Βουλευτικές Εκλογές – Διορισμοί Δικαστικών αντιπροσώπων

Το Πληροφοριακό Σύστημα της ολομέλειας, στα πλαίσια του έργου «ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ –ONLINE ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΔΙΚΑΣΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΩΝ» παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον Δικηγόρο και στον Ασκούμενο για την συμμετοχή του στις επικείμενες Βουλευτικές Εκλογές και παράλληλα διασφαλίζει, εγγυάται την έγκαιρη, άψογη, διαφανή, αποτελεσματική και χωρίς κόστος εκπλήρωση του έργου από κάθε Δικηγορικό Σύλλογο στα περιορισμένα χρονικά όρια που τίθενται. Το Πληροφοριακό Σύστημα σήμερα υποστηρίζει όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους των οποίων τα μητρώα μελών τους έχουν εισαχθεί στο σύστημα.

Το Πληροφοριακό Σύστημα άμεσα μετά την δημοσίευση της Εγκυκλίου του Α Τμήματος του Αρείου Πάγου σχετικά με το διορισμό των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής στις επικείμενες Βουλευτικές Εκλογές θα ενεργοποιήσει τις κάτωθι υπηρεσίες.

Α) Σύνταξη ηλεκτρονικών (και έντυπων) ονομαστικών καταλόγων Δικηγόρων και Ασκούμενων, που κατά το νόμο έχουν δικαίωμα να ορίζονται Δικαστικοί Αντιπρόσωποι για αποστολή τους στον Άρειο Πάγο, σύμφωνα με το μηχανογραφικό πρότυπο που έχει ορίζει. Ο κατάλογος συντάσσεται αυτόματα από το πληροφοριακό Σύστημα και οι Διαχειριστές τουPortal.olomeleia.gr κάθε Δικηγορικού Συλλόγου τον εκδίδουν και τον υποβάλλουν στον Άρειο Πάγο την ημερομηνία που έχει ορίσει.

Β) Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων Προτίμησης – Εξαίρεσης των Δικηγόρων και Ασκούμενων με ασφαλή πρόσβαση στο Portal.olomeleia.gr, που εξασφαλίζει την αναγνώριση – ταυτοποίηση Δικηγόρου – Ασκούμενου, για την φιλική, ασφαλή συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης προτίμησης – εξαίρεσης.

Β1) Η ηλεκτρονική σύνταξη των αιτήσεων διασφαλίζει την συμμετοχή στην κλήρωση όλων των αιτήσεων από τον Άρειο Πάγο, διότι συντάσσονται σύμφωνα με τα πρότυπα που τίθενται από την εκλογική Νομοθεσία, τις εγκυκλίους του Άρειου Πάγου, ενώ η γεωγραφική επιλογή για το διορισμό γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα δόμησης του Υπουργείο Εσωτερικών.

Β2) Η μηχανογραφική αίτηση προτίμησης καλύπτει τις δυνατές επιλογές του τόπου διορισμού που τίθενται από τον Άρειο Πάγο Προτίμηση δηλαδή, Διορισμού είτε στην Δημοτική Ενότητα, είτε οπουδήποτε στο Δήμο, είτε οπουδήποτε μέσα στην Εκλογική Περιφέρεια, είτε οπουδήποτε μέσα στον Νομό, είτε οπουδήποτε εντός της χώρας.

Γ) Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων Προτίμησης – Εξαίρεσης από τις διαχειριστές τουPortal.olomeleia.gr. κάθε Δικηγορικού Συλλόγου, εξυπηρετώντας με ασφαλή τρόπο τους δικηγόρους –Ασκούμενους που δεν υποβάλλουν μόνοι του ΟnLιne την αίτησή τους.

Δ) Ηλεκτρονική Αποστολή των Αιτήσεων Προτίμησης – Εξαίρεσης στον Άρειο Πάγο, σύμφωνα με το μηχανογραφικό πρότυπο που έχει ορίσει. Ο κατάλογος των Προτιμήσεων – Εξαιρέσεων συντάσσεται αυτόματα από το πληροφοριακό Σύστημα και οι Διαχειριστές τουPortal.olomeleia.gr κάθε Δικηγορικού Συλλόγου τον εκδίδουν και τον υποβάλλουν στον Άρειο Πάγο την ημερομηνία που έχει ορίσει.

Ε) Ενημέρωση Δικηγόρων για τα αποτελέσματα των κληρώσεων επιλογής Δικαστικών Αντιπροσώπων από το Portal.olomeleia.gr. Επίσης υπάρχει δυνατότητα για κάθε Σύλλογο σύνταξης και αποστολής ενημερωτικού SMS για έγκαιρη ενημέρωση των μελών του για το τόπο διορισμού τους.

Σχόλια