Αναρτήσεις

Η απάντηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κου Μάρτιν Σούλτς, Δικηγορικός Συλλογος Αιγίου

Παράβολα και τέλη ένδικων βοηθημάτων και διαδικαστικών πράξεων – Δικαστικά έξοδα | Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία

Παροχή Νομικής Βοήθειας σε Φυσικά Πρόσωπα. Τίθεται δημόσια σε διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία

Επικοινωνία πατέρα με ανήλικο τέκνο - Διαμονή πατέρα στο εξωτερικό

Επίδοση στο εξωτερικό | Διορισμός αντικλήτου

Νέοι κανόνες για την επίλυση περιουσιακών διαφορών - Διεθνή Διαζύγια

Ώρες κοινής ησυχίας : Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996

Κλείδωμα ταράτσας και ακαλύπτου χώρου πολυκατοικίας. Πότε επιτρέπεται. ΕφΑθ 4382/2015

20 Ιουνίου : Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Πανελλαδική στοχευμένη αποχή δικηγόρων έως 15.09.2016 – Πλαίσιο

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων | ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | 17/06/2016 | ende

Θέσεις στάθμευσης αυτοκίνητων - ιδιοκτησία επί ορισμένων ανοικτών χώρων του κοινού ακινήτου - εξαίρεση του κανόνα «superficies solo cedit»

Γνωστοποίηση άρνησης γάμου κατά την ορισθείσα ημερομηνία - Προσβολή προσωπικότητας - ΕφΠειρ 259/2016

Τίτλοι σπουδών Νομικής Κύπρου - επιπλέον δικαιολογητικό. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. | Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Κοινωνικά επιδόματα σε Ευρωπαίους μετανάστες στο Ηνωμένο Βασίλειο η Απόφαση στην υπόθεση C-308/14 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποκλειστική χρήση κοινού πράγματος από έναν κοινωνό - Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος -. ΕιρΑθ 1991/2016

Έχασα το κινητό μου πως μπορώ να το βρω? Android smartphone.

Παράταση του χρόνου καταβολής ασφαλιστικών εισφορών δικηγόρων έτους 2015 μέχρι 30/9/2016

'Αρθρο 110: Αναθεώρηση του Συντάγματος

Διαγωνισμός ΕΣΔι 22η Σειρά : ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΒ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

Η Τροπολογία για τις offshore | Αθήνα, 31.5.2016

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πληρεξούσια του εξωτερικού που γίνονται δεκτά στην Ελλάδα.

Adblocker – πως να αποφύγουμε τις ενοχλητικές διαφημίσεις στο κινητό και tablet | (android version)

Εισαγγελική Παραγγελία | Έννομες συνέπειες | Υποδείγματα αιτήσεων

Αμοιβή Δικηγόρων. Αμοιβή για εξώδικες εργασίες. Χρονοχρέωση.

Εγγύηση Μισθώματος. Επιστροφή εγγύησης ενοικίου, συμψηφισμός. Τι καλύπτει το ποσό που δόθηκε από το μισθωτή ως «εγγύηση»

Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου : τι άλλαξε στον ΚΠολΔ με τον Ν 4335/2015

Διαζύγιο Αλβανών στην Ελλάδα. Εφαρμοστέο Δίκαιο. Αλβανικό Δίκαιο και Ελληνικό δίκαιο

Ενιαίο διαμέρισμα πολυκατοικίας σε δύο μικρότερα - απαιτείται άδεια δόμησης

Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο. Ισχύει ο έγγραφος τύπος του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης; Διαδικασία βήμα βήμα για υποβολή Μισθωτηρίου Ηλεκτρονικά.