Δικηγόροι και αμοιβές από τον θεσμό της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Δείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να πληρωθεί ένας δικηγόρος που άσκησε καθήκοντα συνηγόρου για το Κράτος...

Σημειώνω εδώ ότι η άσκηση καθηκόντων έχει ήδη βεβαιωθεί με το υποχρεωτικό διπλότυπο που εκδίδει ο εκάστοτε Δικηγορικός Σύλλογος και το έχει ήδη καταχωρήσει ηλεκτρονικά, διότι βάσει άρθρου 40 του Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ Ά 147) - Απόφαση Αριθ. 66797 (ΦΕΚ ΄Β 2430/2014), κάθε Δικηγορικός Σύλλογος διαβιβάζει ανά μήνα αναλυτική κατάσταση των εκδοθέντων ειδικών γραμματίων, προς το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), υπό την ιδιότητά του ως υπόχρεου καταβολής των αμοιβών των συνηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο τους συστήματος παροχής νομικής βοήθειας. Δηλαδή ενώ το κράτος ξέρει ότι πρέπει να καταβάλει την αμοιβή δεν το κάνει, αλλά θέτει καθυστέρηση μέσω μίας απαράδεκτης γραφειοκρατικής διαδικασίας η οποία είναι άστοχη, δημιουργεί τεράστιο κόστος και κρατική δαπάνη, επιβαρύνει το ΤΑΧΔΙΚ με εργασία που δεν μπορεί να φέρει σε πέρας αφού δεν έχει υπαλληλικό προσωπικό, επιβαρύνει τις γραμματείες των δικαστηρίων με εργασία που έχει ήδη ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά, με αποτέλεσμα το υπαλληλικό προσωπικό των δικαστηρίων να απασχολείται  με ανούσιες διαδικασίες συλλογής εγγράφων.

Το 2015 στις 2 Οκτωβρίου είχα κάνει πάλι ένα άρθρο-διαμαρτυρία με τίτλο :

Απορία για τον τρόπο πληρωμής και καταβολής αποζημίωσης σε Δικηγόρους που παρέχουν υπηρεσίες νομικής βοήθειας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις.


Παρότι δεν συμμετέχω στον θεσμό αυτό ενεργά, είχα παρακολουθήσει το θέμα μετά από διαλόγους με συναδέλφους που συμμετέχουν, παρατήρησα τότε αυτά που ανέφερα στο άρθρο αλλά και σήμερα  μία διαδικασία απαράδεκτη. Είναι πρόδηλο ότι πάμε πλέον προς άρνηση καταβολής των αμοιβών αυτών από το Κράτος και παρακράτηση αυτών για εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών, φόρων κλπ που μπορεί να έχει ένας δικηγόρος προς το δημόσιο Ή για μελλοντικές τέτοιες υποχρεώσεις.
Είναι πολύ δύσκολο εάν γίνει κάτι τέτοιο να μελετήσω κάποια συγκεκριμένη πρόταση και να την κάνω εδώ στο άρθρο. Είναι ένα θέμα που πρέπει έστω και θεωρητικά να απασχολήσει την ολομέλεια προέδρων δικηγορικών συλλόγων.
Εάν μελετήσει κάποιος τον τρόπο των δικαιολογητικών που αναζητούνται, διότι όπως μαθαίνω πλέον το ΤΑΧΔΙΚ ζητά και ασφαλιστική ενημερότητα, τότε είναι πολύ πιθανό να γίνει αυτό που γράφω.
Έκανα κάποιες σκέψεις επάνω σε αυτό και θα τις μοιραστώ μαζί σας συνάδελφοι ( περιμένω και τις δικές σας ) :

1. Εάν 
κάποιος έχει κάνει ρύθμιση θα του παρακρατά τις αμοιβές το κράτος?
2. Μέχρι σήμερα ο χρόνος καταβολής της αμοιβής κρατάει 12 με 15 μήνες, παράλληλα δε εάν ένας συνάδελφος έχει  αποκλειστική εργασία από τα αυτεπαγγέλτως και Νομική Βοήθεια τότε ήδη θα έχει κριθεί υπερήμερος και θα τρέχουν εις βάρος του τόκοι για τις ασφαλιστικές του εισφορές, φόρους, ΔΕΗ, ΔΕΥΑ, πιθανόν δάνεια κλπ.
3. Εάν 
είναι υπερήμερος και ληξιπρόθεσμος ως προς ασφαλιστική και φορολογική του ενημερότητα ελέω κρατικής ευθύνης,  πως θα του καταβληθεί η αμοιβή του?
4. Εάν υποθέσουμε ότι καταφέρει ο συνάδελφος να ρυθμίσει τα χρέη του και λάβει ενημερότητα, γιατί να καταβάλει προσαυξήσεις? Δηλαδή η αμοιβή του αντί να είναι αυτή του χρόνου παροχής όπως προβλέπει ο νόμος θα είναι μειωμένη σε άγνωστο ποσοστό ελέω ευθύνης του κράτους.
5. Να δώσω ένα παράδειγμα : εάν εγώ έχω εργαστεί για το κράτος σε αστικές και ποινικές υποθέσεις και έχω να λάβω πχ 9000 ευρώ, ( έχω ήδη καταβάλει ΦΠΑ για αυτά )  με αυτά θα εξοφλούσα τις ασφαλιστικές εισφορές μου για το 2016 ύψους  4000 ευρώ περίπου, θα κατέβαλα πχ και 1300 ευρώ για φόρο εισοδήματος και πχ 500 ευρώ ΕΝΦΙΑ, δεν μου τα κατέβαλλε το κράτος όταν παρείχα την εργασία, αλλά θα μου τα καταβάλλει το 2018 ήτοι θα έχω καταστεί ληξιπρόθεσμος με 8% επιτόκιο ετήσιο κλπ , δηλαδή το κράτος μου επιβάλλει ποινή για χρέος που δεν είναι υπαιτιότητάς μου αλλά δικής του. Θα μπορούσα να το πω Συνταγματική Εκτροπή αλλά θα το πω ηθική αυτουργία σε ανθρωπιστική εξαθλίωση ενός δικηγόρου και προσβολή προσωπικότητας του.
6. Εάν υποθέσουμε ότι θέλουμε να βρούμε λύση σε αυτό τι θα κάναμε? Τι προτίθεται το κράτος να κάνει? Τι είναι συνταγματικό και τι όχι? Συμβαδίζει με το Ενωσιακό Δίκαιο αυτό που γίνεται?
7. Εάν καταλήξουμε ότι πρέπει να βρεθεί μία μέση λύση, αυτή δεν θα ήταν σε όσους χρωστούσε το κράτος και κατέληξαν να πληρώνουν προσαυξήσεις να περικοπούν αναδρομικά? Δεν πρέπει να διεκδικήσουμε να αφαιρεθούν οι προσαυξήσεις?
8. Εάν απασχολείται ένας συνάδελφος αποκλειστικά με τους θεσμούς, (Νομικής Βοήθειας και Αυτεπαγγέλτως), εάν του παρακρατούνται αυτά εν είδει "personal tax bank" πως θα επιβιώσει? Θυμίζω ότι η απασχόληση αυτή είναι εκ του νόμου και κώδικα δικηγόρων άρα τι λέμε εδώ? τι κάνουμε?


Δικηγόροι και αμοιβές από τον θεσμό της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Κατ' ελάχιστον θα έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα ενός δικηγόρου να συμψηφίζει, μόνο εάν το επιθυμεί, αυτόματα μέσω ΤΑΧΔΙΚ οφειλές που τυχόν έχει προς ασφαλιστικούς οργανισμούς αλλά και εφορία, μέσω μίας απλής δήλωσης στο TaxisNet, τοσούτω μάλλον εφόσον το κράτος του χρωστάει να είναι πάντα ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά ( άρα δεν θα υπάρχουν καταχρηστικές προσαυξήσεις). Αλλά αυτό μόνο εάν το επιθυμεί, όχι με αναγκαστικές διατάξεις όπου θυμίζουν μεσαιωνικούς εισπρακτικούς μηχανισμούς. 
Ακόμα και εάν το κράτος έχει την όποια ανασφάλεια ως προς την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από έναν δικηγόρο, αυτή δεν μπορεί να είναι εξωτερικευμένη με καταναγκαστική εργασία και αμοιβή, διότι ο δικηγόρος έιναι διορισμένος με ΦΕΚ, δίνοντας όρκο και τελεί υπό ενός κώδικα που ο περιορισμός των εργασιών του είναι τέτοιος ώστε δύναται να τον ελέγχει σχεδόν απόλυτα όσον αφορά τις νόμιμες ελάχιστες αμοιβές του από την οιαδήποτε δικαστηριακή εργασία του. 
Επίσης μην ξεχνάμε ότι πέρυσι στα τέλη Ιουνίου είχε τεθεί προς διαβούλευση το σχέδιο νόμου για " Παροχή Νομικής Βοήθειας σε Φυσικά Πρόσωπα. Τίθεται δημόσια σε διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία" το οποίο δεν προχώρησε ακόμα άρα; 
Δεν θα αναλύσω άλλα, νομίζω ότι καταλάβατε τι θέλω να προλάβω, θα σας παρακαλούσα λοιπόν να σκεφτείτε όλα αυτά που αναφέρω, να προετοιμάσετε προτάσεις όσοι απασχολείστε σε αυτούς τους θεσμούς ώστε να κατατεθούν προτάσεις στους συλλόγους μας και προς τα αρμόδια υπουργεία.Όποιος θέλει ας κάνει και σχόλια-προτάσεις  κάτω από το άρθρο ώστε να προωθηθούν και αυτά.


πηγή δικαιολογητικών  ΤΑΧΔΙΚ 
Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία εκκαθάρισης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή αποζημίωσης σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές που Σελίδα 12 από 15 παρέχουν νομική βοήθεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3226/2004 (Α 24), όπως αυτός ισχύει. Στους δικαιούχους καταβάλλεται η αποζημίωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις κατώτατα όρια καθορισμού αμοιβής, εφόσον παρείχαν νομική βοήθεια. Για την είσπραξη της αποζημίωσής τους οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Β.1.)  Οι δικηγόροι που παρέχουν νομική βοήθεια σε ποινικές υποθέσεις:
1. Αίτηση του δικαιούχου στην οποία μεταξύ των άλλων θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του (Δ/νση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της πράξεως διορισμού του, ως συνηγόρων υπεράσπισης ή πολιτικής αγωγής.
3. α. Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο του δικαστηρίου ή του συμβουλίου ή του ανακριτή, από την οποία να βεβαιώνεται ότι παρέστησαν και άσκησαν το έργο της υπεράσπισης ή πολιτικής αγωγής. β. Όταν πρόκειται για ανάκριση, να δηλώνεται ρητά στη βεβαίωση του ανακριτή, εάν το αδίκημα είναι πλημμέλημα ή κακούργημα καθώς και ο αριθμός της δικογραφίας και η ημερομηνία απολογίας του κατηγορουμένου.
4. Επικυρωμένο απόσπασμα της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου που εκδόθηκε επί της υπόθεσης για την οποία παρασχέθηκε η νομική βοήθεια, στο οποίο θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του δικηγόρου που την- παρέσχε, ο αύξων αριθμός της απόφασης, ο βαθμός και ο τύπος του δικαστηρίου, η ημερομηνία της δικασίμου και το ονοματεπώνυμο του κατηγορουμένου.
5. Επικυρωμένα αντίγραφα των πάσης φύσεως απαιτούμενων εγγράφων ή δικογράφων που αναφέρονται στη συγκεκριμένη υπόθεση και για τη σύνταξη ή κατάθεσή τους σε δικαστήριο, συμβούλιο, ανακριτική ή εισαγγελική αρχή προβλέπεται αμοιβή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
6. Απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών το οποίο θα φέρει τα στοιχεία: «Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), Ν.Π.Δ.Δ., Λεωφ. Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 090016762 Δ.Ο.Υ. IB΄ ΑΘΗΝΩΝ».
7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα γνωστοποιείται η Τράπεζα και ο λογαριασμός σε μορφή ΙΒΑΝ, όπου θα γίνεται η κατάθεση της εκκαθάρισης. 8. Το ειδικό γραμμάτιο νομικής βοήθειας του οικείου δικηγορικού συλλόγου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 3226/2004 (Ά 24).
 Β.2.) Οι δικηγόροι που παρέχουν νομική βοήθεια σε αστικές ή διοικητικές υποθέσεις:
1. Αίτηση του δικαιούχου στην οποία μεταξύ των άλλων θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του (Δ/νση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου, με την οποία διορίζεται ο δικαιούχος για την υπόθεση στην οποία παρέσχε τη νομική βοήθεια.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου, η οποία εκδόθηκε επί της υπόθεσης για την οποία παρασχέθηκε η νομική βοήθεια.
4. Επικυρωμένα αντίγραφα των πάσης φύσεως απαιτούμενων εγγράφων ή δικογράφων (όπως προτάσεις, σημειώματα, αιτήσεις ανακοπής πληρωμής κλπ.), που αναφέρονται στη συγκεκριμένη υπόθεση και για τη σύνταξη ή κατάθεσή τους σε δικαστήριο προβλέπεται αμοιβή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
5. Απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών το οποίο θα φέρει τα στοιχεία: «Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), Ν.Π.Δ.Δ., Λεωφ. Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 090016762 Δ.Ο.Υ. IB΄ΑΘΗΝΩΝ».
 6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα γνωστοποιείται η Τράπεζα και ο λογαριασμός σε μορφή ΙΒΑΝ, όπου θα γίνεται η κατάθεση της εκκαθάρισης.
7. Το ειδικό γραμμάτιο νομικής βοήθειας του οικείου δικηγορικού συλλόγου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 3226/2004 (Α΄24).


Το αρμόδιο δικαστήριο θα διαβιβάζει τα ανωτέρω δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία στη συνέχεια θα τα υποβάλει στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για την εκκαθάριση και την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου. (Με το άρθρο 47 του Ν. 4446/2016 ΦΕΚ Ά 240, ορίζεται ότι τα δικαιολογητικά θα διαβιβάζονται από το αρμόδιο δικαστήριο απευθείας στο ΤΑΧΔΙΚ). 
Δικηγόροι και αμοιβές από τον θεσμό της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Σχόλια