Αναρτήσεις

Κώστας Πετρόπουλος Δικηγόρος Πατρών | ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ!!!

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Δελτίο Τύπου Ολoμέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για την Τρομοκρατική Επίθεση στα Δικαστήρια της Κορίνθου

Συγκέντρωση Λογιστών φοροτεχνικών στο Ο.Ε.Ε. - 27/01/2014

Νέα Γενιά Δικηγόρων | Ανακοίνωση | Υποψηφιότητα για τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

Δήλωση Χρήστου Μπακέλα | Eπικεφαλής της παράταξης "Ριζοσπαστική Δικηγορική Συνεργασία" στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Hellenic Notary Association | Δελτίο Τύπου Συντονιστικής

Οι δηλώσεις ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων για το 2013 - Τα νέα πρόστιμα

Ποιές Πληρωμές Υπόκεινται σε Παρακράτηση φόρου.

Απόκτηση Ακινήτου Αλλοδαποί | Συχνές ερωτήσεις για ζητήματα που αφορούν στους πολίτες τρίτων χωρών που κατέχουν ή προτίθενται να αποκτήσουν ακίνητο στην Ελλάδα και να λάβουν άδεια παραμονής.

Δήλωση Γιάννη Αδαμόπουλου Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την Διαμεσολάβηση.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ | (Π.Ε.Δ.)

Ανοικτή Συνέλευση Μηχανικών: Έκκληση – Πρόσκληση

Δήλωση Δημήτρη Βερβεσού για τις επικείμενες Δικηγορικές Εκλογές

Συλλογή υπογραφών με σκοπό τη Διαμαρτυρία για τα νέα φορολογικά μέτρα και τα εξοντωτικά πρόστιμα του Ν.4174/2013

Δήλωση Δημήτρη Βερβεσού για την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ για την αντισυνταγματικοτητα των περικοπών των αποδοχών δικαστικών και ενστόλων .

Αδαμόπουλος Γιάννης Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών - Ανακοίνωση

ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ.Σ.ΠΑΤΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

«Τα προσωπικά δεδομένα στο υπολογιστικό νέφος»

Συνήγορος του Πολίτη Πόρισμα: Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Σκέψεις και Προβληματισμοί εν'όψει των Δικηγορικών Εκλογών 2014,

Υποψήφιος για τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ο ποινικολόγος Βασίλης Αλεξανδρής

Πιστοποίηση Λογιστών

Εικονικά Τιμολόγια. Η φορολογική αρχή οφείλει να αποδείξει την εικονικότητα. 533/2013 ΣτΕ.

Ηλεκτρονική κατάθεση Μισθωτήριο | Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας

Ν 4223/2013 | Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων ( ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Άρθρο 86 [Δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης, Ειδικό Δικαστήριο]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ)

ΠΟΛ. 1002/31-12-2013 | Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του N. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από 1/1/2014 και καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής.

ΠΟΛ. 1013/7-1-2014 | Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

ΠΟΛ. 1277/27-12-2013 | Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών του άρθρου 43 του Ν.4174/2013 (Α΄ 170).