Δικηγορικός Σύλλογος Ζακύνθου Ανακοίνωση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
       ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ               Zάκυνθος, 20 Νοεμβρίου 2015
           ΤΕΡΤΣΕΤΗ  2 –  29100   ΖΑΚΥΝΘΟΣ                     Αρ. πρωτ. 1248
        ΤΗΛ. 2695023938 – FAX 2695029711
    Ηλεκτρ.διεύθυνση  : diksylzak@gmail.com 
                   Ιστότοπος  :  www.dszak.gr      
                          -------------
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  με αρ. 57/2015
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε τ α ι, ότι κατά την Γεν. Συνέλευση των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου (Δ.Σ.Ζ.), που συνήλθε έκτακτα σε συνεδρίαση την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 11.00,  αποφασίστηκαν τα ακόλουθα :
1) Η Γεν. Συνέλευση ομόφωνα στιγματίζει και αποδοκιμάζει την παραπομπή του Προέδρου του Δ.Σ.Ζ. κ. Σπυρ. Καλογερία σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Πατρών στις 4-12-2015, με έωλες και αστήρικτες κατηγορίες, επειδή στις 17-9-2013, στο γραφείο της τότε εισαγγελέα Ζακύνθου, κατ’ ουσίαν υπερασπίστηκε με σθένος και παρρησία τον θεσμικό και αναντικατάστατο ρόλο του Δικηγόρου, ο οποίος συνδέεται άρρηκτα με την προάσπιση των ατομικών δικαιωμάτων και των προσωπικών ελευθεριών κατηγορουμένων πολιτών, καθώς και με τις στοιχειώδεις αρχές συγκρότησης και λειτουργίας του Κράτους Δικαίου. Η Γεν. Συνέλευση απορρίπτει τον επιχειρούμενο εκφοβισμό και θεωρεί ότι η ανωτέρω δίωξη αφορά σε όλα τα μέλη του Δ.Σ.Ζ., γι’ αυτό και αφενός μεν, σε ένδειξη έντονης διαμαρτυρίας και αποδοκιμασίας, κηρύσσει ομόφωνα την α π ο- χ ή των Δικηγόρων Ζακύνθου από τα καθήκοντά τους την ημέρα διεξαγωγής της ανωτέρω δίκης, στις 4-12-2015, αφετέρου δε συμπαραστέκεται ομόψυχα στον διωκόμενο Πρόεδρο, καλώντας όσους περισσότερους μπορούν να παρευρεθούν στο Εφετείο Πατρών  κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.  Συναφώς, εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. του Δ.Σ.Ζ. να διερευνήσει προς πάσα κατεύθυνση την τύχη της αναφοράς – καταγγελίας, που η Γ.Σ. αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή της στις 19-9-2013 και η οποία απεστάλη προς τους αναφερό-μενους σ’ αυτήν αποδέκτες, χωρίς την παραμικρή έκτοτε ενημέρωση.

2) Η Γεν. Συνέλευση εκτιμά, ότι οι επιστημονικοί και πραγματικοί λόγοι, για τους ο-ποίους απορρίφθηκε σχεδόν ομόφωνα, το παρελθόν έτος, μέσω της διεξαγωγής γεν. συ-νέλευσης και δημοψηφίσματος με μυστική ψηφοφορία και με τα ερωτήματα της Ολομέλειας, το τότε νομοσχέδιο του νέου ΚΠολΔ, εξακολουθούν και σήμερα να ισχύουν πλήρως, μετά την υπερψήφιση τούτου και την ισχύ του ως Νόμου του Κράτους, μάλιστα δε πολύ εντονότερα.
Η επικείμενη έναρξη της εφαρμογής του νέου ΚΠολΔ από 1-1-2016, με την παράλληλη συνύπαρξη και συνεφαρμογή των δύο δικαστικών συστημάτων τουλάχιστον για τα επόμενα δύο με τρία χρόνια, χωρίς να έχουν εξασφαλισθεί κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και αυξημένες θέσεις δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων, θα οδηγήσει σε πλήρη αποτελμάτωση την όλη διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης, η οποία θα επιβραδυνθεί δραματικά και ο υποτιθέμενος σκοπός της επιτάχυνσης των δικών θα αποδειχθεί ανεδαφικός. Στο μεταξύ, θα έχουν επέλθει βαρύτατες συνέπειες σε βάρος των εννόμων συμφερόντων μεγάλων ομάδων του πληθυσμού εξ αιτίας του έκδηλα αντικοινωνικού χαρακτήρα σωρείας διατάξεων του νέου ΚΠολΔ, ιδίως εκείνων που αφορούν στον τρόπο διεξαγωγής των δικών, στην κατάργηση της εμμάρτυρης απόδειξης, στον τρόπο διεξαγωγής των πλειστηριασμών και στην καθιέρωση εξοργιστικών προνομίων υπέρ των τραπεζικών ομίλων. Παράλληλα, θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της τελευταίας πενταετίας που επιβάλλουν εξοντωτικά παράβολα για την προσφυγή στην ποινική και αστική Δικαιοσύνη, το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές αγωγές και όλες εκείνες οι οικονομικές επιβαρύνσεις που λειτουργούν υπέρ των οικονομικά ισχυρότερων.
Για τους λόγους αυτούς και λόγω του εμπαιγμού και της κατ’ εξακολούθηση απατηλής υποσχεσιολογίας και παραπλανητικής τακτικής της Κυβέρνησης και του Υπουργού Δικαιοσύνης, η Γεν. Συνέλευση αποφασίζει την κήρυξη προειδοποιητικής αποχής των Δικηγόρων Ζακύνθου από τα καθήκοντά τους, κυλιόμενης ανά διήμερο κάθε εβδομάδα μέχρι και την σύγκληση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, ορισμένη για την ημέρα Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015, ειδικότερα δε το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης, 24 και 25 Νοεμβρίου, καθώς και το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης, 2 και 3 Δεκεμβρίου 2015.
Συγχρόνως, εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ.Ζ. να παρευρεθεί κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας στις 5-12-2015 και να υποστηρίξει με τις προτάσεις και την ψήφο του εκείνες τις σκέψεις και τις προτάσεις που κατατείνουν σε πανελλαδική αποχή των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους, από όλες ανεξαρτήτως τις υποθέσεις ενώπιον όλων των Δικαστηρίων της χώρας, από 7 Δεκεμβρίου και εφεξής, με την μορφή των κυλιόμενων ανά εβδομάδα κινητοποιήσεων, με καταλήψεις Δικαστηρίων, με δημόσια ενημέρωση των πολιτών, με διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες, χωρίς να αποκλείεται και η πρόταση της διεξαγωγής νέου δημοψηφίσματος, με μυστική καθολική ψηφοφορία των μελών των Δικηγορικών Συλλόγων όλης της χώρας, με ερωτήματα παρόμοια με αυτά του δημοψηφίσματος του παρελθόντος έτους. 

3) Η αποχή θα καταλαμβάνει τις παραστάσεις των Δικηγόρων Ζακύνθου ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, καθώς και όλων των διοικητικών αρχών και επιτροπών, εντός και εκτός Ζακύνθου.
Εξαιρούνται μόνον υποθέσεις, για τις οποίες δεν απαιτείται προηγούμενη άδεια και οι οποίες αφορούν σε  :
1.      Αρξάμενες και οπωσδήποτε συνεχιζόμενες ποινικές δίκες.
2.      Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης - αυτόφωρα
3.      Παραγραφές - Προθεσμίες
4.      Αναστολές πλειστηριασμών - προσωρινές διαταγές - αιτήσεις προσωρινών διαταγών - συζήτηση υποθέσεων όπου έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή.
Η απαιτούμενη παράσταση θα εξαντλείται στην υποβολή αιτήματος αναβολής της υπόθεσης και μόνον.
Ποινικές  υποθέσεις, υποκείμενες σε παραγραφή, θεωρούνται όσες τελέστηκαν  προ της 30-6-2009 σε πρώτο βαθμό  και προ της 30-6-2008 σε δεύτερο βαθμό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.Ζ.
(τ.Σ.Υ.)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΙΟΝ. ΚΑΛΟΓΕΡΙΑΣ

Σχόλια