Η απάντηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κου Μάρτιν Σούλτς, Δικηγορικός Συλλογος Αιγίου

απάντηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κου Μάρτιν Σούλτς, Δικηγορικός Συλλογος Αιγίου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

Προς Μ.Μ.Ε
Γραφείο Πρωθυπουργού

Σας επισυνάπτουμε απάντηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κου Μάρτιν Σούλτς, βάσει της οποίας προκύπτει ότι η επιβολή φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων είναι καθαρά Εθνική υπόθεση των κρατών μελών, με μόνο περιορισμό τη μη αντίθεσή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό δίκαιο. Ως εκ τούτου καταρρίπτεται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο ισχυρισμός ότι τα επιβαλλόμενα μέτρα είναι κατ’ απαίτησιν των Θεσμών. Στην απάντησή του τέλος μας προτρέπει να προσφύγουμε επισήμως στην αρμόδια Επιτροπή, ενέργεια βέβαια στην οποία έχουμε ήδη προβεί με επίσημη κατά το τυπικό αναφορά.
Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετικές ρυθμίσεις που αίρουν την ευθεία αντίθεση των ψηφισθέντων νομοθετημάτων στο Ελληνικό Σύνταγμα και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Είναι πλέον σαφές ότι οι συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις ελήφθησαν με πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης χωρίς να έχουν επιβληθεί, κατά το συγκεκριμένο περιεχόμενο, από τους Θεσμούς.

Εκ του Δ.Σ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Μπέσκος

The President
Mr George Beskos
President of Aigio Law Bar Association

Mr Alexandrow Manolopoulos
Vice President of Aigio Law Bar Association

Dear Mr Beskos,
Dear Mr Manolopoulos,

Thank you very much for your e-mail of 18 May 2016 in which you complain about the Greek Insurance and Tax Law adopted on 8 May 2016.
The European Parliament and I personally are aware of the heavy burden and efforts for the Greek citizens and taxpayers following the Greek financial and economic crisis, and I would like to express the European Parliament’s full support to the Greek people and the Greek government to implement the necessary reforms Greece urgently needs.
As you will probably know, tax policy is a national competence of the Member States, and the Greek government is free to introduce tax laws as the above, as long as they are compliant with EU law.
If you consider that the Greek Insurance and Tax Law is in breach of EU law –which I am unable to assess on the basis of the provided information – you may wish to submit a formal complain to the European Commission via its website.

I hope you will find this information useful.

Yours sincerely,

Martin Schulz

Σχόλια