Αναρτήσεις

Αναβολή λόγω αποχής των δικηγόρων ΑΠ 1269/2015 - Ζ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά : ΦΕΚ Α 78/26.4.2016 Παράταση προθεσμίας προσκόμισης επικαιροποιημένων στοιχείων του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (Α΄ 130)

Γιατί το κινητό μου κολλάει; τι να κάνω; ver.2

ΣτΕ 884/2016 Μη δηλωθέν φορολογητέο εισόδημα - Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό - Αφαίρεση από το δηλωθέν εισόδημα των τεκμαρτών δαπανών διαβίωσης και κτήσης περιουσιακών στοιχείων -.

Τοποθετήσεις και Μεταθέσεις Ειρηνοδικών 22-04-2016

Ημέρα της γης 2016

Παράταση προθεσμίας προσκόμισης επικαιροποιημένων στοιχείων του άρθρου 4 του νόμου 3869/2010 έως 30.6.2016

Το Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΔΙΚΕΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΨΕΙΣ

Μερικές σκέψεις από τον “Έλληνα Δικηγόρο” για την πολιτική ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόβλημα του προσφυγικού.

Δικηγόρος : Εντολείς και εντολές!!!!

Αποχή Δικηγόρων | Η πορεία της μέχρι σήμερα με ημερομηνίες...

Αποχή Δικηγόρων συνέχιση έως και 25-04-2016

Επίσημος ειδικός κανονισμός του 9ου Πρωταθλήματος Δικηγορικών Συλλόγων

N.4375 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής

Ο «ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 94 ΤΟΥ Κ.ΠΟΛ.Δ. ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αποχή λογιστών και φοροτεχνικών από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων μέχρι και τις 18/4/2016

1939/2016 Μ.Π.Θεσσαλονίκης : επιδίκαση διαφυγόντων κερδών λόγω της βλάβης της υγείας του παθόντος από το τροχαίο συμβάν, επί των συνθηκών επέλευσης και λόγων υπαιτιότητος του οποίου με προγενέστερη απόφαση υπάρχει ουσιαστικό δεδικασμένο.

Τραπεζικός Λογαριασμός 41/2016 ΝΣΚ : Απόδοση στο Δημόσιο ή αποδέσμευση ποσών που δεσμεύθηκαν, βάσει κατασχέσεων που επιβλήθηκαν εις χείρας της, και προέρχονται από αναδρομικές συντάξεις.

Πάγια ρύθμιση δόσεων στον ΕΤΑΑ/ΤΑΝ με τον Ν.4152/2013,όταν έχεις υπαχθεί στον νόμο 4321/2015

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πληρεξούσια του εξωτερικού που γίνονται δεκτά στην Ελλάδα.

Αμοιβή Δικηγόρων. Αμοιβή για εξώδικες εργασίες. Χρονοχρέωση.

Πως να γράψουμε ένα Δικόγραφο? Χρειάζεται Δικηγόρος?

Εισαγγελική Παραγγελία | Έννομες συνέπειες | Υποδείγματα αιτήσεων

Συμβουλές του “Έλληνας Δικηγόρος” πριν πας και αφού πας στον δικηγόρο σου ➡

Καλλιεργητικές μονάδες μέτρησης εκτάσεων στις Κυκλάδες: η ζευγαριά και το εργατικό ημερομίσθιο σκαφής. Μια νομική προσέγγιση.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Εγγύηση Μισθώματος. Επιστροφή εγγύησης ενοικίου, συμψηφισμός. Τι καλύπτει το ποσό που δόθηκε από το μισθωτή ως «εγγύηση»

Κληρονομιά. Παραίτηση ( με συμβολαιογραφικό έγγραφο) κληρονόμου υπέρ συγκληρονόμου χωρίς να απαιτείται αποδοχή και μεταγραφή αυτής, μετά την άπρακτη πάροδο της προς αποποίηση προθεσμίας.