14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγορικών Συλλόγων (Σέρρες, 19-22.4.2019): «Δικηγορία και Δικαιοσύνη στη Νέα Εποχή»


14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγορικών Συλλόγων (Σέρρες, 19-22.4.2019): «Δικηγορία και Δικαιοσύνη στη Νέα Εποχή»

14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
(Σέρρες 19-22.4.2019)

«ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
(Αμφιθέατρο ΤΕΙ Σερρών)

18.00΄ Επίσημη έναρξη
- Χαιρετισμοί
·         Αναδρομή στο 13ο Συνέδριο Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (3-6 Ιουλίου 1997, Θεσσαλονίκη). Ποια θέματα απασχολούσαν πριν 22 χρόνια τους δικηγόρους, ποιά η εξέλιξη στην πορεία αυτών των χρόνων.Εισηγητής : Ευάγγελος Σταμκόπουλος, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης
·         «ArtificialIntelligence» (τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική) και σύγχρονη δικηγορία. Εισηγητής : Βασίλειος Καρκατζούνης, Δικηγόρος Αθηνών
21.00΄Δείπνο

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
(ΑίθουσαΕκδηλώσεων Hotel Elpida Resort and Spa)

09.30’ Προσέλευση – Διαπίστευση Συνέδρων
10.00΄- 14.00΄  «ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ». Εισηγητής : Ευστάθιος Κουτσοχήνας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
·         Μορφή και Οργάνωση των Δικηγορικών Συλλόγων – Σχέσεις με τη Γενική Κυβέρνηση  (θεσμικός ρόλος των δικηγορικών συλλόγων, σχέσεις με τις κρατικές δομές, συγκριτική επισκόπηση με τα αντίστοιχα δεδομένα των κρατών-μελών της Ε.Ε.)
·         Οικονομική οργάνωση των Δικηγορικών Συλλόγων (δημόσιο λογιστικό / εθνικά λογιστικά πρότυπα / κανονισμοί προμηθειών / φορολογία ΔΣ και θέματα «πόθεν έσχες»)
·         Σχέσεις Δικηγορικών Συλλόγων με τους υπαλλήλους τουςκαι τους δικηγόρους μέλη τους
Παρεμβάσεις – Συζήτηση
Διάλειμμα – Γεύμα

17.00΄- 21.00΄ «ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ και ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ»
Εισηγητής : Γεώργιος Σταματογιάννης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς
·         Διαφήμιση δικηγόρων και δεοντολογία: προσέγγιση δεδομένων άλλων κρατών και προσπάθεια αναβάθμισης του ρόλου της διαφήμισης στην βελτίωση της παροχής νομικών υπηρεσιών. Πολύ-επαγγελματικές ενώσεις και σύγχρονες μορφές αντιποίησης δικηγορικού λειτουργήματος
·         Δικηγορία και θεσμοί εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (Διαμεσολάβηση-Διαιτησία)
Εισηγητής : Δημήτριος Βερβεσός, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
·         Διαρκής εκπαίδευση δικηγόρων, Δημιουργία δομών δια βίου μάθησης – Εισαγωγή e-learning εκπαίδευσης, Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων, Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (e-justice)
·         Ζητήματα και όψεις πρόσβασης στο δικηγορικό επάγγελμα (πληθωρισμός-ποιότητα σπουδών)  και Αναμόρφωση νομικών σπουδών – Σύνδεση με τη δικηγορία

Παρεμβάσεις – Συζήτηση

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
(ΑίθουσαΕκδηλώσεωνHotelHotelElpidaResortandSpa)

10.00΄- 14.00΄ «ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ και ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Εισηγήτρια: Νικολέττα Μπασδέκη, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας
·         Σχέσεις δικηγόρων με κοινωνικές ομάδες και φορείς, κοινά συμφέροντα και επιδιώξεις.Παρεμβάσεις, δράσεις και εκπροσώπηση σε θέματα ευρύτερου κοινωνικού εθνικού και δημόσιου ενδιαφέροντος
·         Θεσμοθέτηση συστηματικής και μόνιμης συνεργασίας δικηγορικώνσυλλόγων με τα διάφορα επαγγελματικά επιμελητήρια. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι ως φορείς συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων
Εισηγητής :Αθανάσιος Ζούπας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

·         Δικηγόροι και αδύναμες/ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: συμβολή στηναντιμετώπιση προβλημάτων. Probono παροχή νομικών υπηρεσιών από τους Δικηγορικούς Συλλόγους
·         Συμβουλευτική δικηγορία και Νομική Βοήθεια (LegalAid)
Παρεμβάσεις – Συζήτηση
Διάλειμμα – Γεύμα

17.00΄- 21.00΄«ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ΔΙΚΑΣΤΕΣ»
Εισηγητής : Δημήτριος Δημητρουλόπουλος, Πρόεδρος Δικηγορκού Συλλόγου Ηλείας
·         Σχέσεις δικηγόρων-δικαστών και προτάσεις βελτίωσης τους. Συμμετοχή ΔΣ στα όργανα διοίκησης των δικαστηρίων.

Εισηγητής: Παναγιώτης Καρίπογλου, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών
·         Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων-Δικαστών. Προτάσεις για την είσοδο στο Δικαστικό Σώμα. Λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστών.

Παρεμβάσεις – Συζήτηση

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
(ΑίθουσαΕκδηλώσεωνHotelHotelElpidaResortandSpa)

10.00΄ ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πληρεξούσια του εξωτερικού που γίνονται δεκτά στην Ελλάδα.

Αμοιβή Δικηγόρων. Αμοιβή για εξώδικες εργασίες. Χρονοχρέωση.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Πως να γράψουμε ένα Δικόγραφο? Χρειάζεται Δικηγόρος?

Καλλιεργητικές μονάδες μέτρησης εκτάσεων στις Κυκλάδες: η ζευγαριά και το εργατικό ημερομίσθιο σκαφής. Μια νομική προσέγγιση.

Εισαγγελική Παραγγελία | Έννομες συνέπειες | Υποδείγματα αιτήσεων

Ιωάννης Κίτσος τ. Πρόεδρος επί σειρά Ετών του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών - Μερικές από τις Ιδέες του που άφησε παρακαταθήκη για το Δικηγορικό Σώμα.

Συμβουλές του “Έλληνας Δικηγόρος” πριν πας και αφού πας στον δικηγόρο σου ➡

Κληρονομιά. Παραίτηση ( με συμβολαιογραφικό έγγραφο) κληρονόμου υπέρ συγκληρονόμου χωρίς να απαιτείται αποδοχή και μεταγραφή αυτής, μετά την άπρακτη πάροδο της προς αποποίηση προθεσμίας.