Επιτυχόντες πανελλήνιου διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων A΄ εξεταστικής περιόδου έτους 2017

ανελλήνιου διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων A΄ εξεταστικής περιόδου έτους 2017
Επιτυχόντες Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψήφιων Δικηγόρων A΄ Εξεταστικής Περιόδου Έτους 2017
πηγή : Υπουργείο Δικαιοσύνης 

Σχόλια