Πρόταση προς Δικηγορικούς Συλλόγους και Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.    Κύριοι Πρόεδροι και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων Ελλάδας η δεδομένη χρονική συγκυρία είναι η πιο δύσκολη για όλους τους Δικηγόρους .
Η ελληνική κοινωνία έχει εξαντληθεί οικονομικά αυτή την εξαετία και μαζί με αυτή και οι συνάδελφοι μας.
Οι υποτιθέμενες αλλαγές στην δικαιοσύνη και ο καταιγισμός νομοθετημάτων δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν το όποιο αναμενόμενο αποτέλεσμα υπέρ του πολίτη , υπέρ της δικαιοσύνης, αλλά και την ομαλή και αξιοπρεπή διαβίωση των συναδέλφων μας.
Η αντίδραση στην «δράση» των διαφόρων μέτρων που έπληξαν την κοινωνία, ήταν από εμάς  επιβεβλημένο καθήκον και δεν θα κρίνω αν ήταν σε ενεστώτα χρόνο πάντα ή αν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα.     Είναι πρόδηλο ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας δεν έδινε στην όποια Ελληνική διακυβέρνηση περιθώρια να αφουγκραστεί τις ενστάσεις, προτάσεις αλλά και τις δίκαιες αγωνίες μας.


   Είναι γεγονός αδιαπραγμάτευτο ότι οι όποιες προσπάθειες μας διακατέχονται από ειλικρίνεια, αίσθημα δικαίου, αλληλεγγύη, σεβασμό προς το Σύνταγμα, τους Νόμους και για την αξιοπρέπεια όλων μας στην Ελληνική κοινωνία.

   Στην δεδομένη χρονική στιγμή  όπου ψηφίστηκε το ασφαλιστικό νομοσχέδιο για το οποίο κάναμε και κάνουμε αποχή , με δεδομένο ότι η οικονομική εξάντληση όλων αυτών των ετών θα βρει ή βρήκε τους συναδέλφους μας οικονομικά εξαντλημένους , έχουμε την υποχρέωση να βρούμε τρόπους αλλά και να κάνουμε προτάσεις ώστε να βοηθηθούν όσοι έχουν πληγεί σε τέτοιο σημείο ώστε να μην αποβληθούν από την δικηγορία αλλά και να απειλούνται με κατασχέσεις.

   Εάν μελετηθούν τα στοιχεία, που έχετε οι πρόεδροι , για την αδυναμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από τους συναδέλφους, το μέγεθος οφειλών από το 2011 και τούδε είναι πρόδηλο ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε την μεγαλύτερη οικονομική εξαθλίωση ημών των τελευταίων 50 ετών.

  Είναι επιτακτική ανάγκη να εξασφαλίσουμε κατ’ ελάχιστον την αποπληρωμή του ταμείου υγείας των συναδέλφων χωρίς όμως την επιβάρυνση των υπολοίπων.

    Είναι επιτακτική ανάγκη αλλά και υποχρέωση μας ακόμα και με αυτό το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο και θα κριθεί προφανώς και συνταγματικά , να ζητήσουμε από την παρούσα διακυβέρνηση συγκεκριμένες εξασφαλίσεις ώστε να μην έχουμε φαινόμενα οικονομικού εξευτελισμού των συναδέλφων αλλά και όσων έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση και ήσαν μαζί με εμάς στον ΕΤΑΑ.

Α. Συγκεκριμένα να ζητήσουμε από το Υπουργείο αλλά και από  τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας τα κάτωθι ως άμεσα και σε ενεστώτα χρόνο προληπτικά μέτρα :

 1. Για όσους έχουν προηγούμενες οφειλές  ή και αυτές που θα κληθούν να καταβάλλουν στις 30/06 να δοθεί παράταση και να βγει μία ρύθμιση, μετά από σύσκεψη των φορέων μας, ώστε να απαλειφθεί το φαινόμενο του απαράδεκτου όρου αν δεν πληρώνεις τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, χάνεται η τρέχουσα ρύθμιση.

 1. Την δυνατότητα απόδειξης οικονομικής αδυναμίας και διαγραφής  ή αναστολή είσπραξης των ασφαλιστικών χρεών από το 2011 και μετά καθώς και δημιουργία ταμείου ειδικού σκοπού όπου το αποθεματικό που μεταβιβάζουμε στον νέο ασφαλιστικό φορέα θα καλύψει την διαγραφή αυτών των χρεών. Πιο κάτω θα κάνω μια πρόταση η οποία είναι ανέξοδη και δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ταμείου. Εξάλλου όταν καταργείς έναν φορέα και τον εντάσεις σε κάτι άγνωστο έχεις, άλλως οφείλεις να δημιουργείς μεταβατικό στάδιο.

 1. Την στήριξη μέσω ΕΣΠΑ όσων έχουν οφειλές από προηγούμενα έτη άμεσα και σε ενεστώτα χρόνο αφού αποδειχθεί με ταχύτητα η οικονομική αδυναμία και κάλυψη όσων  αναφέρω στο 2.

 1. Εάν δεν γίνουν όλα αυτά δεκτά, να κατατεθεί αίτημα ώστε τα οφειλόμενα να μεταφερθούν πριν την συνταξιοδότηση και καταβολής αυτών, με το αίτημα αυτής.

Αυτά προς την διακυβέρνηση και ότι άλλο ήθελε προκύψει μετά από συσκέψεις και προτάσεις σε ΔΣ αλλά και ΓΣ που πρέπει να γίνουν άμεσα.


 Β.  Ως προς το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι ίδιοι, για να αναχαιτίσουμε την οικονομική εξαθλίωση των συναδέλφων, αλλά και να βοηθήσουμε να καταβληθούν οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές από το 2011 και τούδε θα προτείνω τα κάτωθι. 
   Είμαι δε πεπεισμένος, ότι αν και εφόσον ήθελε αποδεχτεί η διακυβέρνηση τις ως άνω προτάσεις ή όποιες αιτηθούμε,  θα έχει περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και θα είναι πλέον μη διαχειρίσιμη  η οικονομική κρίση και η καταβολή εισφορών.

 1. Την άμεση ανάλυση , ποιοτική και ποσοτική σε κάθε σύλλογο του θεσμού των αυτεπαγγέλτων διορισμών και νομικής βοήθειας. Αυτό θα μας δώσει μία εικόνα για καταμερισμό και άμεση βοήθεια όσων συναδέλφων οφείλουν από το 2011.
 2. Ήτοι το 50% των αιτήσεων νομικής βοήθειας και αυτεπαγγέλτων διορισμών να διανεμηθούν σε όσους συναδέλφους  οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές.
 3. Την δημιουργία ειδικής επιτροπής σε κάθε σύλλογο από συναδέλφους που δεν θα έχουν εκλόγιμη θέση ή μελλοντική επιθυμία εκλογής τους στα ΔΣ, για αυτό τον σκοπό.
 4. Την δημιουργία ειδικού προγράμματος λογισμικού όπου θα καταχωρούνται όλα τα δεδομένα για πλήρη διαφάνεια και έλεγχο από τους συναδέλφους σε κάθε σύλλογο.
 5. Την άμεση επεξεργασία αυτής της πρότασης και  ψήφιση της από τις Γενικές Συνελεύσεις.
 6. Εάν γίνει δεκτή αυτή η πρόταση την άμεση επικοινωνία με τον αρμόδιο Υπουργό, ώστε να εκδοθεί εγκύκλιος και η αμοιβή μας από αυτές τις ενέργειες να ρυθμίζονται εσωτερικά με το ΤΑΧΔΙΚ και ο σταδιακός συμψηφισμός και εξόφληση των οφειλομένων, αλλά άτοκα, διότι ήδη το ΤΑΧΔΙΚ καθυστερεί άνω του 8μηνου και αυτό δεν μπορεί να είναι κατά των συναδέλφων, που ήδη έχουν προσφέρει την υπηρεσία προς το κράτος.
 7. Σε κάθε περίπτωση την άμεση λήψη απόφασης από τα ΔΣ ώστε να έχουμε το δικαίωμα, όσοι καλούμαστε να αναλάβουμε νομική βοήθεια ή αυτεπάγγελτο διορισμό, να παραχωρούμε την σειρά μας προς όφελος των συναδέλφων που ευρίσκονται στην ως άνω οικονομική κατάσταση και έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
Να σημειώσω εδώ ότι η σύσταση της επιτροπής αλλά και του λογισμικού είναι απαραίτητα διότι οι γραμματείες των δικηγορικών συλλογών δεν θα μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια και είναι πλέον αναγκαίο να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία υπέρ μας. 
Ως προς τι λογισμικό θα χρειαστεί αυτό θα αναλυθεί στις ΓΣ, δεν θα το κάνω σε αυτό το άρθρο και θεωρώ ότι μπορεί να γίνει  δωρεάν αν το ζητήσουμε από τα πανεπιστήμια μας και από τους φοιτητές  στην πληροφορική. 
Η πρόταση αυτή αν επεξεργαστεί καλά θα επιφέρει λύση μέσα σε ένα χρόνο στο 90% όσων συναδέλφων οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές. 


   Αυτές είναι οι σκέψεις και οι προτάσεις μου προς το δικηγορικό σώμα αλλά και προς την Ελληνική Κυβέρνηση για το μέχρις στιγμής πρόβλημα, θα επανέλθω συντόμως και για το μετά, το μετά θα είναι ομοίως δύσκολο και θέλει προτάσεις από όλους μας.

 Χωρίς προτάσεις, χωρίς προσπάθεια στήριξης των συναδέλφων οι  όποιες αποχές, διαμαρτυρίες και αγώνες θα έχουν την τύχη των προηγούμενων.

 Η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια είναι αυτό που μας κρατάει ενωμένους, που μας δίνει την αισιοδοξία να συνεχίσουμε τον αγώνα, την εξέλιξη της επιστήμης  μας, την ενδυνάμωση του ρόλου μας στην ελληνική αλλά και ευρωπαϊκή κοινωνία  που συμμετέχουμε.

Κύριοι Συνάδελφοι,

      Ελπίζω και εύχομαι οι προτάσεις που σας παραθέτω να είναι επιθυμητές από το σώμα, να τύχουν εφαρμογής και να δώσουν μία αισιοδοξία.   Ελπίζω και εύχομαι να γίνουν και άλλες προτάσεις, ούτως ώστε αυτή η δύσκολη περίοδος που βιώνουμε μαζί με ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, να μην επιφέρει βίαια και άδικη αποβολή άξιων και εξαιρετικών νομικών από την δικηγορία.
Ντερέκης Πέτρος
Δικηγόρος Πατρών
14 Μαίου 2016

Σχόλια