Πρόγραμμα σεμιναρίων TRAVAW (Training for Lawyers in European Law relating to Violence against Women)

Πρόγραμμα σεμιναρίων TRAVAW (Training for Lawyers in European Law relating to Violence against Women)
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο σεμινάριο TRAVAW - Εκπαίδευση Δικηγόρων στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο σχετικά με τη Βία κατά των Γυναικών– Αθήνα 23.6.2017
Πρόγραμμα σεμιναρίων TRAVAW
(Training for Lawyers in European Law relating to Violence against Women)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ


1. Tο Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE), σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευρωπαίων Δικηγόρων (European Lawyers Foundation) και τις αντιπροσωπείες της Αγγλίας, της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Βόρειας Ιρλανδίας, της Ισπανίας της Ιταλίας και της Πολωνίας διοργανώνει στις προαναφερόμενες χώρες σεμινάριο σε νομικά θέματα σχετικά με την βία κατά των γυναικών (Training for Lawyers in European Law relating to Violence Αgainst Women -TRAVAW).
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχεδιάσθηκε από κοινού απ’ όλους τους ανωτέρω φορείς και υποβλήθηκε για χρηματοδότηση στην Επιτροπή της ΕΕ, η οποία έκανε δεκτή την σχετική πρόταση και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος (80%) του συνολικού κόστους υλοποίησής του.
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε κάθε μία από τις παραπάνω 7 χώρες.
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί επίσημη βεβαίωση συμμετοχής.
Σύμφωνα με τον σχετικό προγραμματισμό, για τους Έλληνες δικηγόρους διοργανώνεται το παραπάνω σεμινάριο στην Αθήνα, την 23.6.2017.
2. Προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:
(α) η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου C2),
(β) η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής, που για το επικείμενο σεμινάριο που θα διεξαχθεί στην Αθήνα ανέρχεται στο ποσό των 50 ευρώ για τους δικηγόρους Αθηνών-Πειραιώς και 150 ευρώ για τους εκτός Αττικής, για τους οποίους το πρόγραμμα καλύπτει και τα έξοδα μεταφοράς (συμπεριλαμβανομένων των τυχόν ακτοπλοϊκών ή αεροπορικών εισιτηρίων), καθώς και τη διαμονή για 1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο επιλογής των διοργανωτών.
Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με κλήρωση.
Από τους 30 Έλληνες δικηγόρους που θα γίνουν δεκτοί, οι 15 θα προέρχονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και οι άλλοι 15 από άλλους Δικηγορικούς Συλλόγους.
3. Με την παρούσα ανακοίνωση καλούνται όσοι δικηγόροι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο προαναφερόμενο σεμινάριο της Αθήνας να αποστείλουν ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dsarel@ath.forthnet.grέως και την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 αίτηση συμμετοχής τους, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, τα αποδεικτικά της άριστης γνώσης τους της αγγλικής γλώσσας (σκαναρισμένα τα σχετικά έγγραφα) και δήλωση ανάληψης της υποχρέωσης για καταβολή του ποσού των 50 ή 150 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τα προαναφερόμενα, προς τον ΔΣΑ,
Για τον συνολικό αριθμό αυτών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, τις λεπτομέρειες διεξαγωγής της κλήρωσης και για κάθε άλλο τυχόν θέμα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις.

Σχόλια