Δασικοί Χάρτες : ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟ ΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Πληροφορίες: Τμ. Δασικών Χαρτογραφήσεων Τηλέφωνο: 2610310 654 & 2610316839 Fax: 2610310639 E-Mail: dda@apd-depin.gov.gr


ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ


1. Γενικές πληροφορίες


Ο Δασικός Χάρτης εμφανίζει με ΚΩΔΙΚΟΥΣ και με κλειστά πολύγωνα αφενός, τις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις (οι οποίες υπάγονται στη Δασική Νομοθεσία) αφετέρου τις μη δασικού χαρακτήρα (που δεν υπάγονται στη Δασική Νομοθεσία). Στο Δασικό Χάρτη δεν εμφανίζονται όρια ιδιοκτησιών αλλά μορφές φυτοκάλυψης. Το πρώτο στοιχείο (κεφαλαίο γράμμα) κάθε ΚΩΔΙΚΟΥ (εκτός από το ΠΑ, ΠΔ και ΑΝ που αφορούν Διοικητικές Πράξεις) προήλθε από ερμηνεία των Αεροφωτογραφιών έτους 1945 και το δεύτερο στοιχείο (κεφαλαίο γράμμα) από την σημερινή μορφή (πρόσφατες Α/Φ, αυτοψίες, άλλα στοιχεία). Στη Π.Ε. Αχαΐας χρησιμοποιήθηκαν κυρίως οι αεροφωτογραφίες του έτους 2008.
Οι κωδικοί κάλυψης που εμφανίζονται στο Δασικό Χάρτη επεξηγούνται ως εξής:


ΔΔ
ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ Ή ΠΡΟΫΦ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ

ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ Ή ΠΡΟΫΦ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΑ
ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ/ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ
ΑΔ
ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ/ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ

ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ/ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
ΑΑ
ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ/ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ
ΠΔ
ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ- ΔΑΣΙΚΕΣ
ΠΑ
ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ- ΜΗ ΔΑΣΙΚΕΣ
ΑΝ
ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ Ή ΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΑΛ
ΑΛΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ
ΠΧ
ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ- ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔ ΙΚΕΣ

ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ Ή ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
ΧΧ
ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ Ή ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ
XA
ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ Ή ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ

ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
ΑΧ
ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ Ή ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ
Από αυτούς στις διατάξεις τις Δασικής Νομοθεσίας υπάγονται οι ΔΔ, ΑΔ, ΔΑ, ΠΔ, ΑΝ, ΠΧ, ΧΧ, ΧΑ, ΑΧ & ΑΛ και δεν υπάγονται οι ΑΑ και ΠΑ.2. Παρατήρηση (θέαση) του Δασικού Χάρτη-Υποβολή αντιρρήσεων


Το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας είναι από την 27η Ιανουαρίου 2017, ημερομηνία ανάρτησης αυτού [σχ. η με αριθμό απόφαση 19083/27- 01-2017 (ΑΔΑ: 66Υ0ΟΡ1Φ-5ΔΤ)], διαθέσιμο σε ΟΛΟΥΣ όσους διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο (ΙΝΤΕΡΝΕΤ) μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. (πρώην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.) και στα τέσσερα (4) Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) που έχουν συσταθεί στην Π.Ε. Αχαΐας [δύο στη Πάτρα - Αγ. Ανδρέου 140 Τηλ.: 2610310654 & 2610316839 (Δ/νση Δασών Αχαΐας) & 2610310666 & 2610311824 (Δασαρχείο Πατρών), ένα στο Αίγιο «Δασαρχείο Αιγίου» - Δεσποτοπούλων 25 Τηλ.: 2691023781 & 2691024464 και ένα στα Καλάβρυτα «Δασαρχείο Καλαβρύτων» - Στριφτόμπολα 1 Τηλ.: 2692022227 & 2692085280). Στον ίδιο διαδικτυακό τόπο υποβάλλονται και οι αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει την 10­-02-2017 ημέρα Παρασκευή.
Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 10-04-2017 ημέρα Δευτέρα.
Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 02-05-2017 ημέρα Τρίτη. Λεπτομέρειες για τον τρόπο υποβολής αντιρρήσεων δίνονται στην ίδια ιστοσελίδα και στα ΣΥΑΔΧ της Π.Ε. Αχαΐας.
Τα επί μέρους βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος προκειμένου να δει το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη και αναλόγως να προβεί στην υποβολή ή όχι αντιρρήσεων είναι:
1ο βήμα:
Αφού έχουμε εισέλθει μέσω ενός Υπολογιστή στο διαδίκτυο πληκτρολογούμε την διεύθυνση: www.ktimatologio.gr ή ΕΚΧΑ Α.Ε. για να βρεθούμε στην «Αρχική Σελίδα της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.» http://www.ktimatologio.gr/Pages/Default.aspx και στην συνέχεια στην εφαρμογή «e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1 Page.aspx και    ακολούθως    στον τομέα
«ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ»
http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx/ όπου μπορούμε να δούμε το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη σε σχέση με την έκταση που μας ενδιαφέρει αφού προσδιορίσουμε αυτή.
Επιπλέον στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance Page.aspx     φαίνονται       οι       επιλογές
ανάρτησης και υποβολής αντιρρήσεων όπου, πέραν των παραπάνω συνδέσμων, μπορεί να εισέρχεται κάθε ενδιαφερόμενος για την καλύτερη εξυπηρέτησή του.
Βασική προϋπόθεση είναι ο εντοπισμός της έκτασης που μας ενδιαφέρει πάνω στο ορθοφωτογραφικό υπόβαθρο της ιστοσελίδας και κατόπιν η διαπίστωση σε ποιά (ή ποιές) κατηγορία/ες κάλυψης του Δασικού Χάρτη υπάγεται. Ο εντοπισμός μπορεί να γίνει είτε γραφικά με τα συνήθη εργαλεία διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων (zoom in, zoom out, pan, draw, κ.λ.π.) είτε πληκτρολογώντας τις γεωγραφικές συντεταγμένες μέσω των αντίστοιχων εργαλείων (ΧΧ,ΧΥ), είτε ακόμα και με το «ανέβασμα» κατάλληλου τύπου αρχείου (dxf type 2000, κ.α.) με την κάτω δεξιά επιλογή «Επιλογή αρχείου».
Παρακάτω φαίνεται ένα απόσπασμα από την εφαρμογή «ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ»Διακρίνονται από αριστερά μια σειρά εργαλείων (εικονιδίων) περιήγησης στο Δασικό Χάρτη, όπου τοποθετώντας τον κέρσορα, δίνονται λεπτομέρειες για την λειτουργία αυτών, καθώς και σχετική πληροφόρηση για τους τρόπους υπόδειξης των εκτάσεων ενδιαφέροντος.
2ο βήμα:
Αφού με τους παραπάνω τρόπους ορίσουμε την έκταση ενδιαφέροντος (Φερόμενη ιδιοκτησία κλπ) παρατηρούμε τον ή τους ΚΩΔΙΚΟ/ΟΥΣ φυτοκάλυψης που εμφανίζονται στην έκταση. Εάν θεωρήσουμε ότι οι εμφανιζόμενοι ΚΩΔΙΚΟΙ δεν μας ικανοποιούν προχωράμε στο επόμενο βήμα που είναι η υποβολή αντιρρήσεων στην κάτω δεξιά επιλογή «Για να υποβάλλετε την αντίρρησή σας, συνδεθείτε εδώ» ή στην σύνδεση https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika Page.aspx.
3ο βήμα:
Για την είσοδο στην εφαρμογή υποβολή αντιρρήσεων ή χρησιμοποιούμε τους κωδικούς για την εφαρμογή του taxisnet (username & password) ή δημιουργούμε νέο λογαριασμό (εκτός εάν έχουμε ήδη λογαριασμό για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΚΧΑ Α.Ε.) σύμφωνα με τις οδηγίες της συγκεκριμένης εφαρμογής και με τον κωδικό που θα μας δοθεί μπαίνουμε στην εφαρμογή υποβολής αντιρρήσεων, οριοθετούμε την έκταση ενδιαφέροντος με έναν εκ των παραπάνω αναφερόμενων τρόπων και αυτόματα η εφαρμογή θα μας εμφανίσει αριθμημένα (σε κύκλο) επί μέρους πολύγωνα ανά ΚΩΔΙΚΟ φυτοκάλυψης. Από αυτά επιλέγουμε τα πολύγωνα που θέλουμε να υποβάλουμε αντίρρηση και αυτόματα η εφαρμογή θα μας εμφανίσει τις συντεταγμένες, το εμβαδόν και το ύψος του παραβόλου που πρέπει να καταβάλουμε με τις σχετικές οδηγίες πληρωμής. Προϋπόθεση για την υποβολή αντιρρήσεων είναι η θεμελίωση του έννομου συμφέροντος που γίνεται με την επίκληση εντός της ιστοσελίδας κατάλληλου εγγράφου (τσεκάρισμα σε συγκεκριμένη επιλογή π.χ. εμπράγματο δικαίωμα, ενοχικό δικαίωμα, κλπ.) το οποίο στην συνέχεια θα υποβληθεί για να εξεταστούν οι αντιρρήσεις.
3.    Προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων-συνέπειες
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αντιρρήσεων κατά των αναρτημένων Δασικών Χαρτών της Π.Ε, Αχαΐας είναι η 10-02-2017 ημέρα Παρασκευή και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 10-04­2017 ημέρα Δευτέρα, δηλαδή όπως παρατηρείτε η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων είναι αυστηρά 60 ημέρες. Για δε τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 02-05-2017 ημέρα Τρίτη. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων ο Χάρτης θα κυρωθεί στο υπόλοιπο μέρος του. Οι αντιρρήσεις που θα υποβληθούν θα εξεταστούν από τις ΕΠΕΑ (Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων) του Δασικού Χάρτη αφού προσκομισθούν στα ΣΥΑΔΧ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.Η πιστοποίηση του χαρακτήρα των εκτάσεων μετά την κύρωση του Δασικού χάρτη θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με βάση το θεματικό περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη κάθε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. Σημειώνεται ότι η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών περιλαμβάνει το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων & Κοινοτήτων ή Τοπικών Κοινοτήτων 245 προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ της Π.Ε. Αχαΐας. Η συγκεκριμένη Ανάρτηση των Δασικών Χαρτών αφορά το σύνολο των Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας, Ερυμάνθου, Αιγιαλείας & Καλαβρύτων της Π.Ε. Αχαΐας.
4.    Εδικό τέλος για την άσκηση αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου Δασικού Χάρτη (ΦΕΚ 3985/Β/13-12-2016)
Η νέα ΚΥΑ εδώ 
Το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη, για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας με αυτή, καθορίζεται ως εξής:
α) Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 2β του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, είκοσι (20) ευρώ.
β) Για εμβαδόν έκτασης, έως και 1.000 τ.μ., εξαιρουμένων των περιπτώσεων του ως άνω σημείου (α), σαράντα πέντε (45) ευρώ.
γ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., εκατόν τριάντα πέντε (135) ευρώ. δ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ., τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ. ε) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., εννιακόσια (900) ευρώ. στ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., χίλια οκτακόσια (1.800) ευρώ.
ζ) Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ., τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.600) ευρώ.
5.    Ανάκληση Αντιρρήσεων - Διαδικασία Επιστροφής Τέλους Αντίρρησης
Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα ανάκλησης των αντιρρήσεών του. Για την ανάκληση των αντιρρήσεων, απαιτείται αίτηση ανάκλησης μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων. Η αίτηση, υποβάλλεται από τον ίδιο που υπέβαλε την αντίρρηση ή - κατόπιν συμβολαιογραφικής εντολής, πληρεξουσιότητας - από πληρεξούσιό του.
Εφόσον υποβληθεί εμπρόθεσμα η αίτηση ανάκλησης, ο αιτών, δύναται να ζητήσει την επιστροφή του καταβληθέντος τέλους. Προς τούτο, θα πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα στο ΣΥΑΔΧ, προκειμένου να εκδοθεί σχετική απόφαση του υπεύθυνου λειτουργίας.
Η ανωτέρω απόφαση θα εκδίδεται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων και θα αφορά στο σύνολο των εγκεκριμένων αιτημάτων επιστροφής τέλους.


6.    Από την καταβολή του ειδικού τέλους άσκησης αντιρρήσεων εξαιρούνται:
α) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση Α' του άρθρου23 του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β του άρθρου 31 του Ν. 4280/2014, όπως ισχύει (εγκεκριμένα και μη όρια οικισμών και σχεδίων πόλεως-απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης).
β) Αντιρρήσεις που αφορούν σε περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφισης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού (απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης από την αρμόδια Υπηρεσία Εποικισμού). γ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού (απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης από την αρμόδια Υπηρεσία Εποικισμού).
δ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.(απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης τελεσιδικίας της πράξης χαρακτηρισμού)ε) Αντιρρήσεις κατά το τμήμα που αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου14 Ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α Ν. 2664/1998 όπως ισχύει) απαιτείται προσκόμιση αντιγράφου της πρωτοκολλημένης αίτησης.
Για τις παραπάνω περιπτώσεις α, β, γ, δ και ε και κατ’ εξαίρεση οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αντιρρήσεις στα αρμόδια ΣΥΑΔΧ της Π.Ε. Αχαΐας και με τη βοήθεια του υπηρετούντος προσωπικού.
Επιπλέον οι εκτάσεις που περικλείονται από μαύρο περίγραμμα θεωρείται ότι είναι εκτός ανάρτησης και ως εκ τούτου εντός αυτών δεν υποβάλλονται αντιρρήσεις, ισχύει δε για τις εκτάσεις αυτές η διαδικασία του άρθρου 14 του Ν. 998/1979, όπου αρμόδιος να απαντήσει για τον χαρακτήρα αυτών είναι ο εκάστοτε Δασάρχης.

Παρακάτω παραθέτουμε υπό μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων επεξηγήσεις-πληροφορίες που αφορούν την, όσο το δυνατόν, καλύτερη κατανόηση όλων των παραπάνω.Αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη, μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντός τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα.
Το έννομο συμφέρον του ενδιαφερόμενου, θεμελιώνεται με την επίκληση εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος


         Εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων όπως είναι η κυριότητα, η υποθήκη και οι δουλείες (προσωπικές δουλείες π.χ. επικαρπία και οίκηση και πραγματικές δουλείες όπως δουλεία οδού, ξυλεύσεως, βοσκής, αντλήσεως ύδατος κ.λ.π.) και αφορά οποιαδήποτε πράξη σύστασης ή μετάθεσης ή κατάργησης εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, απαιτείται δημόσιο έγγραφο το οποίο μεταγράφεται στο οικείο υποθηκοφυλακείο.
         Το δικαίωμα αποδεικνύεται από δημόσια έγγραφα όπως είναι τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, οι δικαστικές αποφάσεις, τα παραχωρητήρια, οι πράξεις τακτοποίησης, οι αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κ.λ.π. με τα οποία συστήνεται ή μεταβιβάζεται ή καταργείται εμπράγματο δικαίωμα.
         Ενοχικά δικαιώματα, τα οποία είναι απεριόριστα και ενδεικτικά αναφέρονται, προκειμένου για ακίνητα, η μίσθωση, η επίμορτη αγροληψία, η χρονομεριστική μίσθωση και το προσύμφωνο πώλησης - δωρεάς ακινήτου.
         Για την μίσθωση απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο που μεταγράφεται στο υποθηκοφυλακείο, ενώ για το προσύμφωνο δωρεάς ακινήτου, απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και όχι μεταγραφή.
         Αντίγραφο του εντύπου Ε9 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. , εφόσον από αυτό προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου.
B. Αντιρρήσεις Δασικού Χάρτη
Κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει την 10-02-2017 ημέρα Παρασκευή και τελειώνει την 10-04-2017 ημέρα Δευτέρα.
Η Προθεσμία αυτή επεκτείνεται για 20 ημέρες μόνο για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στο εξωτερικό και τελειώνει την 02-05-2017 ημέρα Τρίτη.Τον Αναρτημένο Δασικό Χάρτη μπορεί να τον δει κάποιος :
>        στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.:
>        στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ: www.ypeka.gr
>    στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου: www.apd-depin.gov.gr (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ)
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους αποκλειστικός στον προβλεπόμενο διαδικτυακό τόπο
(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika Page.aspx ) σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα
Μετά την καταβολή και του ειδικού τέλους από τον ενδιαφερόμενο, ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική υποβολή, κάθε αντίρρηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Η μη καταβολή του ειδικού τέλους καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη.
Για να θεωρείται μια αντίρρηση ως επιτυχής θα πρέπει να έχετε :
1.      καταβάλει το Ειδικό Τέλος άσκησης αντιρρήσεων
2.      εκτυπώσει το Αποδεικτικό Υποβολής (αριθμός πρωτοκόλλου αντίρρησης)
3.      υποβάλλει τα απαραίτητα έγγραφα στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά.
Τα έγγραφα αυτά είναι :
  • > υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησης του εκάστοτε ενδιαφερόμενου 
  • > τα έγγραφα τα οποία επικαλείται για την απόδειξη του εννόμου συμφέροντος 
  • > οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει ο ενδιαφερόμενος ότι αποδεικνύει ή υποστηρίζει τους ισχυρισμούς του
  • > φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους 
  • > Στο φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν
Κατηγορηματικά ΟΧΙ
Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση τόσο της γεωγραφικής θέσης της αποτύπωσης όσο και του χαρακτήρα των εμφανιζομένων στο χάρτη εκτάσεων.
Κάθε αντίρρηση υποβάλλεται για το σύνολο ή μέρος των εκτάσεων δασικού/χορτολιβαδικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται εντός γεωτεμαχίου/πολυγώνου, επί του οποίου ο ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο συμφέρον. Γ ια κάθε γεωτεμάχιο υποβάλλεται μία αντίρρηση.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ο ενδιαφερόμενος προτίθεται να προβεί σε αμφισβήτηση του χαρακτήρα εκτάσεων που περιλαμβάνονται σε διαφορετικά γεωτεμάχια, συμπληρώνει και υποβάλλει τόσες αντιρρήσεις, όσες και τα γεωτεμάχια αυτά.
Εάν έχετε κάποιες γνώσεις από ανάγνωση χαρτών ΝΑΙ
Διαφορετικά θα χρειαστεί να απευθυνθείτε σε Τεχνικό Σύμβουλο δηλαδή Δασολόγο ή Λοιπούς Επιστήμονες με γνώση του αντικειμένου
Σε περίπτωση υποβολής αντιρρήσεων ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συνεργαστεί με τους παραπάνω Τεχνικούς Συμβούλους για την αποτύπωση των συντεταγμένων των ορίων της έκτασης που τον ενδιαφέρει.Ο υπολογισμός του εμβαδού των εκτάσεων των οποίων αμφισβητείται ο χαρακτήρας, πραγματοποιείται αυτόματα από τη διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής αντιρρήσεων. Για να γίνει αυτό θα πρέπει πρώτα να εισαχθούν στην ηλεκτρονική φόρμα αντιρρήσεων είτε τα στοιχεία των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών του γεωτεμαχίου είτε αρχείο DXF (κλειστή πολυγωνική δομή dxf type 2000).
ΠΡΟΣΟΧΗ!                             Οι ειδικές περιπτώσεις αντιρρήσεων (που
περιγράφονται παρακάτω) γίνονται μόνο στα κατά τόπους ΣΥΑΔΧ και είναι ΑΤΕΛΩΣ

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να πάτε στο 
Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να πάτε στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ για να κατατεθεί ΑΤΕΛΩΣ αντίρρηση. Οφείλετε να συνυποβάλλετε αποδεικτικά στοιχεία για την τεκμηρίωση της αντίρρησης, όπως βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης ότι το συγκεκριμένο γεωτεμάχιο με συντεταγμένες κορυφών σε ΕΓΣΑ 87 βρίσκεται εντός οικισμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ. Όλη η διαδικασία δηλ. προσκόμισης βεβαίωσης και υποβολής αντίρρησης θα πρέπει να έχει περαιωθεί μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων.
Τα ίδια με ανωτέρω με την διαφορά ότι η βεβαίωση θα είναι από την υπηρεσία επικοισμού
 αρμόδιο ΣΥΑΔΧ για να κατατεθεί ΑΤΕΛΩΣ αντίρρηση. Οφείλετε να συνυποβάλλετε αποδεικτικά στοιχεία για την τεκμηρίωση της αντίρρησης όπως αντίγραφο της τελεσίδικης πράξης.
Θα πρέπει να ενημερωθείτε από τον Δασικό Χάρτη τι μορφή έχει το οικόπεδό σας. Σε περίπτωση που διαφωνείται με τον χαρακτήρα της έκτασης του Δασικού Χάρτη , θα πρέπει να προσέλθετε στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ για να υποβάλλετε ΑΤΕΛΩΣ αντίρρηση προσκομίζοντας αντίγραφο της πράξης χαρακτηρισμού.
!!!!!! ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!
Γ ια όλη την κατηγορία Γ ( Ειδικές Περιπτώσεις Αντιρρήσεων) δεν είναι δυνατή η υποβολή αντίρρησης που θα αφορά ταυτόχρονα σε εκτάσεις που εξαιρούνται της καταβολής τέλους και σε εκτάσεις για τις οποίες οφείλεται τέλος. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υποβληθούν δύο ξεχωριστές αντιρρήσεις.


Τέλος ευχαριστούμε τους κ.κ. Τάκη Αγγελόπουλο και Άρη Μίχο προϊσταμένους των Τμημάτων Δασικών Χαρτογραφήσεων των Διευθύνσεων Δασών Π.Ε. Μεσσηνίας και Π.Ε. Ηλείας αντίστοιχα, για την πολύτιμη βοήθειά τους κατά την σύνταξη του παραπάνω ενημερωτικού φυλλαδίου.


Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Δ/νσης Δασών Π.Ε. Αχαϊας
πηγή: Χρήσιμες οδηγίες ερμηνείας Δασικού Χάρτη και ενημερωτικό φυλλάδιο τρόπου και διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων του Τμ. Δασικών Χαρτογραφήσεων της Δ/νσης Δασών Αχαΐας. Σχόλια