Δασικοί Χάρτες - video demo how to

Δασικοί Χάρτες - video demo how to
Έκανα μία προσπάθεια να φτιάξω ένα screen record για το πως βλέπουμε τους δασικούς χάρτες στο link : ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ.
Στο βιντεάκι σας δείχνω δικό μου ακίνητο όπου ένα τμήμα του εμφαίνεται στον δασικό χάρτη και με τι χαρακτηρισμό.
Αυτό για να μπορέσετε να επισημάνετε στους χάρτες αν μπορέσετε το ακίνητό σας. Μετά θα πάτε στον Πολιτικό Μηχανικό - τοπογράφο σας να επιβεβαιώσετε τι συμβαίνει με το ακίνητο σας. Η διαδικασία συλλογής των τίτλων σας είναι αντικείμενο Δικηγόρου, οπότε παράλληλα ενημερώνετε αυτόν να ψάξει και να συλλέξει τι σας χρειάζεται από νομιμοποιητικά έγγραφα. Εάν κρίνει ο δικηγόρος και ο μηχανικός ότι θα χρειαστείτε φωτοερμηνεία αυτό θα το κρίνετε μαζί → 
Φωτοερμηνεία είναι η εξέταση ενός ακινήτου που εμφαίνεται σε αεροφωτογραφίες εάν ήταν ή όχι δασικό σε παρελθόντα χρόνο πχ 1945.
Όπως θα δείτε και στο βίντεο στη ανάρτηση των δασικών χαρτών υπάρχει η επιλογή στα δεξιά επάνω όπου επιλέγουμε την πιο παλιά αεροφωτογραφία που μας έχουν βάλει ως "εμφάνιση ιστορικού χάρτη".
Μην ξεχνάμε ότι θα χρειαστούμε όσο πιο πολλά νομιμοποιητικά έγγραφα μπορούμε να έχουμε διότι :

 Το βάρος της αποδείξεως περί του προσβαλλόμενου δικαιώματος επί της αμφισβητούμενης εκτάσεως υπέχει ο πολίτης. Ήτοι πρέπει να αποδείξει ότι οι διακατοχικές πράξεις του στην συγκεκριμένη έκταση εγένοντο νομίμως βάσει τίτλων κλπ
 Επίσης πληροφορίες και οδηγίες μπορούμε να βρούμε εδώ :

Ποια είναι τα Εμπράγματα δικαιώματα και πως αποδεικνύονται;
  •  Εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων όπως είναι η κυριότητα, η υποθήκη και οι δουλείες (προσωπικές δουλείες π.χ. επικαρπία και οίκηση και πραγματικές δουλείες όπως δουλεία οδού, ξυλεύσεως, βοσκής, αντλήσεως ύδατος κ.λ.π.) και αφορά οποιαδήποτε πράξη σύστασης ή μετάθεσης ή κατάργησης εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, απαιτείται δημόσιο έγγραφο το οποίο μεταγράφεται στο οικείο υποθηκοφυλακείο. Το δικαίωμα αποδεικνύεται από δημόσια έγγραφα όπως είναι τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, οι δικαστικές αποφάσεις, τα παραχωρητήρια, οι πράξεις τακτοποίησης, οι αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κ.λ.π. με τα οποία συστήνεται ή μεταβιβάζεται ή καταργείται εμπράγματο δικαίωμα. 

Ποια είναι τα Ενοχικά δικαιώματα και πως αποδεικνύονται; 

  • Ενοχικά δικαιώματα, τα οποία είναι απεριόριστα και ενδεικτικά αναφέρονται, προκειμένου για ακίνητα, η μίσθωση, η επίμορτη αγροληψία, η χρονομεριστική μίσθωση και το προσύμφωνο πώλησης - δωρεάς ακινήτου. Για την μίσθωση απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο που μεταγράφεται στο υποθηκοφυλακείο, ενώ για το προσύμφωνο δωρεάς ακινήτου, απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και όχι μεταγραφή. Αντίγραφο του εντύπου Ε9 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. , εφόσον από αυτό προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου.
ΠΡΟΣΟΧΗ στις προθεσμίες  :  
πχ Για Περιφεριακής Ενότητας Αχαΐας
Κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει την 10-02-2017 ημέρα Παρασκευή και τελειώνει την 10-04-2017 ημέρα Δευτέρα. Η Προθεσμία αυτή επεκτείνεται για 20 ημέρες μόνο για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στο εξωτερικό και τελειώνει την 02-05-2017 ημέρα Τρίτη.

Για των Δήμων Ανατολικής Μάνης, Ελαφονήσου, Ευρώτα, Μονεμβασιάς, Σπάρτης τηςΠεριφερειακής Ενότητας Λακωνίας (πλην της Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών)


Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την 17-2-2017 και λήγει την 18-4-2017. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες την αλλοδαπή. η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες. δηλαδή λήγει την 8-5-2017.

ΚΛΠ


Σχόλια