Αναρτήσεις

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ final ο Νόμος με όλες τις αλλαγές του.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ νόμος 4356/24-12-2015

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ολόκληρο το ΦΕΚ Α181 για το σύμφωνο συμβίωσης. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ κλπ νόμος 4356/ 24-12-2015

Ανακοίνωση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας για τη χρήση παρανόμως αποκτηθέντων αποδεικτικών μέσων

Ποιο scanner να εγκαταστήσω στο κινητό μου? Υπάρχουν δωρεάν?

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΝΕΟ : Ερμηνευτική Εγκύκλιος του Ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία.

Σύμβαση Σύμπραξης για τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας καταγραφής πρακτικών σε πολιτικά και ποινικά δικαστήρια.

Η απόφαση του ΣτΕ 4446/2015 (Ολομέλεια) – Αντικειμενικές αξίες ακινήτων

Διαδικασία δέσμευσης χρηματικών απαιτήσεων και επιβολής κατάσχεσης στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 30 Β του Ν.δ. 356/1974. ΦΕΚ Β 2745/17-12-2015

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Τ.Υ.Δ.Ε. - 2015

Διαδικασία και κριτήρια προσδιορισμού της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και του ποσού που θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2015

Migration of blogger with custom domain για τους συναδέλφους δικηγόρους και όχι μόνο που έχουν Ιστολόγιο στον Blogger

Αναλυτικοί πίνακες από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Η απόφαση 161/2015 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων για Δάνειο Σε Ελβετικό φράγκο.

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ανακοινώνει ότι θα λειτουργήσει κύκλος σεμιναρίων για τον ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διάσταση συζύγων - Υπαιτιότητα - Διατροφή αναιτίου συζύγου - Διακινδύνευση ίδιας διατροφής -. Η ένσταση διακινδύνευσης ίδιας διατροφής.

Τ.Υ.Δ.Θ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Η ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ; ΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΕΝΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ;

Οδηγός για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο διαδίκτυο

Σχέδιο νόμου : Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων

Δάνεια σε Ελβετικό φράγκο : 3789/2015 Π.Π.Αθηνών | ενημέρωση του δανειολήπτη, σε σχέση με τα δάνεια σε συνάλλαγμα και αναφορικά με τον κίνδυνο, από ενδεχόμενη διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, πρέπει να γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. helleniclawyer