ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 2017

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 2017
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 2017

Την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων Προέδρων και Διοικητικών Συμβουλίων των 63 Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, οι οποίοι θα αναλάβουν καθήκοντα από 1-1-2018 και για την προσεχή τετραετία (άρθρο 106 Κώδικα Δικηγόρων).
Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας (άρθρο 117 παρ.1 και 2), αυτή θα διεξαχθεί την 3-12-2017.
Για την διαδικασία των αρχαιρεσιών εφαρμόζονται τα άρθρα 103-126 και 165 Ν.4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων).
Στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 103, την 30-9-2017 οριστικοποιείται και «κλείνει» ο κατάλογος όσων θα έχουν εκλογικό δικαίωμα για τις αρχαιρεσίες της 26-11-2017 και 3-12-2017. Εκλογείς έχουν δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων για το περιεχόμενο του καταλόγου εντός πέντε ημερών από της τελευταίας ημερομηνίας αναρτήσεώς του.
Παράλληλα ορίζεται η Εφορευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει τις εκλογές, το τέλος της συμμετοχής των υποψηφίων, όπως και το ενιαίο ή μη ψηφοδέλτιο των υποψηφίων προέδρων. Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, εφ’ όσον δεν θα είναι υποψήφιος, είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου.
Την 31-10-2017 (άρθρο 109 παρ. β’ και 111) λ ή γ ε ι η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είτε για την θέση μέλους του συμβουλίου είτε για την θέση του προέδρου.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ.5 και 165 Ν.4194/13, δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι στις εκλογές αυτές πρόεδροι που ήδη έχουν συμπληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες και σύμβουλοι που έχουν ήδη συμπληρώσει τρεις συνεχόμενες θητείες.
Την 1-11-2017 με απόφαση του Προέδρου θα α ν α κ η ρ υ χ θ ο ύ ν οι υποψήφιοι πρόεδροι και σύμβουλοι για τις προσεχείς εκλογές.
πηγή : dskavalas

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τράπεζες Vs Δικαιοσύνη 1-0!!!

Πληρεξούσια του εξωτερικού που γίνονται δεκτά στην Ελλάδα.

Αμοιβή Δικηγόρων. Αμοιβή για εξώδικες εργασίες. Χρονοχρέωση.

Σε ηλεκτρονική μορφή βοήθημα απευθυνόμενο προς τους αλλοδαπούς ενδιαφερομένους να αποκτήσουν την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση.

Εγγύηση Μισθώματος. Επιστροφή εγγύησης ενοικίου, συμψηφισμός. Τι καλύπτει το ποσό που δόθηκε από το μισθωτή ως «εγγύηση»

Εισαγγελική Παραγγελία | Έννομες συνέπειες | Υποδείγματα αιτήσεων

Adblocker – πως να αποφύγουμε τις ενοχλητικές διαφημίσεις στο κινητό και tablet | (android version)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Άρθρο ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗ Δικηγόρου Πατρών - Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας

Διαζύγιο Αλβανών στην Ελλάδα. Εφαρμοστέο Δίκαιο. Αλβανικό Δίκαιο και Ελληνικό δίκαιο