Breaking news : ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΠΗ κατά πίνακα δικαιούχων "ΑΣΠΙΣ" και "COMMERCIAL"

Ο "ΈΛΛΗΝΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ" πληροφορήθηκε από δικηγορικές πηγές, ότι οι πρώτες αποφάσεις για τις Ανακοπές των δικαιούχων κατά "ΑΣΠΙΣ" ΚΑΙ "COMMERCIAL"απορρίπτονται με το αιτιολογικό της "μη εμπρόθεσμης αναγγελίας".
Breaking news : ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΠΗ κατά πίνακα δικαιούχων  "ΑΣΠΙΣ" και "COMMERCIAL"

Οι Ανακοπές αυτές συζητήθηκαν με την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων και οι αποφάσεις εξεδόθησαν σε χρόνο ρεκόρ για τα δικαστικά δεδομένα.

Οι Δικηγορικοί κύκλοι που ασχολήθηκαν με αυτές τις ανακοπές απορούν για τον τρόπο απόρριψης και συγκεκριμένα για το αιτιολογικό :

"μη εμπρόθεσμη αναγγελία". Σημειώνουμε εδώ ότι δεν έγινε δεκτό σε πολλές αποφάσεις η ένσταση για λόγους του 255 ΑΚ, αλλά θεωρήθηκε ότι είναι αβάσιμος ο λόγος ανακοπής με το αιτιολογικό :".... ότι οι δημοσιεύσεις των προσκλήσεων για αναγγελία έγιναν σε εφημερίδες μη "ευρείας κυκλοφορίας". Αρκεί να είναι πανελλαδικής κυκλοφορίας ανεξαρτήτως του αριθμού των φύλλων...."

Δικηγορικοί κύκλοι αναφέρουν ότι υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις στο άρθρο 273 του ν. 4364/2016 που ορίζει ότι εξακολουθεί να ισχύει το νδ 400/70 εφόσον όμως οι ασφαλιστικές πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η Εποπτική Αρχή έχει πειστεί ότι οι επιχείρησης αυτές θα τερματίσουν τη δραστηριότητά τους πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019,

είτε β) έχουν υπαχθεί σε μέτρα εξυγίανσης που καθορίζονται στο Κεφάλαιο Β' του Τετάρτου Μέρους του παρόντος και έχει οριστεί ασφαλιστικός διαχειριστής".

Σε κάθε περίπτωση οι απορρίψεις των αιτήσεων για τον λόγο της μη εμπρόθεσμης αναγγελίας με το αιτιολογικό δημοσίευσης σε εφημερίδα της  πρόσκλησης για αναγγελία όσων είχαν απαιτήσεις, χρήζει ερμηνείας ειδικά την στιγμή που δεν είναι και δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένος ο πολίτης να αγοράζει έντυπα και να υπόκειται σε έξοδα και δεν του δόθηκε η οποιαδήποτε άλλη δυνατότητά να ενημερωθεί.

Το αποτέλεσμα αυτών των απορριπτικών, αν συνεχιστούν, θα έχει ως αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες πολίτες να μην μπορέσουν να διεκδικήσουν τα χρήματα τους.

Δηλαδή το Συνταγματικό δικαίωμα της δίκαιας δίκης δεν λειτούργησε αυτή την φορά και τυπολατρικά υποχρεώνουμε τους πολίτες καθημερινά να αγοράζουν εφημερίδες μόνο και μόνο για να ενημερώνονται.

Το συμπέρασμα είναι ότι αν δεν έχεις περίπου 1000 ευρώ τον μήνα να αγοράζεις όλες της ημερήσιες εφημερίδες ή αν δεν προλάβεις να τις πάρεις, ή δεν έχεις πρόσβαση σε κέντρο τύπου ή όπου πωλούνται τα έντυπα, δεν θα δικαιωθείς ποτέ σε ελληνικά δικαστήρια σε θέματα αναγγελίας και διεκδίκησης των νομίμων καταβληθέντων χρημάτων σου.

Είναι ένα μεγάλο θέμα αν όντως νομολογικά ακολουθηθεί αυτή η τάση από τους Έλληνες Δικαστές και απορίας άξιον γιατί δεν ερμηνεύτηκε υπέρ του πολίτη το άρθρο 255 ΑΚ όταν η αναγγελία ακροβατεί νομικά ως "παραδεκτό".


Σε κάθε περίπτωση το άρθρο 10 του Ν.Δ. 400/1970 ορίζει ότι δεν καλούνται οι δικαιούχοι ασφαλίσεων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, καθώς και οι δικαιούχοι ασφαλίσεων ζωής, για τους οποίους δεν έχει επέλθει ασφαλιστική περίπτωση, όπου η πλειονότητα των ανακοπτοντων είναι τέτοιες περιπτώσεις και ότι υπό το πρίσμα αυτό η άποψη ότι η αναγγελία είναι υποχρεωτική είναι καταχρηστική.

Δικηγορικοί κύκλοι αναφέρουν, ότι θα διεκδικήσουν με κάθε εναπομείναν ένδικο μέσο, να καταταγούν οι εντολείς τους στην κατάταξη δικαιούχων με βάση τις απαιτήσεις, που απορρέουν από τα  ασφαλιστήρια συμβόλαια τους  και ως εκ τούτου να συμπεριληφθούν αυτοί στον πίνακα (κατάσταση) δικαιούχων οι υφιστάμενες απαιτήσεις τους, απορρέουσες από τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζωής και ειδικότερα να συμπεριληφθούν στον πίνακα/κατάσταση δικαιούχων ασφαλίσματος, που συνέταξε ο εκκαθαριστής, για τις απαιτήσεις τους εκ των  ασφαλιστικών συμβάσεων, διότι θα αποκλεισθούν αυτή την στιγμή 80000 συνάνθρωποι μας γιατί δεν αγόρασαν εφημερίδα!!!!!!!!!!!!!! και οι δικηγόροι πιστοί στο καθήκον τους θα υπερασπιστούν με κάθε νόμιμο μέσο το δίκαιο των Ελλήνων πολιτών. 

Σχόλια