Γιατί κάνουν οι Δικηγόροι Αποχή? Είναι το Νομοσχέδιο σε λάθος κατεύθυνση? Άποψη Ντερέκη Πέτρου Δικηγόρου Πατρών.


Αποχή Δικηγόρων Ασφαλιστικό
Σε αυτό το άρθρο θα καταγράψω όσο μπορώ, τις αλήθειες όπως τις έχω στο μυαλό μου όσα χρόνια παρακολουθώ το Ασφαλιστικό μας, αλλά και το επάγγελμά μας συνδικαλιστικά.

Με το Νομοσχέδιο του Ασφαλιστικής αναμόρφωσης που έδωσε στην δημοσιότητα ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κος  Γιώργος Κατρούγκαλος, δημιουργείται ένα ταμείο ασφάλισης για όλους, με κορμό το ΙΚΑ, ενιαίους κανόνες υπολογισμού των εισφορών και παροχής σύνταξης.
Τι σημαίνει αυτό?  Σημαίνει ότι καταργούνται ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετονομάζεται σε Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και αποτελεί το μοναδικό φορέα παροχής κύριας κοινωνικής ασφάλισης. 
Στον ΕΦΚΑ λοιπόν εντάσσονται από 1.1.2016 όλοι οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ρυθμίζονται στο άρθρο 19 κ.ε., με την εξαίρεση του ΝΑΤ και του ΟΓΑ που διατηρούν αυτοτελή νομική προσωπικότητα για την άσκηση των μη ασφαλιστικών τους αρμοδιοτήτων.
Τι αλλάζει λοιπόν για τους Δικηγόρους μετά τον ΕΤΑΑ όπου υπαγόντουσαν?
Όποιος διάβασε το προσχέδιο του εν λόγω νομοσχεδίου (169 σελίδες) και ξεκινήσει στο άρθρο 53 θα θα παρατηρήσει ότι πλέον οι ασφαλιστικές εισφορές είναι ποσοστιαίες  είναι ύψους 20% επί του μηνιαίου εισοδήματος τους όπως αυτό καθορίζεται από είτε με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την ασκούμενη δραστηριότητα τους  κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος , είτε με βάση την καθαρή αξία των παρεχόμενων μηνιαίως ή σε άλλη τακτική χρονική βάση, υπηρεσιών του τρέχοντος έτους για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξειδικεύονται τα ειδικότερα θέματα όσον αφορά στους κανόνες προσδιορισμού της βάσης υπολογισμού εισφορών ανά επαγγελματική δραστηριότητα. Συν 7,5 ΤΕΑΔ  επικουρική συν 6,95 ΤΥΔΕ συν 4% οι Δικηγόροι Αθηνών επιπλέον κλπ κλπ 
Αυτά οι Δικηγόροι τα διαβάσαμε , τα είδαμε , ξεκινήσαμε αποχές.
Με ρωτούν οι πολίτες τι αλλάζει και τι συμβαίνει και απέχουμε, γιατί βγήκαν τα κοστούμια στον δρόμο και φώναζαν.

Ας κάνουμε μία ανάλυση γιατί εγώ διαφωνώ με το νομοσχέδιο και έχω επιφυλάξεις.


Το Ταμείο Νομικών πριν ενταχθεί στον ΕΤΑΑ ήταν ένα ταμείο δυνατό , με αυτοτέλεια όπως του την έδινε ο νόμος, με αποθεματικά ισχυρά και χωρίς ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ.
Άρα πριν πω την γνώμη μου διαβάστε αυτό για να ξέρετε την Ιστορία του Ταμείου Νομικών :

Ένα πολύ ωραίο άρθρο του πρώην Προέδρου ΝΙΚΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ διότι η γνώση της ιστορίας θα μας οδηγήσει στις λύσεις...
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥΑφού λοιπόν έχετε εικόνα τώρα ας πω την γνώμη μου και την ανάλυση όπως την κάνω μελετώντας όλα αυτά τα χρόνια τα ταμεία μας ως ενεργός Δικηγόρος.

Το νομοσχέδιο αυτό είναι σε σωστή κατεύθυνση ως προς την σκέψη ότι πρέπει να πληρώνω αναλόγως με το εισόδημα μου, εξάλλου και στο άρθρο πιο πάνω και εδώ http://www.opengov.gr/minfin/?c=26225 το είχα προβλέψει.

Γιατί εγώ διαφωνώ με αυτό το προσχέδιο; Διότι όσον αφορά τον νέο και μέσο δικηγόρο δεν τον προστατεύει. Δεν τον καλύπτει από την οικονομική κρίση και τον αντιμετωπίζει άκριτα ως φοροφυγά και οικονομικά εύρωστο. 

Το νομοσχέδιο αυτό καλύπτει λοιπόν όσους έχουν οικονομικά μεγέθη και δεδομένα που θα μπορέσουν να καλύψουν και να κρατηθούν στο επάγγελμα πχ εισοδήματα από μισθώματα, πχ δικηγορική εταιρία που μπορεί το καθαρό εισόδημα να μη το περάσει ως μέρισμα αλλά να το ανακεφαλοποιήσει και να μην πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές όπως τους αναλογεί βάσει εισοδήματος. 
Δεν αναφέρει τα ποσά που έχασε το ΤΝ από το psi ή αυτά που χρωστάει το κράτος στο ταμείο.
Επίσης συνδέει φορολογικά με άγνωστες προεκτάσεις στο μέλλον τόσο για την βιωσιμότητα του ταμείου όσο και για την επιβίωση των συναδέλφων.
Πολλοί λένε τι προτάσεις έχουμε και γιατί δεν τις παρουσιάζουμε στον Υπουργό και στους ασφαλισμένους. 
Μα πως είναι δυνατόν να κάνεις προτάσεις όταν δεν έχεις αναλογιστική μελέτη, όταν απαλείφονται όλα όσα δεδομένα είχαμε ως Ταμείο Νομικών μέσα στο ΕΤΑΑ.

Αλήθειες? Πρέπει να πω αντικειμενικά ότι μέχρι σήμερα οι ασφαλιστικές μας εισφορές ήσαν οιονεί συνδεδεμένες με το εισόδημα, μάλιστα εις βάρος πολλών συναδέλφων μας. 

Παράδειγμα? Να δώσω για Δικηγόρο Επαρχίας :

                                                   Νέοι ασφαλισμένοι

2η ασφαλιστική κατηγορία ΤΑΝ 2.046,36 € ετήσια ( 170,53 € µηνιαία εισφορά ) ΤΕΑ∆ 613,92 € ετήσια ( 51,16 € µηνιαία εισφορά )
3η ασφαλιστική κατηγορία ΤΑΝ 2.426,04 € ετήσια ( 202,17 € µηνιαία εισφορά ) ΤΕΑ∆ 727,80 € ετήσια ( 60,65 € µηνιαία εισφορά )
4η ασφαλιστική κατηγορία κλπ
συν το Ταμείο Υγείας σε αυτά τα ποσά....δηλαδή

                                                  Νέοι ασφαλισμένοι :
783 € 3η ασφαλιστική κατηγορία
660 € 2η ασφαλιστική κατηγορία κλπΔηλαδή ένας μέσος δικηγόρος Επαρχίας καταβάλει σήμερα :

2.426,04 + 727,80 + 783 = 3936.84 συν ΟΑΕΔ 120 συν Ταμείο ΛΕΔΕ και ΛΕΑΔ αν είναι εγγεγραμμένος σε αυτά φτάνει ετήσια τα 5000+ ευρώ .

Η αλήθεια ποια είναι ? 
Ότι μέχρι σήμερα ένας Δικηγόρος με 0 ή με 5000 ευρώ ή με 10000 ευρώ ή με 3000000 ευρώ πλήρωνε τα ίδια ποσά σε ασφαλιστικές εισφορές.

Κάναμε κάτι τόσα χρόνια για αυτό? Πορείες, διαμαρτυρίες, προτάσεις? ΟΧΙ

Ρωτήσαμε πως επιβιώνει? ΟΧΙ

Ακούσαμε προτάσεις συναδέλφων που έιχαν ενδιαφέρον να αναμορφώσουμε το Ταμείο μας? ΟΧΙ

Άρα? Φταίει μόνο ο Υπουργός? ή ο κάθε Υπουργός?

Τώρα όσοι φωνάζουμε έχουμε καταλάβει τι ζητάμε? Έχουμε αντιληφθεί ότι πληρώνουμε την αδράνεια, ιδιοτέλεια, πονηριά, 
βόλεψη ή ότι άλλο ήταν, στο να μην ακούμε καμία πρόταση?
Καταλάβαμε ότι κάποιοι έδιναν το 80% του εισοδήματος τους σε ασφαλιστικές εισφορές?
Ότι σήμερα Συνάδελφοι οφείλουν 2, 3 και 4 χρόνια εισφορές γιατί αδρανήσαμε αφού ήμασταν βολεμένοι και τους εξοντώσαμε?
Οι πρώτοι που θα φύγουν είναι αυτοί και μάλιστα με κατασχέσεις , δεν θα τους μείνει ούτε κεραμίδι...Τα δάκρυα λοιπόν τα σημερινά ας τα περιορίσουμε λίγο, να μην κλαίμε μόνο όταν ακουμπάει την τσέπη μας. έτσι δεν είναι?

Φταίει το ΕΓΩ μας? τα συμπεράσματα δικά σας.


Δεν μπορώ να μην ασκήσω κριτική, δεν μπορώ να μην γράψω τις αλήθειες, δεν έχω αυταπάτες ούτε κάνω αντιπολίτευση ή στείρο συνδικαλισμό.

Τώρα, η γνώμη μου είναι ότι, αυτό το νομοσχέδιο έχει 80% κενά και θα καταρρεύσει σε κάνα 2 χρόνια. Δεν είναι τα οικονομικά δεδομένα αυτή την εποχή κατάλληλα να ισοπεδώνεις και να εξομοιώνεις ασφαλιστικούς κλάδους.Ο Υπουργός και το επιτελείο του πρέπει να σταθμίσει τα εξής :

1. τον Νέο Δικηγόρο τον βοηθάς μόνο αν του θέσεις σε κάθε 1000 ευρώ εισόδημα ετησίως το 20% ασφαλιστικές εισφορές ήτοι στα 5000 ευρώ 1000 συν ότι καταβάλει υπέρ ΟΑΕΔ και Τέλος επιτηδεύματος είναι αρκετά για να στηρίξει το ταμείο του. Άρα προτείνω όσα δίνουμε υπέρ  ΟΑΕΔ και τέλος επιτηδεύματος να συνυπολογίζονται στις ασφαλιστικές μας εισφορές.
 Όσο ανεβαίνει το εισόδημα για κάθε  1000 ευρώ επιβάλεις το 20%. ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΦΟΝ το τονίζω αυτό....ΧΩΡΙΣ ΤΑΒΑΝΙ!!! Έτσι εξασφαλίζεις την επιβίωση των δικηγόρων, σίγουρα ξέρεις τι εισπράττεις, δεν θα έχεις ούτε 5% απώλειες ασφαλιστικών εισφορών και είσαι ΔΙΚΑΙΟΣ αφού η σύνταξη που εξασφαλίζεις, είναι ανάλογη με ότι σου προτείνω κύριε Υπουργέ.
Εάν σου λείπουν ποσά για τους υφιστάμενους συνταξιούχους πάρε από την εισφορά αλληλεγγύης που σου καταβάλλουμε και κάλυψε τα. Αν πάλι σου λείπουν πάρε από την προκαταβολή φόρου που ληστρικά το κράτος μας έχει επιβάλλει και κάλυψε τα.
Αν πάλι σου λείπουν πάρε από το ΦΠΑ που σου μαζεύουμε ως φοροσυλλέκτες του μεσαίωνα και κάλυψε τα. Σου δίνω λύσεις απλές και δίκαιες κύριε Υπουργέ. Από εμάς κάτι άλλο δεν έχει να πάρεις. 

2. Για 3 χρόνια όσοι έχουν προηγούμενες οφειλές να βγει μία ρύθμιση, μετά από σύσκεψη των φορέων μας, ώστε να απαλειφθεί το φαινόμενο του απαράδεκτου όρου αν δεν πληρώνεις τις τρέχουσες χάνεται η ρύθμιση.

3. Καμία κατάσχεση σε περιουσία Δικηγόρου για οφειλές που δημιουργήθηκαν μέσα στην οικονομική κρίση (2011 έως σήμερα). Εξάλλου όταν καταργείς έναν φορέα και τον εντάσεις σε κάτι άγνωστο έχεις, άλλως οφείλεις να δημιουργείς μεταβατικό στάδιο.

4. Στον ΕΦΚΑ οι του ΕΤΑΑ να έχουν πλήρη έλεγχο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τους και των αποθεματικών, αλλά και της περιουσίας, που σας μεταβιβάζουν κύριε Υπουργέ, δεν θα ανεχθούμε απαλλοτρίωση της περιουσίας μας όποια και αν απέμεινε μετά από το PSI. Εσείς σήμερα είσαστε αύριο δεν είσαστε Υπουργός ή κυβέρνηση, που ξέρω εγώ στο μέλλον τι αλλαγές θα γίνουν, δεν εμπιστεύομαι κανέναν, ούτε και όσα έχουμε δώσει και δημιουργήσαμε κεφάλαιο είναι για στοίχημα ή ανακεφαλοποίηση άλλων ταμείων.

5. Την στήριξη μέσω ΕΣΠΑ όσων έχουν οφειλές από προηγούμενα έτη άμεσα και σε ενεστώτα χρόνο.


Κύριε Υπουργέ με όλο τον σεβασμό αλλά η μεταρρύθμιση σας αν με εξοντώσει δεν μου λέει τίποτα, δεν με αφορά και δεν θα την αποδεχθώ. Δεν θα μπούμε στην διαδικασία να χάσουμε Νομικά μυαλά στον βωμό της μνημονιακής τακτικής. 
Οι Δικηγόροι αν και αντιμετωπίζονται ως επιτηδευματίες δεν είναι ακριβώς έτσι, δεν είναι έμποροι , δεν έχουν πεδίο να τζιράρουν για να καταβάλλουν ότι εισφορές σας λείπουν από το Νέο Ταμείο που εσείς δημιουργείτε. 
-. Δεν έχουν όλοι τάσεις φοροδιαφυγής ούτε και υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις που βεβαιώνουν ότι είμαστε φοροφυγάδες σε ποσοστό που θα σας έδινα δίκαιο.
-. Δεν είμαστε φοροσυλλέκτες ούτε έχουμε τακτική να αποφεύγουμε τις υποχρεώσεις μας.
-. Είμαστε επιστήμονες, που ξενυχτάμε, πεταγόμαστε στον ύπνο μας για κώδικες, νόμους, προθεσμίες και για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών και εντολέων μας.
-. Δεν μπορούμε να πουλήσουμε πχ έναν βιασμό ή μια αναγνωριστική αγωγή ή μία νομή για να σας φέρουμε έσοδα είτε για φόρους είτε για ασφαλιστικές εισφορές.

Κύριε Υπουργέ όπως είδατε την αυτοκριτική μου ως Δικηγόρος την έκανα πιο πάνω, σας τόνισα όλα τα λάθη και τις αμέλειες μας τόσα έτη, όπου είσαστε και εσείς Συνυπεύθυνος αφού είμαστε Συνάδελφοι. Δεν σας ζητώ να μην συνδεθεί με το εισόδημα, αλλά σας ζητώ να μην "σκοτώσουμε" τον Νέο, Μικρό και Μέσο Δικηγόρο, που παλεύει με νύχια και με δόντια για να επιβιώσει.
Σχόλια