Αναρτήσεις

Περιγραφή Διαδικασίας Διορισμών Δικαστικών Αντιπροσώπων από το Α1' Τμήμα του Αρείου Πάγου.

Παρακράτηση φόρου έως και 20% ΠΟΛ.1120 | Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες.

Δημόσια Διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας»

Πως Αντικαταστάθηκε το άρθρο 261 του Αστικού Κώδικα με τον Ν.4139/2013

Κοινωνικό Μέρισμα | Διευκρινήσεις από τον Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρη Θεοχάρη Β' Μέρος

Κοινωνικό Μέρισμα | Διευκρινήσεις και απαντήσεις σχετικών ερωτημάτων από τον Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρη Θεοχάρη

Πως διανέμονται τα κέρδη των δικηγορικών εταιριών που τηρούν απλογραφικά βιβλία

ΠΟΛ. 1109/14-4-2014

Στο τέλος του μήνα η περιοδική Φ.Π.Α. | Χρόνος υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου

«Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων».

Κατάργηση των υποχρεώσεων του άρθρου 81 του Ν. 2238/1994

ΕΝ.Φ.Ι.Α. Πότε χρειάζεται | Ερμηνεία από Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών

ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΑΔΙΚΗΜΑ | ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ | ΑΡΧΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ | 196/2014 Πλημ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Προσωρινή απαλλαγή από τον έλεγχο της στρατολογικής κατάστασης, των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών), οι οποίοι θα έλθουν στην Ελλάδα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ | ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4242/2014

ΠΟΛ. 1086/26-3-2014: Κοινοποίηση της με αριθμό 32/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με την δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής μετά την υπαγωγή στις διατάξεις των άρθρων 55 και 66 παρ.4 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α /26-7-2013)

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας Β. Αλεξανδρής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

1-4-14 | 761/2014 ΣτΕ: Εφαρμογή διατάξεων Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας που αφορούν φορολογικές & τελωνειακές διαφορές & στις υποθέσεις δημοτικής & κοινοτικής φορολογίας (παράβολο κλπ.).

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πληρεξούσια του εξωτερικού που γίνονται δεκτά στην Ελλάδα.

Αμοιβή Δικηγόρων. Αμοιβή για εξώδικες εργασίες. Χρονοχρέωση.

Πως να γράψουμε ένα Δικόγραφο? Χρειάζεται Δικηγόρος?

Εισαγγελική Παραγγελία | Έννομες συνέπειες | Υποδείγματα αιτήσεων

Συμβουλές του “Έλληνας Δικηγόρος” πριν πας και αφού πας στον δικηγόρο σου ➡

Καλλιεργητικές μονάδες μέτρησης εκτάσεων στις Κυκλάδες: η ζευγαριά και το εργατικό ημερομίσθιο σκαφής. Μια νομική προσέγγιση.

Εγγύηση Μισθώματος. Επιστροφή εγγύησης ενοικίου, συμψηφισμός. Τι καλύπτει το ποσό που δόθηκε από το μισθωτή ως «εγγύηση»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Κληρονομιά. Παραίτηση ( με συμβολαιογραφικό έγγραφο) κληρονόμου υπέρ συγκληρονόμου χωρίς να απαιτείται αποδοχή και μεταγραφή αυτής, μετά την άπρακτη πάροδο της προς αποποίηση προθεσμίας.