«ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ» ΤΟ Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Α - ΕΤΑΜ

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας
Κωνσταντίνος Αλεξ. Μαργέλης

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                   
         ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ           
Καλαμάτα 30 Σεπτεμβρίου 2014    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ» ΤΟ Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ -  ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Α - ΕΤΑΜ

Κοινοποίηση:
1/ Προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας
2/ Προς τον Διοικητή του Ι.Κ.Α Ροβέρτο Σπυρόπουλο

************
     Μετά το πρώτο αρχικό κατάπτυστο συμφωνητικό, με το οποίο το Ι.Κ.Α - ΕΤΑΜ επιχείρησε να εκμεταλλευτεί την προνομιακή του θέση ως εργοδότης απέναντι στους συνεργαζόμενους δικηγόρους, με τρόπο προκλητικό, παραβαίνοντας όχι μόνο τους Νόμους του Κράτους και τα συναλλακτικά ήθη, αλλά και κάθε έννοια ηθικής και τη αρχική επιδίωξη του Ι.Κ.Α - ΕΤΑΜ να ζητά ειδική συμφωνία στις αμοιβές των δικηγόρων, κατώτερη από τις νόμιμες αμοιβές του Κώδικα Δικηγόρων, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας αποφάσισαν την αποχή των δικηγόρων από τις υποθέσεις του ΙΚΑ, αποχή η οποία είχε αρχίσει από τις 5-5-2014.
     Μετά από σοβαρό αγώνα και προσπάθειες και συγκεκριμένα στις 12-9-2014, η Συντονιστική Επιτροπή ενέκρινε το περιεχόμενο ενός νέου ιδιωτικού συμφωνητικού σχετικά με τις αμοιβές των δικηγόρων που συνεργάζονται με το Ι.Κ.Α, όπως αυτό συμφωνήθηκε και απεστάλη από τη διοίκηση του ιδρύματος.
     Με έκπληξη και αγανάκτηση έλαβα σήμερα γνώση το «εξαιρετικώς επείγον» έγγραφο του Προϊσταμένου του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Ι.Κ.Α με θέμα: «τηρητέα πορεία επί των δικαστικών υποθέσεων του Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ, μετά την υπογραφή και θέση σε εφαρμογή του νέου συμφωνητικού – αμοιβολογίου των δικηγόρων με ανάθεση κατά υπόθεση (κατ’ αποκοπήν) του Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ».

     Με το έγγραφο αυτό, το οποίο σημειωτέον, δεν προέρχεται από τη διοίκηση του Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ, αλλά από τον Προϊστάμενο του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ, αποδεικνύεται ότι το Ι.Κ.Α λειτουργεί για τους δικηγόρους ως «ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ», δεδομένου ότι ενώ όλοι οι δικηγόροι καλόπιστα πιστέψαμε το νέο αμοιβολόγιο, το οποίο δεν προσβάλλει το κύρος και την αξιοπρέπειά μας και προβήκαμε στη λήξη της αποχής μας από τις υποθέσεις του Ι.Κ.Α, εντούτοις το Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ προσπαθεί με πολύ δυσμενέστερο τρόπο να βλάψει τα συμφέροντα των δικηγόρων, αφού σύμφωνα με το έγγραφο αυτό δίνεται η οδηγία – εντολή όπως: «….στις διάφορες εκδικαζόμενες υποθέσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων όπου είναι διάδικος το Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ και σε όσες άλλες περιπτώσεις επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις, χωρίς να προκαλείται ερημοδικία και να παράγεται τεκμήριο ομολογίας του Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ, να μη παρίσταται το Ίδρυμα μετά η δια πληρεξουσίου δικηγόρου, αλλά να παρίσταται με τον Διευθυντή του ή με ειδικά εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν υπάλληλο και να εκθέτει εγκαίρως γραπτώς και προφορικώς όταν χρειάζεται, τις απόψεις της Διοικήσεως, με συνημμένα όλα τα κρίσιμα έγγραφα της υπόθεσης, αντικρούοντας όλους τους ισχυρισμούς των αντιδίκων, προβάλλοντας τις σχετικές ενστάσεις του, τα πραγματικά περιστατικά και τα νομικά επιχειρήματα, συντάσσοντας υπομνήματα σε σοβαρές υποθέσεις και ζητώντας όταν είναι αναγκαίο και την συνδρομή των δικηγόρων. Εφιστάται  προσοχή σας για την έγκαιρη αποστολή των φακέλων στα Δικαστήρια, τα οποία πολύ συχνά διαμαρτύρονται για υπέρμετρες καθυστερήσεις, με ζημία των συμφερόντων τόσο του Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ όσο και των αντιδίκων του, αφού αναβάλλεται η εκδίκαση των υποθέσεων»
     κ. Διοικητά του Ι.Κ.Α,
     Εάν θέλετε να εκπληρώσετε τις οικονομικές υποχρεώσεις του Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ και να το διασώσετε από την οικονομική κατάρρευση που το οδήγησαν οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν τα τελευταία 30 χρόνια, να απαιτήσετε από το Κράτος να σας καταβάλλει αυτά που σας οφείλει και να μην προσπαθείτε, με πλαγίους τρόπους, να σταματήσετε ουσιαστικά τη συνεργασία με τους δικηγόρους.
     Οφείλετε να τηρήσετε τα συμφωνηθέντα και το νέο αμοιβολόγιο και να δώσετε εντολή για άμεση ανάκληση του προαναφερόμενου προκλητικού και απαράδεκτου εγγράφου του Προϊσταμένου του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ.
     κ. συνάδελφοι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας,
     Επιβάλλεται η άμεση λήψη απόφασης για κήρυξη αποχής από τις υποθέσεις του Ι.Κ.Α μέχρι ανακλήσεως από τη διοίκηση του Ι.Κ.Α του εγγράφου αυτού.
     Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ ΗΔΗ ΤΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕ. ΕΧΟΥΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟ Ι.Κ.Α ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ.

Καλαμάτα 30 Σεπτεμβρίου 2014
Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας

Κωνσταντίνος Αλεξ. Μαργέλης
πηγή : dskalamatas

Σχόλια