Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Η απάντηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κου Μάρτιν Σούλτς, Δικηγορικός Συλλογος Αιγίου

απάντηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κου Μάρτιν Σούλτς, Δικηγορικός Συλλογος Αιγίου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

Προς Μ.Μ.Ε
Γραφείο Πρωθυπουργού

Σας επισυνάπτουμε απάντηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κου Μάρτιν Σούλτς, βάσει της οποίας προκύπτει ότι η επιβολή φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων είναι καθαρά Εθνική υπόθεση των κρατών μελών, με μόνο περιορισμό τη μη αντίθεσή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό δίκαιο. Ως εκ τούτου καταρρίπτεται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο ισχυρισμός ότι τα επιβαλλόμενα μέτρα είναι κατ’ απαίτησιν των Θεσμών. Στην απάντησή του τέλος μας προτρέπει να προσφύγουμε επισήμως στην αρμόδια Επιτροπή, ενέργεια βέβαια στην οποία έχουμε ήδη προβεί με επίσημη κατά το τυπικό αναφορά.
Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετικές ρυθμίσεις που αίρουν την ευθεία αντίθεση των ψηφισθέντων νομοθετημάτων στο Ελληνικό Σύνταγμα και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Είναι πλέον σαφές ότι οι συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις ελήφθησαν με πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης χωρίς να έχουν επιβληθεί, κατά το συγκεκριμένο περιεχόμενο, από τους Θεσμούς.

Εκ του Δ.Σ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Μπέσκος

The President
Mr George Beskos
President of Aigio Law Bar Association

Mr Alexandrow Manolopoulos
Vice President of Aigio Law Bar Association

Dear Mr Beskos,
Dear Mr Manolopoulos,

Thank you very much for your e-mail of 18 May 2016 in which you complain about the Greek Insurance and Tax Law adopted on 8 May 2016.
The European Parliament and I personally are aware of the heavy burden and efforts for the Greek citizens and taxpayers following the Greek financial and economic crisis, and I would like to express the European Parliament’s full support to the Greek people and the Greek government to implement the necessary reforms Greece urgently needs.
As you will probably know, tax policy is a national competence of the Member States, and the Greek government is free to introduce tax laws as the above, as long as they are compliant with EU law.
If you consider that the Greek Insurance and Tax Law is in breach of EU law –which I am unable to assess on the basis of the provided information – you may wish to submit a formal complain to the European Commission via its website.

I hope you will find this information useful.

Yours sincerely,

Martin Schulz

Παράβολα και τέλη ένδικων βοηθημάτων και διαδικαστικών πράξεων – Δικαστικά έξοδα | Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία

Παράβολα και τέλη ένδικων βοηθημάτων και διαδικαστικών πράξεων – Δικαστικά έξοδα  Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό τον τίτλο: «παράβολα και τέλη ενδίκων βοηθημάτων και διαδικαστικών πράξεων και δικαστικά έξοδα »

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00.

Νικόλαος Παρασκευόπουλος

Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Πλοήγηση στη Διαβούλευση

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Παροχή Νομικής Βοήθειας σε Φυσικά Πρόσωπα. Τίθεται δημόσια σε διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία

Παροχή Νομικής Βοήθειας σε Φυσικά Πρόσωπα. Τίθεται δημόσια σε διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλίαΤίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό τον τίτλο: «παροχή νομικής βοήθειας σε φυσικά πρόσωπα». Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00.

Νικόλαος Παρασκευόπουλος

Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων28 Ιουνίου 2016, 16:00
Ανοικτή σε Σχόλια έως
5 Ιουλίου 2016, 14:00
Νομοσχέδιο σε pdf εδώ 
Πλοήγηση στη ΔιαβούλευσηΕπικοινωνία πατέρα με ανήλικο τέκνο - Διαμονή πατέρα στο εξωτερικό

Επικοινωνία πατέρα με ανήλικο τέκνο - Διαμονή πατέρα στο εξωτερικό
 Αριθμός 1157/2015
                        ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Αποτελούμενο από τη Δικαστή Βικτωρία Κατσάπη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε με κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.3 του Ν.3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 28 Απριλίου 2015, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέως, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ - ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ : ... ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ευθυμίας Τσώνου.

ΤΗΣ ΚΑΘΗΣ Η ΚΛΗΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ :... η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Δημητρίου Παπασταθόπουλου.

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ : ...η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Δημητρίου Παπασταθόπουλου.

ΤΟΥ ΚΑΘΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ : ... ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ευθυμίας Τσώνου.

Ο καλών με την από 12.2.2015 και με αριθμ.καταθ.425/2015 κλήση του, που προσδιορίσθηκε να δικασθεί κατά τη δικάσιμο της 18.3.2015, οπότε και αναβλήθηκε για την ως άνω αναφερομένη δικάσιμο, ζήτησε να γίνει δεκτή η από 4.12.2014 και με αριθμ.καταθ.2511/2014 αίτησή του. Η αιτούσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 26.2.2015 και με αριθμ.καταθ.623/2015 αίτησή της που προσδιορίσθηκε να δικασθεί την ως άνω αναφερομένη δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων, οι οποίες συνεκδικάστηκαν, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

Επίδοση στο εξωτερικό | Διορισμός αντικλήτου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Επίδοση στο εξωτερικό | Διορισμός αντικλήτου
"Μόνη όμως η υπογραφή από δικηγόρο αγωγής, δεν τον καθιστά αυτοδικαίως και αντίκλητο, με εξαίρεση μόνο την επίδοση της κλήσης για την πρώτη συζήτηση της αγωγής, αφού η ιδιότητα του αντικλήτου επιφυλάσσεται μόνο στο δικαστικό πληρεξούσιο του διορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 96 ΚΠολΔ, δηλαδή είτε με συμβολαιογραφική πράξη είτε με προφορική δήλωση που καταχωρίστηκε στα πρακτικά (βλ. ΕφΑΘ 1635/2005 ΕλλΔνη 2007,279)."


Αριθμός απόφασης 1993/2016
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Χαρούλα Γιωτίτσα την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και τη Γραμματέα Αποστολία Ιωάννου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 13 Νοεμβρίου του 2015 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του ενάγοντος: Π Λ-Μ του Κ, κατοίκου Αθηνών, ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Μάριου Δαλιάνη.

Του εναγομένου: Π Μ του Γ, κατοίκου Γενεύης Ελβετίας, ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Μαρίας Τζαβέλα.

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 17-9-2014 με αριθμό καταθέσεως () αγωγή του, τακτικής διαδικασίας, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας (13-11-2015) και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.


Μελέτησε τη δικογραφία
Σκέφτηκε σύμφωνα με το Νόμο.