. δ' του ίδιου Κώδικα, όταν αναφέρονται σε αυτό με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία προέκυψαν από την ανάκριση και θεμελιώνουν την ύπαρξη επαρκών ενδείξεων ενοχής του κατηγορουμένου για το αποδιδόμενο σε αυτόν έγκλημα, οι αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και οι σκέψεις και συλλογισμοί βάσει των οποίων το συμβούλιο έκρινε ότι από τα περιστατικά αυτά προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Σχετικά με τα αποδεικτικά μέσα αρκεί να μνημονεύονται αυτά γενικά κατά το είδος τους, χωρίς να είναι ανάγκη να εκτίθεται τι προέκυψε από το καθένα, απαιτείται όμως να προκύπτει ότι το συμβούλιο για τον σχηματισμό της δικανικής του πεποίθησης έλαβε υπόψη του και συνεκτίμησε όλα τα αποδεικτικά μέσα και όχι κατ' επιλογή μερικά από αυτά. Τέλος, λόγο αναιρέσεως του παραπεμπτικού βουλεύματος από το άρθρο 484 παρ.1 στοιχ. β' του Κ.Π.Δ. συνιστά η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το συμβούλιο αποδίδει σ' αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υπάρχει όταν το συμβούλιο δεν υπήγαγε σωστά τα περιστατικά που δέχθηκε στη διάταξη που εφαρμόσθηκε. Περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστική ποινικής διατάξεως υπάρχει και όταν η παραβίαση αυτής γίνεται εκ πλαγίου, γιατί στο πόρισμα που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του αιτιολογικού με το διατακτικό και αναφέρεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, ώστε να μην είναι εφικτός ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή μη εφαρμογής της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που εφαρμόστηκε, οπότε το βούλευμα στερείται νόμιμης βάσης.
Στην προκειμένη περίπτωση, το Συμβούλιο Εφετών Κερκύρας, με το προσβαλλόμενο υπ' αριθ. 17/2009 βούλευμά του και με επιτρεπτή καθολική αναφορά στην ενσωματωμένη σ' αυτό εισαγγελική πρόταση, δέχθηκε ως προς τον ήδη αναιρεσείοντα και τους συγκατηγορουμένους του Χ2, Χ3, Χ4 και Χ5, τα πραγματικά περιστατικά που αναφέρονται στην πρόταση αυτή, στην οποία εκτίθενται τα εξής: "από την κυρία ανάκριση, η οποία διενεργήθηκε από τον Ανακριτή Πλημμελειοδικών Κέρκυρας και περατώθηκε σύμφωνα, με τις διατάξεις των άρθρων 270 παρ. 1α και 308 παρ. 4 ΚΠΔ, ήτοι με τη λήψη της απολογίας των εκ των κατηγορουμένων Χ1, ΑΑ, ΒΒ, ΓΓ και την έκδοση ενταλμάτων συλλήψεως σε βάρος των λοιπών, δηλαδή των: Χ2, Χ3, Χ4 και Χ5 (αρ. 270 παρ. 2 και 276 του ΚΠΔ) και ειδικότερα από ένορκες μαρτυρικές καταθέσεις (εκτός της από 23.6.2002 προανακριτικής του μετέπειτα καταστάντος κατηγορουμένου Χ5 και της ομοίας από 20.5.2002 του ΔΔ), τα έγγραφα δικογραφίας και τις απολογίες των κατηγορουμένων και τα συνημμένα σ' αυτές υπομνήματα, προκύπτουν τα εξής: Κατά μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2001, ο εκ των κατηγορουμένων και εκκαλούντων Χ1 γνωρίστηκε στην ... με τους συγκατηγορουμένους του Κυπρίους υπηκόους Χ2, Χ3, και Χ4, και από κοινού αποφάσισαν να διαπράξουν το έγκλημα της απάτης κατ' εξακολούθηση, υπό τις επιβαρυντικές μάλιστα περιστάσεις της κατ' επάγγελμα τέλεσής του, με σκοπό να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει συνολικά τα 15.000 ευρώ, σε βάρος της περιουσίας διαφόρων επαγγελματιών και επιχειρηματιών, εντός ή εκτός Αττικής ευρισκομένων. Για να γίνουν όμως ευκολότερα πειστικοί στις ψευδείς τους διαβεβαιώσεις και παραστάσεις και επιτύχουν την παραπλάνηση όσο δυνατόν περισσότερων ατόμων, επινόησαν αρχικά να συστήσουν στις 24.9.2001 μια εικονική εταιρεία με την επωνυμία "Χ3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." και έδρα τις ... (οδός ...) που θα είχε ως αντικείμενο χωματουργικές δήθεν και οικοδομικές εργασίες. Παράλληλα, και για τον ίδιο σκοπό, ήτοι να εμφανίζουν προς τα έξω την πεπλανημένη εντύπωση ότι η εταιρεία λειτουργεί κανονικά και έχει εμφανή οικονομική δραστηριότητα, μίσθωσαν επί της ως άνω οδού ένα ισόγειο κατάστημα ιδιοκτησίας της ..., καθώς και μία αποθήκη ιδιοκτησίας ... στην Νέα ... Εν συνεχεία, ο προαναφερόμενος κατηγορούμενος Χ1 , τελώντας σε συνεννόηση και κοινό δόλο με τους λοιπούς, ανέλαβε τον ρόλο να εμφανίζεται σε διάφορους επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής, μετερχόμενος άλλοτε μεν το ψευδώνυμο "Χ1-Β'' και άλλοτε "Χ1-Γ'' και να παριστάνει εξακολουθητικά σ' αυτούς εν γνώσει του ψευδή γεγονότα σαν αληθινά, ότι δηλαδή εκπροσωπεί την ανωτέρω εταιρεία, η οποία είναι φερέγγυα και λειτουργεί κανονικά, ενώ στην πραγματικότητα ουδεμία φερεγγυότητα είχε, γιατί ήταν, ως ελέχθη, εικονική και δεν συναλλασσόταν πραγματικά με το κοινό, και τους έπειθε σε πράξη και συγκεκριμένα στο να πωλήσουν σ' αυτούς διάφορα εμπορεύματα των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους, με πίστωση του τιμήματος, το οποίο όμως ουδέποτε κατέβαλλαν ή σε ελάχιστες των περιπτώσεων κατέβαλλαν αρχικά μικρό ποσό με στόχο να αποσπάσουν και τα υπόλοιπα προϊόντα, καθόσον, είχαν απαρχής ειλημμένη την πρόθεση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσής τους. Με τις ως άνω δε ψευδείς παραστάσεις, παρέπεισαν τους πιο κάτω αναφερόμενους επιχειρηματίες και κατά τους πιο αναλυτικά αναφερόμενους τόπους και χρόνους, στο να τους παραδώσουν τα παρακάτω περιγραφόμενα αγαθά που ακολούθως μετέφεραν στην αποθήκη που μίσθωσαν, την αξία των οποίων ωφελήθηκαν παράνομα, με αντίστοιχη βλάβη της περιουσίας των τελευταίων. Ειδικότερα: 1) Στις ... εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2001, παραπλάνησαν το ..., που διατηρεί μαζί με τη σύζυγό του έκθεση επίπλων στην οδό ... στις ..., και τον έπεισαν να τους πωλήσει έπιπλα γραφείου (1 συρταριέρα, 2 καρέκλες γραφείου, 1 ντουλάπα, 1 ερμαριέρα, 1 στήλη βιβλιοθήκη, 1 γραφείο 1,60, 1 γωνία, 6 πολυθρόνες επισκεπτών, γραφείο κομπιούτερ, 1 τραπέζι συνεδριάσεων, 1 τραπέζι αναμονής) συνολικής, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αξίας ποσού 850.000 δραχμών, τα οποία εκείνος τους παρέδωσε στην παραπάνω διεύθυνση που του υπέδειξαν, συνταχθέντων σχετικά των υπ' αριθ. 17/19-10-2001 και 18/23-10-2001 δελτίων αποστολής - τιμολογίων, αξίας 710.000 και 140.000 δραχμών αντίστοιχα, αποκομίζοντας ως παράνομο περιουσιακό όφελος μέρος της αξίας των ειδών που αγοράστηκαν και συγκεκριμένα το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών, που αντιστοιχούν σε χίλια τετρακόσια εξήντα επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (1.467,35€), με ισόποση βλάβη της περιουσίας του ..., καθόσον κατέβαλαν στον εξαπατηθέντα συνολικό ποσό 350.000 δραχμών, αλλά όχι το αμέσως προαναφερόμενο υπόλοιπο μέρος του τιμήματος της πώλησης, ενώ τα υπόψη πωληθέντα υπό τον όρο παρακράτησης κυριότητας μέχρις αποπληρωμής του τιμήματος κινητά δεν επέστρεψαν.
2) Στις ... εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2001, παραπλάνησαν τον ..., που διατηρεί ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εισαγωγές αντιπροσωπείες συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην οδό ... στις ..., και τον έπεισαν να πωλήσει στην προαναφερόμενη εικονική Ε.Π.Ε. εξοπλισμό μηχανο-γράφησης όπως και αναλάβει την εγκατάστασή του στην έδρα της, με αποτέλεσμα αυτός να παραδώσει εκεί εξοπλισμό μηχανογράφησης [2 case midi ΆΤΧ Ρ4, 2 motherboard Intel P4 D850 GBC, 2 επεξεργαστές (cpu) P4 l, 66Ghz, 2 fan cabler Pentium, 2 floppy disk drive 1,44 mb, 2 cd-rora. player, 2 hard disk, 2 κάρτες οθόνης Riva TNT2 AGP, 2 τεμάχια μνήμη DIMM 256mb 133Mhz Grand, 2 monitor SVGA17 color L/R, δύο πληκτρολόγια Microsoft internet, 1 router SNC 10/100SW printserver, 1 printer H. Packard πολυμηχάνημα, 1 printer H. Packard LaserJet 1000, 2 case midi ATX P4, 2 power supply (τροφοδοτικό) 250w, 2 motherboard Intel desktop board, 1 επεξεργαστή (cpu Intel c), 1 επεξεργαστή, (cpu), 2 fan cooler Pentiuin, 2 κάρτες οθόνης RIVA TNT2AGPf 2 floppy disk drive 1, 44mb, 2 hard disk 20, 5Gb, 2 cd-rom player, 2 πληκτρολόγια Microsoft internet, 2 monitor SVGA color 15'', 1 εκτυπωτή OKI Microline 521 Elite, 1 τεμάχιο Ορίζοντες - NG/Εμπορική διαχείριση, 1 τεμάχιο Ορίζοντες-NG/Rep. Generator, 1 τεμάχιο Def Γενική Λογιστική, 10 μέτρα καλώδιο δικτύου ΟΤΡ, 5 τεμάχια Κανάλι Ηλεκτρ. Εγκατ. Λευκό 10, 3 πρίζες UTP εξωτερικές, 1 scanner plustek .OPT1CPRQ, 2 χιλιάδες φύλλα χαρτιού λευκού 11 χ 15 μηχανογραφικού] την 1-11-2001, στις 2-11-2001, στις 6-11-2001 και στις 16-11-2001, για τη μεταφορά του οποίου εκδόθηκαν τα υπ' αριθ. 4899/1-11-2001, 4900/1-11-2001, 4908/2-11-2001, 4919/6-11-2001 και 4950/16-11-2001 Τιμολόγια -Δελτία Αποστολής, συνολικού, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ποσού 1.367.620, 646.640, 252.755, 578.318, 132.986 δραχμών αντίστοιχα, να εκτελέσει εκεί εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού αυτού, συνολικής αξίας 118.000 δραχμών (για τις οποίες εκδόθηκαν τα υπ' αριθ. 538/6-11-2001 και 538/16-11-2001 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών συνολικής, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αξίας ποσών 100.300 και 17.700 δραχμών, αντίστοιχα), όπως και εγκατάστασης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (Internet), συνολικής, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αξίας ποσού 106.200 δραχμών (για την οποία εκδόθηκε το υπ' αριθ. 537/2-11-2001 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών). Αποκόμισαν δε από αυτόν παράνομο περιουσιακό όφελος συνολικού ποσού τριών εκατομμυρίων διακοσίων δύο χιλιάδων εννιακοσίων δεκαεννέα (3.202.519) δραχμών, που αντιστοιχούν σε εννιά χιλιάδες τριακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (9.398,44 €), με αντίστοιχη βλάβη της περιουσίας του ανωτέρω ..., καθόσον δεν καταβλήθηκε σε αυτόν κανένα μέρος από την αξία των, προϊόντων που πωλήθηκαν και παραδόθηκαν σ' αυτούς.
3) Στην ... στις 26-10-2001, παραπλάνησαν τους αρμόδιους για πωλήσεις υπαλλήλους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΕΡΛΙΚΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", η οποία εδρεύει στην ... , στη Λεωφ. ..., και είναι παραγωγός και έμπορος ειδών βιομηχανικής συγκόλλησης (ηλεκτρόδια), και τους έπεισαν να ενεργήσουν έτσι ώστε η προαναφερόμενη ανώνυμη εταιρεία να πωλήσει στην παραπάνω εικονική τους εταιρεία ηλεκτρόδια (2.016 κιλά fin cord-in 2, 50mm, 1.512 κιλά fin cord-m 3, 25mm, 1.080 κιλά carbofil oerlikon Φ 1,00 ram), συνολικής, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αξίας 2.307.089 δραχμών, τα οποία παραδόθηκαν αυθημερόν στην αποθήκη που υπέδειξαν στην περιοχή του ..., συνταχθέντος σχετικά του υπ' αριθ. .../26-10-2001 δελτίου αποστολής - τιμολογίου πώλησης, ενώ εκμεταλλευόμενοι την ίδια ως άνω ήδη σχηματισθείσα πλάνη, έπεισαν τους ίδιους να ενεργήσουν έτσι ώστε η ίδια ανώνυμη εταιρεία να τους πωλήσει στις 2-11-2001 και άλλη ποσότητα ηλεκτροδίων (147 κιλά fincord-m 2,00mm) συνολικής, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αξίας ποσού 129.575 δραχμών, που παραδόθηκαν στην ημέρα εκείνη στην ίδια αποθήκη που είχαν υποδείξει, συνταχθέντος σχετικά του υπ' αριθ. .../2-11-2001 δελτίου αποστολής - τιμολογίου πώλησης, αποκομίζοντας ως όφελος παράνομο την αξία των ειδών που αγοράστηκαν, ανερχόμενη στο συνολικό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων (2.436.664) δραχμών, που αντιστοιχούν σε επτά χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (7.150,88 €), βλάπτοντας έτσι ισόποσα την περιουσία της "ΕΡΛΙΚΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", καθόσον δεν καταβλήθηκε κανένα μέρος από την αξία των προϊόντων που πωλήθηκαν και τους παραδόθηκαν.
4) Στην ... στις 26-10-2001, παραπλάνησαν τον ..., αρμόδιο για πωλήσεις υπάλληλο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "... Ε.Π.Ε.", η οποία εδρεύει στην ..., στην οδό ..., και εμπορεύεται βιομηχανικό εξοπλισμό, και τον έπεισαν να πωλήσει σ' αυτούς εμπορεύματα [12 ιμάντες με μάτια διπλούς Β2000 4 ΜΤΡ, 40 δέστρες συγκράτησης 20050 (1835) 9Μ, 80 γάντζους 01204, 1 αρπαγή μεταλλική VLF 05 600, 4 τεμάχια συρματόσχοινο Φ 28 4 ΜΤΡ, 8 ναυτικά κλειδιά τεστ Ω 6,5Τ, 8 ναυτικά κλειδιά τεστ Ω 8,5 Τ, 1 πιρούνι Secutex LG020220, 20 δέστρες συγκράτησης 20020ABS (1808) 9,40 γάντζους 01204], για την αποστολή των οποίων εκδόθηκαν τα υπ' αριθ. 20107/16-11-2001, 20368/7-12-2001 και 20375/7-12-2001 Τιμολόγια - Δελτία Αποστολής, συνολικού, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ποσού 996.958, 348.100, 318.600 δραχμών αντίστοιχα, τα οποία παραδόθηκαν αυθημερόν με την αποστολή τους τα μεν αποσταλέντα στις 16-11-2001 στην υποδειχθείσα ως έδρα της "Χ3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.", τα δε αποσταλέντα στις 7-12-2001 στην αποθήκη που υπέδειξαν στην περιοχή του ..., αποκομίζοντας ως παράνομο περιουσιακό όφελος την αξία των ειδών που αγοράστηκαν, ανερχόμενη σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες πενήντα οκτώ (1.663.658) δραχμές που αντιστοιχούν σε τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα δύο ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (4.882,34 €), βλάπτοντας έτσι ισόποσα την περιουσία της "... Ε.Π.Ε.", καθόσον δεν καταβλήθηκε κανένα μέρος από την αξία των προϊόντων που τους πωλήθηκαν και παραδόθηκαν. Περαιτέρω, οι αυτοί ως άνω κατηγορούμενοι, προκειμένου να μη γίνουν αντιληπτοί από τις διωκτικές αρχές Αττικής, μετακίνησαν σκοπίμως το κέντρο εξακολούθησης της ως άνω εγκληματικής τους δραστηριότητας από την ... στην ... , εφαρμόζοντας κατά τα λοιπά τις ανωτέρω αναφερόμενες επιτυχείς απατηλές μεθοδεύσεις τους (σύσταση νέας εικονικής εταιρείας, μίσθωση χώρων, έναρξη επιτηδεύματος κ.λπ.). Ειδικότερα, στις 20.2.2002 ίδρυσαν την επίσης εικονική εταιρεία, με διαφορετική όμως της προηγουμένης επωνυμία για να μην κινούν υποψίες, ήτοι: την ''Χ4 ΕΠΕ'' και έδρα το ..., η οποία είχε ως υποτιθέμενο αντικείμενο εργασίας το χονδρικό εμπόριο τροφίμων -απορρυπαντικών-ελαιολάδου και τροφοδοσίας ξενοδοχείων. Ακόμα για την ολοκλήρωση του εγκληματικού τους σχεδίου, επινόησαν και ενέταξαν στην εγκληματική τους ομάδα και τον συγκατηγορούμενό τους Χ5, η συγκλίνουσα δράση του οποίου συνίστατο, στο ότι αυτός ανέλαβε να λειτουργήσει εικονικά στην ... και της επί της οδού ..., πρακτορείο μεταφορών, με απώτερο όμως σκοπό να παραπλανά τους διάφορους προμηθευτές και του παραδίδουν τα εμπορεύματα που κάθε φορά παρήγγειλε τηλεφωνικά ο συγκατηγορούμενός του Χ1, μετερχόμενος σε αυτή τη φάση το ψευδώνυμο "Χ1-Α", τα οποία αμέσως μετά εκείνος μετέφερε προς απόκρυψη και εξασφάλιση στην αποθήκη τους στην ... Προσθέτως, σε όσες περιπτώσεις οι παθόντες συμφωνούσαν να παραδώσουν σ' αυτόν τις παραγγελίες υπό την προϋπόθεση αντικαταβολής του τιμήματος, προέβαινε προς αυτούς εν γνώσει της αναληθείας σε εξακολουθητικές ψευδείς διαβεβαιώσεις, ότι "το πρακτορείο του" αναλαμβάνει την εξόφληση, με αποτέλεσμα να τους πείθει σε πράξη, (παράδοση αγαθών), χωρίς ποτέ βεβαίως να καταβάλλει το τίμημά τους, αφού στην ουσία είχε μαζί με τους λοιπούς συγκατηγορουμένους του ειλημμένη τη βούληση μη εκπλήρωσης της εν λόγω υποχρέωσης. Με τον ως άνω δε απατηλό τρόπο και κατά το χρονικό διάστημα από 8.4.2002 έως 20.4.2002, έπεισαν τους κατωτέρω αναφερόμενους επαγγελματίες να τους παραδώσουν τα παρακάτω αναφερόμενα εμπορεύματά τους, την αξία των οποίων ωφελήθηκαν παράνομα, με αντίστοιχη ζημία της περιουσίας των παθόντων. Ήτοι: Στις 8-4-2002 τον ... που είναι νόμιμος εκπρόσωπος της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία "... ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.", η οποία εδρεύει στην ..., στην οδό ... στον ..., και εμπορεύεται έπιπλα και ηλεκτρικά είδη, τον οποίο έπεισαν να τους πωλήσει και παραδώσει στο παραπάνω εικονικό πρακτορείο ηλεκτρονικά είδη (2 εκτυπωτές OKI microline 32, 3 πλήρη συστήματα Ρ4 - 1,6 MHz, 3 οθόνες Samsung SM7535T, και 15 W Tomson έγχρωμα), για την αποστολή των οποίων εκδόθηκαν τα υπ' αριθ. 346 και 347/19-4-2002 Δελτία Αποστολής - Τιμολόγια, συνολικού, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ποσού 2.181,70 και 5.062,35 ευρώ αντίστοιχα, με τη συμφωνία να αποπληρωθεί το τίμημά τους με αντικαταβολή που θα εισέπραττε η πωλήτρια εταιρεία στις 30-4-2002 από το γραφείο του Χ5, αποκομίζοντας έτσι περιουσιακό παράνομο όφελος συνολικού ποσού επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και πέντε λεπτών (7.244,05 €), με αντίστοιχη βλάβη της περιουσίας της, καθόσον δεν καταβλήθηκε κανένα μέρος από την αξία των προϊόντων που πωλήθηκαν και παραδόθηκαν σ' αυτούς. Στις 9-4-2002 τον ..., που διατηρεί ατομική επιχείρηση ειδών θέρμανσης και κλιματισμού στη Λεωφ. ... στο ..., τον οποίο έπεισαν να πωλήσει πέντε (55 ηλιακούς θερμοσίφωνες 200 λίτρων εργοστασίου κατασκευής "ΜΑΛΤΕΖΟΣ" με τα παρελκόμενα αυτών, για την αποστολή των οποίων εκδόθηκαν τα υπ' αριθ. 1557 και 1558/12-4-2002 Τιμολόγια - Δελτία Αποστολής, συνολικού, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ποσού 6.400,00 ευρώ, με τη συμφωνία να αποπληρωθεί το τίμημά τους τραπεζικά μέχρι τις 30-4-2002, αποκομίζοντας περιουσιακό όφελος συνολικού ποσού έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (6.400,00 €), με ισόποση βλάβη της περιουσίας του ανωτέρω, καθόσον δεν καταβλήθηκε κανένα μέρος από την αξία των προϊόντων που πωλήθηκαν και παραδόθηκαν σ' αυτούς.
7) Στις 10-4-2002 τον ..., που είναι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "... Ε.Π.Ε.", η οποία εδρεύει στην οδό ... στο ..., και εμπορεύεται εξαρτήματα αλουμινίου και σιδήρου και ηλεκτρικά εργαλεία, τον οποίο έπεισαν να τους πωλήσει διάφορα μηχανήματα και εργαλεία [3 δράπανα BOSCH MINI Δ/Αρ. Ηλ/κα, 5 δράπανα ΜΑΚΙΤΑ ΑΥΤ. ΤΣΟΚ, 4 δράπανα BOSCH GBM 13RE μπλε, 4 δράπανα BOSCH κρουσ. 13mm 600w, 5 τροχούς BOSCH 20 - 230 6500, 1 κρουστικό BOSCH σκαπ. 4KG SDS MAX GSH, 1 μετρητή αποστ. BOSCH OLE, 1 δράπανο ΜΑΚΙΤΑ ΜΠΑΤ. 12V 2 ΜΠΑΤ. 2.6 AM., 1 σκαπτικό ΜΑΚΙΤΑ 9,3 KG 1450W SDS, 3 παλετοφόρα 2,5 τόνων Durolift 43803, 3 μπαλαντέζες 30 3Χ2,5, 2 μπαλαντέζες 50μ 3X2 1/2, 1 γεννήτρια 5500 KVA 220/9HP 6, 6 KW, 3 εργαλειοθήκες Ν 530Χ20Χ20, 1 δράπανο ΜΑΚΙΤΑ ΚΡ. 12mm ΚΑΣ/ΝΑ (8450ΚΒ2), 5 βελόνια BOSCH για SDS MAX 400mm, 5 καλέμια BOSCH για SDS MAX 400mm], για την αποστολή των οποίων εκδόθηκε το υπ' αριθ. 332/12-4-2002 Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής, συνολικού, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ποσού 6.388,00 ευρώ, τα οποία είδη παραδόθηκαν αυθημερόν με την αποστολή τους στο γραφείο μεταφορών του συγκατηγορούμενου τους Χ5, στην οδό ... στην ..., προκειμένου να αποσταλούν στην ..., με τη συμφωνία να αποπληρωθεί το τίμημά τους τραπεζικά εντός μηνός από την αποστολή τους, αποκομίζοντας ως παράνομο όφελος την αξία των ειδών που αγοράστηκαν, ποσού έξι χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (6.388,00 €), με αντίστοιχη βλάβη της περιουσίας της ανωτέρω εταιρείας, καθόσον δεν καταβλήθηκε κανένα μέρος από την αξία των προϊόντων που πωλήθηκαν και παραδόθηκαν σ' αυτούς.
8) Στις 13-4-2002 τον ..., που είναι νόμιμος εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Κ. ΠΑΓΩΝΗΣ Α.Ε.", η οποία εδρεύει στην ... στην ..., και εμπορεύεται .είδη υγιεινής, πλακίδια τοίχου και δαπέδου, έπιπλα μπάνιου, τον οποίο έπεισαν να τους πωλήσει διάφορα είδη (15 λεκάνες ΧΠ ΠΣ "STELLA" λευκές, 15 νιπτήρες 50Χ42 "STELLA", 15 καζανάκια AQUA πλαστικά λευκά, 15 καλύμματα λεκάνης πλαστικά λευκά Νο1, 15 μπαταρίες λουτρού Α/Β ASTRO-MIX, 15 μπαταρίες νιπτήρα Α/Β ASTRO-ΜΙX, 15 ντουζιέρες 70Χ70 λευκές Α, 15 σαπουνοθήκες ΤΗΝΟΣ ΧΡΩΜΕ, 15 χαρτοθήκες ΤΗΝΟΣ ΧΡΩΜΕ, 15 άγγιστρα ΤΗΝΟΣ ΧΡΩΜΕ, 15 σιφώνια σπιράλ νιπτήρος ΧΒ11/4 Φ32, 15 βαλβίδες νιπτήρος απλές 1'' 1/4, 15 στηρίγματα νιπτήρος L-120, 15 βαλβίδες ντουζιέρας Γ.Ρ. 1" 1/2, 4 παλέτες), για την αποστολή των οποίων εκδόθηκε το υπ' αριθ. .../15-4-2002 Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο, συνολικού, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ποσού 3.047,15 ευρώ, τα οποία είδη παραδόθηκαν αυθημερόν με την αποστολή τους στο γραφείο μεταφορών του συγκατηγορουμένου τους Χ5, στην οδό ... στην ..., προκειμένου να αποσταλούν στην ..., με τη συμφωνία να αποπληρωθεί το τίμημά τους με αντικαταβολή κατά την παράδοσή τους, αποκομίζοντας έτσι παράνομο περιουσιακό όφελος ποσού τριών χιλιάδων σαράντα επτά ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (3.047,15 €), με ισόποση βλάβη της περιουσίας της εν λόγω εταιρείας, καθόσον δεν καταβλήθηκε κανένα μέρος από την αξία των προϊόντων που πωλήθηκαν και παραδόθηκαν σ' αυτούς.
9) Στις 14-4-2002 τον ..., που διατηρεί ατομική επιχείρηση ηλεκτρικών ειδών στη Λεωφ. ... στην ..., τον οποίο έπεισαν να τους πωλήσει ένα (1) videoset DPV 4KE/D11 και τέσσερα (4) Monitor DPV 4KB, για την αποστολή των οποίων εκδόθηκε το υπ' αριθ. 2716/15-4-2002 Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο, συνολικού, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ποσού 1.038,88 ευρώ, τα οποία είδη παραδόθηκαν αυθημερόν με την .αποστολή τους στο γραφείο μεταφορών του συγκατηγορούμενου τους Χ5, στην οδό ... στην ..., προκειμένου να αποσταλούν στην ..., με τη συμφωνία να αποπληρωθεί το τίμημα τους με αντικαταβολή που θα εισέπραττε ο πωλητής εντός 15 ημερών από την αποστολή των εμπορευμάτων από το γραφείο μεταφορών του Χ5, αποκομίζοντας έτσι παράνομο περιουσιακό όφελος, ήτοι την αξία των ειδών που αγοράστηκαν, ποσού χιλίων τριάντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (1.038,88 €) με αντίστοιχη περιουσιακή βλάβη της εταιρείας, καθόσον δεν καταβλήθηκε κανένα μέρος από την αξία των προϊόντων που πωλήθηκαν και παραδόθηκαν σ' αυτούς.
10) Στις 14-4-2002 τον ..., που είναι νόμιμος εκπρόσωπος της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία "... & ΣΙΑ Ο.Ε.", η οποία εδρεύει στην ..., στην οδό ..., με αντικείμενο τον εξοπλισμό ξενοδοχείων - εστιατορίων κ.λπ., τον οποίο έπεισαν, να τους πωλήσει ξενοδοχειακό εξοπλισμό, και ειδικότερα μία (1) μηχανή espresso διπλ. ηλεκτρον. Astoria, έναν (1) αποσκληρυντή και μία (1) παγομηχανή ITV/EUROICE 50), για την αποστολή των οποίων εκδόθηκε το υπ' αριθ. 4426/16-4-2002 Δελτίο Αποστολής, συνολικού, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ποσού 3.488,00 ευρώ, τα οποία είδη παραδόθηκαν αυθημερόν με την αποστολή τους στο γραφείο μεταφορών του συγκατηγορούμενου τους Χ5, στην οδό ...στην ..., προκειμένου να αποσταλούν στην ..., με τη συμφωνία να αποπληρωθεί το τίμημά τους με αντικαταβολή που θα εισέπραττε η πωλήτρια εταιρεία εντός 15-30 ημερών από την αποστολή των εμπορευμάτων από το γραφείο μεταφορών του Χ5, αποκομίζοντας ως παράνομο περιουσιακό όφελος την αξία των ειδών ποσού τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (3.488,00 €), σε αντίστοιχη βλάβη της εταιρείας, καθόσον δεν κατέβαλαν κανένα μέρος από την αξία των προϊόντων που πωλήθηκαν και παραδόθηκαν σ' αυτούς.
11) Στις αρχές του μηνός Απριλίου του έτους 2002 και σε κάθε περίπτωση το αργότερο στις 15-4-2002, τους αρμοδίους για πωλήσεις υπαλλήλους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ε.Β.Ε.", η οποία εδρεύει στην οδό ... στην ... και εμπορεύεται ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συναφή είδη, τους οποίους έπεισε να τους πωλήσει διάφορα εμπορεύματα (4 τεμάχια CPU INTEL P4 1,96 GB, 4 τεμάχια MEM DIM 255/133, 4 τεμάχια HD WD 40GB 7200, 4 τεμάχια MODEM CRYPTO BEST 56 Κ PCI, 4 τεμάχια VGA ΤΝΤ2 32MB, 3 τεμάχια DVD SAMSUNG 15X, 4 τεμάχια CDRW BTC 24x10x40 R, 4 τεμάχια MON17 Q AS1770, 4 τεμάχια ΚΕΥΒ MS INTERNET + MOUSE, 4 τεμάχια WIN MS WINDOWS XP HOME DSP, 4 τεμάχια ΣΡΕΑΚ SPEAKERS 160W, 4 τεμάχια MB QDI PLATINIX 2-1 478 DIMM, 4 τεμάχια FDD DRIVE 1, 44, 4 τεμάχια OASE LINE CG P4 300W, 4 τεμάχια MOUSE PAD, 4 τεμάχια εγχειριδίων χρήσης LINE COMPUTER, 1 τεμάχιο CDRW SONY 24x10x40 R), για την αποστολή των οποίων εκδόθηκε το υπ' αριθ. .../15-4-2002 Τιμολόγιο Πώλησης -Δελτίο Αποστολής, συνολικού, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ποσού 5.106,00 ευρώ, τα οποία είδη παραδόθηκαν αυθημερόν με την αποστολή τους στο γραφείο μεταφορών του συγκατηγορουμένου τους Χ5, στην οδό ... στην ..., προκειμένου να αποσταλούν στην ..., με τη συμφωνία να αποπληρωθεί το τίμημά τους με αντικαταβολή κατά την παράδοσή τους, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος, ήτοι την αξία των ειδών που αγοράστηκαν, ποσού πέντε χιλιάδων εκατόν έξι ευρώ (5.106,00 €), βλάπτοντας έτσι ισόποσα την περιουσία της "ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ε.Β.Ε.", καθόσον δεν κατέβαλαν κανένα μέρος από την αξία των προϊόντων που πωλήθηκαν και παραδόθηκαν σ' αυτούς.
12) Στις 15-4-2002 τον ..., αρμόδιο για πωλήσεις υπάλληλο της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία "... - ... Ο.Ε.", η οποία εδρεύει στην οδό ... στην περιοχή ... και εμπορεύεται ορυκτέλαια -λιπαντικά αυτοκινήτων, βιομηχανίας και θαλάσσης, τον οποίο έπεισαν να τους πωλήσει διάφορα ορυκτέλαια (50 δοχεία VANCh Ε 6 15/40 δοχεία HLP ΗΜ 68), για την αποστολή των οποίων εκδόθηκε το υπ' αριθ. 8102/19-4-2002 Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Πώλησης, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ποσού 4.684,44 ευρώ, τα οποία παραδόθηκαν αυθημερόν με την αποστολή τους· στο γραφείο μεταφορών του συγκατηγορουμένου του Χ5, στην οδό ... στην ..., προκειμένου να αποσταλούν στην ..., με τη συμφωνία να αποπληρωθεί το τίμημά τους με αντικαταβολή που θα εισέπραττε η πωλήτρια εταιρεία εντός 15-30 ημερών από την αποστολή των εμπορευμάτων από το γραφείο μεταφορών του Χ5, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος, ήτοι την αξία των ειδών που αγοράστηκαν, ποσού τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (4.684,44 €), βλάπτοντας έτσι ισόποσα την περιουσία της "... - ... Ο.Ε.", καθόσον δεν κατέβαλαν κανένα μέρος από την αξία των προϊόντων που πωλήθηκαν και παραδόθηκαν σ' αυτούς.
13) Στις 15-4-2002 τον ..., αρμόδιο για πωλήσεις υπάλληλο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΕΤΕΚΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Ε.", η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο ... στο ... και εμπορεύεται μεταξύ άλλων λιπαντικά, τον οποίο έπεισαν να τους πωλήσει πενήντα (50) δοχεία λιπαντικά HYDRA (Η.P. ISO 68) και εκατό (100) δοχεία λιπαντικά REGINA (15W/40), για την αποστολή των οποίων εκδόθηκε το υπ' αριθ. .../18-4-2002 Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής, συνολικού, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ποσού 4.518,81 ευρώ, τα οποία είδη παραδόθηκαν αυθημερόν με την αποστολή τους στο γραφείο μεταφορών του συγκατηγορουμένου τους Χ5, στην οδό ... στην ..., προκειμένου να αποσταλούν στην ..., με τη συμφωνία να αποπληρωθεί το τίμημά τους με αντικαταβολή που θα εισέπραττε η πωλήτρια εταιρεία εντός 15 - 30 ημερών από την αποστολή των εμπορευμάτων από το γραφείο μεταφορών του Χ5, με αποτέλεσμα, όπως και σκόπευαν, να αποκομίσουν ως όφελος από κοινού με τους συγκατηγορουμένους του την αξία των ειδών που αγοράστηκαν, ήτοι περιουσιακό όφελος ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δεκαοκτώ ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (4.518,81 €), βλάπτοντας έτσι ισόποσα την περιουσία της "ΕΤΕΚΑ Α.Ε. -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Ε.", καθόσον δεν κατέβαλαν κανένα μέρος από την αξία των προϊόντων που πωλήθηκαν και παραδόθηκαν σ' αυτούς.
14) Εντός του πρώτου εικοσαημέρου του μηνός Απριλίου του έτους 2002, τον ..., αντιπρόεδρο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.", η οποία εδρεύει στον ... και εμπορεύεται γαλακτοκομικά προϊόντα, τον οποίο έπεισαν ώστε η προαναφερόμενη εταιρεία να τους πωλήσει εξήντα οκτώ (68) δοχεία μεγάλα φέτα ημερομηνίας παραγωγής Φεβρουαρίου 2002 και σαράντα (40) τεμάχια γραβιέρας πρόβειας, ημερομηνίας Οκτωβρίου 2001, για την αποστολή των οποίων εκδόθηκε το υπ' αριθ. .../22-4-2002 Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο Αποστολής, συνολικού, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ποσού 7.853,30 ευρώ, τα οποία είδη παραδόθηκαν αυθημερόν με την αποστολή τους στο γραφείο μεταφορών του συγκατηγορουμένου τους Χ5, στην οδό ... στην ..., προκειμένου να αποσταλούν στην ..., με τη συμφωνία να αποπληρωθεί τραπεζικά το τίμημά τους την επόμενη ημέρα από την παράδοσή τους στην παραπάνω μεταφορική εταιρεία, με αποτέλεσμα, όπως και σκόπευαν, να αποκομίσουν ως όφελος από κοινού, την αξία των ειδών που αγοράστηκαν, ήτοι περιουσιακό όφελος ποσού επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τριών ευρώ και τριάντα λεπτών (7.853,30 €), βλάπτοντας έτσι ισόποσα την περιουσία της "ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.", καθόσον δεν κατέβαλαν κανένα μέρος από την αξία των προϊόντων που πωλήθηκαν και παραδόθηκαν σ' αυτούς.
15) Στις 9-4-2002 τους αρμόδιους για πωλήσεις υπαλλήλους της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "...Ε.Π.Ε.", η οποία εδρεύει στην ..., στην οδό ..., και εμπορεύεται βιομηχανικό εξοπλισμό; τους οποίους έπεισαν ώστε η προαναφερόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης να τους πωλήσει, εμπορεύματα (100 δέστρες συγκράτησης 20050 (1835) 9 Μ, 200 γάντζους 01204 και 1 ζυγό tractel LLX5 5 Τ], για την αποστολή των οποίων εκδόθηκε το υπ' αριθ. 21564/17-4-2002 Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής, συνολικού, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ποσού 6.816,86 ευρώ, τα οποία είδη παραδόθηκαν αυθημερόν με την αποστολή τους στο γραφείο μεταφορών της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία "... - ... Ο.Ε." στην ..., προκειμένου να αποσταλούν στην ..., με τη συμφωνία να αποπληρωθεί το τίμημά τους με αντικαταβολή μετρητοίς κατά την παράδοσή τους, χωρίς, όμως, να βλάψουν τελικά την περιουσία της προαναφερόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, όπως και σκόπευαν, προκειμένου να αποκομίσουν ως όφελος από κοινού με τους συγκατηγορουμένους του, την αξία των ειδών που αγοράστηκαν, ήτοι περιουσιακό όφελος ποσού έξι χιλιάδων οκτακοσίων δεκαέξι ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (6.816,86 €), καθώς παρά την αρχή εκτέλεσης της βλαπτικής για την περιουσία της "... Ε.Π.Ε." συμπεριφοράς τους, αυτή δεν ολοκληρώθηκε, όχι από τη δική τους βούληση, αλλά από εξωτερικά εμπόδια, αφού η εν λόγω εταιρεία δεν απέστειλε τα πωληθέντα είδη με την εταιρεία μεταφορών του συγκατηγορουμένου τους Χ5, αλλά με άλλη μεταφορική εταιρεία. Από δε την επανειλημμένη τέλεση της πράξης και την υποδομή που είχαν διαμορφώσει με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσής της, και συγκεκριμένα τη σύσταση δύο εικονικών εταιρειών σε διαφορετικά μάλιστα μέρη της χώρας που απείχαν αρκετά μεταξύ τους, με υποτιθέμενο σκοπό την αγορά και μεταπώληση διαφόρων ειδών εμπορευμάτων, την μίσθωση χώρων γραφείων και αποθηκών για την εμφάνιση προς τα έξω εικόνας επιχειρήσεων που λειτουργούν στην αγορά και παρουσιάζουν οικονομική δυναμική, τη δημιουργία επίσης προς υποβοήθηση του εγκληματικού τους έργου εικονικού γραφείου μεταφορών στην ... με υπεύθυνο τον προαναφερόμενο Χ5, την έκδοση ικανού αριθμού εικονικών τιμολογίων, σε συνδυασμό με τη συλλογική τους δράση η οποία εκδηλώνονταν με την ένταξη των ατομικών ενεργειών στην κοινή επιχείρηση εγκληματικών πράξεων, τη διάρκεια της εγκληματικής τους δράσης και το επιδιωκόμενο όφελος, προκύπτει αναμφίβολα σκοπός τους για πορισμό εισοδήματος, ενώ από την παραπάνω αξιόποινη συμπεριφορά τους (επιμέρους πράξεις υπό στοιχεία 1-14) το συνολικό όφελος που αποκόμισαν (πλην του εξ αυτών Χ5 για τον οποίο παρακάτω λόγος), υπερέβαινε το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, ανερχόμενο συνολικά στο ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (72.667,64 €), με ισόποση συνολική ζημία των υπό στοιχεία 1-14 ανωτέρω παθόντων, ενώ, με συνυπολογισμό και του ποσού των 6.816,86 ευρώ, κατά το οποίο, παρά την επιδίωξή τους, δεν αποκόμισαν τελικά όφελος από τον υπό στοιχείο 15 ανωτέρω παθόντα, αποσκοπούσαν στο να αποκομίσουν το συνολικό ποσό των εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (79.484,50 €), και να προκαλέσουν ισόποση συνολική ζημία στους υπό στοιχεία 1-15 ανωτέρω παθόντες. Όσον δε αφορά τον συγκατηγορούμενό τους Χ5, επειδή αυτός ενέχεται στις υπό στοιχεία 5-15 επιμέρους πράξεις, το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος του ιδίου που αποκόμισε από αυτές από κοινού με τους άλλους, με αντίστοιχη ζημία των παθόντων, υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ και ανέρχεται σε 49.768,64 ευρώ.
Με αυτά τα δεδομένα, και ενόψει του ότι η παραλλαγή του βαθμού συμμετοχής στην αξιόποινη πράξη δεν συνιστά ανεπίτρεπτη μεταβολή κατηγορίας, ως στη μείζονα σκέψη αναφέρθηκε, θα πρέπει αναφορικά με την πράξη της κακουργηματικής απάτης να μεταρρυθμιστεί το εκκαλούμενο βούλευμα και να μεταβληθεί η κατηγορία από ηθική αυτουργία και απλή συνεργεία σ' αυτή που αποδόθηκε στους εξ αυτών: Χ2, Χ3, Χ4 (η πρώτη) και Χ5(η δεύτερη), καθώς και από απλή αυτουργία που αποδόθηκε στον Χ1, σε κατά συναυτουργία (ή από κοινού) απάτη κατ' εξακολούθηση (τετελεσμένη και σε απόπειρα) από υπαίτιους που διαπράττουν απάτες κατ' επάγγελμα και το συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ (45, 42, 98, 386 παρ. 1-3 εδ. α' ΠΚ). Διότι, υπήρξε από μέρους απάντων των ανωτέρω δραστών συναπόφαση και συνεκτέλεση του διωκομένου εγκλήματος, συνιστάμενη, αφενός μεν, στο ότι ο καθένας από αυτούς (συναυτουργούς) ήθελε την πραγμάτωση της αντικειμενικής υπόστασης του διαπραττομένου ποινικού αδικήματος, γνωρίζοντας ότι και οι λοιποί συναυτουργοί πράττουν με δόλο τέλεσης του αυτού εγκλήματος (κοινός δόλος, Α.Π. 2153/2006, ΠΧΝΕ 843) και αφετέρου, στο ότι άπαντες συνέπραξαν άμεσα με συγκλίνουσες επί μέρους πράξεις ταυτόχρονες και διαδοχικές, κατά τα ειδικότερα στο σκεπτικό της παρούσας εκτιθέμενα, χωρίς να απαιτείται η εξειδίκευση των ενεργειών του κάθε δράστη (Α.Π. 164/2006, ΠΧΝΖ', 732). Τέλος, και σε σχέση με τους στην έκθεση εφέσεως προβαλλόμενους ισχυρισμούς του εκ των εκκαλούντων - κατηγορουμένων Χ1, ότι στη δικογραφία απαραδέκτως ευρίσκεται μεταξύ των εγγράφων και η από 20.5.2002 ανωμοτί εξέτασή του ενώπιον των προανακριτικών αρχών, ενώ επιβάλλετο η αφαίρεσή της και η παραμονή στο αρχείο της εισαγγελίας, μη δυναμένη να ληφθεί υπόψη, ότι, περαιτέρω, αυτός ήταν απλά εργαζόμενος με μισθό 250.000 δρχ. στον Χ3 και ουδεμία άλλη ανάμειξη είχε, ότι οι μάρτυρες παθόντες πουθενά δεν αναφέρουν ότι παρέστησε ψευδώς σ' αυτούς ότι η εταιρεία ήταν φερέγγυα και λειτουργούσε κανονικά, ότι προσθέτως στις υπό στοιχεία 5-15 επί μέρους πράξεις οι μάρτυρες κατονομάζουν ως άτομο με το οποίο ήλθαν σε επαφή τον "Χ1-Α" που έκανε τις παραγγελίες και τους υποδείκνυε το πρακτορείο του Χ5, ενώ αυτός ουδεμία είχε ανάμειξη, ότι σε κάθε περίπτωση που ήθελε κριθεί ότι υφίσταται μορφή απάτης, επειδή η αξία του αντικειμένου της κάθε μιας επιμέρους πράξης του κατ' εξακολούθηση εγκλήματος δεν ξεπερνά το ποσό των 15.000 ευρώ, φέρει πλημμεληματικό χαρακτήρα και επομένως, παρελθούσης πενταετίας από της τελέσεώς τους, έχουν υποπέσει στην πενταετή παραγραφή του άρ. 111 παρ. 3 ΠΚ, παρατηρητέα τα ακόλουθα: Σύμφωνα με την νεότερη νομολογία του ακυρωτικού (Α.Π. 1336/2006, ΝοΒ 55, (2007), 173), απόλυτη ακυρότητα ιδρύει η σε βάρος του κατηγορουμένου και προς θεμελίωση της ενοχής του ανάγνωση και αποδεικτική αξιοποίηση της δοθείσας στην αυτεπάγγελτη προανάκριση ανωμοτί κατάθεσή του, και όχι η ύπαρξή της στη δικογραφία και η μη παραμονή της στο αρχείο, εφόσον η κατάθεση αυτή, όταν δεν αναγιγνώσκεται ή δεν αξιολογείται, ως εν προκειμένω συμβαίνει, ουδόλως επηρεάζει τα υπερασπιστικά δικαιώματα του κατηγορουμένου. Περαιτέρω, οι επί της ουσίας της υποθέσεως ισχυρισμοί του εκκαλούντος ουδόλως ευσταθούν, διότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος δεν ήταν απλώς υπάλληλος των ως άνω εικονικών εταιρειών, ως έωλα και αναπόδεικτα υποστηρίζει, αλλά κυρίαρχο πρόσωπο της όλης υπόθεσης. Ήταν αυτός που, από κοινού με τους συγκατηγορουμένους του επινόησε, σχεδίασε, οργάνωσε και εκτέλεσε με αριστοτεχνικό τρόπο το προαναφερόμενο έγκλημα της κακουργηματικής απάτης. Ήταν αυτός που με κοινή απόφαση όλων (Ολ. ΑΠ 50/1990, ο.π.), ανέλαβε τον πρωτεύοντα ρόλο να εμφανίζεται στους παθόντες με τα διάφορα ψευδώνυμα που αναφέρθηκαν (Χ1-Β ή Χ1-Γ στην ... και Χ1-Α στην ...) και να τους παριστάνει ψευδώς και εν γνώσει της αναληθείας, ότι εκπροσωπεί είτε τη μια είτε την άλλη εταιρεία, αποκρύπτοντάς τους ότι αυτές ήταν εικονικές και ουδεμία είχαν οικονομική συναλλαγή ή πολύ περισσότερο οικονομική φερεγγυότητα, με αποτέλεσμα να τους δημιουργεί την εντύπωση της μελλοντικής εκπληρώσεως, με βάση την εμφανιζόμενη στο παρόν ψευδή κατάσταση πραγμάτων, ενώ είχαν ήδη ειλημμένη την πρόθεση να μην εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους, και να τους παραπλανά έτσι σε πράξη, ήτοι στην πώληση και παράδοση των εμπορευμάτων τους, την αξία των οποίων από κοινού ωφελούντο σε βλάβη της περιουσίας των τελευταίων. Τέλος, σύμφωνα με όσα στη μείζονα σκέψη αναλύθηκαν, η διωκόμενη πράξη φέρει τον χαρακτήρα κακουργήματος και όχι πλημμελήματος, όπως ο εκκαλών εσφαλμένα διατείνεται. Διότι οι δράστες ενήργησαν κατ' επάγγελμα και το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος, που από κοινού επεδίωξαν με αντίστοιχη ζημία των παθόντων, είναι, ως λεπτομερώς εκτέθηκε, μεγαλύτερη των 15.000 ευρώ. Η από μέρους τούτου παρατιθέμενη νομική σκέψη, αφορά το ζήτημα τού αν και κατά πόσον οι επί μέρους πράξεις απάτης, που τελέστηκαν εξακολουθητικά και πάντως προ της ισχύος του Ν. 2721/1999 και έχουν συνολικό όφελος ανώτερο των 5.000.000 δραχμών ή 15.000 ευρώ, διατηρούν και υπό το νέο νομικό καθεστώς (386 παρ. 3 ως αντικ. με άρθ. 4 παρ. 4 Ν. 2721/1999), τον κακουργηματικό τους χαρακτήρα, έστω και αν τα αντικείμενα των μερικότερων πράξεων υπολείπονται του ανωτέρω ορίου, το οποίο όμως έλυσε καταφατικά υπέρ της ως άνω απόψεως (και αντίθετα με τη γνώμη του εκκαλούντος) η Ολομέλεια του ακυρωτικού με την υπ' αριθμ. 5/2008 απόφαση της (ΠΧΝΗ' (2008), 508), με την προϋπόθεση ότι στοιχειοθετούνται οι επιβαρυντικές περιστάσεις της κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια τελέσεώς τους. (Ολ.ΑΠ 5/2008, ο.π.). Τέτοιο όμως ζήτημα δεν τίθεται εν προκειμένω, γιατί η πράξη για την οποία κατηγορείται αυτός με τους συγκατηγορουμένους του ανάγεται σε χρόνο μεταγενέστερο της ισχύος του Ν. 2721/1999, ήτοι στο από μηνός Σεπτ. 2001 και εντεύθεν χρονικό διάστημα, οπότε λαμβάνεται, ως ελέχθη, υπόψη το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία που σκόπευαν, τα οποία υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό των 15.000 ευρώ". Μετά από αυτά, το Συμβούλιο Εφετών απέρριψε την έφεση του ήδη αναιρεσείοντος κατά του υπ' αριθ. 12/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κερκύρας, αφού μεταρρύθμισε το εκκαλούμενο βούλευμα ως προς τον τρόπο συμμετοχής στο έγκλημα του αναιρεσείοντος και των συγκατηγορουμένων του Χ2, Χ3, Χ4 και Χ5 και δέχθηκε κατά συναυτουργία τέλεση του εγκλήματος.
Με αυτά που δέχθηκε το Συμβούλιο Εφετών, διέλαβε στο προσβαλλόμενο βούλευμά του την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, γιατί αναφέρει με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία προέκυψαν από την ανάκριση και θεμελιώνουν την ύπαρξη επαρκών ενδείξεων ενοχής του αναιρεσείοντος για το αποδιδόμενο σ' αυτόν έγκλημα της απάτης τετελεσμένης και σε απόπειρα σε βαθμό κακουργήματος, τις αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και τις σκέψεις και τους συλλογισμούς, με βάση τους οποίους έκρινε ότι από τα περιστατικά αυτά προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του αναιρεσείοντος στο ακροατήριο. Ειδικότερα, αναφέρονται στο βούλευμα: α) οι ψευδείς παραστάσεις στις οποίες προέβαινε ο αναιρεσείων προς τους παθόντες, στα πλαίσια συναπόφασης και κοινού δόλου με τους προαναφερθέντες συγκατηγορουμένους του, προκειμένου να παραπλανηθούν οι παθόντες και να αποστείλουν εμπορεύματα στους κατηγορουμένους, την αξία των οποίων είχαν προαποφασίσει οι τελευταίοι να μην πληρώσουν, β) η παραπλάνηση των παθόντων από τις ψευδείς παραστάσεις και η αποστολή εμπορευμάτων, γ) η ζημία που υπέστησαν οι παθόντες, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 72.667,64 ευρώ, ενώ η απειληθείσα ζημία από την απόπειρα απάτης ανέρχεται στο ποσό των 6.816,86 ευρώ, δ) ο σκοπός του αναιρεσείοντος να αποκομίσει αυτός και οι ανωτέρω συγκατηγορούμενοί του παράνομο περιουσιακό όφελος ίσο με την αξία των ως άνω εμπορευμάτων, με αντίστοιχη ζημία των παθόντων, ε) η κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεση του ανωτέρω εγκλήματος, με αιτιολόγηση των επί μέρους στοιχείων των επιβαρυντικών αυτών περιστάσεων, στ) ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της απατηλής συμπεριφοράς και της παραπλάνησης των παθόντων και μεταξύ της παραπλάνησης και της βλαπτικής για τους παθόντες περιουσιακής διάθεσης και ζ) οι χρόνοι τελέσεως των μερικότερων πράξεων της απάτης (από Οκτώβριο 2001 μέχρι 15.4.2002. Επομένως, είναι αβάσιμες οι αιτιάσεις του αναιρεσείοντος περί του ότι: α) δεν αιτιολογείται ο δόλος του και ο σκοπός βλάβης των παθόντων, β) δεν αιτιολογείται ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της απατηλής συμπεριφοράς αυτού και της βλάβης των παθόντων, γ) δεν αναφέρονται περιστατικά της κατά συναυτουργία τελέσεως της πράξεως, δ) υπάρχει ασάφεια ως προς το αν το βούλευμα για την στοιχειοθέτηση της κατ' επάγγελμα τέλεσης της πράξεως δέχεται επανειλημμένη τέλεση ή και υποδομή με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης, αφού προκύπτει σαφώς ότι το βούλευμα δέχεται και τους δύο τρόπους της κατ' επάγγελμα τέλεσης και ε) εσφαλμένα το βούλευμα έλαβε υπόψη του για την κακουργηματική μορφή της απάτης το σύνολο του αντικειμένου των μερικότερων πράξεων και όχι το αντικείμενο της κάθε μερικότερης πράξης που δεν είναι ανώτερο των 15.000 ευρώ, αφού, ενόψει του ανωτέρω χρόνου τελέσεως των πράξεων αυτών, εφαρμόζεται ο ν. 2721/1999 περί συνυπολογισμού του συνολικού οφέλους ή της βλάβης.
Συνεπώς, οι σχετικοί λόγοι αναιρέσεως από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ' και β' του ΚΠΔ, περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και περί εσφαλμένης εφαρμογής της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως του άρθρου 386 του ΠΚ, είναι αβάσιμοι.
Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 105 και 31 παρ. 2 του ΚΠΔ προκύπτει ότι η κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής εξέτασης έγγραφη εξέταση του υπόπτου δεν μπορεί να αποτελέσει στοιχείο της δικογραφίας ούτε να ληφθεί υπόψη και να αξιοποιηθεί αποδεικτικώς από το δικαστικό συμβούλιο, αλλιώς προκαλείται απόλυτη ακυρότητα κατά το άρθρο 171 παρ. 1 περ. δ' του ίδιου Κώδικα και ιδρύεται λόγος αναιρέσεως του βουλεύματος από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. α' του ΚΠΔ. Τέτοια ακυρότητα όμως δεν προκαλείται όταν προκύπτει σαφώς από το βούλευμα ότι η κατά τον ως άνω τρόπο ληφθείσα εξέταση, δεν λήφθηκε υπόψη ούτε αξιοποιήθηκε αποδεικτικώς. Στην προκειμένη περίπτωση, προκύπτει σαφώς από το προσβαλλόμενο βούλευμα ότι η από 20.5.2002 έγγραφη εξέταση του αναιρεσείοντος δεν λήφθηκε υπόψη ούτε αξιοποιήθηκε αποδεικτικώς από το Συμβούλιο, το οποίο μάλιστα απέρριψε σχετικό λόγο εφέσεως του αναιρεσείοντος περί του ότι αυτή είχε ληφθεί υπόψη από το πρωτοβάθμιο Συμβούλιο. Επομένως, ο σχετικός λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. α' του ΚΠΔ είναι αβάσιμος κατά το πρώτο ως άνω σκέλος του.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 211Α του ΚΠΔ, μόνη η μαρτυρική κατάθεση ή απολογία προσώπου συγκατηγορουμένου για την ίδια πράξη, δεν είναι αρκετή για την καταδίκη του κατηγορουμένου, η δε παράβαση της διατάξεως αυτής προκαλεί απόλυτη ακυρότητα κατά το άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. δ' του ίδιου Κώδικα και ιδρύει τον από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. α' του ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως. Κατά την αληθή έννοια της ανωτέρω διατάξεως, αυτή έχει πεδίο εφαρμογής μόνο σχετικά με την καταδίκη του κατηγορουμένου από το δικαστήριο και όχι με την παραπομπή του κατηγορουμένου σε δίκη και έτσι δεν εφαρμόζεται στη διαδικασία ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου. Επομένως, ο σχετικός λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. α' του ΚΠΔ, με τον οποίο αποδίδεται στο προσβαλλόμενο βούλευμα η πλημμέλεια ότι για την παραπομπή σε δίκη του αναιρεσείοντος στηρίχθηκε μόνο στην κατάθεση του συγκατηγορουμένου του Χ5, είναι προεχόντως απαράδεκτος κατά το δεύτερο σκέλος του. Τέλος, το αίτημα του αναιρεσείοντος για να εμφανιστεί προσωπικά και να ακουστεί από το Συμβούλιο τούτο, είναι μεν νόμιμο κατά τα άρθρα 309 παρ. 2 και 485 παρ. 3 του ΚΠΔ, πλην όμως πρέπει να απορριφθεί γιατί με την αίτηση αναιρέσεως εξέθεσε λεπτομερώς τις απόψεις του επί των λόγων αυτής, έτσι ώστε να παρέλκει η προσωπική του εμφάνιση, η οποία αναγκαίως θα περιοριζόταν μόνο στην προφορική επανάληψη του περιεχομένου της αιτήσεως αναιρέσεως. Μετά από αυτά, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθρο 583 παρ. 1 του ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει το αίτημα του αναιρεσείοντος Χ1 για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του ενώπιον του Συμβουλίου τούτου.
Απορρίπτει την από 15.6.2009 αίτηση του ανωτέρω, για αναίρεση του υπ' αριθ. 17/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Κερκύρας.
Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 16 Δεκεμβρίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 17 Φεβρουαρίου 2010.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

πηγή : 

Σχόλια