Αναρτήσεις

Η απάντηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κου Μάρτιν Σούλτς, Δικηγορικός Συλλογος Αιγίου

Παράβολα και τέλη ένδικων βοηθημάτων και διαδικαστικών πράξεων – Δικαστικά έξοδα | Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία

Παροχή Νομικής Βοήθειας σε Φυσικά Πρόσωπα. Τίθεται δημόσια σε διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία

Επικοινωνία πατέρα με ανήλικο τέκνο - Διαμονή πατέρα στο εξωτερικό

Επίδοση στο εξωτερικό | Διορισμός αντικλήτου

Νέοι κανόνες για την επίλυση περιουσιακών διαφορών - Διεθνή Διαζύγια

Ώρες κοινής ησυχίας : Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996

Κλείδωμα ταράτσας και ακαλύπτου χώρου πολυκατοικίας. Πότε επιτρέπεται. ΕφΑθ 4382/2015

20 Ιουνίου : Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Πανελλαδική στοχευμένη αποχή δικηγόρων έως 15.09.2016 – Πλαίσιο

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων | ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | 17/06/2016 | ende

Θέσεις στάθμευσης αυτοκίνητων - ιδιοκτησία επί ορισμένων ανοικτών χώρων του κοινού ακινήτου - εξαίρεση του κανόνα «superficies solo cedit»

Γνωστοποίηση άρνησης γάμου κατά την ορισθείσα ημερομηνία - Προσβολή προσωπικότητας - ΕφΠειρ 259/2016

Τίτλοι σπουδών Νομικής Κύπρου - επιπλέον δικαιολογητικό. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. | Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Κοινωνικά επιδόματα σε Ευρωπαίους μετανάστες στο Ηνωμένο Βασίλειο η Απόφαση στην υπόθεση C-308/14 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποκλειστική χρήση κοινού πράγματος από έναν κοινωνό - Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος -. ΕιρΑθ 1991/2016

Έχασα το κινητό μου πως μπορώ να το βρω? Android smartphone.

Παράταση του χρόνου καταβολής ασφαλιστικών εισφορών δικηγόρων έτους 2015 μέχρι 30/9/2016

'Αρθρο 110: Αναθεώρηση του Συντάγματος

Διαγωνισμός ΕΣΔι 22η Σειρά : ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΒ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

Η Τροπολογία για τις offshore | Αθήνα, 31.5.2016

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πληρεξούσια του εξωτερικού που γίνονται δεκτά στην Ελλάδα.

Αμοιβή Δικηγόρων. Αμοιβή για εξώδικες εργασίες. Χρονοχρέωση.

Πως να γράψουμε ένα Δικόγραφο? Χρειάζεται Δικηγόρος?

Εισαγγελική Παραγγελία | Έννομες συνέπειες | Υποδείγματα αιτήσεων

Συμβουλές του “Έλληνας Δικηγόρος” πριν πας και αφού πας στον δικηγόρο σου ➡

Καλλιεργητικές μονάδες μέτρησης εκτάσεων στις Κυκλάδες: η ζευγαριά και το εργατικό ημερομίσθιο σκαφής. Μια νομική προσέγγιση.

Εγγύηση Μισθώματος. Επιστροφή εγγύησης ενοικίου, συμψηφισμός. Τι καλύπτει το ποσό που δόθηκε από το μισθωτή ως «εγγύηση»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Κληρονομιά. Παραίτηση ( με συμβολαιογραφικό έγγραφο) κληρονόμου υπέρ συγκληρονόμου χωρίς να απαιτείται αποδοχή και μεταγραφή αυτής, μετά την άπρακτη πάροδο της προς αποποίηση προθεσμίας.