Άσυλο στην Ελλάδα : ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-BASIC INFORMATION FOR PEOPLE SEEKING INTERNATIONAL PROTECTION IN GREECE


Δικηγόρος για άσυλο

Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση

Η πρόσβαση στη διαδικασία διεθνούς προστασίας είναι ελεύθερη και δωρεάν.


Αιτών διεθνή προστασία είναι ο αλλοδαπός ή ανιθαγενής, ο οποίος δηλώνει προφορικά ή γραπτά σε οποιαδήποτε ελληνική αρχή ότι ζητά άσυλο ή ζητά να μην απελαθεί γιατί φοβάται δίωξη λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων, ή γιατί κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής ή προηγούμενης διαμονής του, ιδίως γιατί κινδυνεύει με θανατική ποινή ή εκτέλεση, με βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή κινδυνεύει η ζωή ή η ακεραιότητά του λόγω διεθνούς ή εμφύλιας σύρραξης.
Αιτών διεθνή προστασία θεωρείται και ο αλλοδαπός, ο οποίος μεταφέρεται στην Ελλάδα από κράτος που εφαρμόζει τον Κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ».
Οι χώρες που εφαρμόζουν τον Κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ» είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία.
Η Υπηρεσία Ασύλου δεν είναι αρμόδια να παραλάβει την αίτησή σας:
α) εάν έχετε ήδη υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας στην Αστυνομία, η οποία εκκρεμεί,
β) εάν είστε κάτοχος ειδικού δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού (ροζ κάρτα).
 • Η Υπηρεσία Ασύλου μπορεί να παραλάβει μία αίτηση ως μεταγενέστερη μόνο εάν για την αίτηση που είχατε υποβάλει στην Αστυνομία έχετε λάβει τελεσίδικη απορριπτική απόφαση.
  Μεταγενέστερη αίτηση είναι η αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται εκ νέου μετά από τελεσίδικη απορριπτική απόφαση από την Αστυνομία η την Υπηρεσία Ασύλου. Για να υποβάλετε μεταγενέστερη αίτηση στην Υπηρεσία Ασύλου θα πρέπει να έχετε λάβει από την Ελληνική Αστυνομία ή την Υπηρεσία Ασύλου τελεσίδικη απορριπτική απόφαση ή απόφαση διακοπής ή να έχετε παραιτηθεί από την προηγούμενη αίτησή σας και να έχετε νέους λόγους για τους οποίους ζητάτε να σας χορηγηθεί διεθνής προστασία (άσυλο) .
  Θα πρέπει να προσκομίσετε στην Υπηρεσία Ασύλου την τελεσίδικη απόφαση της προγενέστερης αίτησής σας, ή το πρακτικό παραίτησης, ή την απόφαση διακοπής.
 • Αν είστε ανήλικος και βρίσκεστε στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύεστε από τους γονείς σας, ακολουθήστε :

  Ασυνόδευτοι ανήλικοι

  Αν είστε ασυνόδευτος ανήλικος, δηλαδή είστε κάτω των 18 ετών και δεν συνοδεύεστε από κάποιον ενήλικο που είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα σας, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι αρχές πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τον αρμόδιο Εισαγγελέα.
  Ο Εισαγγελέας θα σας ορίσει έναν εκπρόσωπο που θα έχει την ευθύνη σας και θα προασπίζει τα συμφέροντά σας. Αν είστε κάτω των 14 ετών την αίτηση διεθνούς προστασίας πρέπει να την υποβάλει ο εκπρόσωπος που σας έχει οριστεί. Αν είστε άνω των 14 ετών μπορείτε ο ίδιος να υποβάλετε την αίτησή σας. Οι αρχές θα φροντίσουν για την προστασία σας και τη φιλοξενία σας σε κατάλληλο περιβάλλον για ανηλίκους.
  Η Υπηρεσία Ασύλου θα σας ορίσει ημερομηνία συνέντευξης και θα λάβετε το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία. Το δελτίο αυτό πρέπει να το έχετε πάντα μαζί σας.
  Θα ενημερωθείτε από τον εκπρόσωπό σας για τη συνέντευξη. Ο εκπρόσωπός σας θα προσκληθεί και μπορεί να είναι μαζί σας στη συνέντευξη. Οι Αρχές μπορούν να σας κάνουν ιατρικές εξετάσεις για να προσδιορίσουν την ηλικία σας. Για τη διαδικασία αυτή πρέπει να ενημερωθείτε εσείς και ο εκπρόσωπος σας και πρέπει να συμφωνήσετε εσείς ή ο εκπρόσωπός σας.
  Εάν κάποιο μέλος της οικογένειάς σας βρίσκεται νόμιμα σε κάποιο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ», το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας.
 • Αν είστε κρατούμενος ή παραμένετε σε Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) :
Διαδικασία ασύλου για άτομα που βρίσκονται υπό κράτηση
Αν είστε κρατούμενος ή παραμένετε σε Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ), οι Αρχές κράτησης ή πρώτης υποδοχής θα ενημερώσουν την Υπηρεσία Ασύλου για την επιθυμία σας να υποβάλετε αίτηση διεθνούς προστασίας, και θα προγραμματιστεί η καταγραφή της αίτησης σας.
Την ημέρα της καταγραφής είτε θα γίνει μεταγωγή σας στο πλησιέστερο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου, είτε θα καταγραφείτε από κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου που λειτουργεί στο χώρο κράτησης όπου βρίσκεστε.
Η καταγραφή θα γίνει με τη βοήθεια διερμηνέα, σε γλώσσα που κατανοείτε, ενώ το προσωπικό της Υπηρεσίας θα σας παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία.
Αν έχετε έγγραφα που πιστοποιούν την ταυτότητα σας, όπως διαβατήριο, ή άλλα έγγραφα σχετικά με την αίτησή σας θα πρέπει να τα έχετε μαζί σας. Κατά την υποβολή της αίτησής σας θα φωτογραφηθείτε και θα ληφθούν τα δακτυλικά σας αποτυπώματα.
Μετά την καταγραφή αντί για δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, θα σας δοθεί έγγραφο που αναφέρει την ημερομηνία που θα πρέπει να παραβρεθείτε στη συνέντευξη.
Εάν υποβάλετε αίτηση διεθνούς προστασίας ενόσω κρατείστε επειδή τελέσατε ποινικό αδίκημα θα παραμείνετε υπό κράτηση μέχρι να εκτίσετε την ποινή που σας έχει επιβληθεί.
Εάν υποβάλετε αίτηση διεθνούς προστασίας ενόσω κρατείστε γιατί εισήλθατε παράνομα στη χώρα ή γιατί εκκρεμεί η απομάκρυνσή σας από τη χώρα, μπορεί να παραμείνετε υπό κράτηση:
α) για να διαπιστωθούν τα πραγματικά στοιχεία της ταυτότητας ή της καταγωγής σας, ή
β) εφόσον συνιστάτε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, ή
γ) εφόσον η κράτησή σας κρίνεται αναγκαία για να ολοκληρωθεί γρήγορα η εξέταση της αίτησής σας. Στην περίπτωση αυτή οι αρχές εξέτασης πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εξεταστεί γρήγορα η αίτησή σας.
Εάν αποφασίσετε να παραιτηθείτε από την αίτησή σας θα πρέπει να το δηλώσετε αυτοπροσώπως ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου της Υπηρεσίας Ασύλου.
Εάν δεν λειτουργεί αυτοτελές κλιμάκιο ασύλου μέσα ή κοντά στο χώρο όπου κρατείστε, θα πρέπει να γίνει η μεταγωγή σας στο πλησιέστερο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου για το λόγο αυτό.
Αν αφεθείτε ελεύθερος πριν εκδοθεί απόφαση σχετικά με την αίτησή σας, θα σας δοθεί δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία διάρκειας τριών μηνών και θα πρέπει οπωσδήποτε μέσα σε 10 μέρες να παρουσιαστείτε στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου για να δηλώσετε τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
Η επίδοση της απόφασης σχετικά με την αίτησή σας γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου αυτοπροσώπως με τη μεταγωγή σας στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο.
Αν η απόφαση είναι απορριπτική, μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή αυτοπροσώπως ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου της Υπηρεσίας Ασύλου. Εάν δεν λειτουργεί αυτοτελές κλιμάκιο ασύλου μέσα ή κοντά στο χώρο όπου κρατείστε, θα πρέπει να γίνει μεταγωγή σας στο πλησιέστερο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου.
Αν η απόφαση είναι θετική, θα εκδοθεί απόφαση άρσης της κράτησής σας. Την ημέρα που θα αφεθείτε ελεύθερος θα σας δοθούν τα απαραίτητα έγγραφα. Θα πρέπει οπωσδήποτε μέσα σε 10 μέρες να παρουσιαστείτε στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου για να δηλώσετε τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Πού μπορείτε να κάνετε αίτηση


Αρμόδιες αρχές για να υποβάλετε την αίτησή σας είναι τα Περιφερειακά Γραφεία και τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου.
Η Υπηρεσία Ασύλου συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία και από τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου. Η Κεντρική Υπηρεσία προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
Τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου έχουν ως αποστολή, μέσα στα όρια της τοπικής τους αρμοδιότητας, την εφαρμογή της νομοθεσίας περί διεθνούς προστασίας και ειδικότερα:
α) τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων διεθνή προστασία,
β) την παραλαβή και εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας,
γ) την παραλαβή των προσφυγών και τη διαβίβασή τους στην Αρχή Προσφυγών,
δ) την ενημέρωση των αιτούντων διεθνή προστασία για τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεών τους, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους,
ε) τον εφοδιασμό των αιτούντων διεθνή προστασία καθώς και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας με τα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά και ταξιδιωτικά έγγραφα,
στ) τη διευκόλυνση των αιτούντων σε ό,τι αφορά τις συνθήκες υποδοχής σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς,

Για να καταθέσετε αίτηση, θα πρέπει να προσέλθετε ο ίδιος σε ένα από τα Περιφερειακά Γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου.
Αν είστε κρατούμενος ή παραμένετε σε Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ), και επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση διεθνούς προστασίας θα πρέπει να ενημερώσετε τις αρμόδιες υπηρεσίες κράτησης ή πρώτης υποδοχής οι οποίες θα ενημερώσουν την Υπηρεσία Ασύλου για την επιθυμία σας αυτή.

Διαδικασία ασύλου για άτομα που βρίσκονται υπό κράτηση
Αν είστε κρατούμενος ή παραμένετε σε Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ), οι Αρχές κράτησης ή πρώτης υποδοχής θα ενημερώσουν την Υπηρεσία Ασύλου για την επιθυμία σας να υποβάλετε αίτηση διεθνούς προστασίας, και θα προγραμματιστεί η καταγραφή της αίτησης σας.
Την ημέρα της καταγραφής είτε θα γίνει μεταγωγή σας στο πλησιέστερο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου, είτε θα καταγραφείτε από κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου που λειτουργεί στο χώρο κράτησης όπου βρίσκεστε.
Η καταγραφή θα γίνει με τη βοήθεια διερμηνέα, σε γλώσσα που κατανοείτε, ενώ το προσωπικό της Υπηρεσίας θα σας παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία.
Αν έχετε έγγραφα που πιστοποιούν την ταυτότητα σας, όπως διαβατήριο, ή άλλα έγγραφα σχετικά με την αίτησή σας θα πρέπει να τα έχετε μαζί σας. Κατά την υποβολή της αίτησής σας θα φωτογραφηθείτε και θα ληφθούν τα δακτυλικά σας αποτυπώματα.
Μετά την καταγραφή αντί για δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, θα σας δοθεί έγγραφο που αναφέρει την ημερομηνία που θα πρέπει να παραβρεθείτε στη συνέντευξη.
Εάν υποβάλετε αίτηση διεθνούς προστασίας ενόσω κρατείστε επειδή τελέσατε ποινικό αδίκημα θα παραμείνετε υπό κράτηση μέχρι να εκτίσετε την ποινή που σας έχει επιβληθεί.
Εάν υποβάλετε αίτηση διεθνούς προστασίας ενόσω κρατείστε γιατί εισήλθατε παράνομα στη χώρα ή γιατί εκκρεμεί η απομάκρυνσή σας από τη χώρα, μπορεί να παραμείνετε υπό κράτηση:
α) για να διαπιστωθούν τα πραγματικά στοιχεία της ταυτότητας ή της καταγωγής σας, ή
β) εφόσον συνιστάτε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, ή
γ) εφόσον η κράτησή σας κρίνεται αναγκαία για να ολοκληρωθεί γρήγορα η εξέταση της αίτησής σας. Στην περίπτωση αυτή οι αρχές εξέτασης πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εξεταστεί γρήγορα η αίτησή σας.
Εάν αποφασίσετε να παραιτηθείτε από την αίτησή σας θα πρέπει να το δηλώσετε αυτοπροσώπως ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου της Υπηρεσίας Ασύλου.
Εάν δεν λειτουργεί αυτοτελές κλιμάκιο ασύλου μέσα ή κοντά στο χώρο όπου κρατείστε, θα πρέπει να γίνει η μεταγωγή σας στο πλησιέστερο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου για το λόγο αυτό.
Αν αφεθείτε ελεύθερος πριν εκδοθεί απόφαση σχετικά με την αίτησή σας, θα σας δοθεί δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία διάρκειας τριών μηνών και θα πρέπει οπωσδήποτε μέσα σε 10 μέρες να παρουσιαστείτε στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου για να δηλώσετε τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
Η επίδοση της απόφασης σχετικά με την αίτησή σας γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου αυτοπροσώπως με τη μεταγωγή σας στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο.
Αν η απόφαση είναι απορριπτική, μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή αυτοπροσώπως ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου της Υπηρεσίας Ασύλου. Εάν δεν λειτουργεί αυτοτελές κλιμάκιο ασύλου μέσα ή κοντά στο χώρο όπου κρατείστε, θα πρέπει να γίνει μεταγωγή σας στο πλησιέστερο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου.
Αν η απόφαση είναι θετική, θα εκδοθεί απόφαση άρσης της κράτησής σας. Την ημέρα που θα αφεθείτε ελεύθερος θα σας δοθούν τα απαραίτητα έγγραφα. Θα πρέπει οπωσδήποτε μέσα σε 10 μέρες να παρουσιαστείτε στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου για να δηλώσετε τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Ποια είναι η διαδικασία


Η πρόσβαση στη διαδικασία αίτησης διεθνούς προστασίας είναι ελεύθερη και δωρεάν.
Πρέπει να υποβάλετε την αίτηση διεθνούς προστασίας ο ίδιος, προσερχόμενος στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου ή τα Αυτοτελή Κλιμάκια. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση και για τα μέλη της οικογένειάς σας εφόσον αυτά είναι μαζί σας στην Ελλάδα και το επιθυμούν.
Επιπλέον σε εσάς που επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτημα χορήγησης διεθνούς προστασίας και εμπίπτετε στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής και ιδίως σε εσάς που λόγω απόστασης του τόπου κατοικίας σας από την Αττική καθίσταται δυσχερής η εξυπηρέτηση σας με την τυπική διαδικασία υποβολής αιτήματος, δίδεται η δυνατότητα απόδοσης ημερομηνίας καταγραφής (ραντεβού) μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής skype. Στο πλαίσιο λειτουργίας της υπηρεσίας, λαμβάνεται η φωτογραφία σας και ζητούνται τα βασικά στοιχεία σας ώστε να γίνεται ταυτοποίηση την ημέρα που ορίζεται το ραντεβού. Τη συγκεκριμένη μέρα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχεστε στις 7π.μ και να αναφέρετε στον υπεύθυνο υπάλληλο στην πύλη της Υπηρεσίας Ασύλου ότι έχετε ραντεβού skype (οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας Skype
Skype για γαλλόφωνους και αγγλόφωνους υπηκόους τρίτων χωρών
Skype για αραβόφωνους υπηκόους τρίτων χωρών
Skype για υπηκόους τρίτων χωρών που μιλούν Φαρσί-Νταρί).
Όταν υποβάλετε την αίτηση, εάν δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε με τον υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου, θα υπάρχει διερμηνέας που θα σας βοηθήσει.
Όταν υποβάλετε την αίτησή σας θα πρέπει να απαντήσετε με πλήρη ειλικρίνεια στις ερωτήσεις του υπαλλήλου. Εάν καταθέσετε αναληθή στοιχεία ή ισχυρισμούς αυτό θα επηρεάσει αρνητικά την κρίση επί της αίτησής σας.
Όταν υποβάλετε την αίτηση διεθνούς προστασίας, θα φωτογραφηθείτε και θα ληφθούν τα δακτυλικά σας αποτυπώματα, καθώς και των μελών της οικογένειάς σας που είναι άνω των 14 ετών. Τα δακτυλικά αποτυπώματα θα εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Βάση EURODAC, και σε περίπτωση που έχετε υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας σε άλλο κράτος της Ευρώπης που εφαρμόζει τον Κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ», ενδέχεται να μεταφερθείτε εκεί για να εξετασθεί η αίτησή σας.
Θα πρέπει να παραδώσετε τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα (διαβατήριο) ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο έχετε στην κατοχή σας και έχει σχέση με την εξέταση της αίτησής σας και με την εξακρίβωση της ταυτότητας σας και των μελών της οικογένειάς σας, της χώρας προέλευσης και του τόπου καταγωγής σας, καθώς και της οικογενειακής σας κατάστασης.
Μπορεί να δεχθείτε σωματική έρευνα ή έρευνα των αντικειμένων σας. Μπορεί να υποβληθείτε σε ιατρικές εξετάσεις.
Η Υπηρεσία Ασύλου θα σας ορίσει ημερομηνία συνέντευξης και θα λάβετε το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία που μπορεί να έχει διάρκεια έως έξι μήνες. Το δελτίο αυτό πρέπει να το έχετε πάντα μαζί σας.

Κατά την υποβολή της αίτησής σας θα λάβετε το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, το οποίο μπορεί να έχει διάρκεια έως έξι μήνες και επιτρέπει την παραμονή σας στην Ελλάδα μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης της αίτησή σας.
Το δελτίο αυτό πρέπει να το διατηρείτε σε καλή κατάσταση και να το έχετε πάντοτε μαζί σας καθώς αποδεικνύει ότι έχετε υποβάλλει αίτηση διεθνούς προστασίας.
Δε χορηγείται δελτίο σε άτομα που κρατούνται ή βρίσκονται σε Κέντρο Πρώτης Υποδοχής ή σε άτομα που υποβάλουν μεταγενέστερη αίτηση, μέχρι να κριθεί το παραδεκτό της αίτησής τους.
Εκτός από τα ατομικά στοιχεία, στο δελτίο αναγράφονται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης, έκδοσης και λήξης του δελτίου καθώς και η ημερομηνία διεξαγωγής της συνέντευξης σας ή εξέτασης της προσφυγής σας.
Εάν χάσετε το δελτίο σας θα πρέπει να δηλώσετε απώλεια ή κλοπή του στην Υπηρεσία Ασύλου.
Αν μέχρι τη λήξη του δελτίου δεν σας έχει επιδοθεί απόφαση επί της αίτησή σας πρέπει να ανανεώσετε το δελτίο προσερχόμενος στην Υπηρεσία Ασύλου.
Για την ανανέωση του δελτίου, απαιτείται να προσκομίσετε το παλιό δελτίο.
Το πρωτότυπο δελτίο πρέπει να το έχετε πάντοτε μαζί σας και ιδίως σε κάθε συναλλαγή σας με την Υπηρεσία Ασύλου, ιδιαίτερα δε κατά την ημέρα της συνέντευξης. Οι φωτοτυπίες δεν γίνονται δεκτές.
Δήλωση απώλειας δελτίου
Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του δελτίου σας, μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση νέου δελτίου.
Η Υπηρεσία Ασύλου θα σας χορηγήσει βεβαίωση ότι έχετε υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας, στην οποία θα αναφέρεται και ο αριθμός του δελτίου.
Με αυτή, θα απευθυνθείτε στην Ελληνική Αστυνομία, όπου θα υποβάλετε δήλωση απώλειας του δελτίου.
Αφού λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο της δήλωσης απώλειας, θα πρέπει να το προσκομίσετε στην Υπηρεσία Ασύλου και να υποβάλετε αίτηση για έκδοση νέου δελτίου.
Αν είστε θύμα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων σοβαρών πράξεων βίας, πρέπει να ενημερώσετε σχετικά τις αρχές, ώστε να σας βοηθήσουν.
Μπορείτε να ζητήσετε να επικοινωνήσετε με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή με οργάνωση που παρέχει νομική, ιατρική και ψυχολογική συνδρομή.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη βοήθεια δικηγόρου ή άλλου συμβούλου δικής σας επιλογής (χωρίς τη μεσολάβηση της Υπηρεσίας Ασύλου). Η αμοιβή και τα έξοδα του δικηγόρου ή άλλου συμβούλου θα βαρύνουν εσάς.
Εφόσον θέλετε, μπορεί να σας δοθεί σύντομος χρόνος για να προετοιμασθείτε κατάλληλα για τη συνέντευξη και να συμβουλευθείτε δικηγόρο ή άλλο σύμβουλο για να σας βοηθήσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
Αν είστε γυναίκα, μπορείτε να ζητήσετε η συνέντευξη σας να γίνει από γυναίκα υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου και γυναίκα διερμηνέα, εάν υπάρχουν.
Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να ζητήσετε η συνέντευξη και η διερμηνεία να γίνουν από υπάλληλο του φύλου που επιθυμείτε, αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για αυτό. Το σχετικό αίτημά σας θα κριθεί από την Υπηρεσία.
 Η διαδικασία εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας σε πρώτο βαθμό
Την ημέρα που σας έχει ορίσει η Υπηρεσία, θα δώσετε συνέντευξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου. Θα πρέπει να απαντήσετε με πλήρη ειλικρίνεια στις ερωτήσεις του, να καταθέσετε μόνον αληθινά περιστατικά με πληρότητα και να μην αποκρύψετε κανένα στοιχείο που συνδέεται με την αίτησή σας. Εάν καταθέσετε αναληθή περιστατικά ή ισχυρισμούς θα επηρεάσετε αρνητικά την κρίση επί της αίτησής σας.
Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου θα σας ρωτήσει κατά τη συνέντευξη ιδίως για τα στοιχεία που αναφέρετε στην αίτησή σας, για τα στοιχεία της ταυτότητάς σας, για το πώς ήρθατε στην Ελλάδα, για τους λόγους που φύγατε από τη χώρα καταγωγής σας ή τη χώρα στην οποία διαμένατε, αν είστε ανιθαγενής, καθώς και για τους λόγους για τους οποίους δεν μπορείτε ή δεν επιθυμείτε να επιστρέψετε σε αυτήν. Κατά τη συνέντευξη μπορείτε να προσθέσετε και όποια άλλα στοιχεία κρίνετε απαραίτητα.
Εάν, λόγω γλώσσας, δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε με τον υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου στη συνέντευξη θα είναι παρών και διερμηνέας.
Στη συνέντευξη μπορείτε να παραστείτε μαζί με δικηγόρο ή άλλο σύμβουλο (νομικό, ιατρό, ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό).
Αυτά που θα πείτε στη συνέντευξη είναι εμπιστευτικά. Δεν θα κοινοποιηθούν σε καμία περίπτωση στις αρχές της χώρας σας και του φερόμενους ως διώκτες σας, μπορεί όμως να κοινοποιηθούν σε άλλες ελληνικές αρχές.
Η συνέντευξη μπορεί να ηχογραφείται. Ο υπάλληλος συντάσσει ένα κείμενο (πρακτικό) που περιλαμβάνει όλες τις ερωτήσεις και απαντήσεις της συνέντευξης ή συντάσσει μία έκθεση που περιλαμβάνει τους βασικούς ισχυρισμούς σας και όλα τα ουσιώδη στοιχεία της συνέντευξης. Εάν η συνέντευξη δεν ηχογραφηθεί, ο υπάλληλος θα συντάξει ένα κείμενο (πρακτικό) που θα περιλαμβάνει όλες τις ερωτήσεις και απαντήσεις της συνέντευξης. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να ελέγξετε το κείμενο του πρακτικού με τη βοήθεια του διερμηνέα, να επιβεβαιώσετε το περιεχόμενό του ή να ζητήσετε να γίνουν διορθώσεις και να το υπογράψετε. Μπορείτε όποτε θέλετε να πάρετε αντίγραφο του πρακτικού ή της έκθεσης και της ηχητικής καταγραφής της συνέντευξής σας.
Μετά τη συνέντευξη η Υπηρεσία Ασύλου θα αποφασίσει να σας χορηγήσει καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας ή θα απορρίψει την αίτησή σας.
Όταν εκδοθεί η απόφαση για την αίτησή σας η Υπηρεσία Ασύλου θα σας ειδοποιήσει για να την παραλάβετε. Θα σας ειδοποιήσει με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει είτε με τηλεφώνημα, είτε με επιστολή ή τηλεγράφημα, είτε με fax, ή με e-mail.
Η Υπηρεσία Ασύλου πρέπει να σας επιδώσει την απόφαση με τη βοήθεια διερμηνέα σε γλώσσα που καταλαβαίνετε.
Εάν αλλάξει η διεύθυνση κατοικίας σας ή το τηλέφωνό σας, θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα την Υπηρεσία Ασύλου.
Αλλαγή Στοιχείων Επικοινωνίας
Κατά την καταγραφή της αίτησής σας θα σας ζητηθεί να δηλώσετε τη διεύθυνση κατοικίας σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (κινητό ή σταθερό τηλέφωνο, e-mail κλπ).
Η Υπηρεσία Ασύλου θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά προκειμένου να επικοινωνεί μαζί σας για ό,τι χρειαστεί κατά την εξέταση της αίτησής σας και να σας ενημερώνει σχετικά.
Εάν αλλάξει η διεύθυνση κατοικίας σας ή το τηλέφωνό σας, θα πρέπει να έρθετε στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου και να ενημερώσετε για τα νέα στοιχεία επικοινωνίας σας.
Η αλλαγή αριθμού τηλεφώνου ή αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας γίνεται με την υποβολή αίτησης στο κατά τόπο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου στην οποία αναγράφονται τα νέα στοιχεία επικοινωνίας.
Αν θέλετε να διορθώσετε ή να τροποποιήσετε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας, όπως το όνομα, το επώνυμο, την ημερομηνία γέννησης ή την υπηκοότητά σας, θα πρέπει να υποβάλετε μία αίτηση αλλαγής στοιχείων και να προσκομίσετε πρωτότυπα έγγραφα που να πιστοποιούν τα νέα στοιχεία.
Τέτοια έγγραφα είναι το δελτίο ταυτότητας της χώρας καταγωγής σας, το διαβατήριο, ή δικαστική απόφαση Ελληνικού Δικαστηρίου με την οποία τροποποιούνται τα στοιχεία ή έγγραφο ταυτοπροσωπίας από πρεσβεία.
Αν δεν έχετε παραλάβει την απόφαση και δεν πάτε να ανανεώσετε το δελτίο σας το αργότερο κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη του, η Υπηρεσία Ασύλου θα θεωρήσει ότι έχετε παραλάβει την απόφαση την ημέρα αυτή.
Μπορείτε, ενόσω εκκρεμεί η εξέταση της αίτησής σας, να παραιτηθείτε από αυτήν.
Διακοπή της διαδικασίας – παραίτηση και σιωπηρή ανάκληση
Μπορείτε, ενόσω εκκρεμεί η εξέταση της αίτησής σας, τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο βαθμό, να παραιτηθείτε από αυτήν.
Πρέπει να προσέλθετε ο ίδιος στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου που την καταθέσατε και να παραιτηθείτε γραπτώς. Εάν παραιτηθείτε η αίτησή σας δεν θα εξεταστεί και θα πρέπει να εγκαταλείψετε τη χώρα εφόσον δεν είστε κάτοχος κάποιου άλλου τίτλου διαμονής.
Η Υπηρεσία Ασύλου μπορεί να θεωρήσει ότι δεν σας ενδιαφέρει η συνέχιση της εξέτασης της αίτησής σας (σιωπηρή ανάκληση) και να διακόψει τη διαδικασία:
α) αν αρνηθείτε να δώσετε πληροφορίες με μεγάλη σημασία για την αίτησή σας που σας ζητήθηκαν από τις Αρχές,
β) αν δεν παραστείτε στη συνέντευξη που σας είχε οριστεί από την Υπηρεσία,
γ) αν διαφύγετε από το χώρο κράτησης,
δ) αν δεν τηρήσετε τις υποχρεώσεις που σας έχουν επιβληθεί από την Αστυνομία αντί της κράτησης,
ε) αν φύγετε από τον τόπο διαμονής που σας έχουν καθορίσει οι αρχές χωρίς να τις ενημερώσετε,
στ) αν φύγετε από τη χώρα χωρίς να ζητήσετε άδεια από την Υπηρεσία Ασύλου,
ζ) αν δεν ενημερώσετε αμέσως την Υπηρεσία Ασύλου για αλλαγή της διεύθυνσής σας και των στοιχείων επικοινωνίας σας,
η) αν δεν επικοινωνήσετε με την Αρχή Προσφυγών εφόσον σας ζητηθεί,
θ) αν δεν προσέλθετε για να ανανεώσετε το δελτίο σας το αργότερο κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη του.
Το δικαίωμα προσφυγής και η εξέταση σε δεύτερο βαθμό
Αν η αίτησή σας απορριφθεί, ή σας χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας και θεωρείτε ότι δικαιούστε καθεστώς πρόσφυγα, έχετε δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή ενώπιον της Αρχής Προσφυγών. Θα πρέπει να καταθέσετε την προσφυγή στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο αυτοτελές κλιμάκιο Ασύλου που σας επέδωσε την απόφαση μέσα στην προθεσμία που αναφέρει η απόφαση που παραλάβατε.
Η υποβολή της προσφυγής γίνεται με τη συνδρομή διερμηνέα. Θα σας δοθεί η ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής και το αποδεικτικό κατάθεσης της προσφυγής.
Επίσης, θα σας δοθεί νέο δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία.
Κατά την κατάθεση της προσφυγής μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να καταθέσετε υποστηρικτικά έγγραφα το αργότερο 15 ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής, ή 5 ημέρες μετά την άσκηση της προσφυγής αν είστε κρατούμενος.
Η προσφυγή σας θα εξεταστεί από Επιτροπή Προσφυγών. Η Επιτροπή Προσφυγών συνήθως εξετάζει τις προσφυγές με βάση τα στοιχεία του φακέλου και δεν σας καλεί σε συνέντευξη. Θα ενημερωθείτε όμως για την ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής σας, καθώς και για το πότε μπορείτε να καταθέσετε, εάν θέλετε, επιπλέον στοιχεία για να τα λάβει υπόψη της η Επιτροπή Προσφυγών.
Μπορείτε, ενόσω εκκρεμεί η εξέταση της προσφυγής σας να παραιτηθείτε από αυτήν.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Προσφυγών αποφασίσει να σας καλέσει σε συνέντευξη θα ενημερωθείτε το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία συνέντευξης. Έχετε το δικαίωμα να πάτε στην Επιτροπή Προσφυγών με δικηγόρο ή άλλο σύμβουλο. Ακόμη και αν δεν πάτε στην Επιτροπή Προσφυγών η προσφυγή σας θα εξεταστεί κανονικά.
Η Επιτροπή Προσφυγών θα αποφασίσει να σας χορηγήσει καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας ή θα απορρίψει την προσφυγή σας.
Για την επίδοση της απόφασης της Επιτροπής Προσφυγών ισχύει η ίδια διαδικασία με αυτήν για την επίδοση της απόφασης της Υπηρεσίας Ασύλου.
Αν η προσφυγή σας απορριφθεί, ή σας χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας ενώ θεωρείτε ότι δικαιούστε καθεστώς πρόσφυγα, μπορείτε να ασκήσετε αίτηση ακύρωσης στο αρμόδιο Δικαστήριο. Η αίτηση ακύρωσης δεν έχει αυτόματο ανασταλτικό χαρακτήρα, δηλαδή είναι δυνατή η απομάκρυνσή σας από τη χώρα, στην περίπτωση που η προσφυγή σας έχει απορριφθεί.
Ο Κανονισμός «Δουβλίνο ΙΙΙ» : 
Όταν υποβάλετε αίτηση διεθνούς προστασίας, θα ληφθούν τα δακτυλικά σας αποτυπώματα, καθώς και των μελών της οικογένειάς σας που είναι άνω των 14 ετών. Τα δακτυλικά αποτυπώματα θα εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Βάση EURODAC που αποσκοπεί στην εφαρμογή του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ».
Ο Κανονισμός «Δουβλίνο ΙΙΙ» καθορίζει ποιό από τα κράτη της Ευρώπης που δεσμεύονται από αυτόν είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας.
Τα κράτη που εφαρμόζουν τον Κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ» είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, η Ελβετία, η Εσθονία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κροατία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λιχτενστάιν, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Τσεχία και η Φινλανδία (εφεξής κράτη του «Δουβλίνο ΙΙΙ»).
Εάν είστε ασυνόδευτος ανήλικος και κάποιο μέλος της οικογένειάς σας (γονέας, αδερφός/ή, θείος/α, παππούς/γιαγιά) βρίσκεται νόμιμα σε κάποιο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ», το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας.
Εάν είστε ασυνόδευτος ανήλικος και κανένα μέλος της οικογένειάς σας δεν βρίσκεται νόμιμα σε κάποιο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ», θα εξετάσει την αίτησή σας η Ελλάδα.
Εάν είστε ενήλικος και κάποιο μέλος της οικογένειάς σας, η οποία υπήρχε ήδη στη χώρα καταγωγής, βρίσκεται σε κάποιο από τα παραπάνω κράτη ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας ή αιτών άσυλο, εάν το επιθυμείτε, το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας. Ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται ο/η σύζυγος ή μόνιμος σύντροφος (όχι σε όλες τις χώρες) και τα ανήλικα άγαμα τέκνα σας.
Εάν είστε κάτοχος άδειας διαμονής, υπεύθυνο κράτος να εξετάσει την αίτησή σας είναι το κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ» που εξέδωσε την άδεια διαμονής, ακόμα και αν έληξε πριν από δύο χρόνια.
Εάν είστε κάτοχος θεώρησης εισόδου (visa), υπεύθυνο κράτος να εξετάσει την αίτησή σας είναι το κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ» που χορήγησε τη θεώρηση εισόδου, ακόμα και αν έληξε πριν από έξι μήνες.
Εάν έχετε πάνω από μία άδειες διαμονής ή θεωρήσεις, το ποιο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ» είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ημερομηνία λήξης των αδειών διαμονής ή θεωρήσεων εισόδου.
Εάν, πριν έρθετε στην Ελλάδα, είχατε εισέλθει σε ένα άλλο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ» παράνομα, το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας. Η αρμοδιότητα αυτή δεν υφίσταται δώδεκα (12) μήνες μετά την παράνομη είσοδο.
Σε περίπτωση που πριν από την υποβολή της αίτησής σας ζούσατε σε άλλο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ» για πέντε συνεχόμενους μήνες, υπεύθυνο κράτος να εξετάσει την αίτησή σας είναι αυτό.
Εάν εισήλθατε νόμιμα σε ένα κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ» για το οποίο δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου, το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας.
Εάν υποβάλατε αίτηση σε χώρο διεθνούς διέλευσης αερολιμένα κάποιου κράτους του «Δουβλίνο ΙΙΙ», το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας.
Εάν έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε άλλο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ», το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας.
Κάποιο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ» μπορεί να δεχτεί να εξετάσει την αίτησή σας για ανθρωπιστικούς λόγους.
Εάν δεν εφαρμόζεται στην περίπτωσή σας κανένα από τα παραπάνω κριτήρια υπεύθυνο κράτος να εξετάσει την αίτησή σας είναι η Ελλάδα.
Εάν βάσει των ως άνω κριτηρίων κάποιο άλλο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ» είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας και αποδεχθεί να την εξετάσει, τότε η αίτησή σας στην Ελλάδα θα απορριφθεί ως απαράδεκτη και θα μεταφερθείτε στο άλλο κράτος , κατά κανόνα, εντός 6 μηνών από την ημερομηνία που δέχθηκε να εξετάσει την αίτησή σας.
Κατά της απόφασης αυτής έχετε δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή ενώπιον της Αρχής Προσφυγών. Θα πρέπει να καταθέσετε την προσφυγή στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο αυτοτελές κλιμάκιο που σας επέδωσε την απόφαση μέσα στην προθεσμία που αναφέρει η απόφαση που παραλάβατε.
Με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων όταν υποβάλετε την αίτηση διεθνούς προστασίας πρέπει να ενημερώσετε την Υπηρεσία Ασύλου σχετικά με τα ακόλουθα:
1) εάν έχετε προξενική θεώρηση (visa) άλλου κράτους του «Δουβλίνο ΙΙΙ»,
2) εάν έχετε άδεια διαμονής άλλου κράτους του «Δουβλίνο ΙΙΙ»,
3) εάν εισήλθατε παράνομα στην Ελλάδα μέσω άλλου κράτους του «Δουβλίνο ΙΙΙ»,
4) εάν μένατε παράνομα σε άλλο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ» πριν έρθετε στην Ελλάδα και πόσο καιρό,
5) εάν μέλη της οικογένειάς σας μένουν σε άλλο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ» και υπό ποιο καθεστώς.
Θα πρέπει να δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να καταθέσετε αποδεικτικά στοιχεία που έχετε στην κατοχή σας (όπως άδειες διαμονής δικές σας και των μελών της οικογένειάς σας, έγγραφα για την οικογενειακή σας κατάσταση ή άλλα πιστοποιητικά, θεωρήσεις εισόδου, έγγραφα που πιστοποιούν την παρουσία σας στο άλλο κράτος, όπως εισιτήρια ταξιδιού, απόδειξη ξενοδοχείου κλπ).


Δικαιώματα και υποχρεώσεις


Δικαιώματα αιτούντων διεθνή προστασία
Ως αιτών διεθνή προστασία στην Ελλάδα:
 • Απαγορεύεται να απελαθείτε μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση της αίτησή σας.
 • Μπορείτε να κυκλοφορείτε ελεύθερα στην χώρα, εκτός εάν στο δελτίο που έχετε πάρει ορίζεται συγκεκριμένο τμήμα της χώρας στο οποίο επιτρέπεται να κυκλοφορείτε.
 • Έχετε τα ίδια ασφαλιστικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, ως εργαζόμενος, όπως οι Έλληνες πολίτες.
 • Εσείς και τα παιδιά σας έχετε πρόσβαση στη δωρεάν δημόσια εκπαίδευση. (Διαβάστε το σχετικό νόμο Ν. 3386/2005 και ειδικότερα το Άρθρο 72 για την πρόσβαση των ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευση.)
 • Έχετε πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση.
 • Αν είστε άτομο με αναπηρία 67% και άνω, έχετε δικαίωμα να λάβετε επίδομα αναπηρίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η διαμονή σας σε Κέντρο Φιλοξενίας.
 • Ως αιτών διεθνή προστασία δεν μπορείτε να ταξιδέψετε εκτός Ελλάδας.
 • Ως αιτών διεθνή προστασία δεν μπορείτε να φέρετε στην Ελλάδα την οικογένειά σας από τη χώρα καταγωγής σας.
Υποχρεώσεις αιτούντων διεθνή προστασία
Ως αιτών διεθνή προστασία στην Ελλάδα, έχετε υποχρέωση:
 • Να παραμείνετε στην Ελλάδα μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση της αίτησής σας.
 • Να συνεργάζεστε με τις ελληνικές αρχές για κάθε θέμα σχετικό με την αίτησή σας και την εξακρίβωση των στοιχείων της ταυτότητάς σας.
 • Να πηγαίνετε ο ίδιος στην Υπηρεσία Ασύλου για να ανανεώσετε το δελτίο σας πριν τη λήξη του και το αργότερο κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη ισχύος του.
 • Να ενημερώνετε την Υπηρεσία Ασύλου αμέσως για τη διεύθυνση κατοικίας σας και για τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και για κάθε αλλαγή τους. Η Υπηρεσία Ασύλου θα στέλνει στη διεύθυνση που δηλώνετε έγγραφα που έχουν σχέση με την αίτησή σας.
 • Να τηρείτε τις προθεσμίες που σας ορίζουν στα διάφορα στάδια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησής σας.
 • Να αποκαλύπτετε την πραγματική σας οικονομική κατάσταση σε περίπτωση που απολαμβάνετε παροχές από το Κράτος.
 • Να συμμορφώνεστε με τις υποχρεώσεις που σας τίθενται σε περίπτωση στέγασής σας σε Κέντρο Φιλοξενίας ή άλλο χώρο.


Έκδοση απόφασης


Όταν εκδοθεί η απόφαση για την αίτησή σας η Υπηρεσία Ασύλου θα σας ειδοποιήσει, με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει, ώστε να προσέλθετε να την παραλάβετε.
Η απόφαση θα σας επιδοθεί με τη βοήθεια διερμηνέα, σε γλώσσα που καταλαβαίνετε.
Θα πρέπει να προσέλθετε στην Υπηρεσία Ασύλου μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την στιγμή που θα ειδοποιηθείτε.
Προσφυγικό καθεστώς
Αν σας χορηγηθεί προσφυγικό καθεστώς, θα έχετε δικαίωμα παραμονής στη χώρα για τρία χρόνια, καθώς και δυνατότητα πρόσβασης στην παιδεία, στις υπηρεσίες υγείας, στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική ασφάλιση.
Θα σας χορηγηθεί άδεια διαμονής για τρία χρόνια.
Κατόπιν αίτησης θα σας δοθούν ταξιδιωτικά έγγραφα ώστε να μπορείτε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό.
Έχετε τα ίδια ασφαλιστικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, ως εργαζόμενος, όπως οι Έλληνες πολίτες.
Έχετε δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, εφόσον είστε ανασφάλιστος και άπορος. (Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.)
Εσείς και τα παιδιά σας έχετε πρόσβαση στη δωρεάν δημόσια εκπαίδευση. (Διαβάστε το iPhone σχετικό νόμο Ν. 3386/2005 και ειδικότερα το Άρθρο 72 για την πρόσβαση των ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευση.)
Έχετε πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση

 Επικουρική προστασία

Αν σας χορηγηθεί επικουρική προστασία, θα έχετε δικαίωμα παραμονής στη χώρα για τρία χρόνια, καθώς και δυνατότητα πρόσβασης στην παιδεία, στις υπηρεσίες υγείας, στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική ασφάλιση.
Θα σας χορηγηθεί άδεια διαμονής για τρία χρόνια.
Επίσης, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση να σας χορηγηθούν ταξιδιωτικά έγγραφα, αν αδυνατείτε να εξασφαλίσετε εθνικό διαβατήριο.
Έχετε τα ίδια ασφαλιστικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, ως εργαζόμενος, όπως οι Έλληνες πολίτες.
Έχετε δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, εφόσον είστε ανασφάλιστος και άπορος. (Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.)
Εσείς και τα παιδιά σας έχετε πρόσβαση στη δωρεάν δημόσια εκπαίδευση. (Διαβάστε το σχετικό νόμο Ν. 3386/2005 και ειδικότερα το Άρθρο 72 για την πρόσβαση των ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευση.)
Έχετε πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση.

Απορριπτική απόφαση

Αν η απόφαση είναι απορριπτική, μπορείτε να υποβάλετε προσφυγή κατά της απόφασης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας από τη μέρα που σας επιδόθηκε η απόφαση. 
Σε αυτή την περίπτωση υπεύθυνη για την εξέταση της είναι η Αρχή Προσφυγών : 

Δεύτερος βαθμός


Αν η αίτησή σας απορριφθεί, ή σας χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας και θεωρείτε ότι δικαιούστε καθεστώς πρόσφυγα, έχετε δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή ενώπιον της Αρχής Προσφυγών. Θα πρέπει να καταθέσετε την προσφυγή στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο αυτοτελές κλιμάκιο Ασύλου που σας επέδωσε την απόφαση μέσα στην προθεσμία που αναφέρει η απόφαση που παραλάβατε.
Η υποβολή της προσφυγής γίνεται με τη συνδρομή διερμηνέα. Θα σας δοθεί η ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής και το αποδεικτικό κατάθεσης της προσφυγής.
Επίσης, θα σας δοθεί νέο δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία.
Κατά την κατάθεση της προσφυγής μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να καταθέσετε υποστηρικτικά έγγραφα το αργότερο 15 ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής, ή 5 ημέρες μετά την άσκηση της προσφυγής αν είστε κρατούμενος.
Η προσφυγή σας θα εξεταστεί από Επιτροπή Προσφυγών. Η Επιτροπή Προσφυγών συνήθως εξετάζει τις προσφυγές με βάση τα στοιχεία του φακέλου και δεν σας καλεί σε συνέντευξη. Θα ενημερωθείτε όμως για την ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής σας, καθώς και για το πότε μπορείτε να καταθέσετε, εάν θέλετε, επιπλέον στοιχεία για να τα λάβει υπόψη της η Επιτροπή Προσφυγών.
Μπορείτε, ενόσω εκκρεμεί η εξέταση της προσφυγής σας να παραιτηθείτε από αυτήν.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Προσφυγών αποφασίσει να σας καλέσει σε συνέντευξη θα ενημερωθείτε το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία συνέντευξης. Έχετε το δικαίωμα να πάτε στην Επιτροπή Προσφυγών με δικηγόρο ή άλλο σύμβουλο. Ακόμη και αν δεν πάτε στην Επιτροπή Προσφυγών η προσφυγή σας θα εξεταστεί κανονικά.
Η Επιτροπή Προσφυγών θα αποφασίσει να σας χορηγήσει καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας ή θα απορρίψει την προσφυγή σας.
Για την επίδοση της απόφασης της Επιτροπής Προσφυγών ισχύει η ίδια διαδικασία με αυτήν για την επίδοση της απόφασης της Υπηρεσίας Ασύλου.
Αν η προσφυγή σας απορριφθεί, ή σας χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας ενώ θεωρείτε ότι δικαιούστε καθεστώς πρόσφυγα, μπορείτε να ασκήσετε αίτηση ακύρωσης στο αρμόδιο Δικαστήριο. Η αίτηση ακύρωσης δεν έχει αυτόματο ανασταλτικό χαρακτήρα, δηλαδή είναι δυνατή η απομάκρυνσή σας από τη χώρα, στην περίπτωση που η προσφυγή σας έχει απορριφθεί.
Εάν δεν ασκήσετε προσφυγή και δεν έχετε κάποιο έγγραφο παραμονής σας στη χώρα θα ξεκινήσει ή θα συνεχιστεί η διαδικασία για την επιστροφή σας στη χώρα καταγωγής σας.
Αν ασκήσετε προσφυγή και αυτή απορριφθεί, μπορείτε να ασκήσετε αίτηση ακυρώσεως στο αρμόδιο Δικαστήριο (Διοικητικό Εφετείο). Η αίτηση ακυρώσεως δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, αλλά μπορεί να ζητήσετε αναστολή από το Δικαστήριο.
Αν δεν ασκήσετε αίτηση ακυρώσεως ή αν αυτή απορριφθεί τελεσίδικα και δεν έχετε κάποιο έγγραφο παραμονής σας στη χώρα θα ξεκινήσει ή θα συνεχιστεί η διαδικασία για την επιστροφή σας στη χώρα καταγωγής σας.
Επίσης θα σας δοθούν πληροφορίες για τη δυνατότητα εθελοντικής επιστροφής στη χώρα καταγωγής σας : 
Πρόγραμμα Εθελοντικού Επαναπατρισμού
Αν είστε υπήκοος τρίτης χώρας που δεν επιθυμείτε ή δεν μπορείτε να παραμείνετε νόμιμα στην Ελλάδα και επιθυμείτε να επιστρέψετε στη χώρα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) – Αποστολή Ελλάδος.
Ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως (ΔΟΜ) στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας και το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής υλοποιεί το Πρόγραμμα «Προετοιμασία, υλοποίηση των δράσεων εθελούσιας επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών και υποδοχή αυτών στη χώρα καταγωγής τους».
Για να δικαιούστε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα αυτό πρέπει να ανήκετε σε μια από τις παρακάτω ομάδες:
 • Να είστε υπήκοος τρίτης χώρας που δεν πληροίτε τους όρους εισόδου και παραμονής στη χώρα
 • Να είστε υπήκοος τρίτης χώρας που δεν έχετε υποβάλλει αίτημα για άσυλο και είτε δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για το αίτημά σας, ή έχει απορριφθεί το αίτημά σας
 • Να είστε υπήκοος τρίτης χώρας που βρίσκεστε σε καθεστώς διεθνούς προστασίας, αλλά ωστόσο επιθυμείτε να επιστρέψετε στη χώρα σας
Μέσω αυτού του προγράμματος, ο ΔΟΜ αναλαμβάνει όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη διευκόλυνση της ασφαλούς και αξιοπρεπούς επιστροφής στη χώρα καταγωγής σας.
Ειδικότερα ο ΔΟΜ αναλαμβάνει τα εξής:
 • Καταγραφή και ταυτοποίηση
 • Έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων
 • Έκδοση εισιτηρίων
 • Παροχή οικονομικού βοηθήματος
 • Συνοδεία στο αεροδρόμιο κατά την αναχώρηση από την Ελλάδα και υποδοχή τόσο στη χώρα διέλευσης όσο και στον τελικό προορισμό (χώρα επιστροφής)
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον ΔΟΜ, στο τηλέφωνο 210 9919040, από τις 08.00 έως τις 16.00 ή να κατεβάσετε αυτό το φυλλάδιο.
Επίσης μπορείτε να επισκευτείτε την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Σε αυτό το link μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες έκδοσης άδειας διαμονής από τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Σχόλια