Αναρτήσεις

Επίκαιρο

Προσύμφωνο πώλησης ακινήτου - Αρραβώνας - Μη κατάρτιση οριστικής σύμβασης – Υπαιτιότητα -.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


Αριθμός Απόφασης 3411/2017
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


Συγκροτήθηκε από την Δικαστή Γεωργία Γεωργακοπούλου, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου της Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και τον Γραμματέα Δημήτριο Δεριζιώτη.


Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 19-01-2017 για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ:


ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Της εδρεύουσας στην Παλλήνη Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 3, περιοχή Γέρακας) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ΕΛΑΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΝ Α.Ε.» (Α.Φ.Μ. ... ΔΟΥ ΦΑΓΕ Αθηνών), νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία κατέθεσε νομότυπα προτάσεις και παραστάθηκε κατά την επ'ακροατηρίω εκφώνηση της υπόθεσης, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χαρίδημου Φιλιππάκη (AM 026079 Δ.Σ. Αθηνών), δυνάμει του από 03-10-2016 πρακτικού του Δ.Σ. της.


ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: ..., κατοίκου Καλυβιών Αττικής (...) (ΑΦΜ …

Δασικά αδικήματα, Κατάληψη δημοσίου κτήματος.

Δημοτικοί και κοινοτικοί δρόμοι - Θεσμός της αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητας (vetustas)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ : Απόφαση κατανομής των επιλεγέντων δικηγόρων

Δασικοί χάρτες παράταση έως 7 Σεπτεμβρίου 2017

Πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων στις πανελλήνιες γραπτές εξετάσεις υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας της 20ης Ιουλίου 2017.

Χρήση POS από Δικηγόρους γνωμοδότηση 3/2017 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων

ΣτΕ Ολομέλεια Α 1738/2017 Παραγραφή φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Προσύμφωνο πώλησης ακινήτου - Αρραβώνας - Μη κατάρτιση οριστικής σύμβασης – Υπαιτιότητα -.

Πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων στις πανελλήνιες γραπτές εξετάσεις υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας της 20ης Ιουλίου 2017.

Χρήση POS από Δικηγόρους γνωμοδότηση 3/2017 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων

Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου : τι άλλαξε στον ΚΠολΔ με τον Ν 4335/2015

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ : Απόφαση κατανομής των επιλεγέντων δικηγόρων

Δημοτικοί και κοινοτικοί δρόμοι - Θεσμός της αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητας (vetustas)

Ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως και διαδικασίες παραδόσεως μεταξύ των κρατών μελών

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣτΕ

Άδεια Διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους

Δασικοί χάρτες παράταση έως 7 Σεπτεμβρίου 2017