ΔΣΑ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Το ιστολογιο "Έλληνας Δικηγόρος"  (helleniclawyer.eu) συνεπικουρεί στην απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών :


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                                 Aθήνα, 23/2/2016
            

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, παρακολουθώντας βήμα βήμα τη συνέχιση του προσφυγικού δράματος και, γενικότερα, τη μεταναστευτική κρίση, έκρινε αναγκαίο να παρέμβει δημόσια και να αναλάβει δράση. Ήδη, άλλωστε, οι έλληνες δικηγόροι, μαζί με τους ευρωπαίους συναδέλφους μας, ως υπέρμαχοι των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της νομιμότητας, έχουμε από καιρό αναλάβει πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο, υπογραμμίζοντας τα πολλαπλά –ανθρωπιστικά, νομικά, κοινωνικά- ζητήματα που η προσφυγική και μεταναστευτική κρίση προκαλεί και επισημαίνοντας την υποχρέωση της Ε.Ε. και όλων των κρατών-μελών να υπερασπίζονται και να εγγυώνται το κράτος δικαίου.
Ο ΔΣΑ, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, αποφάσισε να προχωρήσει σ΄ ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για τα θέματα αυτά, με πολλαπλές παρεμβάσεις, εθελοντικές δράσεις, ανάληψη προγραμμάτων και συνεργασίες με διεθνείς και εθνικούς φορείς. Παράλληλα, για όλα τα παραπάνω, συγκροτήθηκε μια ειδική Επιτροπή που θ΄ ασχολείται σε σταθερή βάση, οργανωμένα και έγκυρα, με όλα αυτά τα ζητήματα, η οποία θα λειτουργεί για λογαριασμό και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, σε σύνδεση με την Αντιπροσωπεία μας στη  CCBE, προκειμένου οι δράσεις και παρεμβάσεις μας να είναι καλά οργανωμένες και σε συντονισμό με τους ευρωπαίους συναδέλφους μας, οι οποίοι ήδη έχουν εκδηλώσει διάφορες πρωτοβουλίες για τα θέματα αυτά και διάθεση συμβολής.
Για τις επιμέρους δράσεις θα υπάρχουν κάθε φορά ξεχωριστές ανακοινώσεις. Σκοπός είναι από τη δραστηριότητα αυτή, με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ελλήνων δικηγόρων, να ωφεληθούν άμεσα όλοι, τόσο οι πρόσφυγες και μετανάστες, των οποίων θεμελιώδη δικαιώματα κατάφωρα παραβιάζονται όσο και η ελληνική κοινωνία, η οποία επίσης βιώνει, ιδίως στα σημεία αιχμής, τις άλλες όψεις του προβλήματος.
Οι έλληνες δικηγόροι, αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες, δηλώνουμε ότι είμαστε στη διάθεση της Πολιτείας και κάθε άλλου εμπλεκόμενου φορέα για κάθε δυνατή συνεργασία, ακόμη και αναλαμβάνοντας εμείς οι έλληνες δικηγόροι μέρος του δύσκολου πράγματι έργου και των σύνθετων διαδικασιών που κατά περίπτωση προβλέπονται.
Απευθυνόμενοι ειδικότερα στην Πολιτεία, τονίζουμε ιδιαίτερα τη σημασία της διεκδίκησης πόρων από τα μεγάλα ποσά που διατίθενται, κυρίως από την Ε.Ε., αλλά και από άλλες πηγές, για την αντιμετώπιση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης, για τη χρηματοδότηση αναγκαίων δράσεων, όπως ιδίως ειδικών προγραμμάτων νομικής βοήθειας.
Υπερασπιζόμαστε χωρίς ταλαντεύσεις τις βασικές αρχές και αξίες του νομικού μας πολιτισμού. Δηλώνουμε ότι θα είμαστε σταθερά παρόντες στην καθημερινή μάχη για μια κοινωνία που θα στηρίζεται στην ελευθερία και τη δημοκρατία, προσηλωμένη στην αρχή του κράτους δικαίου και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.Σχόλια