Η υπουργική απόφαση για τη συγκρότηση Οργανωτικών Επιτροπών για τον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β' εξεταστικής περιόδου έτους 2015

Δείτε την Κοινοποίηση της  υπουργικής απόφασης για τη συγκρότηση Οργανωτικών Επιτροπών για τον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β' εξεταστικής περιόδου έτους 2015 Αναλυτικά:


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(3) Αριθμ. 67523οικ. 
Συγκρότηση δέκα εννέα (19) Οργανωτικών Επιτροπών Εξετάσεων ανά Εφετείο πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων για τον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου έτους 2015. 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208), όπως ισχύει. 
2. Την αριθμ. 67514/14−9−2015 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων» (Β΄ 2014).
3. Τα σχετικά έγγραφα των αρμοδίων Εφετείων. 
4. Τα σχετικά έγγραφα των αρμοδίων Διοικητικών Εφετείων. 
5. Τα σχετικά έγγραφα των αρμοδίων Εισαγγελιών Εφετείων. 
6. Τα σχετικά έγγραφα των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων, αποφασίζουμε: 
Τη συγκρότηση δέκα εννέα (19) Οργανωτικών Επιτροπών Εξετάσεων, ανά Εφετείο πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων για τη διεξαγωγή του πανελλήνιου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου έτους 2015, σύμφωνα με την αριθμ. 67517/17−9−2015 (Γ 924) απόφαση−προκήρυξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποτελούμενη από τους: 

Στο Εφετείο Αθηνών οι κάτωθι : 

1. Εμμανουηλία − Αλεξάνδρα ΚΕΧΑΓΙΑ του Ανδρέα (ΑΔΤ: ΑΖ 515002), Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών, με αναπληρωτή της τον Ελευθέριο Γεωργίλη του Νικολάου (ΑΔΤ: Η 018445), Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών. 
2. Παναγιώτης ΔΑΝΙΑΣ του Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΙ 555028), Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με αναπληρώτριά του τη Δήμητρα Ρουβά του Περικλή (ΑΔΤ: ΑΒ 520932), Πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
3. Αλεξάνδρα ΚΟΣΜΑ του Ανδρέα (ΑΔΤ: ΑΒ 278652), Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, με αναπληρώτριά της την Αλεξία Σταλίδου του Εμμανουήλ (ΑΔΤ: ΑΕ 795469), Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. 
4. Χριστίνα ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ του Φιλίππου (ΑΔΤ: Π 062430), Σύμβουλος και Γενική Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με αναπληρώτριά της τη Σοφία Δροσοπούλου του Αθανασίου (ΑΔΤ: ΑΖ 627824), Δικηγόρο Αθηνών. 


Στο Εφετείο Λαμίας οι κάτωθι : 

1. Σοφία − Αλεξάνδρα ΖΗΚΟΥ του Νικολάου (ΑΔΤ: Σ 318624), Πρόεδρος Πρωτοδικών Λαμίας, με αναπληρώτριά της την Σταυρούλα Κουταντέλια του Αποστόλου (ΑΔΤ: Ν8 34861), Πρόεδρο Πρωτοδικών Λαμίας. 
2. Αλεξάνδρα ΡΩΜΑ του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΒ 601148), Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Λα− μίας, με αναπληρώτρια της την Αναστασία Οικονόμου του Ιωάννη, (ΑΔΤ: Μ 116698), Πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας. 
3. Νικήτας ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ του Λεωνίδα (ΑΔΤ: Ν 899506), Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λαμίας, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Νικόλια του Ελευθερίου (ΑΔΤ: Μ 055085), Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευρυτανίας. 
4. Αθανάσιος ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΗ 479822), Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας, με αναπληρωτή του το Θρασύβουλο Σκλαβούνο του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: ΑΕ 722706), Αντιπρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας. 


Στο Εφετείο Πειραιά οι κάτωθι : 

1. Δωροθέα ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ του Ιωάννη (ΑΔΤ: Χ 683305), Πρόεδρος Πρωτοδικών Πειραιά, με αναπληρώτριά της τη Χρυσούλα Δημητριάδου του Θεοδώρου (ΑΔΤ: ΑΒ 631893107), Πρόεδρο Πρωτοδικών Πειραιά. 
2. Γεώργιος ΡΕΚΚΑΣ του Κων/νου (ΑΔΤ: ΑΒ 031680), Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, με αναπληρωτή του τον Παράσχο Βαλδίρκα του Πολύβιου (ΑΔΤ: ΑΕ 533794), Πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά. 
3. Μαρία ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ του Χρυσοστόμου (ΑΔΤ: Χ 523269), Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά, με αναπληρώτριά της τη Ζωή Νικολάου του Λαζάρου (ΑΔΤ: ΑΚ 220934), Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά. 
4. Ηλίας ΚΛΑΠΠΑΣ του Ιωάννη (ΑΔΤ: Ρ 562034), Δικηγόρος Πειραιά, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Καραμιζάρη του Παναγιώτη (ΑΔΤ: ΑΑ 127468), Δικηγόρος Πειραιά.


 Στο Εφετείο Θεσσαλονίκης οι κάτωθι : 

1. Μυρσίνη ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ του Παντελή (ΑΔΤ: ΑΖ 655626), Πρόεδρος Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, με αναπληρώτριά της την Αθηνά Κυτρίδου του Γεωργίου (ΑΔΤ: Ξ 390009), Πρόεδρο Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. 
2. Ζαχαρούλα ΜΠΟΣΔΑ του Δημητρίου (ΑΔΤ: Σ 765351), Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με αναπληρώτριά της την Αυγή Μπουζή του Χρήστου (ΑΔΤ: ΑΖ 641308), Πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 
3. Ευαγγελία ΚΑΡΑΝΙΚΑ του Αθανασίου (ΑΔΤ: ΑΕ 170741), Εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, με αναπληρώτριά της την Αμαλία Μπακαλώνη του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΒ 704607), Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. 
4. Χρήστος ΡΑΠΤΗΣ του Ηρακλή (ΑΔΤ: Φ 172248), Γενικός Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή του τον Αντώνιο Μπιλίση του Νικολάου (ΑΔΤ: ΑΙ 188676), Μέλος Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. 


Στο Εφετείο Κέρκυρας οι κάτωθι : 

1. Ευανθία ΔΑΡΚΟΥΔΗ του Βασιλείου (ΑΔΤ: ΑΕ 878835), Πρόεδρος Πρωτοδικών Κέρκυρας, με αναπληρώτριά της την Μαρία Δήμου του Σωτηρίου (ΑΔΤ: ΑΕ 799370), Πρόεδρο Πρωτοδικών Κέρκυρας. 
2. Ιωάννης ΜΟΚΚΑΣ του Ιδομενέα (ΑΔΤ: ΑΜ 262290), Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας, με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Πανταζή του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: Ν 062581), Πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας. 
3. Μαρία ΤΑΤΑΚΗ του Μιχαήλ (ΑΔΤ: Ν 014950), Εισαγγελέας Πρωτοδικών Κέρκυρας, με αναπληρώτριά της την Παναγιώτα Γκίκα του Μιχαήλ (ΑΔΤ: ΑΖ 389130), Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας. 
4. Γιάννης ΒΡΑΔΗΣ του Γεωργίου (ΑΔΤ: Θ 031685), Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, με αναπληρωτή του το Σπυρίδωνα Φαϊτά του Μαργαρίτη (ΑΔΤ: ΑΕ 779422), Αναπληρωτή Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας. 

Στο Εφετείο Θράκης οι κάτωθι :

 1. Μαρία ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ του Αναστασίου (ΑΔΤ: Ν 417854), Πρόεδρος Πρωτοδικών Ξάνθης, με αναπληρώτριά της τη Σοφία Πλατάκη του Εμμανουήλ (ΑΔΤ: Τ 223263), Πρόεδρο Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης. 
2. Ευγενία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Κυριάκου (ΑΔΤ: ΑΕ 640800), Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας, με αναπληρώτριά της τη Μαρία Μήττα του Αντωνίου (ΑΔΤ: ΑΚ 316484), Πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας. 
3. Κωνσταντίνα ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ του Ευαγγέλου (ΑΔΤ: ΑΑ 483298), Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ροδόπης, με αναπληρωτή της τον Διονύσιο Λαμπρίδη του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΒ 137394), Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης. 
4. Γεώργιος ΚΥΜΠΑΡΙΔΗΣ του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΖ 866836), Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης με αναπληρώτριά του την Ιωάννα Χατζηαντωνίου του Ζαφειρίου (ΑΔΤ: ΑΕ 883698), Αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης. 

Στο Εφετείο Ιωαννίνων οι κάτωθι : 

1. Ιωάννα ΠΑΛΛΑ του Νικολάου (ΑΔΤ: ΑΕ 431364), Πρόεδρος Πρωτοδικών Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά της την Ουρανία Βασιλειάδου του Χρήστου (ΑΔΤ: ΑΜ 400443), Πρόεδρο Πρωτοδικών Ιωαννίνων. 
2. Αικατερίνη ΤΖΟΥΒΑΡΑ του Γεωργίου (ΑΔΤ: AM 148744), Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά της την Ευαγγελία Χαραλαμπίδου του Κυριάκου (ΑΔΤ: ΑΒ 925987), Πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. 
3. Θωμάς ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ του Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΖ 845399), Εισαγγελέας Πρωτοδικών Άρτας, με αναπληρωτή του τον Άγγελο Βάσσιο του Αλεξάνδρου (ΑΔΤ: ΑΕ 662949), Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων. 
4. Αναστασία ΓΙΟΓΛΗ του Δημοσθένη (ΑΔΤ: ΑΖ 240578), Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, με αναπληρωτή της τον Παναγιώτη Θεοδώρου του Αλκιβιάδη (ΑΔΤ: ΑΙ807555), Αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων.

 Στο Εφετείο Δωδεκανήσου οι κάτωθι : 

1. Λάζαρος ΒΑΛΣΑΜΗΣ του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΒ 631170), Πρόεδρος Πρωτοδικών Ρόδου, με αναπληρωτή του τον Αντώνιο Σβύνο του Χαρτοφίλη (ΑΔΤ: ΑΒ 975813), Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου. 
2. Χριστίνα ΚΑΤΣΑΡΟΥ του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΚ 465332), Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, με αναπληρωτή της τον Αριστοτέλη Ασπρέα του Αχιλλέα, (ΑΔΤ: ΑΗ 450949), Πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου. 
3. Κυριακή ΚΛΙΑΜΠΑ του Παντελή (ΑΔΤ: Χ 248547), Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου, με αναπληρωτή της τον Πασχάλη Ζάτκα του Χρήστου (ΑΔΤ: ΑΕ 799370), Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω. 4. Κωνσταντίνος ΣΑΡΡΗΣ του Ιακώβου (ΑΔΤ: ΑΑ 340568), Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, με αναπληρωτή του το Βασίλειο Περίδη του Προμηθέα (ΑΔΤ: ΑΕ 956030), Αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου. 


Στο Εφετείο Αιγαίου οι κάτωθι : 

1. Μάρθα ΔΗΜΟΥ του Σωτηρίου (ΑΔΤ: ΑΚ 870899), Πρόεδρος Πρωτοδικών Σύρου, με αναπληρώτριά της την Σουλτάνα Κρυστάλλη του Σταύρου (ΑΔΤ: ΑΗ 151813), Πρόεδρο Πρωτοδικών Νάξου.
 2. Αργυρώ ΦΛΕΡΙΑΝΟΥ του Γεωργίου, (ΑΔΤ: ΑΙ 583562), Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύ− ρου, με αναπληρώτριά της την Αριστέα Λακκουμέντα του Κων/νου (ΑΔΤ: Μ 031170), Πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου. 
3. Ολυμπία ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ του Κων/νου (ΑΔΤ: ΑΑ 496811), Εισαγγελέας Πρωτοδικών Σύρου, με αναπληρώτριά της την Αθηνά Λαμπέα του Νέστορα (ΑΔΤ: Μ 216229), Εισαγγελέα Πρωτοδικών Νάξου. 
4. Νικόλαος ΠΑΓΙΔΑΣ του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΒ 305041), Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου, με αναπληρώτριά του την Χαρίκλεια Δεκαβάλα του Κων/νου (ΑΔΤ: ΑΒ 945707), Αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου. 


Στο Εφετείο Κρήτης οι κάτωθι : 

1. Χρυσή ΦΥΝΤΡΙΛΑΚΗ του Νικολάου (ΑΔΤ: Τ 205756), Πρόεδρος Πρωτοδικών Χανίων, με αναπληρωτή της τον Θεοφάνη Ντάκουλα του Αναστασίου (ΑΔΤ: ΑΕ 474819), Πρόεδρο Πρωτοδικών Χανίων. 
2. Φωτεινή ΚΟΥΡΕΝΤΑ του Κων/νου (ΑΔΤ: Ν 084222), Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων, με αναπληρωτή της τον Ανδρέα Σταυρόπουλο του Νικολάου (ΑΔΤ: Ξ 039767), Πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων. 
3. Αλέξανδρος ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ του Μιχαήλ (ΑΔΤ: ΑΒ 062606), Εισαγγελέας Πρωτοδικών Χανίων, με αναπληρωτή του τον Αθανάσιο Γαληνά του Κων/ίνου (ΑΔΤ: ΑΜ 953677), Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων.
4. Ιωάννης ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ του Βασιλείου (ΑΔΤ: ΑΚ 481074), Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, με αναπληρωτή του τον Χαράλαμπο Ζολινδάκη του Χαραλάμπους (ΑΔΤ: ΑΙ 972344), Μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού Συλ− λόγου Χανίων. 


Στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας οι κάτωθι : 

1. Άννα ΚΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου (ΑΔΤ: Τ 816161), Πρόεδρος Πρωτοδικών Κοζάνης, με αναπληρώτρια της την Ελένη Τσερούλη του Σωτηρίου (ΑΔΤ: ΑΒ 355254), Πρόεδρο Πρωτοδικών Κοζάνης. 
2. Ευδοξία ΚΑΝΑΚΗ του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΗ 151934), Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης, με αναπληρώτρια της την Ιωάννα Καρακίτσιου του Βασιλείου, (ΑΔΤ: Ν 8548671), Πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης. 3. Γεσθημανή ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΙΔΟΥ του Παρασκευά (ΑΔΤ: ΑΕ 878411), Εισαγγελέας Πρωτοδικών Κοζάνης, με αναπληρωτή της τον Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο του Κων/νου (ΑΔΤ: ΑΗ 080533), Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γρεβενών. 
4. Βασίλειος ΤΣΙΩΤΣΙΑΣ του Χρήστου (ΑΔΤ: Ξ 639324), Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης, με αναπληρώτριά του την Ελένη Διαμαντίδου του Ζήση (ΑΔΤ: ΑΕ 816368), Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης.


 Στο Εφετείο Λάρισας οι κάτωθι : 

1. Αλέξανδρος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΕ 309487), Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας, με αναπληρώτρια του την Άννα Ρήγα του Θεοχάρη (ΑΔΤ: ΑΕ 320988), Πρόεδρο Πρωτοδικών Βόλου. 2. Σταματία ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ του Παναγιώτη (ΑΔΤ: ΑΙ 305303), Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτο− δικείου Λάρισας, με αναπληρωτή της τον Σπυρίδωνα Γκερμότση του Σταύρου (ΑΔΤ: ΑΚ 316483), Πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου. 
3. Δήμητρα ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ του Φωτίου (ΑΔΤ: Τ 476280), Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας, με αναπληρωτή της τον Ιωάννη Μαγκούτα του Παναγιώτη (ΑΔΤ: ΑΕ 801391), Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας. 
4. Δημήτριος ΚΑΤΣΑΡΟΣ του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΚ 405930), Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, με αναπληρωτή του τον Τρύφωνα Τσάτσαρο του Χρήστου (ΑΔΤ: ΑΚ 407716), Αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας. 

Στο Εφετείο Ναυπλίου οι κάτωθι : 

1. Ευάγγελος ΧΡΙΣΤΙΑΣ του Σταύρου (ΑΔΤ: ΑΗ 442145), Πρόεδρος Πρωτοδικών Ναυπλίου, με αναπληρώτριά του την Βενετία − Μαρία Τσομπανίδου του Κων/νου (ΑΔΤ: ΑΙ 174866), Πρωτοδίκη Ναυπλίου. 
2. Φιλομήλα ΦΑΛΤΣΕΤΑ του Νικολάου (ΑΔΤ: Τ 192808), Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυ− πλίου, με αναπληρώτριά της τη Φωτεινή Μουσαμά του Αντωνίου (ΑΔΤ: Ξ 616860), Πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου. 
3. Ευφροσύνη ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ του Νικολάου (ΑΔΤ: Μ 783741), Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ναυπλίου, με αναπληρωτή της τον Βάϊο Παπαϊωάννου του Αριστείδη (ΑΔΤ: ΑΙ 157122), Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Ναυπλίου. 
4. Δημήτριος ΟΡΦΑΝΟΣ του Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΒ 405340), Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου με ανα− πληρωτή του τον Θεμιστοκλή Πλακοκέφαλο του Δημητρίου (ΑΔΤ: Σ 800377), Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου. 

Στο Εφετείο Καλαμάτας οι κάτωθι : 

1. Μάρθα ΓΑΛΑΡΙΩΤΟΥ του Αριστείδη (ΑΔΤ: ΑΗ 203301), Πρόεδρος Πρωτοδικών Καλαμάτας, με αναπληρώτριά της τη Δήμητρα Πιπερίγκα του Ταξιάρχη (ΑΔΤ: Ξ 749461), Πρόεδρο Πρωτοδικών Καλαμάτας. 
2. Νικολίτσα ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ του Παντελεήμονα (ΑΔΤ: ΑΗ 572780), Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, με αναπληρώτριάα της την Αρτεμησία Δαρατσιανού του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΗ 534717), Πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης. 
3. Δημήτριος ΣΤΑΥΡΟΥ του Χρήστου (ΑΔΤ: Χ 312082), Εισαγγελέας Πρωτοδικών Καλαμάτας, με αναπληρώτριά του τη Μαρία Κωλλέτη του Συμεών (ΑΔΤ: Σ 009580), Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας.
4. Κωνσταντίνος ΜΑΡΓΕΛΗΣ του Αλεξάνδρου (ΑΔΤ: Λ 929825), Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Καούνη του Βασιλείου (ΑΔΤ: Χ 933936), Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας. 


Στο Εφετείο Πατρών οι κάτωθι : 

1. Γεώργιος ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ του Μάρκου (ΑΔΤ: Χ 807878), Πρόεδρος Πρωτοδικών Πατρών, με αναπληρώτριά του τη Βασιλική Καρβέλα του Γεωργίου, (ΑΔΤ: ΑΒ998200), Πρόεδρο Πρωτοδικών Πατρών. 
2. Μαρία ΒΛΑΧΟΥ του Γκολφίνου (ΑΔΤ: ΑΗ 202794), Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, με αναπληρωτή της τον Φώτιο Βαρεμένο του Ιωάννη (ΑΔΤ: Τ 242564), Πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών. 
3. Παναγιώτης ΜΕΪΔΑΝΗΣ του Αντωνίου (ΑΔΤ: ΑΒ 277943), Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πατρών, με αναπληρώτρια του την Ανθούλα Μπούμπα του Μιχαήλ (ΑΔΤ: ΑΙ 032982), Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών. 
4. Νικόλαος ΠΑΠΑΚΟΣ του Σωτηρίου (ΑΔΤ: Λ 156786), Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, με αναπληρωτή του τον Τάκη Παπαδόπουλο του Λεωνίδα (ΑΔΤ: ΑΑ 318297), Αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών. 

Στο Εφετείο Δυτικής Στερεάς οι κάτωθι : 

1. Χρήστος ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Βασιλείου (ΑΔΤ: ΑΕ 219731), Πρόεδρος Πρωτοδικών Αγρινίου, με αναπληρώτριά του την Πολυξένη Παπασαραντοπούλου του Αριστοδήμου (ΑΔΤ: ΑΑ 268187), Πρόεδρο Πρωτοδικών Αγρινίου. 
2. Χριστίνα ΦΙΛΗ του Αριστοτέλη (ΑΔΤ: ΑΑ 018694), Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου, με αναπληρωτή της τον Νικόλαο Χολέβα του Ευσταθίου, (ΑΔΤ: Μ 536028), Πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου. 
3. Ιωάννης ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ του Σωτηρίου (ΑΔΤ: Χ 514698), Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αγρινίου, με αναπληρωτή του τον Πελοπίδα Ανδρέου του Γεωργίου, (ΑΔΤ: ΑΒ 549790), Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου. 
4. Λεωνίδας ΥΦΑΝΤΗΣ του Ξενοφώντα (ΑΔΤ: ΑΕ 249122), Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου, με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Παπαγεωργίου του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΚ 393306), Αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου.


Στο Εφετείο Βορείου Αιγαίου οι κάτωθι : 

1. Αλεξάνδρα − Ελένη ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ του Αγαθάγγελου (ΑΔΤ: Τ 795636), Πρόεδρος Πρωτοδικών Μυτιλήνης, με αναπληρωτή της τον Γεώργιο Στιβακτάκη του Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΕ 191617), Πρόεδρο Πρωτοδικών Μυτιλήνης. 
2. Ιωάννης ΣΟΒΑΝΤΖΟΓΛΟΥ του Σωτηρίου (ΑΔΤ: ΑΒ 675835), Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, με αναπληρωτή του τον Παναγιώτη Αργύρη του Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΖ 339129), Πρόεδρο Πρωτο− δικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης. 
3. Αντώνιος ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ του Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΙ 174087), Εισαγγελέας Πρωτοδικών Μυτιλήνης, με αναπληρώτριά του την Νικολέττα Καραντόλα του Αναστασίου (ΑΔΤ: Ρ 338410), Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Μυτιλήνης. 
4. Δημήτριος ΚΑΛΛΙΑΣ του Νικολάου (ΑΔΤ: ΑΕ 933297), Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης, με αναπληρωτή του τον Ευάγγελο Ζωγράφο του Ερμόλαου (ΑΔΤ: ΑΕ 931865), Μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης.


 Στο Εφετείο Ανατολικής Κρήτης οι κάτωθι : 

1. Αγγελική ΔΕΤΣΗ του Νικολάου (ΑΔΤ: ΑΙ 939943), Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου, με αναπληρωτή της τον Ιωάννη Ιερωνυμάκη του Εμμανουήλ (ΑΔΤ: ΑΗ 462287), Πρόεδρο Πρωτοδικών Λασιθίου. 
2. Ευαγγελία ΧΑΛΑΤΣΗ του Αλεξάνδρου (ΑΔΤ: Ν 280794), Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με αναπληρώτρια της την Αποστολία − Βαρβάρα Πνιγούρα του Κων/νου, (ΑΔΤ: ΑΚ 800910), Πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 
3. Μαρία ΠΟΛΙΤΑΚΗ του Νικολάου (ΑΔΤ: Χ 854396), Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ηρακλείου, με αναπληρώτριά της την Μαρία Κοντογγόνα του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΒ 291507), Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λασιθίου. 
4. Άρης ΡΟΖΑΚΗΣ του Νικηφόρου (ΑΔΤ: ΑΗ 461430), Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Κουτρουμπή του Αιμιλίου (ΑΔΤ: ΑΖ 964219), Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου.

 Στο Εφετείο Εύβοιας οι κάτωθι : 

1. Μαρία − Φανή ΠΑΛΑΜΙΔΗ του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΗ 483088), Πρόεδρος Πρωτοδικών Χαλκίδας, με αναπληρώτρια της την Κωνσταντίνο Φλετούρη του Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΜ 497102), Πρόεδρο Πρωτοδικών Χαλκίδας. 
2. Κωνσταντίνος ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ του Σοφοκλέους (ΑΔΤ: Κ 707942), Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Παπαναγιώτου του Ιωάννη (ΑΔΤ: Μ 026254), Πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 
3. Δημήτριος ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ του Κων/νου (ΑΔΤ: Λ 781283), Εισαγγελέας Πρωτοδικών Χαλκίδας, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Δούβα του Μιχαήλ, (ΑΔΤ: Λ892899), Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών. 4. Λάμπρος ΓΚΑΝΗΣ του Βασιλείου, (ΑΔΤ: ΑΕ 489090), Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας, με αναπληρωτή του το Νικόλαο Γεροκωνσταντή του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΕ 989490), Δικηγόρο Χαλκίδας. 
Η αποζημίωση των μελών των ως άνω Επιτροπών θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2015

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Συνημμένα: 

Σχόλια