Αναρτήσεις

ΔΣΑ :Κοινό Δελτίο Τύπου για την σύσκεψη επιστημονικών φορέων

Καθεστώς πρόσφυγα και καθεστώς επικουρικής προστασίας — Άρθρα 29 και 33 — Άρθρα 20 και 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων — Σύμβαση της Γενεύης — Ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό του κράτους μέλους υποδοχής — Υποχρέωση διαμονής σε συγκεκριμένο τόπο — Περιορισμός — Δικαιολογητικός λόγος

Εγγύηση Μισθώματος. Επιστροφή εγγύησης ενοικίου, συμψηφισμός. Τι καλύπτει το ποσό που δόθηκε από το μισθωτή ως «εγγύηση»

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ Ανακοίνωση με θέμα την ελευθερία έκφρασης Δικαστικού Λειτουργού

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ : Πολυπρόσωπες ποινικές δίκες με προβλεπόμενη μακρά χρονική διάρκεια. Προτάσεις για την ταχεία απονομή της ποινικής Δικαιοσύνης

Συνέχιση αποχής Συμβολαιογράφων από Τρίτη 1.3.2016 έως και Πέμπτη 3.3.2016.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Προέδρου του Αρείου Πάγου σχετικά με τη δήλωση 14 καθηγητών για την κατάθεση μήνυσής της.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ την έγκληση της Προέδρου του Αρείου Πάγου σε βάρος του Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου και Δικηγόρου Αθηνών, κ. Σταύρου Τσακυράκη.

Αποχή Δικηγόρων παράταση έως και Παρασκευή 04.03.2016

Αριθμός Απόφασης: 4839/2014 Κοινοτικό Σήμα. Κανόνας της χρονικής προτεραιότητας (prior in tempore potior in iure) – Όνομα χώρου στο διαδίκτυο (domain name) - Οριοθέτηση των εννοιών "αθέμιτος παρασιτικός ή παρεμποδιστικός ανταγωνισμός", "κυβερνοσφετερισμός" (cybersquatting, domain grabbing), "αδρανοποίηση ονόματος χώρου" (domain parking) – Κανόνας του πρώτου δηλώσαντος (first come, first served).

Αίτηση για λειτουργία επιτροπής σε θέματα προσφύγων και μετανάστευσης στον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών

ΔΣΑ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Δείτε βιντεοσκοπημένη την επιστημονική ημερίδα ενημέρωσης με θέμα: «Ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και τα προβλήματα εφαρμογής του στην αναγκαστική εκτέλεση» που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Δικαστικών επιμελητών στις 13 Νοεμβρίου 2015

Πως θα δηλωθούν τα ανείσπρακτα ενοίκια. Φορολόγηση μισθωμάτων : ΠΟΛ. 1024/12-2-2016: Κοινοποίηση διατάξεων του N . 4346/2015 (ΦΕΚ Α΄152) σχετικά με τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.

ΕΣΠΑ : ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» new 2016

Facebook : χρήση προσωπικών δεδομένων, χρειάζεται άμεση ή έμμεση συναίνεση ΜονΕφΛαρ 346/2015 αλλά και 175/2014 Εφετείο Αθηνών

Σε περίπτωση φερόμενης προσβολής του δικαιώματος της προσωπικότητας μέσω πληροφοριών που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, το πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται έχει την ευχέρεια να ασκήσει αγωγή με αίτημα την επιδίκαση χρηματικής ικανοποιήσεως για το σύνολο της προκληθείσας ζημίας είτε ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους εγκαταστάσεως του φορέα μεταδόσεως των επίμαχων πληροφοριών είτε ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το κέντρο των συμφερόντων του θιγομένου.

ΣτΕ 1901/2014 : Η χορήγηση των αδειών, ο έλεγχος της εξυπηρέτησης των ανωτέρω σκοπών δημοσίου συμφέροντος και η επιβολή κυρώσεων ανατίθεται σε ανεξάρτητη αρχή, το ‘Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης’».

Στρεψοδικία - Ποινή σε στρεψόδικους - ΕφΑθ 4944/2015

Απόφαση ΕΤΑΑ για παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2015 μέχρι 30/6/2016

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας, Πέμπτη 18/2/2016, 10:00 π.μ έξω από το ξενοδοχείο Μ. Βρετανία, για το ασφαλιστικό. news

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 15/2/2016 " Επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι αvτιστέκονται με σθένος στην προσπάθεια οικονομικής, κοινωνικής και ηθικής εξόvτωσής τους"

ΦΕΚ Α αρ. 18, 15 Φεβρουαρίου 2016 παράταση για επικαιροποίηση υπερχρεωμένα νοικοκυριά Hot news

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ news

Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών : η απαίτηση των υπαλλήλων ∆ηµοτολογίων ∆ήµων της Χώρας να ζητούν από τους πολίτες υπεύθυνες δηλώσεις προκειµένου να εκδώσουν πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών καίτοι υπάρχει καταγεγραµµένη η αστική κατάσταση των αποβιωσάντων στα ∆ηµοτολόγια των ∆ήµων της Χώρας, συνιστά υπέρβαση καθήκοντος, η οποία ελέγχεται πειθαρχικά.

Ένωση Διοικητικών Δικαστων ψήφισμα 15 Φεβρουαρίου 2015

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις - Ηθική βλάβη - Νόθος αντικειμενική ευθύνη - Κατάχρηση δικαιώματος -.New 2016