Αναρτήσεις

ΦΕΚ A 94/27-5-2016 Ν. 4389/2016 "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις"

Ο κώδικας συμπεριφοράς από την ΕΕ για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο

Απόφαση 790/2016 Ελεγκτικό Συνέδριο ΤΜΗΜΑ ΙΙ : συνταξιοδότηση ανδρών δημοσίων υπαλλήλων 50 ετών με ανήλικο τέκνο.

714/2003 ΑΠ - Κληρονομιά -. Συνδιαθήκη, πληττομένη με απόλυτη ακυρότητα και μη δυναμένη να ισχύσει ως έγκυρη χωριστή διαθήκη,

Η ρύθμιση που εντάχθηκε στο πολυνομοσχέδιο και η οποία αίρει την απαγόρευση να έχουν offshore εταιρίες υπουργοί ή βουλευτές

ΦΕΚ Α 95, 27-05-2016 : Τρόπος υπολογισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον ΚΠολΔ

ΘEMA: Καταβολή ποσου κατ΄άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό έφεσης σχετ.: ΠΟΛ 1192/2011

ΕΤΑΑ-ΤαΝ : ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΩΣ 31/12/2016)

ΠΠρΑθ 1013/2016 : Ανάκληση δωρεάς ακινήτου - Έκτακτη χρησικτησία

Μίκης Θεοδωράκης : Είμαστε θύματα μιας τραγικής φαρσοκωμωδίας

Απόφαση 415 / 2016 (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) : Η αναδρομική άρση του αξιοποίνου της αξιόποινης πράξης μίας ειδικής κατηγορίας κρατικών λειτουργών -υπαλλήλων ΝΠΙΔ , με την απάλειψη της περ. δ’ του άρθρου 263 Α του Π.Κ.

68/2016 ΣτΕ - αναστολών: Αποχή δικηγόρων -Απόρριψη της αίτησης αναστολής εκτέλεσης της απόφασης για αποχή των δικηγόρων από τα καθηκοντά τους.

Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Κβ' σχολής δικαστών 2016

Πρόταση προς Δικηγορικούς Συλλόγους και Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

H EKABH ΤΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

Ολομέλεια : Κήρυξη νέας πανελλαδικής αποχής των Δικηγόρων από 16/5/2016 έως και τις 24/5/2016

Υπολογισμός προθεσμιών ΤΑΚΤΙΚΗΣ διαδικασιας ( νέος ΚΠολΔ ) ( σε Εxcel ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ νέο ΚΠολΔ (προτάσεις, αντικρούσεις, ορισμός δικασίμου, κ.λ.π.

Cvria mobile app : Η πρόσφατη νομολογία της ΕΕ στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή

Δικηγόροι : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

Κοινή εκδήλωση του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, της Ελληνικής Εταιρίας Ποινικού Δικαίου, και της Ελληνικής Εταιρίας Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών

Συμβούλιο της Ευρώπης : ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου 1949

World Bloggers Day - Παγκόσμια ημέρα των Blogger