Αποχή Δικηγόρων | Η πορεία της μέχρι σήμερα με ημερομηνίες...

Πέτρος Ντερέκης

Το πλαίσιο αδειών δεν άλλαξε σε καμία ολομέλεια ή  συντονιστική *update μέχρι την Ολομέλεια της 3 Ιουνίου όπου και αποφασίστηκε το νέο στοχευμένο πλαίσιο.
Ακολούθησαν πορείες στην Αθήνα αλλά και Πανελλήνια. 
Πολλοί Δικηγορικοί Σύλλογοι έκαναν συμβολικούς αποκλεισμούς στα Δικαστικά Μέγαρα.

Ας  δούμε λοιπόν το ιστορικό  αυτής της αποχής με διάρκεια σχεδόν 4 μήνες. :9 Ιανουαρίου 2016
Απόφαση Συντονιστικής :
Αποχή  από TPITH 12/1 με σκληρό ΠΛAIΣIO AΠOXHΣ.
ΠANΔIKHΓOPIKO ΣYΛΛAΛHTHPIO στις 14/1 Στην AΘHNA με KΛEIΣTOYΣ Δικηγορικούς  Συλλόγους  και Δικηγορικά  γραφεία.
OΛOMEΛEIA ΠPOEΔPΩN ορίζεται την Πέμπτη 14/1 για λήψη και απόφαση  περαιτέρω κινητοποιήσεων.  

14 Ιανουαρίου 2016
AΠOΦAΣH OΛOMEΛEIAΣ Αποχή έως  τις  22/1 με αυστηρό πλαίσιο χορήγησης αδειών ήτοι :

Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης (18μηνο)
Παραγραφές – αποσβεστικές προθεσμίες (αστικά-ποινικά)
Αναστολές πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας

Σημείωση:
Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα συντρέχει περίπτωση παραγραφής για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί 6ετία σε α΄ βαθμό και 7ετία σε β΄ βαθμό.
Δεν απαιτείται άδεια στην προκατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης.

Αναβολές Για τη διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.


και  σύγκληση  ΣYNTONIΣTIKHΣ στις 22/1/2016

22 Ιανουαρίου 2016
Απόφαση ΣYNTONIΣTIKHΣ για  AΠOXH μέχρι και Δευτέρα  1/2/2016 και  σύγκληση  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ στις 30/1/2016

30 Ιανουαρίου 2016
Απόφαση OΛOMEΛEIAΣ ΠPOEΔPΩN για  AΠOXH έως  8/2/2016 και  σύγκληση  ΣYNTONIΣTIKHΣ στις 5/2/2016

5 Φεβρουαρίου 2016
Απόφαση ΣYNTONIΣTIKHΣ για  AΠOXH μέχρι και Δευτέρα  15/2/2016 και  σύγκληση  ΣYNTONIΣTIKHΣ στις 13/2/2016

13 Φεβρουαρίου 2016
Απόφαση ΣYNTONIΣTIKHΣ για  ΠAPATAΣH της  AΠOXHΣ έως  και Δευτέρα  22/2/2016 και  σύγκληση  ΣYNTONIΣTIKHΣ στις 19/2/2016

19 Φεβρουαρίου 2016
Απόφαση ΣYNTONIΣTIKHΣ για  ΠAPATAΣH της  AΠOXHΣ έως  και Δευτέρα  29/2/2016 και  σύγκληση  ΣYNTONIΣTIKHΣ στις 25/2/2016

25 Φεβρουαρίου 2016
Απόφαση ΣYNTONIΣTIKHΣ για  ΠAPATAΣH της  AΠOXHΣ έως  και την ΠAPAΣKEYH 4/3/2016 – Σύγκληση OΛOMEΛEIAΣ ΠPOEΔPΩN στις  2/3/2016 στην Αθήνα

2 Μαρτίου 2016
Απόφαση OΛOMEΛEIAΣ ΠPOEΔPΩN Δικηγορικών Συλλόγων για παράταση της ΑΠΟΧΗΣ έως την  TETAPTH 16/3/2016 και  σύγκληση  ΣYNTONIΣTIKHΣ στις 15/3/2016

15 Μαρτίου 2016
Απόφαση ΣYNTONIΣTIKHΣ για  ΠAPATAΣH της  AΠOXHΣ έως  και Δευτέρα 28/3/2016 και  σύγκληση  ΣYNTONIΣTIKHΣ στις 24/3/2016

24 Μαρτίου 2016
Απόφαση ΣYNTONIΣTIKHΣ για  ΠAPATAΣH της  AΠOXHΣ έως  και Δευτέρα 4/4/16 και  σύγκληση OΛOMEΛEIAΣ ΠPOEΔPΩN  στις  29/3/2016

29 Μαρτίου 2016
Απόφαση OΛOMEΛEIAΣ ΠPOEΔPΩN Δικηγορικών Συλλόγων για παράταση της ΑΠΟΧΗΣ έως και 15/4/2016 και  σύγκληση  ΣYNTONIΣTIKHΣ στις 14/4/2016

14 Απριλίου 2016
Απόφαση ΣYNTONIΣTIKHΣ για  AΠOXH έως  και  25/4/16,  σύγκληση νέας ΣYNTONIΣTIKHΣ στις  23/4/2016 ενόψει  κατάθεσης  του  AΣΦAΛIΣTIKOY NOMOΣXEΔIOY 

23 Απριλίου 2016 
Απόφαση OΛOMEΛEIAΣ ΠPOEΔPΩN Δικηγορικών Συλλόγων για παράταση της ΑΠΟΧΗΣ έως και 07/05/2016 και  σύγκληση  ΣYNTONIΣTIKHΣ στις 06/05/2016....

06 Μαΐου 2016 

Απόφαση ΣYNTONIΣTIKHΣ  για παράταση της ΑΠΟΧΗΣ έως και 14/05/2016 και  σύγκληση  Ολομέλειας  στις 12/05/2016....


12 Μαΐου 2016 

Απόφαση OΛOMEΛEIAΣ ΠPOEΔPΩN Δικηγορικών Συλλόγων για παράταση της ΑΠΟΧΗΣ έως και 24/05/2016 και  σύγκληση  ΣYNTONIΣTIKHΣ στις 24/05/2016....

24 Μαΐου 2016 

Απόφαση ΣYNTONIΣTIKHΣ  για παράταση της ΑΠΟΧΗΣ έως και 06/06/2016 και  σύγκληση  Ολομέλειας  στις 03/06/2016....

Ιουνίου 2016 


Απόφαση OΛOMEΛEIAΣ ΠPOEΔPΩN Δικηγορικών Συλλόγων για παράταση της ΑΠΟΧΗΣ έως και 17/06/2016 με το ίδιο πλαίσιο και μετά συνέχιση με το διευρυμένο πλαίσιο- στοχευμένο

18 Ιουνίου 2016 
Απόφαση ΣYNTONIΣTIKHΣ  για παράταση της ΑΠΟΧΗΣ  
με το νέο στοχευμένο πλαίσιο (Αποχή από:
  • Διοικητικές δίκες: φορολογικές (συμπεριλαμβανομένης της δημοτικής φορολογίας), τελωνειακές και όσες έχουν αντικείμενο διοικητικά πρόστιμα, στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, εφόσον υπάρχει ολικώς ή μερικώς αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα ή έχει ληφθεί προσωρινή δικαστική προστασία (είτε δυνάμει προσωρινής διαταγής, είτε δυνάμει απόφασης επί αναστολής). Στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας και στο στάδιο της αναίρεσης, αποχή από δίκες όπου ο δημόσιος φορέας (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή κ.λπ.)  έχει ασκήσει το ένδικο μέσο.
  • Την εκδίκαση του κυρίου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στις υποθέσεις του ΚΕΔΕ, εφόσον υπάρχει προσωρινή δικαστική προστασία  (έχει ληφθεί προσωρινή διαταγή ή απόφασης αναστολής), καθώς επίσης σε όλες τις δίκες του ΚΕΔΕ , όπου ο δημόσιος φορέας (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή κ.λπ.) είναι ανακόπτων (στον πρώτο βαθμό), ή στον δεύτερο βαθμό και στο στάδιο της αναίρεσης όταν ο δημόσιος φορέας έχει ασκήσει ένδικο μέσο.
  • Ποινικές δίκες: αποχή μόνο από φορολογικές, τελωνειακές και κοινωνικοασφαλιστικές (μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών). Η αποχή ισχύει και στις περιπτώσεις συρροής με άλλα ποινικά αδικήματα. Από τις ως άνω περιπτώσεις η αποχή δεν εκτείνεται: α) στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό, και β) σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν κρατούμενοι.
  • Την εκδίκαση του κυρίου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στον πρώτο βαθμό στις υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους Τραπεζών ή Εταιριών Διαχείρισης ή Απόκτησης απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, εφόσον υπάρχει προσωρινή δικαστική προστασία (προσωρινή διαταγή ή αναστολή) ή στον δεύτερο βαθμό και στο στάδιο της αναίρεσης όταν η Τράπεζα ή η Εταιρία Διαχείρισης ή Απόκτησης απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις έχει ασκήσει ένδικο μέσο. Η αποχή δεν εκτείνεται : α) στην ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης, β) στην ανακοπή κατά κατακυρωτικής έκθεσης , γ) στην ανακοπή τρίτου, οι οποίες συζητούνται κανονικά.
  • Δίκες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και του ΕΟΠΠΥ, στον πρώτο βαθμό, όπου ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ  είναι ενάγων ή αιτών ή προσφεύγων ή ανακόπτων. Στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας και στο στάδιο της αναίρεσης, αποχή από δίκες όπου ο  ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ  έχει ασκήσει το ένδικο μέσο και στον πρώτο βαθμό ήταν (ο ίδιος) ενάγων ή αιτών ή προσφεύγων ή ανακόπτων. Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω, η αποχή δεν εκτείνεται σε όλες τις περιπτώσεις που ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ έχει επιτύχει υπέρ αυτού προσωρινή δικαστική προστασία ή υπάρχει υπέρ αυτού αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα (οπότε το ένδικο βοήθημα ή μέσο εκδικάζεται κανονικά).
  • Ειδικώς ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποχή από όλες τις διαδικασίες όπου ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ έχει ασκήσει το ένδικο βοήθημα ή μέσο.)
έως τις 15.09.2016 και σύγκληση Συντονιστικής το πρώτο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου 2016 για επανεκτίμηση της κατάστασης...


Σημείωση εδώ ότι υπήρχε διαφοροποίηση Συλλόγων και συνεχίζουν την αποχή έως 30/06/2016 οι :

Λάρισας

Πάτρας

Αιγίου

Άρτας

Τρικάλων

Δράμας

Σερρών

Κω

Πειραιά

Χίου

Γρεβενων

Βόλου

Ροδόπης

Σύρου

Κοζάνης

Ρόδου

Αλεξανδρούπολης

Ηρακλείου


Κορίνθου

Καρδίτσας 

Άμφισσας 

Νάξου 

Ορεστιάδας

Χαλκιδικής 


Χανίων

αν έχετε άλλη πληροφόρηση παρακαλώ κάντε σχόλιο από κάτω να συμπληρώσουμε/διορθώσουμε!

Σχόλια