Ειρηνοδικείο Λάρισας: Δεκτή η αγωγή ΔΣΛ για σφράγιση γραφείου «Κίνησης Πολιτών Δανειοληπτών»


2 Ιουνίου 2015/Ανακοινώσεις
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ02 Ιουνίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Διατάχθηκε η σφράγιση του γραφείου της Κίνησης Πολιτών Δανειοληπτών στη Λάρισα επί των οδών Γρηγορίου Ε” αριθμ.3 και Παπαναστασίου (έναντι ιερού Ναού Αγίου Νικολάου) το οποίο φέρει την επωνυμία μετά των διακριτικών ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΗΣ».
Το Ειρηνοδικείο Λάρισας δέχθηκε την αγωγή του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας και διατάσσει την σφράγιση του γραφείου –ισογείου καταστήματος, του σωματείου της Κίνησης Πολιτών Δανειοληπτών στη πόλη μας επί των οδών Γρηγορίου Ε” αρίθμ. 3 και Παπαναστασίου (έναντι ιερού Ναού Αγίου Νικολάου), πρόεδρος του οποίου είναι ο Γεώργιος Μπαρτζώκης και το οποίο φέρει την επωνυμία μετά των διακριτικών «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΗΣ», ενώ απειλεί εναντίον του χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) για κάθε παράβαση της απόφασης. Με την απόφαση του Δικαστηρίου, η οποία είναι οριστική και υπόκειται σε ένδικα μέσα, απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος, οι πρόσθετες παρεμβάσεις της Δημοτικής Παράταξης με την επωνυμία Ταυτότητα Πόλης και του Συλλόγου με την επωνυμία Ιστορικό Κέντρο Λάρισας, των οποίων επικεφαλής και πρόεδρος επίσης είναι ο Γεώργιος Μπαρτζώκης, ενώ γίνονται δεκτοί ως νομικά και ουσιαστικά βάσιμοι οι ισχυρισμοί του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας. Μεταξύ των άλλων, γίνεται δεκτό ότι η επιμέλεια των υποθέσεων των πολιτών όχι μόνο στα δικαστήρια, αλλά και στις διοικητικές αρχές, είναι έργο αποκλειστικά των δικηγόρων και το σωματείο Κίνηση Πολιτών Δανειοληπτών αντιποιείται, προσβάλλει και υποβαθμίζει το δικηγορικό λειτούργημα με την ανάληψη επ’ αμοιβή υποθέσεων των πολιτών. Έγινε ακόμη δεκτό, ότι το ως άνω σωματείο επιχειρεί νομικές και «παρανομικές» εργασίες, καλώντας με δημόσιες διακηρύξεις, διαφημίσεις στον τύπο και τα ηλεκτρονικά μέσα πληροφόρησης αλλά και με δηλώσεις των ιθυνόντων του, τους πολίτες που οφείλουν από δάνεια στις Τράπεζες να προσέλθουν στα γραφεία του, δημιουργώντας σ’ αυτούς την πεπλανημένη πεποίθηση, ότι δύναται έναντι αμοιβής να αναλάβει και να φέρει σε πέρας τις σχετικές τους υποθέσεις και να επιτύχει την υπαγωγή αυτών στο προστατευτικό καθεστώς του νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, ενώ διατείνεται ότι μπορεί να επιχειρήσει δικαστικές και εξώδικες τέτοιου είδους πράξεις και ζητεί και λαμβάνει αμοιβές γι αυτές. Το Δικαστήριο δέχεται επίσης, ότι το σωματείο Κίνηση Πολιτών Δανειοληπτών έχει παραβιάσει το νόμο, δεν είναι εγγεγραμμένο στο ειδικώς τηρούμενο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών, δεν έχει νομική προσωπικότητα ως καταναλωτική ένωση και δεν δικαιούται να ασκεί συλλογικές αγωγές.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας, με αφορμή την απόφαση αυτή, δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση, ότι θα ασκήσει σε κάθε περίπτωση το θεσμικό του ρόλο και θα διαφυλάξει την αξιοπρέπεια του δικηγορικού λειτουργήματος. Διαβεβαιώνει ακόμη τους πολίτες, ότι θα αντιμετωπίσει με τον ίδιο αποφασιστικό τρόπο κάθε παρόμοιο αρνητικό φαινόμενο που θα εκδηλωθεί στη πόλη μας. Τέλος, δεν θα επιτρέψει σε κανέναν «επίδοξο σωτήρα», ο οποίος ως φυσικό πρόσωπο η υπο τον μανδύα νομικού προσώπου, σκέπτεται να ενεργήσει η ενεργεί παρόμοια, εκμεταλλευόμενος οικονομικά την δυσχερή θέση στην οποία βρίσκονται συμπολίτες μας, οι οποίοι έλαβαν δάνεια από τις Τράπεζες και αδυνατούν να τα αποπληρώσουν.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ                               ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ
πηγή :dslar

Ειρηνοδικείο Λάρισας: Δεκτή η αγωγή ΔΣΛ για σφράγιση γραφείου «Κίνησης Πολιτών Δανειοληπτών»

Σχόλια