Αναρτήσεις

Εξελίξεις στην διαμόρφωση των εμπράγματων σχέσεων στα ακίνητα : Ενωση Αστικολογων ΕΝ.ΑΣ

Δικαστικοί Επιμελητές : Οι νέες αμοιβές τους απο 1/1/2016

Νέο : Η ανεργία στην Ευρωζώνη σύμφωνα με το δελτίο της Eurostat Σεπτέμβριος 2015

Η απάντηση του Υπουργείου όσον αφορά την Μετάταξη – μεταφορά υπαλλήλων που τελούν σε διαθεσιμότητα, στον τομέα των υπαλλήλων των δικαστηρίων της χώρας

Η Επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης : Δεν παρατείνεται εκ νέου η ισχύς της υπ’ αριθμ. 49214/21−7−2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών»

Προαγωγές και Μεταθέσεις Δικαστών Οκτώβριος 2015

Πλήρωση θέσεων στις Γραμματείες και Υπηρεσίες των Δικαστηρίων

Πολιτική αγωγή. Παράσταση του Δημοσίου ως πολιτικώς ενάγοντος κατ' εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 68 ΚΠΔ. Απάτη σε βάρος του Δημοσίου. Στοιχεία εγκλήματος. Έλλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Έννοια συναυτουργίας. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.

Η υπουργική απόφαση για τη συγκρότηση Οργανωτικών Επιτροπών για τον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β' εξεταστικής περιόδου έτους 2015

Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος 394 Π.Κ.

Αποφάσεις της Επιτροπής αξιολόγησης επαγγελματικών προσόντων πτυχιούχων αλλοδαπής του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων, κατά την συνεδρίασή της στις 24-10-2015

Η Απόφαση της ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ : 24-10-2015