Άρθρο ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗ Δικηγόρου Πατρών - Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας


Άρθρο  ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗ   Δικηγόρου Πατρών  - Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας

Άρθρο 

ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗ 
Δικηγόρου Πατρών 

Τις προηγούμενες ημέρες έλαβε χώρα ένας άνευ προηγούμενου εμπαιγμός σε βάρος των πολιτών, που δεν τιμά μια ευνομούμενη, σύγχρονη και προηγμένη κοινωνία και κράτος δικαίου. 
Σύμφωνα με το άρθρο 72 ν. 4605/2019 ο δανειολήπτης είχε την δυνατότητα να εισέλθει με τους κωδικούς taxisnet  στην ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία αναπτύχθηκε από την Γ.Γ.Π.Σ. σε συνεργασία με την Ε.Γ.Δ.ΙΧ. για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως για την ρύθμιση των οφειλών του και την διάσωση της κύριας κατοικίας του.


Η διαδικασία είχε ως εξής:

Με την είσοδο στην πλατφόρμα και την μετάβαση στα βασικά στοιχεία της αίτησης ο χρήστης βλέπει συμπληρωμένα τα βασικά προσωπικά στοιχεία του και συμπληρώνονται ο ΑΜΚΑ του αιτούντα  και τα στοιχεία του πληρεξούσιου δικηγόρου, που χειρίζεται την υπόθεση και ο τρόπος επικοινωνίας του συστήματος με αυτόν (μεηλ, τηλέφωνα κλπ) . Στην συνέχεια ο χρήστης κλικάρει την ένδειξη μετάβαση στο επόμενο στάδιο και δημιουργείται η αίτηση, η οποία παίρνει αριθμό καταχώρησης και πλέον στο πεδίο λίστα αιτήσεων φαίνεται η υποβληθείσα αίτηση ενεργή, ενώ ταυτόχρονα αναγράφεται α) ότι η αίτηση βρίσκεται στο στάδιο άντλησε ως στοιχείων  και β) η ημερομηνία ολοκλήρωσης του σταδίου αυτού, η οποία προσδιοριζόταν μετά την παρέλευση 20-25 ημερών. 

Κατά την διάρκεια του σταδίου αυτού τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν την υποχρέωση να "ρίξουν" στο σύστημα όλα τα στοιχεία των οφειλών του χρήστη, τις εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία και την αξία του ακινήτου, ενώ παράλληλα από την ΑΑΔΕ αντλούνται αυτόματα το εισόδημα, τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, τα στοιχεία της κύριας κατοικίας, τυχόν ΕΙΧ κ.λ.π. 
Σημειωτέον ότι ο χρήστης όσο διαρκεί αυτό το στάδιο δεν έχει την δυνατότητα να παρέμβει και να επεξεργαστεί τίποτα.

Με την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που το ίδιο το σύστημα έχει ορίσει και την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου, το σύστημα ανοίγει πάλι και η αίτηση περνάει στο 2ο στάδιο που ονομάζεται "Συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης". 

Στο στάδιο αυτό ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΔΙΝΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ. ΤΟ ΔΙΆΣΤΗΜΑ ΑΥΤΌ ΚΥΜΑΙΝΕΤΟ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΆΣΤΗΜΑ 2-3 ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (για παράδειγμα σε υπόθεση που χειρίστηκα εγώ το σύστημα πέρασε στο 2ο στάδιο την 25-06-2020 και είχα ημερομηνία ολοκλήρωσης της αίτησης την 24-09-2020). 

Τα στοιχεία που καλείται να συμπληρώσει ο χρήστης θα ήταν πολύ συγκεκριμένα (έκθεση πιστοποιημένου εκτιμητή για την αξία του ακινήτου, αξία ΕΙΧ, αντιστοίχιση εμπράγματης ασφάλειας με κύρια κατοικία, φύλλα υπολογισμού αξίας για την συνολική ακίνητη περιουσία  και τυχόν παρατηρήσεις/διευκρινίσεις ή άλλα κατά την κρίση του επιπλέον δικαιολογητικά) εάν τα πιστωτικά ιδρύματα είχαν ανταποκριθεί στην υποχρέωσή τους με τον σωστό τρόπο. Δυστυχώς όμως πλήθος παραλείψεων, λαθών, αστοχιών κ.λ.π. είχε σαν αποτέλεσμα ο χρήστης, στην συντριπτική πλειοψηφία των υποβληθεισών αιτήσεων, να πρέπει να τα κάνει όλα χειροκίνητα από την αρχή, γεγονός που σημαίνει ότι θα έπρεπε να συλλέξει έγγραφα τα οποία δεν θα είχε την υποχρέωση να συλλέξει εφόσον τα πιστωτικά ιδρύματα είχαν κάνει σωστά την δουλειά τους (π.χ. βεβαίωση οφειλών αφού είναι άπειρες οι περιπτώσεις που τα πιστωτικά ιδρύματα δεν μπήκαν καν στον κόπο να "ρίξουν" τις οφειλές" στο σύστημα, φύλλο υπολογισμού  αντικειμενικής αξίας της κυρίας κατοικίας αφού δεν είχαν αντληθεί σωστά οι αξίες από τον ΕΝΦΙΑ, πιστοποιητικά βαρών αφού δεν είχαν αντληθεί οι εμπράγματες ασφάλειες κ.λ.π.) 

Χαρακτηριστικό είναι ότι σε υπόθεση που χειρίστηκα εγώ με πιστωτή το ΤΠκΔ, το οποίο δεν "έριξε" την οφειλή, σε ερώτημα που υπέβαλα στο help desk μου απήντησαν ότι το ΤΠκΔ δεν "ρίχνει" τις οφειλές στο σύστημα (ΕΞΑΙΡΕΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ) και ότι ο χρήστης θα πρέπει να αναζητήσει βεβαίωση οφειλών και να προσθέσει τις οφειλές του χειροκίνητα. 

Σε άλλη χαρακτηριστική περίπτωση δεν είχαν πέσει σωστά τα βάρη στο ακίνητο με αποτέλεσμα πολλοί χρήστες να αδυνατούν να κάνουν αντιστοίχηση με την κύρια κατοικία, χήρα φαινόταν ακόμα έγγαμη με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η συναίνεση άρσης του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου από τον σύζυγο αφού αυτός ήταν νεκρός, να φαίνονται ενήλικα ανεξάρτητα οικονομικά τέκνα ως εξαρτώμενα, σε χρήστες με κυριότητα 100% επί του ακινήτου να βγαίνει ένδειξη ότι υπάρχει συγκύριος και πολλά άλλα ευτράπελα, τα οποία δεν ήταν καθόλου εύκολο να διορθωθούν σύντομα και με ευκολία, αφού είτε το ίδιο το σύστημα δεν επέτρεπε σε διάφορα σημεία την παρέμβασή μας, είτε τα πιστωτικά ιδρύματα και η ΑΑΔΕ δεν ήταν συνεργάσιμοι. Δεδομένου ότι το ΙΔΙΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΕΙΧΕ ΔΩΣΕΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΝΕΣΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΛΗΞΕΩΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΝΌΜΟΥ 31/7/2020), σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η διαδικασία απεδείχθη εξαιρετικά δύσκολη, χρονοβόρα και πολύπλοκη με πολλές αστοχίες, αιφνιδιαστήκαμε ΟΛΟΙ όταν την 29/07/2020 κάποιοι από εμάς ΑΝΤΙΛΗΦΘΗΚΑΜΕ, κατά την είσοδο μας στο σύστημα για λογαριασμό εντολέων μας, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΊΣΗΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ότι το σύστημα ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΕΤΡΕΨΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΘΕΙΣΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ στην ημερομηνία 31-07-2020.

Η είδηση κυκλοφόρησε άμεσα μεταξύ των συναδέλφων από στόμα σε στόμα και στα social media και επιδοθήκαμε όλοι σε έναν αγώνα δρόμου μήπως και περισώσουμε τίποτα, όμως ήταν ήδη αργά. Στοιχεία δεν είχαν αντληθεί, λάθη παντού, το σύστημα έπεφτε συνεχώς, τα στοιχεία που συμπληρώναμε χειροκίνητα δεν αποθηκεύονταν, τα βάρη των ακινήτων δεν είχαν ανέβει, η αντιστοίχηση με την κυρία κατοικία ήταν αδύνατη, το help desk απαντούσε αυτοματοποιημένα στα ερωτήματα χωρίς ουσιαστική βοήθεια αφού απλώς μας επαναλάμβαναν τις διατάξεις του νόμου ή άλλες άσχετες με τα ερωτήματα πληροφορίες. Επίσημη ενημέρωση λάβαμε το απόγευμα της 31ης Ιουλίου 2020 (προσωπικά το εν λόγω μέηλ το έλαβα στις 19.15 μμ. το απόγευμα δηλαδή λιγότερο από 5 ώρες πριν λήξει η υποχρέωση οριστικοποίησης της αίτησης) με την ένδειξη ΕΠΕΙΓΟΝ να οριστικοποιήσετε ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ...

Το αποτέλεσμα είναι τουλάχιστον τραγικό. Εκατοντάδες αιτήσεις πολιτών που πληρούν τις προϋποθέσεις έχουν οριστικοποιήσει τις αιτήσεις του εκ του πρόχειρου, απλά και μόνο για να μην χαθεί η προθεσμία και η δυνατότητα προσφυγής του πολίτη στον φυσικό δικαστή για την δικαστική ρύθμιση των οφειλών του, και λόγω των προβλημάτων έχουν κριθεί μη επιλέξιμοι, ενώ πολλοί δεν πρόλαβαν καν να οριστικοποιήσουν αφού οι αιτήσεις δεν αποθηκεύονταν.
Η λύση είναι μία και αυτό έπρεπε να είχε ήδη γίνει. ΟΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΧΑΝ ΗΔΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΠΑΡΕΙ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 31/7/2020 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΣΤΟ 1ο Η ΣΤΟ 2ο ΣΤΑΔΙΟ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΚΟΜΑ, ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ ΑΡΚΕΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΙ, ΑΦΟΥ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΔΙΝΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΙΤΕ ΤΟΥ 1ου ΕΙΤΕ ΤΟΥ 2ου ΩΣ ΑΝΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΠΟΛΥ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΤΗΣ 31ης Ιουλίου 2020 "ΚΑΙ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΥ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ" ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ, ΝΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΙΚΩΣ ΟΡΙΣΘΕΙΣΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

Η ως άνω δόλια μεθόδευση συνιστά βαρύτατη παραβίαση του δικαιώματος του πολίτη να ασκήσει το δικαίωμα του να ρυθμίσει τις οφειλές του και να διασώσει την κύριας κατοικία του, ο πολίτης παραπλανήθηκε εσκεμμένα σχετικά με τον χρόνο και τρόπο ολοκλήρωσης της διαδικασίας, ο αιφνιδιασμός ήταν εσκεμμένος, ταυτόχρονα δε το δικηγορικό σώμα εξετέθη στον πολίτη-εντολέα του και χωρίς καμία δική του υπαιτιότητα δεν κατάφερε να πράξει το καθήκον του, που είναι η προάσπιση των συμφερόντων του πολίτη.
Τα συμπεράσματα δικά σας. 


Φωτογραφία από ijmaki από το Pixabay

Σχόλια