ΜΠΑθηνων 7765/2016 Η κατ επανάληψη παρεμπόδιση της επικοινωνίας του πατέρα με τα τέκνα, μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της επιμέλειας.

ΜΠΑθηνων 7765/2016 Η κατ επανάληψη παρεμπόδιση της επικοινωνίας του πατέρα με τα τέκνα, μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της επιμέλειας.
Πρόσφατη  απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που δίκασε με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ανέθεσε την  προσωρινή επιμέλεια  στον αιτούντα πατέρα. 
Το Δικαστήριο για την έκδοση της απόφασής του έκρινε ότι επιβάλλεται η μεταβολή των όρων διαβίωσης των τέκνων (ετών 13 και 11) καθως πιθανολογήθηκε ότι η μητέρα "υποβάλει τα ανήλικα εναντίον του πατέρα τους και του εν γένει οικογενειακού περιβάλλοντος , δημιουργώντας τους  φοβίες και συναισθηματική ανασφάλεια"
Το ενδιαφέρον δε στην απόφαση είναι ότι η Δικαστής εξομοίωσε  την ύπαρξη θέματος ψυχικής υγείας της μητρός  με την κατ επανάληψη παρεμπόδιση της επικοινωνίας .

Με λίγα λόγια , θεώρησε ότι είτε υπάρχει όντως θέμα ψυχικής υγείας , είτε όχι ,  αν  δημιουργούνται στα τέκνα φοβίες και συναισθηματική ανασφάλεια  λόγω της  έντασης με τον πρώην σύζυγο, επειδή κατ επανάληψη τον εμποδίζει  από την απρόσκοπτη επικοινωνία με τα τέκνα και ειναι αρνητική στις κοινωνικές επαφές  των ανήλικων με προσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος,  το αποτέλεσμα είναι το ίδιο , ήτοι "η διατάραξη της ομαλής ψυχοσωματικής ανάπτυξης των ανηλίκων τέκνων  τα οποία προκειμένου να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους  και να μορφωθούν έχουν ανάγκη να διαβιούν  σε ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον , χωρίς εντάσεις και προβλήματα , απόρροια ιδίως της έντασης της σχέσης των διαδίκων". 
Έτσι ανέθεσε προσωρινά την επιμέλεια  του προσώπου των ανήλικων τέκνων στον αιτούντα πατέρα ενώ δεν δίστασε να διατάξει την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος στην μέση της χρονιάς λαμβανομένου υπόψη των διακοπων των εορτών  Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς.

Ανεξάρτητα της τύχης της υπόθεσης σε επίπεδο κύριας αγωγής , είναι από τις ελάχιστες  αποφάσεις των ελληνικών Δικαστηρίων που αφαιρούν την επιμέλεια από την μητέρα και ίσως η πρώτη  που ορίζει την κατ επανάληψη παρεμπόδιση της επικοινωνίας με τον πατέρα  ως λόγο για την δημιουργία φοβου και συναισθηματικής ανασφάλειας των τέκνων άρα αιτία για αλλαγή των όρων διαβίωσης με την αναθεση της επιμέλειας στον πατέρα.

Η Απόφαση κινούμενη σε σωστή βάση αναδεικνύει τον σκοπό του Οικογενειακού Δικαίου που είναι πρωτίστως το συμφέρον των τέκνων. 

Είναι Ευθύνη του γονέα που έχει την επιμελεια να διασφαλίζει την επικοινωνία των παιδιών με τον άλλο γονέα . Σε αντίθετη περίπτωση , θα πρέπει να επανεξετάζεται η ανάθεση της επιμέλειας , καθώς  θα πρέπει να διασφαλιστεί  η διαβίωση των τέκνων σε ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον. 
Ευαγγελια Παπαδοπουλου-ΜΔ, Δικηγόρος Παρ Αρειω Πάγω

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Λ.Αλεξάνδρας 99 και Παναγιωταρά (Είσοδος Βαρατάση 2 ),  11475 Αθήνα
Τηλ: (+30 210) 36 16 771 - fax: (+30 210) 36 16 772


Δείτε ολόκληρη την απόφαση ΕΔΩ

Σχόλια