Δικηγόρος και Διαδίκτυο. Διαφήμιση και Προβολή.

Δικηγόρος και Διαδίκτυο. Διαφήμιση και Προβολή.Στην σημερινή εποχή το διαδίκτυο είναι η καθημερινότητα μας.  
Η ταχύτητα, η πρόσβαση και η αμεσότητα του,  έχει δώσει σε πολύ κόσμο την βοήθεια που αναζητούσε... 
Αυτή η βοήθεια είναι ένα μεγάλο θέμα, διότι η αναζήτηση στο διαδίκτυο και τα αποτελέσματα που βλέπει ο πολίτης - χρήστης του διαδικτύου εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Η αναζήτηση των θεμάτων που τον απασχολούν γίνονται μέσω μηχανών αναζήτησης . Tα αποτελέσματα αυτής της αναζήτησης και το τι βγαίνει στην πρώτη σελίδα μας από αυτές  τις μηχανές είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. 


Διαφήμιση ιστοσελίδας, πρωτοτυπίας των λέξεων μιας ιστοσελίδας ή μοναδικού περιεχομένου αυτής ( λέξεις-κλειδιά), δημοφιλίας-επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας κλπ
πχ δοκιμάστε στην αναζήτηση "Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά", πείτε μου πόσες ιστοσελίδες είναι Δικηγόρων? 

Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο που πρέπει να έχουμε κατά νου σε κάθε θέμα που αναζητάμε στο διαδίκτυο. 


Δικηγόρος και Διαδίκτυο - Διαφήμιση και Προβολή, 


αποφάσισα αυτόν τον τίτλο γιατί πλέον με τον Νόμο 4038/2012 αλλά και με τον Κώδικα Δικηγόρων 4194/2013 όπως επικαιροποίησε τον 4038/2012 , περιγράφονται οι   προϋποθέσεις που οι  Δικηγόροι εμμέσως μπορούν να "διαφημιστούν", άλλως να έχουν παρουσία επαγγελματική και προβολή στο διαδίκτυο. δείτε το άρθρο 40 :


Άρθρο 40 Επαγγελματική προβολή   
1. Επιτρέπεται η προβολή και δημοσιοποίηση των τομέων της επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρου ή Δικηγορικής Εταιρείας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με τρόπο που προσιδιάζει στο δικηγορικό λειτούργημα και συνάδει με το κύρος του και την αξιοπρέπεια του δικηγορικού λειτουργήματος.
2. Επιτρέπεται η δημοσίευση επαγγελματικών καταχωρήσεων σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα, με στοιχεία επικοινωνίας και αναφορά είτε σε τίτλους σπουδών που αφορούν στην επιστημονική ειδίκευση δικηγόρου είτε στον τομέα δραστηριότητάς του τηρώντας τον Κώδικα Δεοντολογίας του Δικηγορικού Λειτουργήματος.
3. Οποιαδήποτε προβολή ή δημοσιοποίηση δικηγόρου ή Δικηγορικής Εταιρείας δεν πρέπει:
α) να είναι αθέμιτη,
β) να είναι αναληθής ή παραπλανητική,
γ) να περιέχει αναφορά σε αριθμό υποθέσεων ή ποσοστά επιτυχίας του δικηγόρου σε δικαστηριακές ή άλλες υποθέσεις,
δ) να περιλαμβάνει αναφορές ή συγκρίσεις με άλλους δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρίες σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών ή την αμοιβή σε ωριαία βάση ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο χρέωσης,
ε) να περιέχει ονόματα πελατών, εκτός αν υπάρχει η συναίνεσή τους και εφόσον πρόκειται για εκδόσεις που αφορούν δικηγόρους,
στ) να προκαλεί απαξιωτικές εντυπώσεις και σχόλια στην κοινή γνώμη για το δικηγορικό λειτούργημα.
4. Δεν επιτρέπεται σε δικηγόρο είτε ατομικά είτε ως μέλος Δικηγορικής Εταιρείας να δίνει συνεντεύξεις στον Τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, δημοσιεύοντας στοιχεία ή πληροφορίες σε σχέση με εκκρεμούσα, ενώπιον της Δικαιοσύνης, υπόθεση την οποία χειρίζεται ο ίδιος.
5. Κάθε δικηγόρος ή Δικηγορική Εταιρεία, που διατηρεί ή δημιουργεί επαγγελματική ιστοσελίδα, οφείλει να το γνωστοποιεί στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης.
6. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνιστά και πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται με πρόστιμο από 1.000 έως 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση, καταβάλλεται στο Ταμείο του οικείου Συλλόγου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Σε περίπτωση υποτροπής δικηγόρου επιβάλλεται η ποινή της προσωρινής παύσης από δύο ως έξι μήνες και πρόστιμο μέχρι το διπλάσιο του ανώτατου ορίου. Σε περίπτωση παραβίασης ή υποτροπής δικηγορικής Εταιρείας η πιο πάνω ποινή επιβάλλεται στον νόμιμο εκπρόσωπο ή στους νομίμους εκπροσώπους αυτής που ευθύνονται αλληλεγγύως και σε ολόκληρο.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τα πιο πάνω πρόστιμα μπορούν να αναπροσαρμόζονται.

Πάνω από 10 χρόνια που παρακολουθώ το διαδίκτυο όσον αφορά την Δικηγορία αλλά και την δικαιοσύνη, έχω παρατηρήσει ότι για κάθε θέμα νομικό υπάρχουν εκατοντάδες ιστοσελίδες και ιστολόγια. 
Πληροφορίες για νόμους, άρθρα, αιτήσεις, υποδείγματα δικογράφων, φόρουμ που πολλοί κάνουν ερωτήσεις και δίνονται απαντήσεις για θέματα νομικού περιεχομένου και δικαστικής προστασίας, διεκδίκησης και υπεράσπισης δικαιωμάτων. 

Αυτό που με έκανε να γράψω αυτό το άρθρο δεν είναι για να δώσω συμβουλή σε πολίτη ή δικηγόρο τι να κάνει στο διαδίκτυο, ούτε και θέλω να δώσω. Δεν έχω αυτό τον σκοπό. 
Αυτό που θέλω να περιγράψω εδώ είναι το πως βλέπω εγώ το διαδίκτυο, την παροχή πληροφοριών από αυτό και τι κομίζει ο πολίτης. 

Το πρώτο λοιπόν που θα περιγράψω είναι τις λέξεις κλειδιά στο διαδίκτυο πχ "αγωγή διανομής", αν γράψουμε αυτό στην αναζήτηση θα δούμε τι βγαίνει πρώτα, από αυτά που θα δούμε πολλά είναι Νομικών, Δικηγόρων αλλά και διάφορα Site που κάνουν είτε ανάλυση, είτε περιγραφή, είτε μεταφέρουν άρθρα του Κώδικα, νόμων κλπ
Σε πολλά από κάτω πολίτες κάνουν ερωτήματα, άλλοι πολίτες απαντούν σύμφωνα με τι εμπειρία έχουν, όμως δικηγόρο δεν θα δεις να απαντά. Ομοίως ούτε καθηγητή Νομικής, ομοίως ούτε Δικαστή. 
Αυτό που θα έπρεπε να προβληματίζει τον πολίτη είναι γιατί δεν απαντά κάνεις από αυτούς.
Κακοπροαίρετα κάποιος θα έλεγε ότι πχ ο δικηγόρος δεν απαντά γιατί θέλει να πληρωθεί, θέλει αμοιβή, όμως αυτό είναι ίσως το 1%, γιατί ; Διότι αφενός μεν ο Kώδικας Δικηγόρων δεν επιτρέπει δωρεάν συμβουλές αφετέρου δε και κατά 99% η απάντηση από το διαδίκτυο χωρίς τα πλήρη στοιχεία και δεδομένα θα ήταν αφέλεια, επικινδυνότητα, ανευθυνότητα  εκ μέρους ενός Δικηγόρου ή Νομικού. 
Σκεφτείτε το εξής : να ρωτάτε έναν γιατρό διαδικτυακά  γιατί σας πονάει το στομάχι σας και περιμένετε να σας πει και να σας δώσει φαρμακευτική αγωγή. Είναι δυνατόν να σας έδινε; Το ίδιο και για έναν δικηγόρο. 
Δεν μπορεί κανείς να σας δώσει Διαδικτυακή συμβουλή αν δεν έχει αυτά τα στοιχεία και δεδομένα που θα του επιτρέπουν να γνωμοδοτήσει πλήρως και να σας καλύψει όσο μπορεί στην υπεράσπιση ή διεκδίκηση των δικαιωμάτων σας. 

Επίσης αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι η αμοιβή του δικηγόρου, αν γράψετε ως λήμμα "αμοιβή δικηγόρου" θα δείτε τι αναζητούν οι περισσότεροι πολίτες για αυτό το θέμα.
Η αμοιβή των δικηγόρων περιγράφεται στον Κώδικα Δικηγόρων, είναι ελεύθερες πλην των ελαχίστων πάγιων εισφορών, δικαστικών εξόδων, ΦΠΑ, επιδόσεων κλπ. 
(δείτε στο τέλος τα άρθρα από τον κώδικα δικηγόρων ως προς τις αμοιβές)

Ουδείς μπορεί να προσδιορίσει την αμοιβή του εκ των προτέρων, η κάθε υπόθεση έχει τα δικά της θέματα, μελέτη, έξοδα, διαδικασία ανεύρεσης της νομικής οδού και δικαστικής διεκδίκησης. 
Σας το λέω διότι σε περίπτωση που σας πουν ή διαβάσετε συγκεκριμένη αμοιβή, οπωσδήποτε αυτό θα το ζητήσετε να γίνει εγγράφως, ο Κώδικας Δικηγόρων προβλέπει την διαδικασία ήτοι το ιδιωτικό συμφωνητικό της δικηγορικής αμοιβής, το οποίο γίνεται στο γραφείο του δικηγόρου, άρα αν μπούμε σε ιστοσελίδα που δίνει νομικές συμβουλές το πρώτο πράγμα που κάνουμε πριν επικοινωνήσουμε είναι να δούμε αν ανήκει σε δικηγόρο. 

Αν δεν ανήκει σε δικηγόρο τότε ας σας προβληματίσει, διότι νομικές συμβουλές στην Ελλάδα δίνουν μόνο όσοι προβλέπονται στους ελληνικούς Νόμους. Ουδείς άλλος :


Άρθρο 9 Αντιποίηση της δικηγορίας  

1.Όποιος, χωρίς να έχει την ιδιότητα του δικηγόρου, εμφανίζεται με αυτήν και διενεργεί πράξεις που ανήκουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του δικηγορικού λειτουργήματος ή υπόσχεται τη διενέργεια τέτοιων πράξεων, ακόμα και εάν διορίζει για αυτό δικηγόρο της εκλογής του, τιμωρείται κατά το άρθρο 175 του Ποινικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει, εκτός εάν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος δικαιούται να παρίσταται ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, ως πολιτικώς ενάγων για την υποστήριξη της κατηγορίας.

2.Σε περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο αντιποιείται την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος με τον οποιονδήποτε τρόπο, ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος μπορεί να ζητήσει, με αίτηση που υποβάλλεται στο Ειρηνοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, τη σφράγιση του γραφείου ή του καταστήματος, όπου ασκούνται οι παράνομες ενέργειες ή και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο, καθώς και την απαγόρευση της διαφήμισης ή της χρήσης (έντυπης, ηλεκτρονικής) κάθε διακριτικού γνωρίσματος που προσιδιάζει στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.


Ομοίως αν δείτε τιμοκατάλογο αμοιβών και μετά την επικοινωνία έχει ανέβει το ποσό τότε φρονώ ότι πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ☎,✉ Δικηγορικό Σύλλογο της περιοχής σας για περαιτέρω πληροφορίες. Ο καταναλωτής, ανεξάρτητα αν ψάχνει νομικές συμβουλές όταν δει τιμοκατάλογο πρέπει να καταβάλλει αυτό ακριβώς το ποσό που αναφέρει η ιστοσελίδα ως αμοιβή.


Ήτοι οτιδήποτε δούμε διαδικτυακά ως παροχή Νομικών συμβούλων αλλά και τιμοκατάλογο πριν προχωρήσουμε και δώσουμε εντολή ζητούμε εγγράφως την συμφωνία, αν δεν είναι αυτή που αναγράφει η ιστοσελίδα προτείνω αμέσως  στον Δικηγορικό Σύλλογο της περιοχής μας.

 
Στο νέο αυτό πεδίο του διαδικτύου όπου και οι νομικές συμβουλές, όπου και όπως ο νόμος ορίζει ότι μπορούν να πραγματωθούν, εμείς οι Δικηγόροι έχουμε το χρέος να ελέγχουμε συνεχώς, να διαμορφώνουμε, να παρέχουμε ακριβώς αυτό που μας υπαγορεύει ο Κώδικας Δικηγόρων και ο κώδικας Δεοντολογίας . 
Είμαι υπέρ της διαδικτυακής παρουσίας, υπέρμαχος στην νομική πληροφόρηση αλλά όσον αφορά το επιστημονικό κομμάτι, στο επαγγελματικό μας εμμένω μόνο στον Κώδικα, ήτοι στην παρουσία μας με επαγγελματική ιστοσελίδα με ότι ο Κώδικας περιγράφει. 
Προσοχή συνάδελφοι σε τιμοκαταλόγους, προσοχή οι πολίτες σε σελίδες που δεν είναι επαγγελματικές δικηγόρων και δεν ανήκουν σε νομικούς
Το διαδίκτυο είναι η καθημερινότητα, είναι κατάκτηση  και πρόσβαση στην πληροφορία αλλά θέλει περιφρούρηση
Αυτές είναι οι σκέψεις μου , η ανάλυση που κάνω και οι διαπιστώσεις μου.


ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Δικαίωμα σε αμοιβή - Ανάλογη προκαταβολή
Άρθρο 57
1.Ο δικηγόρος δικαιούται να λάβει αμοιβή από τον εντολέα του για κάθε εργασία του, δικαστική ή εξώδικη, καθώς και για κάθε δαπάνη δικαστηριακή ή άλλη που κατέβαλε για την εκτέλεση της εντολής που του ανατέθηκε.
2.Δικαιούται επίσης να εισπράξει από τον εντολέα του προκαταβολή έναντι της αμοιβής ή των δαπανών του, κατά την έναρξη ή την πρόοδο της εργασίας. Η εργασία του δικηγόρου προς τον εντολέα του ολοκληρώνεται μόνο με την πραγματική είσπραξη της αμοιβής του.

Άρθρο 58 Αμοιβή δικηγόρου
1.Η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα του ή τον αντιπρόσωπό του.
2.Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει είτε όλη τη διεξαγωγή της δίκης είτε μέρος ή ειδικότερες πράξεις αυτής ή κάθε άλλης φύσης νομικές εργασίες, δικαστικές ή εξώδικες.
3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα του Κώδικα, με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης και, σε περίπτωση που το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα και δεν ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα, με βάση τις αμοιβές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κώδικα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού.
4.Με βάση τις αμοιβές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κώδικα:
α) Διενεργείται από τα δικαστήρια η επιδίκαση δικαστικών εξόδων, καθώς και η εκκαθάριση πινάκων δικηγορικών αμοιβών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 84 του Κώδικα, εφόσον δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία για την αμοιβή κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και η αμοιβή του δικηγόρου δεν υπολογίζεται επί της αξίας του αντικειμένου της δίκης κατά το άρθρο 63 του Κώδικα, οπότε στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν όσα ορίζονται ειδικότερα στις σχετικές διατάξεις.
β) Προσδιορίζεται η αμοιβή του δικηγόρου κατά την παροχή νομικής βοήθειας σύμφωνα με το ν. 3226/2004 (Α'24) ή κάθε άλλο σχετικό νόμο ή κατά το διορισμό δικηγόρου σύμφωνα με το άρθρο 200 του Κ.Πολ.Δ. σε περίπτωση παροχής ευεργετήματος πενίας ή κατά το διορισμό δικηγόρου για συνδικίες πτωχεύσεων κ.λπ. ή κατά τον αυτεπάγγελτο διορισμό δικηγόρου σε ποινικές υποθέσεις.
γ) Υπολογίζονται οι εισφορές-κρατήσεις τις  οποίες υποχρεούνται να προκαταβάλουν οι δικηγόροι στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για την παράστασή τους ενώπιον των δικαστηρίων ή δικαστικών συμβουλίων, κάθε είδους αρχών(ανακριτικών, εισαγγελικών, διοικητικών κ.λπ.), σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 61 παράγραφος 1του Κώδικα.
5. Οι αμοιβές μπορούν να αυξηθούν και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, ανάλογα με την επιστημονική εργασία, την αξία και το είδος της υπόθεσης, του χρόνου που απαιτήθηκε, τις εκτός έδρας μεταβάσεις, τη σπουδαιότητα της διαφοράς, των ειδικότερων περιστάσεων και κάθε είδους δικαστικών ή εξωδίκων ενεργειών. Αντίθετα, σε περίπτωση που το αίτημα της αγωγής κριθεί ως υπέρογκο, αλλά δεν μπορούσε να έχει αξιολογηθεί από τον δικηγόρο ελλείψει πραγματικών στοιχείων, ο δικαστής ή το δικαστήριο και αυτεπάγγελτα μπορεί να προσδιορίσει την νόμιμη αμοιβή με βάση το ποσό που έπρεπε να ζητηθεί με την αγωγή, είτε κατά την εκτίμησή του είτε λόγω περιορισμού του αιτήματος της αγωγής κατά συμμόρφωση του δικηγόρου προς έγγραφη εντολή του εντολέα του ή του αντιπροσώπου του.

Άρθρο 59  Χρονοχρέωση - Αμοιβή ανάλογη με το χρόνο
1. Για κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια ο δικηγόρος δύναται να συμφωνεί με τον εντολέα του και να λαμβάνει αμοιβή προσδιοριζόμενη ανάλογα με την ωριαία απασχόλησή του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κώδικα. Αντίστοιχα προσδιοριζόμενη ωριαία αμοιβή δικαιούται ο δικηγόρος να λαμβάνει και για κάθε συνάντηση ή τηλεφωνική επικοινωνία με τον εντολέα του ή με τρίτο πρόσωπο, καθώς και για κάθε άλλη ενέργεια που σχετίζεται με την εκτέλεση της εντολής που του ανατέθηκε.
2. Ο δικηγόρος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί με κάθε πρόσφορο τρόπο στον πελάτη του την ωριαία αμοιβή του.
3. Σε περίπτωση έλλειψης έγγραφης συμφωνίας, η αμοιβή του δικηγόρου, για δικαστικές ή εξώδικες εργασίες, πράξεις ή απασχολήσεις, δύναται να προσδιορίζεται με βάση την ωριαία απασχόληση του δικηγόρου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτημα Ι του Κώδικα.

Άρθρο 60  Εργολαβικό δίκης
1. Επιτρέπεται η κατάρτιση έγγραφης συμφωνίας, η οποία εξαρτά την αμοιβή ή το είδος αυτής από την έκβαση της δίκης ή του αποτελέσματος της εργασίας ή από οποιαδήποτε άλλη αίρεση, όπως επίσης και συμφωνία, με την οποία εκχωρείται ή μεταβιβάζεται μέρος του αντικειμένου της δίκης ή της εργασίας, ως αμοιβή(εργολαβικό δίκης). Αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του αντικειμένου της δίκης. Σε περίπτωση που συμπράττουν πέραν του ενός δικηγόροι, το ως άνω ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%. Σε συμφωνία, που εξαρτά την αμοιβή από το αποτέλεσμα της δίκης, η αμοιβή εισπράττεται είτε από το ίδιο το προϊόν της δίκης είτε από την υπόλοιπη περιουσία του εντολέα. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος έχει προνόμιο μόνο στο προϊόν της δίκης. Δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, κάθε εκχώρηση του προϊόντος της δίκης απασχόλησης ή οποιαδήποτε άλλη μεταβίβασή του εν ζωή ή με αιτία το θάνατο ή με κατάσχεση, μέχρι το ποσό ή την αξία που δικαιούται ο δικηγόρος.

2. Η συμφωνία βάσει της οποίας εξαρτάται η αμοιβή του δικηγόρου από την έκβαση της δίκης και η οποία αναφέρεται σε υποθέσεις από ζημίες αυτοκινήτων, απαλλοτριώσεις ή σε μισθούς, ημερομίσθια, πρόσθετες αμοιβές για υπερωρίες, εργασία νυκτερινή ή σε Κυριακές ή εορτές, δώρα, αντίτιμο για άδεια ή επίδομα αδείας, αποζημίωση για καταγγελία της σύμβασης εργασίας και γενικά σε απαιτήσεις που ανάγονται σε εργασιακή σύμβαση υπαλλήλων, εργατών ή υπηρετών ή σε αποδοχές γενικά μονίμων δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. σε όποια δικαιοδοσία κι αν υπάγονται καταρτίζεται εγγράφως και γνωστοποιείται στο Δικηγορικό Σύλλογο, του οποίου είναι μέλος ο δικηγόρος, οποτεδήποτε και σε κάθε περίπτωση πριν από την άσκηση ή ικανοποίηση της οποιασδήποτε αξίωσης του δικηγόρου κατά του εντολέα. Η γνωστοποίηση γίνεται με προσκόμιση δύο πρωτοτύπων, συντάσσεται δε πράξη κάτω από το ένα πρωτότυπο, το οποίο παραλαμβάνει ο δικηγόρος. Το άλλο πρωτότυπο παραμένει στα αρχεία του Συλλόγου και καταχωρείται αμέσως σε ειδικό βιβλίο.

3. Η αναγγελία της εκχώρησης του τμήματος της απαίτησης για την κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου γίνεται με κοινοποίηση του σχετικού συμφωνητικού στον οφειλέτη, οποτεδήποτε πριν από την πληρωμή της απαίτησης.  Όταν οφειλέτης είναι το Ελληνικό Δημόσιο, η αναγγελία γίνεται με υποβολή του εκχωρητικού εγγράφου στον οικείο Υπουργό και στην αρμόδια για την εκκαθάριση της δαπάνης Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, χωρίς να τηρούνται οι διατυπώσεις του άρθρου 95 του ν. 2362/1995(Α' 247), ως ισχύει. Για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικούς οργανισμούς το πιο πάνω έγγραφο γνωστοποιείται στον νόμιμο εκπρόσωπό τους και στην αρμόδια για την πληρωμή της δαπάνης υπηρεσία του νομικού προσώπου. Σε κάθε περίπτωση, η γνωστοποίηση του εκχωρητικού εγγράφου γίνεται και στην αρμόδια για τη φορολόγηση του δικηγόρου Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Η παρακράτηση και απόδοση της αμοιβής του δικηγόρου γίνεται από το αρμόδιο για πληρωμή της απαίτησης όργανο του Δημοσίου ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

4. Η παραπάνω συμφωνία, που εξαρτά την αμοιβή από την έκβαση της δίκης, ισχύει μόνο όταν ο δικηγόρος ανέλαβε την υποχρέωση να διεξάγει τη δίκη μέχρι τελεσιδικίας, χωρίς να λάβει κάποια αμοιβή σε περίπτωση αποτυχίας, ο ίδιος ή ο συμπληρεξούσιος ή υποκατάστατός του. Τυχόν συμφωνία των μερών για την καταβολή εξόδων δεν ανατρέπει την ισχύ του εργολαβικού δίκης.

5. Σε περίπτωση αμφιβολίας, για το αν η υπόθεση έχει θετική έκβαση σύμφωνα με τα παραπάνω, αποφαίνεται, μετά από αίτηση του εντολέα ή του δικηγόρου, το Συμβούλιο του Συλλόγου στον οποίο ανήκει ο δικηγόρος.

Σχόλια