ΕΚΛΟΓΕΣ | Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου | Ποιοι στερούνται του δικαιώματος αυτού | Πού ψηφίζουμε | Πώς ψηφίζουμε | Πού ψηφίζουν οι δικαστικοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι κληρικοί | Πού ψηφίζουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και οι έφοροι αυτών | Πού ψηφίζουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που ασκούν καθήκοντα σε ειδικά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών | Πού ψηφίζουν οι άνδρες φρουράς | Πού ψηφίζουν οι στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες | Πού ψηφίζουν οι ναυτικοί | ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ Άσκηση εκλογικού δικαιώµατος κρατουµένων

Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που:
  • Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
  • Είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου της χώρας. Δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν.

Ποιοι στερούνται του δικαιώματος αυτού:
  • Όσοι διατελούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση.
  • Όσοι το στερήθηκαν λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, σε κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται από τον ποινικό και στρατιωτικό ποινικό κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση.

Πού ψηφίζουμε
Οι εκλογείς ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι. Οι ετεροδημότες εκλογείς θα ψηφίσουν σε αμιγές ή μεικτό εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών της έδρας του Νομού που διαμένουν. Όλοι οι εκλογείς μπορούν να ενημερώνονται για το εκλογικό τμήμα που θα ψηφίσουν, με την έκδοση και δημοσίευση της σχετικής απόφασης του οικείου Αντιπεριφερειάρχη το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, η οποία γνωστοποιείται στους δήμους του νομού. 

Πώς ψηφίζουμε 
Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα της ψηφοφορίας και παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο. Οι εκλογείς μπαίνουν στο κατάστημα της ψηφοφορίας ένας- ένας ή σε μικρές ολιγάριθμες ομάδες, με τη σειρά της προσέλευσής τους και όπως ειδικότερα καθορίζει κάθε εφορευτική επιτροπή.
 Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδειας οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Σημειώνεται ότι, τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά.
Σε κάθε εκλογέα η εφορευτική επιτροπή δίνει ένα φάκελο με ειδικό γνώρισμα μονογραφημένο από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και σφραγισμένο με τη σφραγίδα της επιτροπής, καθώς και πλήρη σειρά έντυπων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και υποψηφίων.
Εκλογείς, που από σωματική αδυναμία δεν μπορούν να κάνουν τα πιο πάνω, έχουν το δικαίωμα για το σκοπό αυτό να απευθυνθούν στον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ή σε μέλος της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τους βοηθήσουν.

Απαγορεύεται στον εκλογέα να ρίξει το ψηφοδέλτιό του στην κάλπη: α) αν αυτό δεν είναι μέσα στο φάκελο με το ειδικό γνώρισμα ή αν δεν έχει κλειστεί ο φάκελος και β) αν ο εκλογέας δεν αποσύρθηκε πρώτα στον ξεχωριστό χώρο (παραβάν).
Στον εκλογέα που ψήφισε χορηγείται, εφόσον ζητηθεί, σχετική βεβαίωση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της.


Σταυροί προτίμησης ανά εκλογική περιφέρεια  


 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ             ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΔΡΩΝ    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ    ΣΤΑΥΡΟΙ  ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ   
Α΄ΑΘΗΝΩΝ14184
Β΄ΑΘΗΝΩΝ44484
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ15194
Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ682
Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ8113
ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ792
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ351
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 35
ΑΡΤΗΣ 3
ΑΧΑΪΑΣ 811 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1
ΔΡΑΜΑΣ 3
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5
ΕΒΡΟΥ 4
ΕΥΒΟΙΑΣ 6
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
ΗΛΕΙΑΣ 5
ΗΜΑΘΙΑΣ 4
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 811 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2
Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1620 
Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 912 
ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5
ΚΑΒΑΛΑΣ 4
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 4
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1
ΚΙΛΚΙΣ 3
ΚΟΖΑΝΗΣ 5
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 4
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3
ΛΑΡΙΣΗΣ 811 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2
ΛΕΣΒΟΥ 3
ΛΕΥΚΑΔΟΣ 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5
ΞΑΝΘΗΣ 3
ΠΕΛΛΗΣ 4
ΠΙΕΡΙΑΣ 4
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 2
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2
ΡΟΔΟΠΗΣ 3
ΣΑΜΟΥ 1
ΣΕΡΡΩΝ 6
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 5
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 2
ΦΩΚΙΔΟΣ 1
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3
ΧΑΝΙΩΝ 4
ΧΙΟΥ 2
ΣΥΝΟΛΑ288


Πού ψηφίζουν οι δικαστικοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι κληρικοί  

Οι δικαστικοί, οι δημόσιοι γενικά πολιτικοί υπάλληλοι και οι κληρικοί ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, είτε στο δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, είτε στον τόπο διαμονής τους, εάν είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικό εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών, ψηφίζοντας τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας που είναι εγγεγραμμένοι.

Πού ψηφίζουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και οι έφοροι αυτών 
Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής ψηφίζουν στο εκλογικό τμήμα στο οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους, τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία υπάγεται το εκλογικό τμήμα. Οι έφοροι και όσοι αναπληρωτές αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής δεν άσκησαν τα καθήκοντά τους, ψηφίζουν σε εκλογικό τμήμα της έδρας του εφόρου που ορίζεται απ' αυτόν, τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας στην οποία υπάγεται αυτό το εκλογικό τμήμα. Οι ανωτέρω ψηφίζουν μόνο εφόσον είναι γραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου του κράτους. Για το σκοπό αυτό υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο δήμος που είναι γραμμένοι.

Πού ψηφίζουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που ασκούν καθήκοντα σε ειδικά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών
Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που ασκούν τα καθήκοντά τους σε αμιγές εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών, ψηφίζουν τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της βασικής εκλογικής περιφέρειας των ετεροδημοτών του τμήματος αυτού.
Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που ασκούν τα καθήκοντά τους σε μεικτό εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών, ψηφίζουν τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους όποιας βασικής εκλογικής περιφέρειας των ετεροδημοτών του τμήματος αυτού προτιμούν.

Πού ψηφίζουν οι άνδρες φρουράς 
Σε περίπτωση που διατίθεται φρουρά για τη φύλαξη εκλογικού τμήματος, το προσωπικό αυτής, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα ψηφίζει στο εκλογικό τμήμα που φρουρεί.

Οι εκλογείς αυτοί, ψηφίζουν μόνο εφόσον είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία και στα Σώματα Ασφαλείας, οποιασδήποτε εκλογικής περιφέρειας, που επικυρώθηκαν από το οικείο πρωτοδικείο.
Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή αυτός που διευθύνει το έργο της βεβαιώνει με πρακτικό ότι, αυτοί που ψήφισαν στο τμήμα ως άνδρες της φρουράς του, ανήκουν στην φρουρά του.

Πού ψηφίζουν οι στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες
Οι εκλογείς που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό Σώμα, στις Ένοπλες Δυνάμεις και στο Λιμενικό Σώμα και εγγράφονται σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, ψηφίζουν στον τόπο που υπηρετούν την ημέρα της ψηφοφορίας τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας στην οποία εδρεύει η υπηρεσία τους.
Η αναγνώριση των εκλογέων αυτών από την εφορευτική επιτροπή, γίνεται με βάση τις στρατιωτικές ή άλλες υπηρεσιακές τους ταυτότητες.

Πού ψηφίζουν οι ναυτικοί
Έλληνες ναυτικοί, που υπηρετούν σε πλοία με Ελληνική σημαία και έχουν εγγραφεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, θα ψηφίσουν τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας που υπάγεται το εκλογικό τμήμα στο οποίο θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα Η αναγνώρισή τους ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής γίνεται, με την επίδειξη του ναυτικού τους φυλλαδίου.
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΤΕΡΟ∆ΗΜΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΙΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Σχετικά µε την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών κατά
τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, γίνεται γνωστό ότι θα ασκήσουν
το εν λόγω δικαίωµα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην εκλογική νοµοθεσία, όσοι
είναι εγγεγραµµένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδηµοτών, αλλά
και όσοι είχαν υποβάλλει αίτηση εγγραφής τους µέχρι την 31η Οκτωβρίου 2014. Οι
εκλογείς αυτοί δηλαδή θα ψηφίσουν ως ετεροδηµότες στον τόπο διαµονής τους.
∆εν καταχωρούνται εγγραφές στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους µε βάση
τις αιτήσεις ετεροδηµοτών που υποβλήθηκαν µετά την 31η Οκτωβρίου 2014. Οι
εκλογείς αυτοί δηλαδή, στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 θα
ψηφίσουν στον τόπο εγγραφής τους.
Για τους Έλληνες εκλογείς κατοίκους εξωτερικού, αλλά και για όσους την
ηµέρα της ψηφοφορίας θα είναι εκτός Ελλάδος, σε οποιαδήποτε χώρα, δεν
προβλέπεται τρόπος άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος από το σηµείο που θα
βρίσκονται. 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 ∆εκεµβρίου 2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 51569
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Ταχ.∆/νση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ.Κώδικας : 101 83
Πληροφορίες : Ε. Παπαδιαµαντοπούλου
Τηλέφωνο : 2131361003
ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΘΕΜΑ: «Άσκηση εκλογικού δικαιώµατος κρατουµένων»
'Εχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ. 2 του π.δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57 Α΄) "Κωδικοποίηση
σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών".
β. Την ανάγκη απρόσκοπτης άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος των κρατουµένων
καθώς επίσης της προστασίας της εσωτερικής ασφάλειας και τάξης των φυλακών.
γ. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε
1. Οι Ελληνες πολίτες, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους
δήµου του Κράτους, αλλά κατά την ηµέρα προκήρυξης των εκλογών τελούν σε καθεστώς
προσωρινής κράτησης ή εκτίουν ποινές στερητικές της ελευθερίας και δεν τους έχει
επιβληθεί αµετάκλητα η παρεπόµενη ποινή της στέρησης πολιτικών δικαιωµάτων, ασκούν το
εκλογικό τους δικαίωµα στο εκλογικό τµήµα του καταστήµατος, όπου κρατούνται, βάσει των
ειδικών εκλογικών καταλόγων, στους οποίους εγγράφονται για το σκοπό αυτό. 2
 2. Την ηµέρα προκήρυξης των εκλογών ο διευθυντής κάθε καταστήµατος κράτησης
ενηµερώνει άµεσα τους εκλογείς κρατούµενους σχετικά µε την εκλογική διαδικασία και τους
ζητά να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
 3. Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται, υπογράφονται και
σφραγίζονται από τους διευθυντές των καταστηµάτων κράτησης και αναπαράγονται
σε πέντε αντίτυπα.
Τα τέσσερα αντίτυπα διαβιβάζονται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία πέντε
ηµερών, από την κατά το άρθρο 31 του π.δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57 Α') έναρξη της
προεκλογικής περιόδου, στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της οικείας εκλογικής περιφέρειας και
ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 παρ. 5 του ίδιου π.δ./τος.
 4. Σε περίπτωση αποφυλάκισης για οποιονδήποτε λόγο κρατουµένου που έχει
εγγραφεί στους ανωτέρω ειδικούς εκλογικούς καταλόγους έως την ηµέρα διεξαγωγής
των εκλογών, αυτός θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωµα στους εκλογικούς καταλόγους
του ∆ήµου που είναι εγγεγραµµένος.
 5. Όταν ο συνολικός αριθµός των κρατουµένων - ψηφοφόρων στα καταστήµατα
κράτησης είναι πολύ µικρός, για λόγους διαφύλαξης της µυστικότητας της ψήφου,
µπορεί να ψηφίσουν σε αυτά και άλλοι εκλογείς της ίδιας εκλογικής περιφέρειας που
είναι γραµµένοι σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του π.δ. 26/2012.
 6. Ο διευθυντής κάθε καταστήµατος κράτησης επιλέγει τον καταλληλότερο - κατά
την κρίση του - χώρο εντός του καταστήµατος κράτησης, όπου θα διεξαχθεί η ψηφοφορία
των εκλογέων - κρατουµένων.
 7. Πρόεδροι Εφορευτικής Επιτροπής σε κάθε εκλογικό τµήµα διορίζονται κατά
προτίµηση εισαγγελικοί λειτουργοί.
Ως µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής κληρώνονται εκλογείς του δήµου στα
διοικητικά όρια του οποίου υπάγεται το κατάστηµα κράτησης.
 8. Για την οµαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας και τη διατήρηση της τάξης στα
καταστήµατα κράτησης, όπου ψηφίζουν περισσότεροι από 30 κρατούµενοι, ο πρόεδρος
της εφορευτικής επιτροπής σε συνεργασία µε τον διευθυντή του καταστήµατος κράτησης,
µπορεί να καταρτίσει την προηγούµενη της ηµέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας πρόγραµµα,
σύµφωνα µε το οποίο οι εκλογείς - κρατούµενοι χωρίζονται σε οµάδες, είτε κατά
πτέρυγα του καταστήµατος είτε αλφαβητικά. Επίσης, µπορεί να καθορίζουν και το χρόνο
προσέλευσης των εκλογέων κάθε οµάδας3
9. Οι κρατούµενοι προσέρχονται στο εκλογικό τµήµα ένας - ένας και όχι σε οµάδες µε
τη συνοδεία υπαλλήλου έως την είσοδό του. Κατόπιν εισέρχονται σε αυτό και χωρίς καµία
συνοδεία ασκούν ελεύθερα το εκλογικό τους δικαίωµα.
Εξερχόµενοι, επιστρέφουν στο χώρο κράτησής τους µε τη συνοδεία υπαλλήλου.
 10. Η αναγνώριση των εκλογέων - κρατουµένων γίνεται βάσει της αστυνοµικής
τους ταυτότητας, την οποία προσκοµίζουν στην εφορευτική επιτροπή.
Αν δεν έχουν αστυνοµική ταυτότητα, προσκοµίζουν κάθε άλλο χρήσιµο και
κατάλληλο, κατά την κρίση της εφορευτικής επιτροπής, αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο.
Το έγγραφο αυτό µπορεί να δοθεί και από τον ατοµικό τους φάκελο, ο οποίος τηρείται
στο κατάστηµα κράτησης µε ευθύνη της γραµµατείας και διαβιβάζεται υπηρεσιακά στον
πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής του εκλογικού τµήµατος.
 11. Για να πιστοποιηθεί ότι ο εκλογέας - κρατούµενος άσκησε το εκλογικό του
δικαίωµα, εκδίδεται βεβαίωση του Προέδρου της εφορευτικής επιτροπής, η οποία δε
χορηγείται στον κρατούµενο, αλλά στο διευθυντή του καταστήµατος για να την τοποθετήσει
στον ατοµικό του φάκελο.
 12. Κατά τη διάρκεια της ηµέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας, οι υποψήφιοι των
κοµµάτων, ή οι αντιπρόσωποί τους ή οι αναπληρωτές αυτών, µπορεί να παρευρίσκονται
στην αίθουσα ψηφοφορίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 88 του π.δ.26/2012.
Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 Α. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 4
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας
 Και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
 Γεν. ∆/νση Σωφρον. Πολιτικής
 ∆/νση Σωφρον. Αγωγής Ενηλίκων
 Μεσογείων 96
 115 27 ΑΘΗΝΑ
2. Άρειο Πάγο & Εισαγγελία
 Αρείου Πάγου
 Λ. Αλεξάνδρας 121
 115 22 ΑΘΗΝΑ
3. Εφετεία &
 Εισαγγελίες Εφετών
 (Μέσω περιφερειακών ενοτήτων έδρας νοµών)
5. Πρωτοδικεία &
 Εισαγγελίες Πρωτοδικών
 (Μέσω περιφερειακών ενοτήτων έδρας νοµών)
6. Περιφέρειες – Εδρες τους
7. Περιφερειακές ενότητες έδρας νοµών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κ. Υφυπουργού
4. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα
5. Γεν. ∆/ντή Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
 και Εκλογών

4. ∆/νση Εκλογών 
ΠΗΓΗ : ypes.gr

Σχόλια