Καθορισμός αμοιβών των Δικαστικών Επιμελητών - new edition 2016

ΦΕΚ Β',  16-03-2016, αριθμος 709 με τις διορθωτικές αμοιβές των Δικαστικών Επιμελητών. 
Αριθμ. 21798 (1)
Καθορισμός αμοιβών των Δικαστικών Επιμελητών.
ΟΙ Υπουργοί ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 49 και β) 50 όπως  τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο Γ3 της παραγράφου Γ του Ν. 4336/2015 (Α΄94)− του Ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» (Α΄ 126).
2. Το Π.δ/μα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
3. Το Π.δ/μα 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
4. Τη με αριθ. Υ29/8−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
5. Τη με αριθ. 76297/30−10−2015 απόφασή μας «Καθορισμός αμοιβών Δικαστικών Επιμελητών» (Β΄ 2346 − ΒΖΒΓΩ−ΘΚ7).
6. Τα με αριθ. πρωτ. έγγραφα: α) 4246/18−1−2016 της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος και

β) 108/20−1−2016 της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών για τις πράξεις που ενεργούν, όπως παρακάτω:
Α. ΕΠΙΔΟΣΗ
1. Για κάθε μία επίδοση δικογράφου ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης σε:
• τριάντα πέντε ευρώ (35,00 €) από 0 έως και το 12ο χλμ. (Α΄ Ζώνη)
• πενήντα πέντε ευρώ (55,00 €) από το 12ο έως και το 32ο χλμ. (Β΄ Ζώνη)
• εβδομήντα τρία ευρώ (73,00 €) από το 32ο έως και το 62ο χλμ. (Γ΄ Ζώνη)
• ενενήντα πέντε ευρώ (95,00 €) από το 62ο και άνω χλμ. (Δ΄ Ζώνη).
Για επίδοση σε νησί ή σε διαφορετικό νησί από εκείνο στο οποίο διατηρεί το γραφείο του ο δικαστικός επιμελητής ή έχει την έδρα της η αστική εταιρεία δικαστικών επιμελητών, η αμοιβή είναι αυτή της Δ΄ Ζώνης, υπολογιζόμενων και των πάσης φύσεως εξόδων, με εξαίρεση τη νήσο Σαλαμίνα, που τοποθετείται στη Β΄ Ζώνη.
2. Στις πιο πάνω περιπτώσεις, η χιλιομετρική απόσταση υπολογίζεται από τον τόπο που διατηρεί το γραφείο του ο δικαστικός επιμελητής, κατά το άρθρο 31 παρ. 1 του Ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» ή είναι η έδρα της αστικής εταιρείας δικαστικών επιμελητών, εκτός των περιφερειών των Εφετείων Αθηνών και Πειραιώς για τις οποίες η χιλιομετρική απόσταση υπολογίζεται από το κατάστημα του Εφετείου Αθηνών.
3. Η αμοιβή του μάρτυρα που συμμετέχει στη θυροκόλληση κάθε εγγράφου υπολογίζεται σε δέκα ευρώ (10,00 €) και εμπεριέχεται στις πιο πάνω αναφερόμενες
τιμές ζωνών.
4. Σε περίπτωση που η επίδοση ματαιωθεί από λόγο ανεξάρτητο από τη θέληση του δικαστικού επιμελητή, λαμβάνει αυτός το 50% του ποσού της πιο πάνω αμοιβής της εκάστοτε Ζώνης.
5. Η αμοιβή για την επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 122 του Κ.Πολ.Δ. καθορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25,00 €).
6. Για τις επιδόσεις που γίνονται κατ’ εφαρμογή του Ν. 3869/2010 ισχύουν οι τιμές της οικείας ζώνης μειωμένες κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
7. Σε περίπτωση που ο δικαστικός επιμελητής διενεργεί περισσότερες της μιας επιδόσεις από τον ίδιο εντολέα, στο ίδιο τοπικό διαμέρισμα και στον ίδιο χρόνο
η πρώτη επίδοση χρεώνεται με την τιμή της οικείας ζώνης οι δε υπόλοιπες με την τιμή της Α΄ Ζώνης.
Β. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
1. Για την ενέργεια αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης σε εξακόσια εξήντα ευρώ (660,00 €).
2. Αν με την ίδια έκθεση κατάσχεσης κατάσχονται περισσότερα από ένα ακίνητα, πλοία ή αεροσκάφη, ο δικαστικός επιμελητής λαμβάνει χωριστή αμοιβή για
κάθε ένα από αυτά και συγκεκριμένα:
• από το δεύτερο μέχρι και το τέταρτο ακίνητο, το 1/2 της πιο πάνω αμοιβής
• από το πέμπτο έως και το δέκατο ακίνητο, το 1/3 της πιο πάνω αμοιβής
• από το ενδέκατο ακίνητο και άνω, το 1/4 της πιο πάνω αμοιβής.
Γ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
Για τη σύνταξη κάθε αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης αρχικού ή επαναληπτικού πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού (κατά την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται στο Ν. 4335/2015) σε τριακόσια ευρώ (300,00 €). Αν το απόσπασμα κατασχετήριας έκθεσης αφορά διενέργεια πλειστηριασμού δικαστικής διανομής κατά το άρθρο 484 του Κ.Πολ.Δ. καθώς και στην περίπτωση του άρθρου 1021 του ίδιου Κώδικα ή με άλλη διάταξη νόμου, καθορίζεται η ίδια πιο πάνω αμοιβή.
Α. ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ
Ι. Γενικά
α) Αν το αντικείμενο της εκτέλεσης δεν αφορά κατάσχεση αλλά αφαίρεση, αποβολή, εγκατάσταση, μεσεγγύηση, προσωπική κράτηση, απογραφή κινητών, διαπιστωτική έκθεση ή όποια άλλη πράξη εκτέλεσης, για τη ενέργεια καθεμιάς από αυτές η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή καθορίζεται σε τριακόσια ευρώ (300,00 €) και προσαυξάνεται ανάλογα με τις δυσχέρειες που εμφανίζονται στην απασχόληση του δικαστικού επιμελητή μετά από συμφωνία με τον εντολέα του.
β) Όταν πρόκειται για περιγραφή και εκτίμηση στις περιπτώσεις των άρθρων 484 και 1021 του Κ.Πολ.Δ. ή άλλης διάταξης νόμου, η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή καθορίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του Β Κεφαλαίου για την κατάσχεση.
γ) Όταν η εκτελούμενη απόφαση με προσωπική κράτηση αφορά χρηματική ικανοποίηση, καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Β Κεφαλαίου και προσαυξάνεται ανάλογα με τις δυσχέρειες που εμφανίζονται και την απασχόληση του δικαστικού επιμελητή, μετά από συμφωνία με τον εντολέα του.
ΙΙ. Δικαιώματα μαρτύρων
Τα δικαιώματα μαρτύρων που προσλαμβάνει ο δικαστικός επιμελητής και συμμετέχουν σε πράξη εκτέλεσης, υπολογίζονται για κάθε έναν σε πενήντα ευρώ (50,00 €).
III. Ματαίωση εκτέλεσης
Ο δικαστικός επιμελητής, πριν την έναρξη της εκτέλεσης είναι υποχρεωμένος να ζητήσει από εκείνον κατά του οποίου στρέφεται αυτή, οικειοθελή συμμόρφωση
προς τα διατασσόμενα από τον εκτελούμενο τίτλο και τη σχετική επιταγή. Στην περίπτωση αυτή καθώς και σε κάθε περίπτωση που υποχρεωθεί να αποχωρήσει
λόγω ματαίωσης της εκτέλεσης πριν την έναρξή της, για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του, ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται το μισό των πιο πάνω αμοιβών του.
Εάν όμως έχει ήδη αρχίσει η εκτέλεση και διακοπεί για λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση του δικαστικού επιμελητή, που αναγράφονται στη σχετική έκθεσή του, τότε δικαιούται ολόκληρο το ποσό της αμοιβής του.
Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
α) Για έρευνα στα βιβλία μεταγραφών, υποθηκών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων, για διαπίστωση της περιουσιακής κατάστασης εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται ως αμοιβή τριάντα ευρώ (30,00 €) και επιπλέον το ποσό της παραγράφου 1 του Α Κεφαλαίου (κατά περίπτωση).
Την ίδια αμοιβή δικαιούται και για την έρευνα μητρώων αεροσκαφών, αυτοκινήτων, νηολογίων, ναυτικών υποθηκολογίων και λοιπών δημοσίων βιβλίων για διαπίστωση της περιουσιακής κατάστασης εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση.
β) Αν η πράξη εκτέλεσης ή άλλη πράξη διαρκέσει περισσότερο από μια ημέρα, τότε για κάθε επιπλέον ημέρα απασχόλησης, δικαιούνται, ο μεν δικαστικός επιμελητής εξήντα ευρώ (60,00 €), ο δε μάρτυρας τριάντα ευρώ (30,00 €).
γ) Αν η επίδοση ή η εκτέλεση γίνεται νύχτα ή Κυριακή ή άλλη κατά νόμο εξαιρετέα ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 125 και 929 παρ. 3 του Κ.Πολ.Δ. ή άλλης διάταξης νόμου, η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή καθώς και των προσώπων που συμμετέχουν στις πράξεις προσαυξάνεται κατά 75%.
δ) Για κάθε φύλλο αντιγράφου έκθεσης από το αρχείο που εκδίδει ο δικαστικής επιμελητής, δικαιούται πέντε ευρώ (5,00 €).
ε) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δικαστικός επιμελητής αντιμετωπίζει δυσχέρειες στις επιδόσεις ή εκτελέσεις καθώς και στις λοιπές πράξεις, η αμοιβή του μπορεί, μετά από έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα του, να είναι μεγαλύτερη από την καθοριζόμενη σύμφωνα με τα ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση η επιπλέον αυτή αμοιβή δεν βαρύνει αυτόν στον οποίο γίνεται η επίδοση ή κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση.
στ) Για την παραλαβή πιστοποιητικού βαρών ή άλλων αναγκαίων για την πρόοδο της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης εγγράφων, καθώς και για την κατάθεση αντιγράφου έκθεσης επίδοσης διαταγής πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 630Α του Κ.Πολ.Δ., ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται αμοιβή ίση με αυτή της επίδοσης για την Α΄ Ζώνη.
ΣΤ. Οι ανωτέρω αμοιβές, με την επιφύλαξη του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας − Δημόσιο Λογιστικό» (Α΄ 143) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και του Ν. δ/τος 496/1974(Α΄ 204) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», προεισπράττονται κατά το ήμισυ και το ποσό της κάθε πράξης αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της κάθε έκθεσης σε ευκρινές και διακριτό πλαίσιο.
Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις στις οποίες ο εντολέας υπάγεται στις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν.δ/μα 356/1974 − Α΄ 90) όπως ισχύει.
Η με αριθ. 76297/30−10−2015 απόφασή μας καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Από υπολογιστή πατήστε στο πλαίσιο επάνω δεξιά για βγει σε πλήρη οθόνη. 
Το προηγούμενο ΦΕΚ Β ' 2346 - 30/10/2015
δείτε το κάνοντας κλικ εδώ 


>

Σχόλια